|  ورود به سايت  |  1397/08/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1390/04/04 نظرات: 0 نظر نمایش: 7512 مرتبه تعداد امتیاز: 36   (Article Rating)
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح:قوانین مربوط به ماهواره باید اصلاح شوند

 معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح:قوانین مربوط به ماهواره باید اصلاح شوند

ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره چهاردهم خود که هم‌اکنون بر روی کیوسک‌های مطبوعاتی موجود است، گفت‌وگویی را با سردار سید مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح انجام داده است. 

متن کامل مصاحبه

جزایری در این گفت‌وگو از جنگ نرم به عنوان مهم‌ترین ابزار هجمه علیه جمهوری اسلامی ایران نام برد و جریانات اخیر داخلی کشور از جمله جريان‌های انحرافي و فتنه‌ را از مصادیق جنگ نرم عنوان کرد.

مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت ارتباطات با سردار جزایری عبارتند از: تحلیل سیاسی شکل‌گیری جریان دوم خرداد و جبهه اصولگرایی، گروه‌بندی‌های سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، دلایل شکست انقلاب مخملی در ایران، نقش‌های احزاب و گروه‌های مختلف مانند کارگزاران، اعتماد ملی، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی و... در جریان انتخابات و پس از آن، شکل‌گیری جریان انحرافی و تأکید آنها بر تغییر شکل حکومت در ایران، نوع نگاه به رئیس‌جمهور در برخورد با جریان انحرافی، قوانین ماهواره و فیلترینگ، دلایل ریزش‌ها و رویش‌ها، سیاستگذاری‌های فرهنگی، ارائه طرح آشتی ملی از سوی محمد خاتمی، تحریم شخصیت‌های نظامی و سیاسی ایران و....

« رهبری، مردم و سپاه و بسیج» علت شکست کودتای مخملی در ایران

سردار جزایری در بخش از این گفت‌وگو در تشریح دلایل شکست «فتنه پس از انتخابات» گفت: نماز جمعه روز 29 خرداد 90 که توسط مقام معظم رهبری اقامه شد، در تاریخ بی‌نظیر بود. این نماز پس از اقدامات تفرقه‌افکنانه موسوی و طرفدارانش و رسانه‌های بیگانه اقدامی به واقع وحدت‌بخش بود. حضور بی‌سابقه چند میلیونی مردم تهران خدشه‌های وارد شده به مناسبات برخی از مردم با نظام را ترمیم کرد و با این نماز، نظام از بعد مردمی به یکپارچگی رسید و مسائل اصلی حل و فصل شد. فرمایشات روشنگرانه مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه موجب باز شدن چشم مردم بر روی فتنه‌ای شد که دشمن با استفاده از عناصر داخلی به آن دامن زده بود. پس از این نماز وحدت‌بخش هنوز خواص و نخبگانی بودند که از خود سرسختی نشان می‌دادند و به درستی نمی‌توانستند وقایع اتفاق افتاده را تحلیل کنند. آنها در فضایی گرفتار شده بودند که تبلیغات موسوی و عقبه او یعنی سیستم‌های رسانه‌ای و امنیتی بیگانه فراهم کرده بود و به درستی نمی‌توانستند وقایع اتفاق افتاده را تحلیل کنند. این گروه از خواص و نخبگان کار را به آن جا رساندند که در موضع‌گیری و سخن گفتن، ‌مواضع دشمن را داشتند و سخن طرف مقابل را بر زبان جاری می‌کردند. ‌ناتوانی بخشی از خواص در شناخت جبهه خودی و جبهه دشمن کار به آن‌جا رساند که مقام معظم رهبری فرمودند: «برخی از خواص مردود شدند.»

وی در تحلیل خود از دلایل مردودی خواص گفت: علت مردودی برخی از خواص در کلام و مواضع‌شان بود و برخی دیگر درعدم موضع و سکوتشان. شاید چیزی که دوست و دشمن علت آن را جست‌وجو می‌کردند، شکست «کودتای مخملی» در ایران بود. در مقایسه کودتای مخملی سایر کشورها با ایران معلوم می‌شود که فشار و هجمه کودتاگران در «کودتای مخملی» ایران بیش از سایر کشورها بود. با این حال این کودتا در دیگر کشورها و حداقل در بیشتر آنها پیروز شد اما در ایران با شکست مواجه شد که علت را باید در چند عامل جست‌وجو کرد: رهبری، مردم و سپاه و بسیج.

خاتمی صلاحیت ارائه طرح آشتی ملی را ندارد

جزایری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ماهنامه مدیریت ارتباطات، به این پرسش که «اخیراً آقای خاتمی طرح آشتی ملی را پیشنهاد کرده‌اند. شما چه نظری دارید؟»، اینگونه پاسخ داد: «کسانی که فتنه بزرگ 88 را راهبری کردند و تا همین امروز هم مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار یا غیرآشکار در این جهت حرکت می‌کنند، صلاحیت ارائه طرح‌هایی از این قبیل را ندارند».

جريان‌های انحرافي و فتنه‌ از مصادیق جنگ نرم هستند

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از این گفت‌وگو در تعریف خود از جنگ نرم گفت: در جنگ نرم دشمن تلاش می‌کند با نفوذ و یارگیری در سطوح و اقشار مختلف مسؤولان، خواص، دانشگاهیان، هنرمندان، خبرنگاران و حمایت عوامل خارجی ضمن هویت‌زدایی، باور و افکار غربی را به جامعه ایرانی تزریق کند و با ایجاد هسته‌های انسانی و اجتماعی و حاکمیت عوامل وابسته و با مدیریت بر آنها همانطور که اشاره کردم نافرمانی‌های مدنی را سامان داده، جنگ نرم را پیش برد.

وی در پاسخ به این سؤال که «یعنی مشخصاً جريان‌های انحرافي و فتنه‌ را از مصادیق جنگ نرم می‌دانید؟»، اظهار داشت: بله. انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده جدید در عصر حاضر و پدیده‌ای مبتنی بر آمیزه‌های دینی و اسلامی قصد دارد حرکتی دائمی و مستمر داشته باشد و از همین ناحیه مواجه با برخورد و دشمنی است، یعنی ریشه‌ همه‌ دشمنی‌ها به فنداسیون اصلی این نظام برمی‌گردد که همان آمیزه‌های دینی است. در واقع نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد یک جریان فکری و اندیشه‌ای اسلامی را در قالب حکومت پیاده کند. خب، کسانی که تفکرات مادی و آموزه‌های لیبرالی دارند یا دموکراسی لیبرالی را ترویج می‌کنند، از مخالفان جدی این نظام هستند. ریشه اینها در ابرسرمایه‌داری‌ها و امپراطوری‌های سرمایه‌داری‌های جهانی است که در واقع در هاله‌ای از امپریالیسم و صهیونیسم در هم آمیخته شده است. این دو جبهه و این دو جناح مقابل هم هستند. حالا در طول زمان و در طول این سه دهه، این تقابل به اشکال مختلف خود را نشان داده؛ یک موقع در قالب جریانات لیبرالی اوایل انقلاب، یک موقع در قامت رئیس‌جمهور بنی‌صدر، یک موقعی شکل گروهک‌های کمونیستی و التقاطی و منافقین را به خود می‌گیرد و یک موقع در قالب جریانات موسوم به دوم خرداد و اصلاح‌طلب ظهور و بروز پیدا می‌کند که به اصطلاح، شکل تندش به صورت فتنه 88 آشکار می‌شود و یک موقع به شکل جریان انحرافی نمود می‌یابد.

جریان انحرافی تقابل جدی با ولایت فقیه دارد

جزایری در مورد جریان انحرافی اضافه کرد: جریان انحرافی که اخیراً آثار و نشانه‌های آن در سطح جامعه عیان شده است، سعی دارد نظرات خود را نسبت به عقاید اصلی و جاری نظام تحمیل کند. این عقاید اصلی شاخصه‌هایی دارد که اصالت قطعی‌اش به شکل حکومت مربوط می‌شود و رأس این شکل از حکومت پدیده‌ایست به نام ولایت فقیه. اگر شما جریان انحرافی را ریشه‌یابی دقیق کنید، با نگاه‌های متفاوت یا مخالف نسبت به پدیده ولایت فقیه مواجه می‌شویم. در تمام این 30 سال این‌طور بوده که کسانی به ظاهر دم از ولایت فقیه می‌زنند ولی در کنه وجودیشان و آنچه که از آنها ظهور و بروز منفی پیدا می‌کند. آنها مخالف این مدل حکومتی در ایران هستند؛ مدلی که مبتنی است بر ولایت فقیه.

وی ادامه داد: این چالش طی این 30 سال نیز به شکل‌های مختلف بروز و ظهور پیدا کرده و امروز هم ما با آن مواجه هستیم. جریان معروف به «جریان انحرافی» اصلی‌ترین نقطه‌ای که از عنوان «انحرافی» برایش صدق است، مربوط به همین رأس حاکمیت است؛ یعنی تقابل با ولایت فقیه ولو اینکه در ظاهر تقابل جدی مشاهده نشود، ولی در بطن کار و در عملکرد، آثار و نمونه‌های آن را می‌توان مشاهده کرد.

تمام تلاش دوستداران آقای رئیس‌جمهور این است که ایشان همچنان سرباز ولایت باقی بمانند

وی در مورد توقع از رئیس‌جمهور در نقابله با جریان انحرافی گفت: تمام تلاش دوستداران آقای رئیس‌جمهور، جناب آقای احمدی‌نژاد این است که ایشان همچنان سرباز ولایت باقی بمانند.... ما معتقدیم شخص آقای رئیس‌جمهور کار خودشان را به نام ولایت شروع کردند و هم خودشان وهم جریان اصیل اصولگرایی تلاش دارند ایشان همچنان در این خط ثابت‌قدم و استوار باقی بمانند.

قوانین مربوط به ماهواره باید اصلاح شوند

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به این پرسش که «ماهواره ممنوع است ولی بالای پشت‌بام‌ها نشان می‌دهد که چه درصدی از خانواده‌ها از ماهواره استفاده می‌کنند. این چه پیام‌هایی را دارد؟»، اظهار داشت: این بیانگر عدم اراده جدی متولیان امر نسبت به قوانین و مقرراتی است که خودشان وضع می‌کنند. یا قانون نباید وضع شود یا باید اجرا شود.

وی ادامه داد: وای به حال کشوری که قوانینی را خودش وضع کند ولی اجرا نکند. اصلی‌ترین آفت هر جامعه‌ای -چه دینی و چه غیر دینی- بی‌نظمی و عمل خلاف قانون است. ما تا زمانی که اجرای قوانینی که خودمان وضع می‌کنیم را جدی نگیریم، مواجه با همین ناهنجاری‌ها، چالش‌ها و کشمکش‌هایی که جنبه‌های اعتقادی شخصی یا حتی سیاسی دارند، می‌شویم.

جزایری در مورد قانون فعلی ممنوعیت ماهواره گفت: قطعاً کف کار این است که قوانین مربوط به ماهواره باید اصلاح شود. اگر ما خودمان را در یک شرایط جنگی ببنیم که متأسفانه نمی‌بینیم، باید با قاطعیت با پدیده‌های فساد از جمله ماهواره برخورد شود.... ماهواره در شرایط جنگی که ده‌ها شبکه مستقیم علیه اسلام و عقاید ما در حال برنامه‌ریزی هستند، قطعاً مفسده‌اش بیش از فوائدش است. شما واقع‌نگرانه به درون خانواده‌ها بنگرید. ببینید از شبکه‌های ماهواره‌ای در چه راستایی استفاده می‌شود. به نظر من نیازی به اینکه کنکاش‌های عمیق کنیم و برویم کارهای پژوهشی و نظرسنجی انجام دهیم، نیست. کافیست قدری منصف و واقع‌نگر باشیم و اطرافمان را ببینیم. آن‌وقت خواهیم دید که از چه شبکه‌هایی بیشتر استفاده می‌شود. البته نکته‌ای در اینجا هست که ممکن است به یک پارادوکس تبدیل شود و آن اینکه اگر قبح بعضی ارزش‌ها ریخته شود، ممکن است بدی را آن‌طور که باید، نبینیم؛ یعنی شما زمانی که حجاب را ابتدا به شکل بدحجابی ببینید، بی‌حجابی ممکن است خیلی برای شما عکس‌العمل‌برانگیز نباشد. شما جامعه قبل از انقلاب را ببنید و فرضاً همین پدیده حجاب را در آنجا نگاه کنید. خب، تعدادی از خانم‌های این مملکت با حجاب بد در جامعه ظاهر می‌شدند. قبح مسأله هم ریخته شده بود؛ گویا مسأله‌ای به نام بی‌حجابی وجود ندارد و گویا پدیده بدی نیست. طبیعی است. بحث ماهواره هم همین‌طور است، یعنی اثرات منفی که می‌گذارد، چون شامل مرور زمان می‌شود و چون ترویج ضدیت با هنجارهای اصلی دین مبین اسلام در ماهواره به یکباره اتفاق نمی‌ا‌‌‌فتد بلکه تدریجی است، ممکن است خوب دیده نشود ولی اگر خوب دیده شود، ما اثرات مخرب آن را حتماً خواهیم دید.
 

کد: 144
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  •  معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح:قوانین مربوط به ماهواره باید اصلاح شوند
  •  معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح:قوانین مربوط به ماهواره باید اصلاح شوند
  •  معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح:قوانین مربوط به ماهواره باید اصلاح شوند
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH