|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1390/02/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 6916 مرتبه تعداد امتیاز: 36   (Article Rating)
جواد شمقدری از حاشیه‌های اکران نوروزی می‌گوید: «دیکتاتورها» می‌خواهند شکست‌های سیاسی خودشان را در سینما جبران کنند

جواد شمقدری از حاشیه‌های اکران نوروزی می‌گوید: «دیکتاتورها» می‌خواهند شکست‌های سیاسی خودشان را در سینما جبران کنند

 می‌گوید دیگر فرصت فیلم ساختن برای محمود احمدی‌نژاد را ندارد و تنها شاید اگر برنامه‌های کاری هماهنگ شود، گاهی بتواند با رئیس‌جمهور همراه شود و فیلمی دیگر از سفر احمدی‌نژاد بسازد؛ مانند فیلم سفر لبنان یا فیلمی که از سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل تهیه کرده است. شمقدری که خود از خانواده سینماست، اینک معاونتی را مدیریت می‌کند که معتقد است «آنها» دوست ندارند او در این سمت باشد. «آنها» برای معاون سینمایی وزیر ارشاد کاملاً شناخته شده هستند: «یک جریان سیاسی که سعی دارد سینما را در چنبره مدیریتی و سیطره خودش قرار دهد و از آن طرف اجازه ندهد دیگر تفکرها، اندیشه‌ها و نگاه‌های سیاسی به حوزه سینما ورود پیدا کند»؛ همان‌ها که شمقدری آنها را «دیکتاتور» می‌خواند.

متن کامل مصاحبه

دوازدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات پس از تعطیلات نوروزی و حاشیه‌های اکران «سیاسی» دو فیلم «اخراجی‌ها 3» و «جدایی نادر از سیمین»، در مورد سیاسی‌کاری‌ها در سینمای ایران، پرونده شکایت «اسماعیل نیک‌نژاد»، حضور گروهی بر مسند خانه سینما که «منافع سیاسی گروه خاصی را تعقیب می‌کنند»، قاچاق فیلم اخراجی‌ها، وضعیت توقیف فیلم‌‌ها و... با شمقدری به گفت و گو نشسته است.

شمقدری در این گفت وگو به تشریح مهم ترین اقداماتش در معاونت سینمایی پرداخته و با اظهار رضایت از فروش فیلم های نوروزی به در مورد فیلم‌های توقیف شده، گفت: 5 فیلم به دلایلی متوقف شده بود که جز یکی دوتا بقیه مشکلاتشان حل شد. البته همه اینها مشکلشان حل شده و در جشنواره فیلم فجر حضور داشتند اما مشکل اکران عمومی یکی دو فیلم حل نشده است.
وی در مورد توقیف فیلم «انتهای خیابان هشتم» در دوران معاونتش می گوید: نگاه فیلمساز و تهیه‌کننده این فیلم یک نگاه دغدغه‌مند بوده و می‌خواستند یک معضل اجتماعی را مطرح کنند که قابل تقدیر است اما ساختار و شاکله کلی فیلم ممکن است بخشی از مخاطبان را دچار سوء‌تفاهم کند، برداشت‌های دیگری را داشته باشند و یک نگرانی و ناامنی فکری را برای بخشی از مخاطبان ایجاد کند که ما به تهیه‌کننده و کارگردان کار هم گفتیم که آنها هم کارهایی می‌کنند و شنیدیم تغییراتی هم در کار دادند تا دوباره این کار مورد ارزیابی قرار گیرد که امیدواریم مشکل این فیلم هم حل شود.
 معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریشه سیاسی شدن سینما را به دهه 60 نسبت داده و با انتقاد شدید از مسؤولان وقت، ریشه برخی از دعواهای امروز سینما را نیز به همان جریانات نسبت داده و تأکید می کند:
دعوایی که امروز در سینما وجود دارد، بخشی مربوط به همین رقابت سیاسی است که آن گروهی که سال‌های سال در سینمای ایران تسلط داشت و بر آن چنبره زده بود، نمی‌خواهد نفوذش را از روی سینمای ایران بردارد و نمی‌خواهد اجازه دهد دیگر تفکرها و اندیشه‌ها در حوزه سینما امکان ظهور و بروز داشته باشند بلکه می‌خواهد همچنان این عرصه در اختیار خودش باشد. خب، طبیعی است که از ابزارها و شیوه‌هایی استفاده می‌کند تا کسانی که از دور ناظر اختلافاتی که در درون سینما وجود دارد، هستند، فکر می‌کنند این اختلاف صرفاً یک اختلاف صنفی، تخصصی و دعواهای شخصی است. اصلاً اینگونه نیست. دقیقاً یک دعوای صد درصد با رویکردهای سیاسی است که ناظر به این است که آن گروهی که بیش از 25 سال بر سینمای ایران سیطره داشته، نمی‌خواهد دستش از این سیطره کوتاه شود.
سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات می پرسد:شما که قصد حذف کامل آنها را ندارید؟ شمقدری می گوید: نه، ما اصلاً بحث حذف را نداریم. ما می‌گوییم اتفاقاً به دنبال این هستیم که سینما از انحصار یک جریان سیاسی خارج شود. دقیقاً ما به دنبال همین هستیم که سینما کاملاً با نگاه‌ها و رویکردهای فرهنگی و ارزش‌هایی که در نظام تعریف شده، مدیریت و هدایت شود و کار کند. وی با تأکید بر اینکه در حوزه سینما نگاه باندی نداریم اما شخص خودمان داریم می گوید: در سینما کلاً تلاش می‌کنیم با رویکرد فرهنگی و اصلی نظام، سینما را جلو ببریم و آن را برای خودمان اصل قرار دهیم.
 وی با تأیید تلویحی دو قطبی شدن سینمای ایران، این سیاست را  جزو تاکتیک‌ها و برنامه‌های همان جریانی دانست که می خواهد سلطه سیاسی خودش را در سینما استمرار ببخشد.
شمقدری در مورد اکران های نوروزی گفت: ما گفتیم دو فیلم با دو رویکرد کاملاً متفاوت حاوی ارزش‌های فنی و هنری ارزشمند و در عین حال جذاب برای مخاطب در نوروز اکران شود؛ ضمن اینکه شورای صنفی نهایتاً تصمیم‌گیری کرد تا این فیلم‌ها اکران شود و در ایام عید به مردم با نگاه‌های فرهنگی متفاوت اجازه بدهیم بروند فیلم‌های خودشان را ببینند؛ ضمن اینکه ما به هر دو گروه توصیه می‌کنیم بروند فیلم دیگر را هم ببینند، هم به مخاطبان فیلم «اخراجی‌ها» می‌گوییم بروند فیلم «جدایی نادر از سیمین» را ببینند و هم به مخاطبان فیلم «جدایی نادر از سیمین» می‌گوییم فیلم «اخراجی‌ها» را ببینند. ما مثل آنها نیستیم که بگوییم این را ببینید، آن را نبینید.
 وی با اشاره به تعریف ده نمکی از فیلم «جدایی نادر از سیمین» اضافه کرد: اتفاقاً این دیکتاتوری مربوط به آن طرف است، یعنی همان‌ها که بیش از 25 سال بر سینمای ایران سیطره داشته‌اند. همان جریان می‌آید فضا را دوقطبی می‌کند و تمام نیرو و انرژی خودش را می‌گذارد تا تمام شکست‌های سیاسی خودش را اینجا به نوعی جبران کند. در حالی که ما اصلاً چنین نگاهی نداریم. ما یک نگاه کاملاً فرهنگی داریم که می‌گوییم هر دو فیلم که ریشه در فرهنگ انقلاب اسلامی و جامعه ایرانی دارند را فیلم‌های خوبی می‌دانیم و به هر دو هم توجه داریم. یعنی «اخراجی‌ها» هم اگر به مسابقه می‌رسید، چه بسا در مسابقه سینمای ایران جایزه می‌گرفت اما به داوری نرسید. در این حال «جدایی نادر از سیمین» به داوری رسید و یکی دو تا سیمرغ هم گرفت و ما هم از آن تعریف کردیم. از «اخراجی‌ها» هم تعریف می‌کنیم و توصیه می‌کنیم به مردم که بروند هر دو فیلم را ببینند اما جریان آن طرف توصیه می‌کند که آن فیلم را اصلاٌ نبینید. این نشان می‌دهد که دیکتاتور کیست و نشان می‌دهد کدام جریان اتفاقاً اهل سانسور است و کدام جریان به دنبال حذف است. اگر ما می‌خواهیم شاخص پیدا کنیم، باید ببینیم کدام جریان طرف مقابل را حذف می‌کند. جریانی که پشت «جدایی نادر از سیمین» ایستاده می‌گوید اصلاً فیلم مقابل را نبینید، حتی در رابطه با اقدام برای قاچاق فیلم «اخراجی‌ها» سکوت می‌کند و خدای ناکرده ممکن است ته دلش نیز خوشحال باشد که امکانی پیش آمده تا مثلاً در رقابت سیاسی‌ای که برای خودش تعریف کرده، به یک نتیجه خوبی برسد. این نگاه نشان می‌دهد که نگاهی سیاسی وجود دارد.
 شمقدری در گفت و گو با ماهنامه مدیریت ارتباطات به پرسش هایی در مورد قاچاق اخراجی‌ها و احتمالی که ده‌نمکی در مورد قاچاق فیلم توسط رقبا اعلام کرده بود، خانه سینما و اظهار نظر شمقدری در این مورد که «خانه سینما جایگاه قانونی ندارد» و تکلیف خانه سینما، ماجراهای مربوط به اسدالله نیک‌نژاد و... پاسخ داده است.
گفتني است متن كامل گفت‌وگو با شمقدری در دوازدهمين شماره ماهنامه مديريت ارتباطات منتشر شده است.اين ماهنامه بر روي پيشخوان مطبوعات قرارگرفته است.

کد: 121
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • جواد شمقدری از حاشیه‌های اکران نوروزی می‌گوید: «دیکتاتورها» می‌خواهند شکست‌های سیاسی خودشان را در سینما جبران کنند
  • جواد شمقدری از حاشیه‌های اکران نوروزی می‌گوید: «دیکتاتورها» می‌خواهند شکست‌های سیاسی خودشان را در سینما جبران کنند
  • جواد شمقدری از حاشیه‌های اکران نوروزی می‌گوید: «دیکتاتورها» می‌خواهند شکست‌های سیاسی خودشان را در سینما جبران کنند
  • جواد شمقدری از حاشیه‌های اکران نوروزی می‌گوید: «دیکتاتورها» می‌خواهند شکست‌های سیاسی خودشان را در سینما جبران کنند
  • جواد شمقدری از حاشیه‌های اکران نوروزی می‌گوید: «دیکتاتورها» می‌خواهند شکست‌های سیاسی خودشان را در سینما جبران کنند
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH