|  ورود به سايت  |  1397/05/28

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

شماره94-95،   اسفند 1396 و فروردین 1397  همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/02/04 نظرات: 2 نظر نمایش: 7488 مرتبه تعداد امتیاز: 56   (Article Rating)
پدر جامعه‌شناسی نوین ایران:هیچ‌وقت جامعه ایران چنین التهابی را تجربه نکرده بود

پدر جامعه‌شناسی نوین ایران:هیچ‌وقت جامعه ایران چنین التهابی را تجربه نکرده بود

دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران که از او به عنوان پدر جامعه‌شناسی نوین ایران نام می‌برند در گفت‌وگو با بیست‌وچهارمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات که با موضوع ویژگی‌های ارتباطاتی جامعه امروز ایرانی انجام شده، نکات بدیع و قابل توجه‌ای را بیان کرده است. او در این گفت‌وگو وضعیت فعلی جامعه ایران را بی‌سابقه می‌خواند:

  متن کامل مصاحبه

بخش‌هایی از نظرات ایشان را می‌خوانید:

در سی یا چهل سال اخیر تحولاتی را تجربه کرده‌ایم که در تاریخ بی‌نظیر است. به نوعی می‌توان گفت ما در یک زمانه التهاب زندگی می‌کنیم. هیچ‌وقت جامعه ایران چنین التهابی را تجربه نکرده بود.

آهنگ تغییرات و التهاب زمان و تولید جهان‌های دیگر، سرعت گرفته است. من نمی‌گویم یک جهان، بلکه می‌گویم چندین جهان، زیرا ما در هر برهه‌ای از حرکت، جهان دیگری را تجربه می‌کنیم و واقعیت دیگری در برابر ما بروز می‌کند. بنابراین جهان‌های متعددی را تجربه می‌کنیم که من اسمش را «دوران التهاب» گذاشته‌ام.

طبیعتاً در چنین جامعه‌ای که تغییرات عمیق و وسیعی را در همه زمینه‌ها تجربه می‌کند، آینده‌ ثابت نیست. جوانی که در جامعه سنتی ما زندگی می‌کرد، آینده‌اش مشخصی بود؛ شغل پدرش را ادامه می‌داد، تحصیلات اندک و مشخص داشت و... اما حالا می‌بینید هزینه ساختن انسان بسیار بالاست. در تاریخ چنین تجربه‌ای را نداشتیم. وقتی شما این التهاب تاریخی را دارید، آینده شما مشخص نیست و باید با دستان خودتان آینده را بسازید در حالی که در جامعه سنتی آینده مشخص بود. بنابراین می‌بینیم به نوعی در شرایط ابهام زندگی می‌کنیم.

ما هیچ‌وقت در تاریخ چنین زندگی شهری‌ای را نداشتیم و جمعیت ما اینطور نبود. پیش از آن 85 درصد جمعیت ما در روستاها متمرکز بود ولی حالا برعکس شده است. به کاربرد فضا نگاه کنید، ما هچ‌وقت در سنت‌مان این‌چنین ساختمان‌های بلندی نداشتیم. بنابراین می‌بینیم که تجربه تاریخی دیگری در برابر ما قرار دارد، مخصوصاً برای جوانان. اینچنین جامعه‌ای با چنین تغییرات سریعی تنگناهای خاصی هم دارد.

در چنین جوامعی، انسان‌ها دچار سرگردانی می‌شوند. حالا جوانی می‌خواهد همسر انتخاب کند. آیا باید شیوه‌های پدرانش را به کار ‌گیرد و خانواده کسی را برای او انتخاب کند؟ خیر، آن شیوه‌ها دیگر جواب نمی‌دهد، باید شیوه‌های جدیدی را به کار گیرد. شما این پراکندگی‌ها را می‌بینید که هرکسی به شیوه خودش و هر خانواده‌ای به صورت خاصی عمل می‌کند.

یک مرتبه شما می‌بینید یک خانواده ندارید، چندین نوع خانواده دارید، چندین نوع رفتار دارید، چرا؟ برای اینکه نرم‌های طبیعی ساخته شده در خلال قرن‌ها در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. شما الان اشتغال زنان را ملاحظه می‌کنید. ما پیش از این، چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم. این بی‌سابقه است. گاه درآمد زنان شاغل از مردان، بیشتر هم شده است . این درآمد از آن کیست؟ ببینید بی‌هنجاری اینجاست. مردی می‌گوید همه این درآمد از آن من است، من نفقه خانه را باید تأمین کنم، زن دیگری می‌گوید نفقه خانه به عهده شماست، این درآمد هم برای من است. اینجاست که تنازع بروز پیدا می‌کند، اینجاست که هنجار ساخته شده و آماده‌ای وجود ندارد. این یک «بی‌هنجاری» است. این یکی از ویژگی‌های جامعه‌ایست که در معرض تکان‌های تندی قرار گرفته که ما اصطلاحاً به آن «زمان التهاب» می‌گوییم.

حرکت تکنولوژی بسیار سریع است ولی ما برای اینها نظریه‌‌سازی نکردیم؛ کاری که ژاپنی‌ها انجام دادند. ژاپنی‌‌ها زمانی ‌که می‌خواستند تحول تاریخی جوامع را تجربه کنند، در آستانه تحول برای توسعه نظریه‌سازی کردند. ما این کار را نکردیم. یعنی شما یک‌مرتبه نگاه می‌کنید که در درون ساختار کلان جامعه تعادل وجود ندارد، حرکت سریع زیرساخت‌ها و حرکت آرام نظریه‌ها را شاهدیم. در یک فیلمی نشان دادند که یک روستایی سوار الاغ است اما با موبایل صحبت می‌کند....من از اینکه جامعه، تکنولوژی جدید را بپذیرد، هیچ ابائی ندارم. جامعه باید حرکت کند و پویا باشد ولی می‌گویم این تکنولوژی وارداتی اگر فرهنگ خودش را نداشته باشد، به بلای تازه‌ای تبدیل می‌شود. ما می‌گوییم «دیرکرد فرهنگی».

یکی دیگر از ویژگی‌های دوران التهاب این است که آدم‌ها از سنت خودشان می‌گسلند و نئولوژی برایشان جالب می‌شود. نوآوری و رفتن به سوی پدیده‌های جدید بد نیست ولی مهم این است که ما از بسترهای سنتی‌مان غافل نشویم. اگزیستانسیالیست‌ها جمله معروفی دارند که می‌گویند ما می‌توانیم دگرگون شویم، ما می‌بایست با دنیای جدید بیامیزیم ولی نباید تقلید رنگ‌پریده‌ای از دیگران باشیم. ما نه می‌خواهیم و نه می‌توانیم سوئدی شویم، نروژی شویم و...، نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم ایرانی باشیم. ما باید به ایرانی بودنمان افتخار کنیم. متأسفانه گاهی روندی ایجاد می‌شود که جوانان ما دنیا دیگری را آرمانی می‌کنند و در ذهن‌شان بهشت موعودی از جوامع دیگر می‌سازند، تصور می‌کنند آنجا جای امن، ارتقاء و تعالی است، این به نظر من برای دوران التهاب بسیار خطرناک است. در این وضعیت شما یک دفعه می‌بینید گروه‌های مرجع ما تغییر می‌کنند. ما از کودکی با حافظ و سعدی و فرهنگ ایرانی آشنا شده بودیم و با همین فرهنگ بزرگ شدیم، پدران‌مان برای ما شعر‌های حافظ می‌خواندند و افتخار می‌کردیم و می‌کنیم که ایرانی هستیم. الان اگر خانواده‌های ما از این جامعه‌پذیری فرهنگی غافل شوند، جوانان ما دچار تغییراتی می‌شوند که در بستر فرهنگی ما قرار نداشته و با سنت‌های نیاکان ما پیوند ندارد. آن‌وقت دوران التهاب به دوران برش و انقطاع تبدیل می‌شود. یعنی ما از نیاکان خودمان دور می‌شویم و سنت‌های ما تحقیر می‌شوند که این خیلی زشت است.

دکتر ساروخانی در این گفت‌وگو در مورد کوتاهی دانشگاه‌ها در ایجاد آمادگی فرهنگی یا نظریه‌سازی برای تحول، نقش سیاست در تکان‌ها و التهابات شدید جامعه، لزوم اعمال مدیریت علمی و نقش رسانه‌ها در ایجاد تغییرات و التهاب‌ها در جامعه به تفصیل، سخن گفته‌اند.

گفتنی است دکتر باقر ساروخانی از سن 22 سالگی معلمی کرده و حالا حدود 73 سال دارد. او فارغ‌التحصیل دکترای جامعه‌شناسی از سوربن فرانسه و استاد همین رشته در دانشگاه تهران است. خیلی‌ها این جمله را از او شنیده‌اند‌: «اگر زندگی‌ام بار دیگر تکرار می‌شد، از آغاز باز هم معلم می‌شدم، معلم زندگی می‌کردم و معلم می‌مردم».

کد: 295
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • پدر جامعه‌شناسی نوین ایران:هیچ‌وقت جامعه ایران چنین التهابی را تجربه نکرده بود
  • پدر جامعه‌شناسی نوین ایران:هیچ‌وقت جامعه ایران چنین التهابی را تجربه نکرده بود
  • پدر جامعه‌شناسی نوین ایران:هیچ‌وقت جامعه ایران چنین التهابی را تجربه نکرده بود
  • پدر جامعه‌شناسی نوین ایران:هیچ‌وقت جامعه ایران چنین التهابی را تجربه نکرده بود
  • پدر جامعه‌شناسی نوین ایران:هیچ‌وقت جامعه ایران چنین التهابی را تجربه نکرده بود
امتیاز بندی

نظرات
رافتی

# ارسال کننده: رافتی
   تاریخ ارسال: 1391/11/30
با سلام و تشکر مجدد از اینگه گفتار زیبا و پر مغز استاد عزیز را برابر چشم علاقمندان قراردادید
رضا حياتي

# ارسال کننده: رضا حياتي
   تاریخ ارسال: 1392/03/27
با تقديم سلام و احترام
آنچه آقاي دكتر ساروخاني فرموده اند را بايد راهبردي نماييم .
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH