|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1389/06/02 نظرات: 0 نظر نمایش: 7214 مرتبه تعداد امتیاز: 46   (Article Rating)
گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت با محسن رضایی در مورد مطبوعات، سانسورها در جنگ و نامه پس از انتخابات

گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت با محسن رضایی در مورد مطبوعات، سانسورها در جنگ و نامه پس از انتخابات

انگیزه‌ام از نوشتن نامه به رهبری، ایجاد وحدت بود

متن کامل مصاحبه

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخصی مصلحت نظام در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات از فضای فعلی مطبوعات و رابطه دولت با رسانه‌ها و سانسور مطبوعات در زمان جنگ گفت.

وی در خصوص فضای حاکم بر رسانه های کشور گفت: من احساس می‌کنم تحولی باید در رسانه‌های ملی ما صورت بگیرد، چه از ناحیه دولتمردان و چه از ناحیه خود صاحبان رسانه‌ها. مثلاً فرض کنید الان وزن مسائل سیاسی در رسانه‌ها فوق‌العاده بیشتر از مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است؛ در حالی که بخش عظیمی از مسائل زندگی مردم در ایران غیرسیاسی است که کمتر هم مطرح می‌شوند.

رضایی تصریح کرد: الان رسانه‌های خارجی بهتر از رسانه‌ها داخلی روی نیازهای مردم ایران وزن‌دهی می‌کنند. وزن‌دهی آنها روی نیازهای افکار عمومی ایران بهتر از رسانه‌های ماست. آنها بهتر تشخیص می‌دهند در حالی كه این همه وزنی که رسانه‌های ما به مسائل سیاسی می‌دهند, آنها نمی‌دهند.

وی در خصوص راهکارهای افزایش تعامل بین حکومت و رسانه‌ها اظهار داشت: باید به رسانه‌ها در توسعه ملی نقش بدهیم و مسؤولیت روی دوش آنها بگذاریم. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر رسانه خودش را بیرون از دولت یا حکومت نمی‌داند که یک احساس غریبگی به او دست دهد و دولت هم او را مزاحم خود نمی‌داند و به عنوان یک شریک به او نگاه می‌کند. این شرکا باید با هم تعامل کنند و با این تعامل می‌شود دولت و رسانه‌ها خیلی از مسائل را به یكدیگر منتقل کنند. من فكر می‌كنم اگر این انتقال صورت بگیرد، هیچ وقت بین رسانه و حکومت اختلافی شکل نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه «معتقد به کنترل رسانه ها هستم»، گفت: پدرسالاری با کنترل تفاوت دارد. من معتقد به کنترل هستم، اما نه از طریق حاکمانه و پدرسالاری بلکه از طریق تعامل، یعنی کنترل از طریق تعامل.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظان در خصوص نامه خود به مقام معظم رهبری که با واکنش‌های زیادی مواجه بود، گفت: نامه‌ای که من خدمت رهبر معظم انقلاب نوشته بودم جنبه وحدت داشت. من خدمت ایشان نوشته بودم که الان که مردم حرکت وحدت‌بخشی را آغاز کرده‌اند، از همه نخبگان بخواهید که به این حرکت بپیوندند و با توجه به اینکه محیطی مناسب در بین معترضین به وجود آمده است، می‌شود کاری کرد که این حوادث تمام شود و سرمایه‌گذاری اقتصادی و... شروع شود. درست است که به طریقی مخاطب رهبری بود، ولی پیام نامه من به نخبگان و آحاد ملت هم بود.

وی در پاسخ به اینکه نظر شما در مورد اینکه برخی بعد از این نامه خواستار توبه شما شدند، چیست، اظهار داشت: آن‌ها نامه من را غلط خواندند تا بتوانند مقاصدی را دنبال کنند.

محسن رضایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ماهنامه مدیریت ارتباطات به بیان زوایایی از نحوه تعامل فرماندهی عالی جنگ با ارباب جراید در جنگ هشت ساله پرداخت.

وی گفت: معمولاً ما در هر عملیاتی، یک هفته یا دو هفته مانده به عملیات، رسانه‌ها را در جریان برخی اخبار و اطلاعات می‌گذاشتیم. از یک‌هفته قبل رسانه‌ها را مطلع می‌کردیم و مثلاً خبرنگاران را می‌بردیم به منطقه‌ای مانند کرمانشاه (كه قرار نبود در آنجا عملیاتی انجام شود) تا اگر كسانی هم متوجه این حركت شدند، تصور کنند منطقه عملیات کرمانشاه است. سپس آنها را می‌بردیم به جنوب (كه در واقع منطقه عملیاتی بود). وقتی خبرنگاران وارد منطقه می‌شدند، سه یا چهار روز فرصت لازم را داشتند که برای هماهنگی وارد یگان‌ها شوند و سپس با همین یگان‌ها به مناطق عملیاتی اعزام شوند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اطلاعات هدایت‌شده‌ای را قبل و حین عملیات در اختیار خبرنگاران می‌گذاشتید، گفت: بله، بخشی از كار کاملاً هدایت می‌شد. البته درباره انتقال خبرنگاران به منطقه عملیاتی این نكته را اضافه كنم كه تلاش می‌‌كردیم دوستان خبرنگار را به موقع به سمت منطقه عملیاتی اعزام کنیم، چون اگر این كار به موقع انجام نمی‌شد، باید شب عملیات آنها را با هواپیما به منطقه اعزام می‌کردیم که ممكن بود خیلی اذیت شوند.

رضایی گفت: برای ما مهم بود که مردم در جریان دقیق مسائل قرار بگیرند. اتفاقاً ما همیشه سعی می‌کردیم مشکلات را دقیقاً به مردم منعکس کنیم تا آنها به کمک ما بیایند، زیرا نیروی اصلی ما همان مردم بودند. نكته بعدی اینكه به دلیل بازگشت تعداد زیادی خبرنگار غیررسمی به پشت جبهه، مردم کاملاً در جریان اخبار قرار می‌گرفتند و کسی هم اگر می‌خواست، نمی‌توانست خبر غیرواقعی منعکس کند یا مردم را در جریان وضع جبهه‌ها قرار ندهد. یعنی بچه‌های بسیجی که از کشاورزان، کارگران و دانشگاهیان تشكیل شده بودند، وقتی به عقب باز می‌گشتند تا ریزترین جزئیات جبهه و جنگ را برای پدر و مادرها و دوستان خود تعریف می‌کردند. واقعاً در جبهه معنا نداشت که چیزی مخفی بماند، مگر درباره عملیات‌ها آن‌ هم تا شب عملیات و بعد از آن هم كه رزمندگان نامه می‌نوشتند، تلفن می‌زدند و....
 
مشروح اين مصاحبه را در شماره شهريورماه ماهنامه مديريت ارتباطات بخوانيد. از کیوسک های مطبوعاتی بخواهید و یا به صورت اینترنتی مشترک شده و ماهنامه را در محل زندگی و یا کار خود دریافت نمایید.    

گزارش تصویری گفتگو با محسن رضایی
 

کد: 37
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت با محسن رضایی در مورد مطبوعات، سانسورها در جنگ و نامه پس از انتخابات
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH