|  ورود به سايت  |  1397/06/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

 

 

       
  شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
   شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 

شماره94   اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1390/06/01 نظرات: 1 نظر نمایش: 6900 مرتبه تعداد امتیاز: 30   (Article Rating)
این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود

این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود

سعیدرضا عاملی از معدود روحانیانی است که علاوه بر دغدغه دین، دغدغه دنیا آن‌هم از نوع مجازی‌اش را دارد! وی که با 50 سال سن، جوان‌ترین استاد تمام دانشگاه تهران محسوب می‌شود، در گفت‌وگو با شانزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در بررسی موضوع شبکه‌های اجتماعی با بیانی متفاوت ضمن تشریح ویژگی‌های تعدادی از این شبکه‌ها مانند فیس‌بوک، به صراحت از لزوم حضور آگاهانه در فضای مجازی خبر می‌دهد و می‌گوید: این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود.

متن کامل مصاحبه

عاملی ضمن مخالفت با کسانی که از فیس‌بوک به عنوان سومین کشور بزرگ دنیا یاد می‌کنند می‌گوید: تعبیر کشور از فضای مشارکتی و اجتماعی فیس‌بوک؛ بزرگ‌نمایی این فضاست. او معتقد است: روند رشد انفجاری کاربران فیس‌بوک حکایت از نهادینه نبودن این عضویت است که تا سال گذشته از 500 میلیون کاربر صحبت می‌کردیم و امروز از بیش 900 میلیون.
وی در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به پرسشی در مورد تفاوت‌ کارکردهای شبکه اجتماعی در ایران و سایر کشورها می‌گوید: قطعاً تفاوت وجود دارد، چون ساختار، مبتنی بر نظام ارزشی فراهم می‌شود. ساختار فیس‌بوک به عنوان مثال مبتنی بر نظام ارزشی لیبرالیسم بنا گذاشته شده است و ارزش‌های این نظام سیاسی و فرهنگی را دنبال می‌کند و به طور حتم جایگاهی برای توسعه قدرت نظام لیبرال دموکراسی آمریکا محسوب می‌شود. عاملی با تأکید بر اینکه اگر بتوانیم شبکه‌های اجتماعی بومی‌ مبتنی بر ارزش‌ها و قواعد اسلامی‌ و فرهنگی خود در ایران را به وجود بیاوریم، وضعیت کاربری این شبکه‌ها متفاوت خواهد شد می‌گوید: در وضعیت کنونی، ما مصرف‌کننده این شبکه‌ها هستیم، همان‌طور که در بعضی از زمینه‌های دیگر مثل ساختن بناها و نظام شهرسازی یا مصرف کالاهای غربی، مد و سایر امور مصرف‌کننده هستیم و خلاقیت لازم را مبتنی بر ارزش‌های دینی و بومی به‌کار نگرفته‌ایم، در این زمینه هم مصرف‌کننده هستیم.
این استاد دانشگاه، نگاه سلبی و منفی صرف، را عاملی بازدارنده دانسته و می‌گوید ما باید ضمن توجه به خطرات، کاملاً فعال و مؤثر در این فضا عمل کنیم. متأسفانه سرمایه‌گذاری مالی در این فضا انجام نشده است. به‌عنوان مثال کشور هلند از نظر آمادگی الکترونیکی جزو 10 کشور اول دنیا است. هلند در سال 1992 وزیر اینترنت داشت. اولین شهر مجازی یعنی شهر مجازی آمستردام را به‌وجود آورد و در یک شهری مثل آمستردام بیش از 28 هزار کیلومتر فیبر نوری کار گذاشته است. بنابراین می‌شود گفت که برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی- اجتماعی هلند، مسأله را جدی گرفته است. ما باید در هر سه سطح زیرساخت، برنامه و محتوا در سطح ملی و خصوصاً شهر پایتخت کار کنیم. ما در شهر تهران نیازمند 28 هزار کیلومتر فیبر نوری هستیم در صورتی که امروز در شهر تهران نهایتاً 700 کیلومتر فیبر نوری وجود دارد. ما باید به ظرفیت مورد نیاز برسیم تا بتوانیم پهنای باند بالا را به مردم برسانیم. ما نیازمند اپلیکیشن‌های (برنامه کاربردی) زیادی هستیم. در یک کشور باید اپلیکیشن‌های کاری بسیار به کار گرفته شود. پس به نظر من قدم اول جدی گرفتن این محیط است. نگاه ما نگاهی آسیبی است. باید از این نگاه خارج شویم و با یک جامعیت به این ظرفیت و تهدید نگاه کنیم.
در این گفت‌وگو رئیس دانشکده مطالعات جهان به پرسش‌هایی در زمینه دلایل عدم استقبال کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی مجازی بومی مانند تبیان، کلوب و...، دلایل اقبال از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه،
شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ عامل شکاف یا همبستگی ملی؟ نگاه بازدارنده به شبکه‌های مجازی و سیاسته‌هایی که موجب حضور موفق ایران در فضای مجازی می‌شود و ... پاسخ داده است.
در شانزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات مطالب متنوعی با موضوعات رسانه‌هاي بيگانه: قرائتي با تحليل گفتماني، شبكه‌هاي اجتماعي و بحران انگليس، بررسی لطیفه‌های موسوم به «پـَـ نـَـ پـَـ» از دیدگاه ارتباطی، مصائب وایمکس در ایران، بررسی کارکردهای ارتباطی و تاریخی نامه، رسانه های اجتماعی و مطالب دست اول درباره فیلم «شبکه اجتماعی» منتشر شده است. دهمین بخش از ترجمه کتاب نگارش‌ در روابط‌عمومی نیز در این شماره به چاپ رسیده است.
علاقمندان به تهيه ماهنامه مديريت ارتباطات مي‌توانند اين نشريه را از كيوسك‌هاي مطبوعاتي تهيه و يا از طريق سايت
www.cmmagazine.ir   مشترك ماهنامه شوند.
روابط‌عمومی

کد: 169
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود
  • این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود
  • این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود
  • این خطر وجود دارد که جهان مجازی ایرانی مستعمره جهان مجازی آمریکایی شود
امتیاز بندی

نظرات
منصور

# ارسال کننده: منصور
   تاریخ ارسال: 1390/06/05
دکتر عاملی استادی والا وبه روز است ونظرات بسیارجلب توجهی دارند.
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH