|  ورود به سايت  |  1397/05/01

                 
آرشیو شماره‌های گذشته
       
 شماره93   همراه با متن کامل مطالب
 شماره92   همراه با متن کامل مطالب
 شماره91   همراه با متن کامل مطالب
 شماره90   همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1389/12/03 نظرات: 0 نظر نمایش: 8746 مرتبه تعداد امتیاز: 34   (Article Rating)
نظرات معصومه ابتکار، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر در مورد چمران، قالیباف و پروین احمدی‌نژاد

نظرات معصومه ابتکار، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر در مورد چمران، قالیباف و پروین احمدی‌نژاد

دکتر معصومه ابتکار، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در گفت‌وگو با دهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات – اسفند 89-  در مورد مهدی چمران رئیس این شورا گفته:

متن کامل مصاحبه

آقاي مهندس چمران سعي مي‌كند حد وسط را نگهدارد و وقتی می‌داند من به عنوان اصلاح‌طلب ميخواهم انتقادي را مطرح کنم، به من وقت مي‌دهد. وی در پاسخ به این سؤوال که اگر بخواهید در مورد آقای چمران یک جمله بگوئید، آن جمله چه خواهد بود: گفته: رئيس شورا. خبرنگار ماهنامه مدیریت ارتباطات پرسیده؟ رئيس عادلي هست يا نه؟ ابتکار پاسخ داده: رئيس شورا بهترين تعريف است.
 وی که نخستین زن معاون رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران بوده است در مورد روابط خود با پروین احمدی‌نژاد، خواهر رئیس جمهور و عضو شورای شهر تهران تأکید کرده: ما با هم همكارهستيم، با هم سلام عليك داريم، در بعضي موضوعات با هم همفكريم و در بعضي موضوعات هم قطعاً با هم همفكر نيستيم و قطعاً فاصله فكري در بعضي از موضوعات داريم. تفاوت ديدگاه‌ها زياد است ولي آنقدر نيست كه شما فكر كنيد تفاوت‌ها از اشتراك‌ها بیشتر است. فهم مشتركي در مورد خيلي از موضوعات وجود دارد و خيلي جاها هم هست كه تفاوت ديدگاه وجود دارد. البته ما در حوزه مدیریت شهری بحث می‌کنیم. اگر آن چیزی که قانون از من خواسته و آن چیزی که من را در پیشگاه خدا و مردم روسفید می‌کند را انجام دهم، در اینصورت اشتراکات خیلی زیاد است.
خبرنگار ماهنامه مدیریت ارتباطات از ارتباط شورا با محمد باقر قالیباف، شهردار تهران پرسیده و ابتکار پاسخ داده: شورای شهر سعی دارد در حوزه سیاستگذاری، تعریف برنامه‌ها و تعریف خط‌ و‌مشی‌ها برای شهرداری، شفاف عمل کند و انتظار داریم شهردار هم در آن خط‌‌ومشی‌ها حرکت کند. شورای شهر جایی است برای جلب تعامل مردم، دستگاه‌های مختلف، رسانه‌ها و اینکه همه کمک کنند تا مدیریت شهری اتفاق بیافتد. بخشی از مدیریت یکپارچه شهری در شورای شهر دیده می‌شود. معنی مدیریت یکپارچه شهری اینست که همه بازیگران از دستگاه‌های دولتی گرفته تا شهرداری و... حضور داشته باشند. شورای شهر سعی می‌کند این اتفاق بیافتد. از طرف دیگر، نقش نظارتی را داریم، یعنی نظارت بر آنچه که مصوب و سیاست شده است، مثل طرح جامع شهر تهران، طرح تفصیلی شهر تهران که باید اجرا شود و.... شورای شهر میزان انطباق قوانین و مقررات با آنچه اتفاق می‌افتد را بررسی و بر آن نظارت می‌کند. تلاش می‌کنیم در تعامل با آقای قالیباف این نظرات را اعمال کنیم. کار دشواری هم هست. این دوره شورای شهر انتظاراتش بالا بوده است. بازنگری ساختار کلان شهرداری تهران بویژه بحث شرکت‌ها که اصطلاحاً حیات خلوت شهرداری تهران بودند را داشتیم. ابتکار از استقبال قالیباف از ادغام و یا انحلال بیش از 170 شرکت شهرداری تهران یا به تعبیر وی حیات خلوت شهرداری تهران خبر داده و در پاسخ به این سؤوال که دست‌ و بال آقای قالیباف بسته نشده است؟ پاسخ داده: نه، آقای قالیباف خیلی استقبال می‌کند. خودشان هم در این زمینه خیلی تلاش می‌کنند. همه می‌دانیم که یکی از نقاط ضعف شهرداری‌ها بحث انضباط مالی است. اگر شورای شهر بتواند این انضباط مالی را به‌گونه‌ای اعمال کند که به کندی پروژه‌های شهری هم منتهی نشود، هم می‌توانیم به سلامت کار مطمئن شویم و هم بهره‌وری نیروی کار و پروژه‌ها افزایش می‌یابد. اطمینان از کیفیت کار و رعایت استانداردها هم حاصل می‌شود. شورا توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را برای همه طرح‌های شهرداری اجباری کرده است. اینها مجموعه انتظاراتی است که از آقای قالیباف داشته‌ایم.
 عضو شورای شهر تهران از عملکرد شهردار تهران نیز سخن به میان آورده است: ایشان خیلی تلاش می‌کند و سعی دارد با شورا همراه باشد. تعامل خیلی خوبی را با شورا در این مدت داشته‌اند؛ اگرچه مشکلات خیلی زیاد است. شهرداری تهران مجموعه عظیمی است که مشکلات خاص خودش را هم دارد. تعامل خوبی که در این دوره بین شورای شهر و آقای شهردار اتفاق افتاده، باعث شده است خیلی جاها این مسائل اصلاح شود. ایشان خوشبختانه انعطاف‌پذیری و همراهی خیلی خوبی با شورا دارند.
 ابتکار در این گفت‌وگو سخن گفتن از احتمال کاندیداتوری قالیباف برای انتخابات آینده رئیس جمهوری را خیلی زود دانست: نمی دانم. فکر می‌کنم در این مورد خیلی زود است صحبت کنیم.
 در این گفت‌وگو ابتکار از وضعیت فعلی رسانه‌ها و فشارهایی که نشریات مستقل تحمل می‌کنند، ریاستش در سازمان حفاظت از محیط زیست، کم‌وکیف هم‌نشینی اصولگرایان و اصلاح‌طلیان در شورای شهر تهران، وضعیت فعلی زنان و انگیزه محمود احمدی‌نژاد از معرفی سه زن برای کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی در زمان معرفی کابینه دهم ، خاطره‌اش از حضور در میزگرد اجلاس دافوس و پاسخش به انتقاد مسؤول مصری در مورد عدم دموکراسی در ایران و فعالیتش در فضای مجازی سخن به میان آورده است.
دهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 80 صفحه به قیمت 3000 تومان و تمام رنگی منتشر شده است.

جهت مشاهده گزارش تصویری گفتگو اینجا کلیک کنید

 

کد: 106
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • نظرات معصومه ابتکار، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر در مورد چمران، قالیباف و پروین احمدی‌نژاد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH