|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1390/08/03 نظرات: 0 نظر نمایش: 9014 مرتبه تعداد امتیاز: 19   (Article Rating)
مطالب تازه مدیرعامل شرکت مخابرات درباره پیامک و اینترنت: نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را ذخیره کنیم

مطالب تازه مدیرعامل شرکت مخابرات درباره پیامک و اینترنت: نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را ذخیره کنیم

 صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات در گفت‌وگو با امیر لعلی، سردبیر ماهنامه  مدیریت ارتباطات، که در جدیدترین شماره آن- آبان‌ماه- منتشر شده، با صراحت مطالب تازه ای در باره پیامک و اینترنت بیان کرده است.

 

متن کامل مصاحبه

او همچنین در مورد مخابرات پس از خصوصی‌سازی و ارتقای کیفیتی که این تغییر ساختار در ارائه خدمات باید صورت می‌داد اما رخ نداده، از خاطرات پروژه کارت سوخت گفت و از تقاضایی 10میلیونی برای ارتباطات پرسرعت در کشور سخن گفته است. فیضی حتی به شایعات نیز با صراحت پاسخ گفت و عنوان کرد که مخابرات ایران امکان ذخیره‌سازی پیامک‌ها را ندارد و همه این گفته‌ها از اساس شایعه است.مدیرعامل شرکت مخابرات در بخشی از این گفت‌وگو تأکید می‌کند: نظر شخصی من این است که حاکمیت باید بر محتوا نظارت داشته باشد و نمی‌تواند تولیدکننده محتوا باشد. اگر حاکمیت تولیدکننده محتوا باشد، همین مسائل و ابهامات تا سال‌های دیگر هم ادامه خواهد داشت و به جایی نمی‌رسیم و در نهایت مردم برای گرفتن محتوا باید به خارج از ایران مراجعه کنند. اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات در مورد مقاومت مدیران در برابر تکنولوژی نیز جالب است. وی می‌گوید: ما معمولاً مدیرانی را بر سر کار می‌گماریم که خودشان آشنا به مسائل روز نیستند و در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند. وقتی مدیر شما به تکنولوژی جدید آشنا نیست، نگران است که اگراین تکنولوژی جدید بیاید، من که بلد نیستم، حذف می‌شوم. هنوز ما این کاربری را در سیستم مدیریتی نداریم. در سیستم دولتی هم این خیلی معروف است که می‌گویند مدیران ضعیف معمولاً از افراد زیر دستشان که باسواد باشند، می‌ترسند، در حالی که در دنیا اینطور نیست؛ مدیر، مدیر است، کارشناس هم کارشناس. برخی از کارشناسان هم در کار کارشناسی قوی‌تر از یک مدیر هستند ولی مدیر نیستند. اینها موضوعاتی است که ما باید از بعد فرهنگ سازمانی روی آنها کارکنیم.فیضی با اشاره به اینکه تعداد مشترکینی که ارتباط غیرdial up در کشور دارند، چیزی در حدود یک میلیون و دویست هزار مشترک است اضافه می‌کند: تعداد مشترکانDial up هم خیلی زیاد است. ما معتقد هستیم اگر محتواهای خوب تهیه کنیم که به حد وفور هم در کشور امکان تولید دارد، حداقل 10 میلیون مشترک یعنی تقریباً 10 میلیون خانوار به ارتباطات پرسرعت نیاز خواهند داشت. برای تولید محتوا باید تلاش شود. زمانی که در قم خدمت علما رسیدیم هم مطرح کردم که اطلاعات و امکاناتی که در سایت‌هایتان هست را در اختیار مردم قرار دهید تا از آنها استفاده کنند.وی تصریح کرده است: برای اینترنت محض 128 کیلوبیت ‌تقاضا وجود ندارد، اما برای ارتباط 10 مگابیت که داخلش اینترنت 128 هم هست، اینترنت 512 هم هست، تقاضا وجود دارد. ما اگر بتوانیم محتوا آماده کنیم، این کشور کشش 10 میلیون مشترک با ارتباطات با سرعت 10 مگابیت را در پنج سال آینده دارد و شدنی هم هست؛ اما چرا می‌گوییم برای اینترنت 128 کلیوبیت متقاضی نداریم؟ علتش این است که مشکل دریافت اطلاعات دارند و جواب نمی‌گیرند. یعنی الان در رابطه با گرفتن اطلاعات اینطوری شده که اگر شما می‌خواهید به سایت بانک ملی مراجعه کنید، اول به سرور جستجوی خارج از کشور برمی‌خورید، خب جواب نمی‌دهد و زمان را از دست می‌دهید ولی آماری داریم که 80 درصد مردم علاقه‌مندند کارهای خود را از منزل انجام دهند.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این پرسش که چه زمانی اطلاعات ضبط و نگهداری شده قابل دسترسی هستند؟ می‌افزاید: هیچ اطلاعاتی ضبط و نگهداری نمی‌شود، جز اطلاعاتی که مشترک مراجعه کند و برای یک مدت محدود درخواست ذخیره‌سازی کند.سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات به وی می‌گوید: پس ذخیره شدن پیامک‌ها شایعه است...فیضی پاسخ می‌دهد: ما هیچ اطلاعاتی را ذخیره نمی‌کنیم جز اطلاعاتی که خود مشترک مراجعه کند، مثلاً یک نفر مراجعه می‌کند که من این همه پیامک نزدم. ما یک لیست به او می‌دهیم که در این تاریخ و در این ساعت شما به این شماره‌هاپیامک زدید ولی محتوای آن را نداریم، چون نمی‌توانیم داشته باشیم. حجم پیامک‌ها به حدی است که نمی‌توانیم نگهداری کنیم.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد اینترنت پاک نیز می‌گوید: اتفاقاً زمانی‌که اینترنت پاک و حلال مطرح شد، آقایان سؤال کردند نظر تو چیست؟ گفتم من با این موضوع کاری ندارم ولی آنهایی که در گذشته به ما اینترنت حرام فروخته‌اند، مسؤولیت شرعی‌اش جرم دارد، حد دارد وباید پاسخگو باشند!متن کامل این گفت‌وگو در هجدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است. علاقمندان به تهیه این ماهنامه می توانند آنرا از طریق سایت www.cmmagazine.ir  و یا فروشگاه اینترنتی www.prshop.ir  تهیه کنند.

کد: 190
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • مطالب تازه مدیرعامل شرکت مخابرات درباره پیامک و اینترنت: نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را ذخیره کنیم
  • مطالب تازه مدیرعامل شرکت مخابرات درباره پیامک و اینترنت: نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را ذخیره کنیم
  • مطالب تازه مدیرعامل شرکت مخابرات درباره پیامک و اینترنت: نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را ذخیره کنیم
  • مطالب تازه مدیرعامل شرکت مخابرات درباره پیامک و اینترنت: نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را ذخیره کنیم
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH