|  ورود به سايت  |  1397/06/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

 

 

       
  شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
   شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 

شماره94   اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1390/08/03 نظرات: 0 نظر نمایش: 6725 مرتبه تعداد امتیاز: 18   (Article Rating)
تیراژ روزانه مطبوعات بایدهفت ‌میلیون نسخه باشد

تیراژ روزانه مطبوعات بایدهفت ‌میلیون نسخه باشد

همزمان با هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، پدرام پاک‌آئین، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگویی مفصل با امیر لعلی، سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات که در هجدهمین شماره این ماهنامه منتشر شده است اعلام کرد:  

متن کامل مصاحبه

 تیراژ روزانه مطبوعات به نسبت جمعیت کشور بایدهفت ‌میلیون نسخه باشد.او شمارگان فعلی مطبوعات را در خوشبینانه‌ترین حالت و در نقطه‌ اوج مطبوعات، حداکثر 3 میلیون نسخه دانست و اضافه کرد: ولی در اغلب اوقات از این مقدار بسیار پایین‌تر است.پاک‌آئین که خود از خانواده مطبوعات است در این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که حال و روز مطبوعات چطور است؟ تأکید کرده: به نظرم حال و روز خوبی دارند. فضای حاکم بر مطبوعات کشور در حال حاضر فضای عقلانی و توأم با آرامش است. در واقع تلاش‌هایی هم از طرف خود مطبوعات و هم از جانب ما در وزارت ارشاد برای توسعه کیفی مطبوعات صورت می‌گیرد. البته این راهبردی است توقف‌ناپذیر. وی با رد این شائبه که همواره در ایام نزدیک به انتخابات، قدری فضای رسانه‌ای کشور باز می‌شود گفته: نباید وضعیت مطبوعات را با این رویدادها سنجید. مطبوعات باید از عمق و استحکام خاص خودشان برخوردار باشند و به عنوان نهاد‌های فرهنگی در جهت مدیریت خواست‌ها و نیازهای مردم و مهندسی افکار عمومی به‌گونه‌ای عمل کنند که اهداف ذاتی آنها که مهم‌ترین آن ایجاد همبستگی، وحدت ملی و تقویت روحیه آشتی‌جویی و تفاهم بین ملت است، تقویت شود. وی با اشاره به مشکلات عدیده مطبوعات، برخی از دلایل پائین بودن شمارگان را چنین تشریح می‌کند: بنیان و حیات اقتصادی مطبوعات در گرو وجود امکانات زیرساختی مثل چاپ، توزیع و آگهی است. ما نیاز داریم که چرخه‌ فعالیت اقتصادی مطبوعات، یک چرخه‌ پویا، سالم و معقول باشد. تعداد نقاط توزیع کشور ما در تهران و شهرستان‌ها شاید به سه هزار نقطه نرسد اما می‌بینیم که در کشورهای همسایه هشت هزار نقطه توزیع داریم که شاید به لحاظ جمعیت باسواد از کشور ما هم پایین‌تر باشند. در حوزه‌ چاپ می‌بینیم که ناوگان چاپی ما به لحاظ تعدد و کیفیت، ظرفیت پوشش همه‌ مطبوعات ما را به نحوی که همه محصول کیفی مناسبی را منتشر کنند، ندارد. در حوزه‌ جذب آگهی، نهادهای حرفه‌ای که دارای افراد کارشناس و خبره‌ بازاریاب و آشنا با دانش تبلیغات باشند، نداریم و در مقابل نهادها و مؤسساتی داریم که به عنوان رقبای مطبوعات ظاهر شده‌اند و حتی موانعی برای مطبوعات تراشیدند؛ مثل آگهی‌نامه‌های تبلیغاتی که شما می‌بینید در حقیقت سهم عمده‌ای از آگهی‌هایی را که شاید بتواند برای مطبوعات درآمدزا باشد و به پایداری مطبوعات کمک کند را جذب می‌کنند و در حقیقت حیات اقتصادی مطبوعات را با مشکل روبه‌رو می‌کنند. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌گوید: اتکای صرف به تولیدات سایت‌های خبری، خبرنگاران روزنامه‌ها را به ویراستارانی غیرحرفه‌ای تبدیل کرده است.پاک‌آئین این خبر را هم می‌دهد: در نمایشگاه مطبوعات، تا سقف 50 هزار تومان بن خرید مطبوعات می‌دهیم.متن کامل گفت‌وگو با پدرام پاک‌آیین در مورد ویژگی‌های نمایشگاه مطبوعات امسال، نظارت بر سایت‌های خبری، روند صدور مجوز نشریات، کارکردهای حزبی مطبوعات و... در هجدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است.علاقمندان به تهیه هجدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات می‌توانند علاوه بر کیوسک‌های مطبوعاتی، آنرا از طریق خرید آن‌لاین از سایت www.cmmagazine.ir و یا www.prshop.ir تهیه نمایند. این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات نیز به فروش می‌رسد.

کد: 192
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • تیراژ روزانه مطبوعات بایدهفت ‌میلیون نسخه باشد
  • تیراژ روزانه مطبوعات بایدهفت ‌میلیون نسخه باشد
  • تیراژ روزانه مطبوعات بایدهفت ‌میلیون نسخه باشد
  • تیراژ روزانه مطبوعات بایدهفت ‌میلیون نسخه باشد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان



  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH