|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1390/05/04 نظرات: 1 نظر نمایش: 6701 مرتبه تعداد امتیاز: 21   (Article Rating)
احمد مسجدجامعی: در زمان وزارت آقای لاریجانی بحث این بود که خود وزارت ارشاد یک شبکه تلویزیونی داشته باشد

احمد مسجدجامعی: در زمان وزارت آقای لاریجانی بحث این بود که خود وزارت ارشاد یک شبکه تلویزیونی داشته باشد

احمد مسجد جامعی در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات گفت:  در زمان وزارت آقای لاریجانی، بحث این بود که خود وزارت ارشاد یک شبکه تلویزیونی داشته باشد.

متن کامل مصاحبه

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در این گفت‌وگو در پاسخ به این سؤال که «شما با آقایان لاریجانی، خاتمی، میرسلیم و مهاجرانی در وزارت ارشاد کار کردید و خودتان هم پنج سال وزیر ارشاد بودید. سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در دوره‌های مختلف را چطور ارزیابی می‌کنید؟»، اظهار داشت: در هر دوره‌ فراز و فرودهایی وجود داشت اما اینکه چقدر اختلاف نظر و سلیقه در سیاستگذاری‌ها وجود داشت، باید بگویم اگر نقش سیاست در فرهنگ را کمرنگ کنیم و به حوزه کارشناسی و جوهره فرهنگ توجه کنیم، این‌قدرها در این حوزه دعوا نیست.

 * آقای لاریجانی به دنبال شبکه تلویزیونی برای وزارت ارشاد بود

عضو فعلی شورای شهر تهران افزود: دعوا زمانی است که سیاست وارد حوزه فرهنگ می‌شود؛ سیاست به این معنا که «آنچه من می‌گویم اثبات شود». مثلاً فرض کنید در زمان آقای لاریجانی بحث این بود که خود وزارت ارشاد یک شبکه تلویزیونی داشته باشد. همان زمان هم حوزه هنری طرحی داد که ما هم شبکه تلویزیونی داشته باشیم. کلیتی را هم آستان قدس مطرح کرد. این فضا نشانگر فضای چندصدایی است؛ این که دیگر مربوط به زمان اصلاحات نبود. این مربوط به دوره وزارت آقای لاریجانی بود ولی اگر در دوره اصلاحات شما این طرح را مطرح می‌کردید و شبکه‌ای غیر از آنچه وجود داشت می‌خواستید راه‌اندازی کنید، این خلاف خیلی چیزها تلقی می‌شد. آن زمان ما وارد حوزه مطالعات شدیم که این کار بشود یا نشود که نهایتاً نشد.

 * همین‌ مدیرانی که الان مسؤولیت دارند، وقتی بیرون بودند و سمتی نداشتند، خیلی انتقادات تندی داشتند

مسجد جامعی گفت: افراد در ابتدا که وارد مدیریت این حوزه می‌شوند، خیلی پر های و هوی می‌آیند ولی بعدش می‌بینید روند خیلی تفاوتی نمی‌کند. الان ممکن است بگویند سیاست‌های سینمایی معاونت قبلی همین دولت خیلی بد بوده، ما آمدیم سیاست‌های جدید آوردیم. در مقابل یک عده هم می‌گویند این سیاست‌هایی که آوردند که موجب شد باز به همان‌هایی که جایزه می‌گرفتند، جایزه بدهند. در واقع وقتی افراد در عمل و اجرا قرار می‌گیرند و با معادلات این حوزه آشنا می‌شوند، به تدریج وارد حوزه بحث کارشناسی و منطق این رشته و موضوع می‌شوند و در نهایت سیاست‌ها خیلی تفاوتی نمی‌کند. همین‌ مدیرانی که الان مسؤولیت دارند، وقتی بیرون بودند و سمتی نداشتند، خیلی انتقادات تندی داشتند.

 * هیچ‌وقت به ذهنم نمی‌رسید اسم یک سمفونی را بگذارم «امام رضا(ع)»

وی با ارائه مثالی در این زمینه گفت: در دوره وزارت من سمفونی‌ای با نام «سمفونی خسوف» تولید و اجرا شد که راجع‌به حرکت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام از مکه تا وقایع شب عاشورا بود. این سمفونی را آقای شریفیان نوشت و آقای چکناواریان اجرا کرد و اولین سمفونی آئینی هم بود که اجرا می‌شد. این سمفونی در غربت اجرا شد. پنج شب در تالار اجرا شد اما صداوسیما و روزنامه‌ها به آن نپرداختند و بازتابی ندادند؛ حتی انتقاد هم شد که حالا این چه کاری است که انجام می‌شود. این در حالیست که ما حتی ملاحظاتی هم داشتیم؛ مثلاً پیشنهاد شده بود اسم سمفونی «عاشورا» باشد ولی من گفته بودم اسمش را تغییر دهند، چون «عاشورا» باید مطلق بماند ولی هیچ‌وقت به ذهنم نمی‌رسید اسم یک سمفونی را بگذارم «امام رضا(ع)». من فکر می‌کنم این اسامی بزرگ‌تر از این هستند که آنها را روی چیزی بگذاریم. ما در مقام مجری و مسؤول، تازه ملاحظاتی از این دست هم داشتیم.

وی ادامه داد: وقتی دولت عوض شد، همین آقایانی که انتقاد می‌کردند، در مراسمی رسمی در تالار وحدت -با حضور وزیر وقت و رئیس مجلس- از آقای چکناواریان به عنوان آهنگ‌سازی كه بيشتر آثار هنری خود را بر اساس اشعار حماسی فردوسی و منظومه‌های عارفانه نظامی گنجوی نوشته و اجرا كرده‌، تجليل کردند و به او جایزه دادند، خبر و عکسش را چاپ کردند و در روزنامه‌ها بازتاب دادند. بعد هم سمفونی پیامبر اعظم(ص) و امام رضا(ع) را اجرا کردند و اصلاً سمفونی‌های آئینی باب شد. البته بماند که ساختن سمفونی اصولی دارد و همینجوری نمی‌شود به سرعت سمفونی‌های مختلف آنهم با این سبک ساخت. بعد هم مراسم گرفتند و از سازندگان سمفونی تقدیر کردند و خیلی‌های دیگر هم حضور داشتند اما مثلاً در زمان اجرای سمفونی خسوف در دوره ما و به بهانه اینکه چرا هنرمندی چون آقای چکناواریان در عرصه هنری فعالیت می‌کند، یکی از روزنامه‌ها در یادداشتی با اعتراض به سیاست‌های ارشاد نوشته بود: «سنگ‌ها را بسته و سگ‌ها را گشاده‌ایم»؛ موضوع انتقاد آن روزنامه این بود که چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندانی نظير چکناواريان در آن سال‌ها اجازه داده اثر هنری‌شان اجرا يا عرضه شود يا حتی جلوی آن را نگرفته است. این یک نمونه است و نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد.

 * در حوزه فرهنگ اصولی وجود دارد و این اصول باید رعایت شود

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: علت این انتقادات جدای از نیت سیاسی، ضعف حوزه فهم هنر بود. کم‌سوادی هم مسأله‌ایست و ممکن است افراد سواد هنری نداشته باشند. مثلاً کسی که مکانیک است، خنده‌دار است راجع به موضوع فرهنگی اظهار نظر کند ولی همین فرد وقتی سطح سوادش افزایش پیدا می‌کند و اطلاعاتش نسبت به موضوع افزایش می‌یابد، دیگر تند و تیز نیست. این اتفاق برای آنها و در دوره مسؤولیت‌شان هم پیش آمد ولی با همه این احوال، اینقدرها تفاوت وجود ندارد. اینکه می‌بینید اینها اینقدر تند و تیز حرف می‌زنند، به این علت است که اقتضای این حوزه را نمی‌‌دانند و بعد از مدتی که بر سر کار می‌آیند، با ادبیات این حوزه آشنا می‌شوند و سطح سوادشان از کار افزایش می‌یابد، موضع‌شان تعدیل می‌شود. این بدان معنی نیست که در این چهار سال اصلاح می‌شوند، بلکه یاد می‌گیرند. به‌طور کلی در حوزه فرهنگ اصولی وجود دارد و این اصول باید رعایت شود.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ماهنامه مدیریت ارتباطات در پاسخ به این پرسش که «الان اگر شما وزیر ارشاد بودید، مهم‌ترین کارهایی که در این حوزه انجام می‌دادید، چه بود؟»، گفت: من فکر می‌کنم الان مهم‌ترین موضوع، «گفت‌وگو» است. الان بسیاری در حوزه فرهنگ خودشان را این‌طور تصور می‌کنند که «آرد خود را بیخته و الک خود را آویخته‌اند» و نمی‌آیند وسط، حرف نمی‌زنند و احساس غریبی می‌کنند. شاید من هم در این موقعیت نمی‌توانستم کاری کنم اما اولویتم این بود که فضا را صمیمی‌تر کنم، گفت‌وگوها را بیشتر کنم، اعتماد بین اهل فرهنگ و دستگاه‌های اجرایی را بیشتر کنم و.... این موضوع خیلی مهم است.

وی ادامه داد: در دوره اصلاحات ما شاهد قهر بین این آدم‌ها با نظام اجرایی و سیاسی بودیم. اما به نظرم این قهر از بین رفت و با فرهیختگان، فرزانگان، هنرمندان و گروه‌های مرجع ارتباطات خوبی برقرار شد. به نظرم این کار خیلی خوب بود و واقعاً ظرفیت‌های آنها را هم آشکار ‌کرد. چون شما وقتی فضا را محدود می‌کنید، گاهی آنها ظرفیت‌های افسانه‌ای پیدا می‌کنند، در صورتی که اینجوری نیستند و اینها هم قابل نقدند و مشکلاتی در کارشان وجود دارد. یعنی توهم پیدا می‌شود. فضای بسته، موجب شده بود به افراد نوعی مظلومیت داده شود و افراد در پناه آن مظلومیت، بقیه چیزها را تحت‌الشعاع قرار دهند. در دوره اصلاحات باب گفت‌وگو باز شد و این اتفاق افتاد و کارهای خوبی انجام شد، آدم‌های بزرگ شناسایی شدند و آنهایی هم که توهم بزرگی داشتند، در یک فضای واقعی، در جایگاه واقعی و طبیعی خودشان قرار گرفتند.

 * برای نمایندگی مجلس برنامه‌ای ندارم

در بخش دیگری از این گفت‌وگو این سؤالات از مسجد جامعی پرسیده شد و او اینگوه جواب داد:

  *  برای نمایندگی مجلس برنامه‌ای دارید؟

 نخیر.

  * بعد از شورای شهر چه برنامه‌ای دارید؟

 سابقه کاری و خانوادگی‌مان همین کار فرهنگی است. آن‌موقع هم که خواستم به شورای شهر بیایم، دلیلش این بود که بگویم شهر کار فرهنگی هم دارد و الان الحمدلله این مطلب جا افتاده است. این بحث‌ موقعی که ما می‌آمدیم، بحث گنگی بود.

  * شما یکبار انتقاد کرده بودید که چرا عاملان سرقت مجسمه‌های شهر را معرفی نمی‌کنید. تکلیف مجسمه‌ها چه شد؟

 بیش از این کاری از من ساخته نبود.

  * هنوز معلوم نشد ماجرا چه بود؟

 من هم به اندازه شما اطلاع دارم.

 * مجسمه‌ها را به خاطر خدا ندزدیدند

* بالاخره مجسمه‌ها نماد فرهنگی شهر هستند.

آن ایام در قم نزد یکی از مراجع بودم. اتفاقاً گفتم مطالب مربوط به تندیس‌ها و مجسمه‌ها را بپرسم. از ایشان نظر شرعی‌شان را در مورد تندیس، سردیس، مجسمه و... پرسیدم. ایشان گفتند «آقای مسجدجامعی! مسأله شرعی هرچه باشد، اینها به خاطر خدا این کار را نکردند».

مسجد جامعی در ادامه در مورد فضای مطبوعات در دوران مهاجرانی، کشمکش‌‌های فیلم جدایی نادر از سیمین و اخراجی‌ها، افراط و تفریط‌های فعالیت‌های مطبوعاتی، کشمکش‌های سیاسی در حوزه فرهنگ و... سخن گفت.

متن کامل این گفت‌وگو را در شماره پانزدهم (مهرماه) ماهنامه مدیریت ارتباطات بخوانید.

کد: 158
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • احمد مسجدجامعی: در زمان وزارت آقای لاریجانی بحث این بود که خود وزارت ارشاد یک شبکه تلویزیونی داشته باشد
امتیاز بندی

نظرات
ناشناس

# ارسال کننده: ناشناس
   تاریخ ارسال: 1392/06/14
http://savilfun.ir/?p=3097
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH