|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1389/12/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 7184 مرتبه تعداد امتیاز: 28   (Article Rating)
دکتر باقرلاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:سهم مردم در هزینه‌های سلامت بالاست

دکتر باقرلاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:سهم مردم در هزینه‌های سلامت بالاست

ماهنامه مدیریت ارتباطات در یازدهمین شماره خود، به سراغ بخش «سلامت» رفته و در گفت‌وگو با دکتر باقرلاریجانی، رئیس شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دیدگاه‌های وی را در مورد موضوعات مختلف حوزه سلامت، جویا شده است. وی در مورد تاثیر تورم بر موضوع گفته: اگر بخواهم شرایط قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها را بیان كنم، باید بگویم هم مطالعات داخل کشور ما و هم دنیا نشان می‌دهد که اصولاً قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از متوسط تورم عمومی کشورها یک مقدار بیشتر است. شما با یک سیستمی روبه‌رو هستید که تکنولوژی‌های جدید و داروهای جدید آن جایگزین روش‌های قبلی می‌شوند و بعضی از آنها مخصوصاً در بدو ورود، هزینه‌های خیلی بالایی دارند و وقتی هم هزینه‌های شان پایین می‌آید، ممکن است دیگر آن ارزش اولیه را نداشته باشد و داروی جدیدی آمده باشد.

متن کامل مصاحبه

دکتر لاریجانی در پاسخ به این پرسش که هدفمند کردن یارانه‌ها چه تأثیری در حوزه سلامت دارد؟ افزوده: هدفمند سازی یارانه‌ها یك بحث مهم و استراتژیک است که محاسن و چالش‌های خودش را دارد. یکی از ثمرات کوتاه مدتش این است که مردم بیشتردراستفاده از خدمات رعایت می‌کنند. این فضا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم مهم است و می‌توانیم به خدمات پشتیبانی توجه کنیم. از نظر تأثیر و تأثر، بیمارستان‌ها جاهایی هستند که همواره بیمار در آنها هست. بیمار هم در شرایطی است که باید مراقبت خاصی از او بشود، مثلاً در اتاقی که بیمار هست نمی‌توان چراغ‌ها را خاموش کرد یا برخی از خدمات گرمایش و سرمایش را نمی‌توان مثل خانه‌ها تنظیم کرد. در خانه، اگر کسی سردش شد می‌تواند لباس زیاد بپوشد اما در بیمارستان‌ها به این آسانی نیست. برای معاینه و یا خون‌گیری شرایط خاصی وجود دارد.... از طرفی ما خیلی از خدماتمان برای روز مبادا است، مثلاً اورژانس‌های ما باید سرپا باشند، ولو مریضی هم نداشته باشند. مثل آتش‌نشانی كه وقتی حادثه‌ای پیش می‌آید باید آماده باشد. سیستم ما باید به روز باشد، برای این که ممکن است پدیدهای فراگیر(اپیدمی) در کشور رخ بدهد و ما باید بتوانیم با آن مقابله کنیم. نتیجه این که در یک زمان که مردم ممکن است چالش‌هایی داشته باشند در تامین زندگی و حوزه‌های دیگر، باید به بحث حمایت از حوزه سلامت توجه ویژه کنیم. در مجلس بحث شده که 10درصد منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به حوزه سلامت داده شود و باید تلاش کرد كه این حمایت گسترش پیدا کند و بتواند به سمتی برود که مردم درد و رنجی برای تأمین خدمات درمانی شان احساس نکنند. این جهت‌گیری کمک می‌کند که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هم به اهدافش برسد.

خبرنگار ماهنامه مدیریت ارتباطات از وی پرسیده: سهم مردم در هزینه‌های سلامت بسیار بالاست و اهداف قانون برنامه چهارم در این زمینه تحقق پیدا نکرده است. آیا با تمهیداتی که در پیش گرفته شده شما می‌توانید این امیدواری را بدهید که سهم مردم در برنامه پنجم به نحو قابل قبولی کاهش پیدا کند؟ لاریجانی پاسخ داده: ما برای هر خدمت هزینه‌ای داریم یا باید دولت بدهد یا مردم. دولت که می‌گویم منظورم از طریق یارانه یا نظام بیمه‌ای است. وزارت بهداشت دراین زمینه مطالعه کرده و نشان داده که سهم مردم در هزینه‌ها بالا رفته است. یکی از دلایلش هزینه‌هایی است که برخی از خدمات ویژه مثل بیماران سرطانی به وجود می‌آورد. مثلاًدرمان برخی سرطانهای خاص در یک شرایط و دوره، 30 تا 35 میلیون تومان هزینه دارد وممکن است برخی افراد طبقه متوسط را هم به سمت فقر ببرد. در برنامه پنجم پیش بینی شده که توجه کنیم هزینه‌ها افزایش پیدا نکند و در مجموع تمهیداتی اندیشیده شده كه سهم مردم درتامین هزینه‌های سلامت كاهش یابد.
در این گفت‌وگو لاریجانی به سؤوالاتی پیرامون وضعیت تولید دانش در حوزه سلامت، تغییر الگوهای بیماری، لزوم تغییر رویکرد در مورد بیماری‌هایی مثل دیابت، فشار خون و هایپرلیپیدمی، ماجرای ادغام دانشگاه تهران، نحوه ارتباط دانشگاه‌ها با وزارت بهداشت، ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی یا ممنوعیت كار همزمان پزشكی برای شاغلین ستادهای وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه در قانون برنامه پنجم، برنامه‌های در دست انجام برای جلوگیری از کاهش انگیزه كادر درمانی و تأمین رضایت مردم، چالش پرداخت‌ بیمه‌ها و... نیز پاسخ داده است.
برای دریافت یازدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با دفتر این ماهنامه به شماره 88931913 تماس بگیرید.
کد: 113
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • دکتر باقرلاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:سهم مردم در هزینه‌های سلامت بالاست
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH