|  ورود به سايت  |  1397/05/28

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

شماره94-95،   اسفند 1396 و فروردین 1397  همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1390/12/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 4711 مرتبه تعداد امتیاز: 14   (Article Rating)
تقدیس الفبای فارسی در تاجیکستان

تقدیس الفبای فارسی در تاجیکستان

کسانی که با دکتر شعردوست آشنا هستند، خوب می‌دانند که وی فعالیت‌های عدیده‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جمهوری تاجیکستان را به سرانجام رسانده و در برقراری و توسعه ارتباطات دو کشور ایران و تاجیکستان نقش غیر قابل انکاری داشته است.

متن کامل مصاحبه

در  گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت ارتباطات با وی که مشروح آن در شماره نوروزی ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است، دکتر شعردوست به شرح دقیق چگونگی و چرایی انتخاب الفبای فارسی در تاجیکستان و چگونگی و چرایی انتخاب الفبای لاتین در برخی دیگر از کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی، پس از فروپاشی شوروی پرداخت که به نظرم، نکته‌های تاریخی و عبرت‌آموز آن کم نیست.

از جمله این که، به موازات روسی‌گریزی و استقلال‌طلبی کشورهای CIS یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،گریز از الفبای روسی هم مطرح بوده و این فرصت بسیار مناسبی محسوب می‌شده تا الفبای فارسی، حداقل در تعدادی از این کشورها به رسمیت شناخته شود. اما متأسفانه در آن زمان، جریانی در حوزه‌ روشنفکری راه افتاده و بعضی افراد نامدار و مطرح در کشور به دلایل واهی و غیر علمی نه تنها مشوق این کشورها برای گزینش الفبای فارسی نشده‌اند بلکه آن را به مصلحت جمهوری اسلامی ایران هم ندانسته و عملاً کشور را از یک فرصت استثنائی، محروم کرده‌اند. فرصتی که به معنای واقعی تاریخی، محسوب می‌شد.
در شرایطی که در میان این کشورها برای انتخاب الفبای عربی، الفبای فارسی و الفبای لاتین رقابت وجود داشته و در چنین اوضاعی، کشورهایی که مایل بودند الفبای لاتین انتخاب شود هزینه‌های فراوانی کردند، کشور ما فرصت انتخاب الفبای فارسی را به غیر از تاجیکستاندر پارلمان‌های چهار کشور غیر فارسی‌زبان آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان، آن هم با تفاوت چند رأی از دست می‌دهد و آن‌ها الفبای لاتین را انتخاب می‌کنند.
در همان زمان دکتر شعردوست، سفری به قرقیزستان داشته و با رئیس کمیسیون فرهنگی این کشور صحبت می‌کند: « مطلبی به من گفت که خیلی در حوزه‌ فرهنگی قابل توجه است؛ گفت در این مورد غیر از تاجیکستان، چشم سایر کشورها به باکو است. هر تصمیمی که باکو بگیرد ما پیروی می‌کنیم. همین اتفاق هم افتاد.در باکو با اختلاف چند رأی در پارلمان جمهوری آذربایجان، الفبای لاتین تصویب شد و همان‌گونه که آن مرد روشنفکر قرقیز گفته بود، پارلمان‌های سایر کشورها هم الفبای لاتین را به فاصله‌ چند ماه به عنوان الفبای رسمی کشورشان انتخاب کردند.»و می‌شود، آنچه نباید می‌شد.
اما در همان زمان، تاجیکستان الفبای فارسی را انتخاب می‌کند و پارلمان تاجیک آن زمان به دستگاه‌های اجرایی 10 سال فرصت می‌دهد تا الفبای فارسی که در تاجیکستان به آن الفبای تاجیکی می‌گویند، در زبان رسمی به صورت همه‌گیر مورد استفاده واقع شود. یعنی زبان فارسی با الفبای فارسی، نوشتار دیوانی و اداری تاجیکستان شود و مردم این سرزمین اعم از دانشجو و کارمند و سایر مردمان این الفبا را یاد بگیرند. البته هنوز الفبای فارسی در تاجیکستان فراگیر نشده است. طی این 10 سال نیز عناصر مزاحم فراوانی سعی در اخلال در این مصوبه پارلمان تاجیکستان داشته‌اند. حتی چندین بار خواسته‌اند که این مصوبه را لغو کنند اما وجود اندیشمندان و نخبگان بافضیلت و آینده‌نگر در تاجیکستان مانع این کار شده است.
شواهد حاکی از آن است کهعوام و مردم عادی تاجیکستان نیز به کاربرد زبان و الفبای فارسی علاقمند هستند. ذکر خاطره ای از دکتر شعردوست در این زمینه کافی است:
«در نمایشگاهی که در روزهای آغازین استقلال تاجیکستان با مسؤولیت اینجانب برگزار شد، پیرزنی را دیدم که کتاب آموزش ریاضیات را می‌بوسید و به روی چشمانش می‌گذاشت. وقتی پرسیدم گفت از محتوای آن چیزی نمی‌دانم ولی چون به این خط نوشته شده برای من مقدس است. یا خاطره دیگر اینکه دو سال بعد از آن من برای زیارت مقبره‌ رودکی به پنجکنت و از آنجا به رودک رفتم. از قضا در آنجا یک مراسم عروسی بود. مردم روستا مرا به عروسی دعوت کردند. بین طبق‌هایی که جهیزیه‌ عروس را می‌بردند، در طبق اول سه چیز گذاشته بودند: قرآن، دیوان حافظ و کتاب آموزش الفبای فارسی که در ادامه از آن خواهم گفت. حتی دیدم که غیر از جهیزیه‌ نوعروسان، بر بالین کودکان شیرخوار هم آنها را به عنوان تقدس قرار می‌دهند. این موضوعات برای من شیرین بودند. در زمان شوروی بسیاری از کتب با الفبای فارسی یا در زیر خاک‌ها پنهان شده یا از ترس مأموران امنیتی شوروی سوزانده شدند. مردم تاجیکستان آنقدر حسرت و علاقه به این الفبا و فرهنگی که با آن مکتوب می‌شد از خود نشان می‌دهند که وصف‌ناشدنی است. آنها دوران عزت و سرافرازی خود را دورانی می‌دانند که فرهنگ اسلامی در کشورشان حاکم بود، یعنی وقتی شوروی به اینها هجوم آورد، فرهنگ‌شان را از بین برد و عملاً شوروی دوران فرهنگ‌سازی غیرریشه‌دار برای این کشورها بود و اینها حسرت آن روزها را می‌کشیدند. حالا که استقلال خود را می‌بینند، دوست دارند با همان الفبا به مکتوب کردن افتخاراتشان بپردازند.» متن کامل را در ماهنامه مدیریت ارتباطات بخوانید.
کد: 250
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • تقدیس الفبای فارسی در تاجیکستان
  • تقدیس الفبای فارسی در تاجیکستان
  • تقدیس الفبای فارسی در تاجیکستان
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH