|  ورود به سايت  |  1397/05/01

                 
آرشیو شماره‌های گذشته
       
 شماره93   همراه با متن کامل مطالب
 شماره92   همراه با متن کامل مطالب
 شماره91   همراه با متن کامل مطالب
 شماره90   همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1389/11/05 نظرات: 0 نظر نمایش: 6008 مرتبه تعداد امتیاز: 38   (Article Rating)
بینی و بین‌الله هیچ فشاری بر شبکه‌های رادیویی وجود ندارد

بینی و بین‌الله هیچ فشاری بر شبکه‌های رادیویی وجود ندارد

معاون صدای رسانه ملی در گفت‌وگو با مدیریت ارتباطات:بینی و بین‌الله هیچ فشاری بر شبکه‌های رادیویی وجود ندارد درسانه ملی برنده انتخابات بود «ما در تولید برنامه‌های رادیویی بنا را بر سه محور گذاشتیم، ذائقه مردم، مصحلت مردم و میل و نیاز مردم». این گفته صوفی، معاون صدای صداوسیمای جمهوری اسلامی است.

متن کامل مصاحبه

صوفی در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات به بیان دغدغه‌های مدیریتی در رسانه رادیو پرداخته و از نقش مؤثر صداوسیما در کنترل حوادث پس از انتخابات سخن گفت.صوفی در این گفت‌وگو اظهار داشت: مدیریت رسانه یكی از سخت‌ترین نوع مدیریت‌هاست. بنابراین ما باید یك استراتژی برای خودمان فرض كنیم تا بتوانیم هم به ذائقه مخاطب پاسخ دهیم و هم به میل و نیاز مخاطب. این استراتژی نیز بر مبنای اجتهاد رسانه‌ای است. اگر ما اجتهاد رسانه‌ای را تشخیص دهیم و خوب عمل كنیم، شاید آن سختی و فشاری كه اشاره می‌كنید كمتر باشد یا اگر هم زیاد باشد، هم شیرین خواهد بود و هم اینكه نتیجه مطلوبی برای حكومت خواهد داشت. وی در پاسخ به پرسشی در مورد وجود فشارهایی بر رسانه رادیو برای پخش برنامه یا جلوگیری از پخش برنامه یا موسیقی خاصی گفت: من به جای فشار از واژه الزامات اعتقادی استفاده می‌كنم، در واقع ما خودمان الزاماتی داریم كه این الزامات در مواردی محدودیت ایجاد می‌كند اما با تشخیص و اجتهاد رسانه‌ای كه داریم، محدودیت شدیدی را احساس نمی‌كنیم. وی ادامه داد: واقعاً عرض می‌كنم كه گرچه بعضی‌ها ممكن است فكر كنند فشار سختی بر رسانه وارد می‌آید اما نه، چنین فشاری وجود ندارد. من هم به عنوان مدیر چندساله رسانه و هم به عنوان فرد آشنا با مسائل فرهنگی در كشور می‌گویم كه اساساً فشاری احساس نمی‌كنیم و این طور نیست كه از محافل مختلف روی ما فشار باشد كه چیزی را پخش كنیم یا نكنیم. حالا چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون هم اجتهاد رسانه‌ای وجود دارد و هم اینكه برنامه‌سازان ما می‌دانند در تمام رسانه‌های جهان ضوابطی وجود دارد كه باید رعایت شود. صوفی اضافه کرد: صادقانه عرض كنم كه بینی و بین‌الله در این دو سالی كه من در این معاونت هستم، هیچ فشاری برای هیچ كدام از شبكه‌ها بر من وارد نشد. معاون صدای رسانه ملی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ماهنامه مدیریت ارتباطات، در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه ملی در حوادث پس از انتخابات خواست مردم در اطلاع‌رسانی دقیق را اجابت نکرد، گفت: ما با توجه به اینكه رسانه ملی هستیم، به چند فاكتور عمده به عنوان اولویت‌ها و سیاست‌ها باید توجه كنیم؛ خصوصاً به وحدت ملی، امنیت ملی و عمومی، آرامش‌بخشی در جامعه و ایجاد نشاط در مردم. بنابراین باید در دعوت از هر كارشناسی و در تولید و پخش هر برنامه‌ای، نگاهی به امنیت ملی، وحدت ملی و آرامش جامعه داشته باشیم. از سوی دیگر، 40 و چند میلیون نفر در انتخابات شركت كردند و بیش از 20 میلیون به یك جریان رأی دادند و حالا چند میلیون هم به جریان دیگری كه البته در عمل معلوم شد كه آن چند میلیون دائماً ریزش داشتند. اگر نظرسنجی‌های صداوسیما و سایر مراكز را نگاه كنید، می‌بینید این 13 میلیون نفر، 13 میلیون نفر ثابتی نبود و خیلی ریزش و كاهش داشت. بنابراین وقتی ما از ذائقه مخاطب می‌گوییم، باید آن 25 میلیون نفر یا بیشتر از 40 میلیون نفر را در نظر بگیریم.وی ادامه داد: باید به مسائل انتخابات پایان می‌دادیم، چرا كه كشور باید به فكر سازندگی، توسعه و برنامه‌ریزی باشد. به هر حال ملت می‌‌خواهند زندگی كنند. كشور ما كشور انتخابات است و اگر قرار باشد همه امور كشور را به انتخابات گره بزنیم، حتماً التهابات انتخابات مجلس نیز كمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. ما به عنوان رسانه باید مردم را تشویق كنیم و یكی از وظایف رسانه، مدیریت و هدایت افكار عمومی است. بنابراین پس از انتخابات بنای رسانه بر این بود كه بتواند با تولید و پخش برنامه‌های تفریحی و سرگرم‌كننده، مسابقه، فیلم و... مردم را هدایت كند تا به دنبال زندگی، سازندگی و توسعه باشند.صوفی با بیان اینکه «ما همه پیش‌بینی‌ها را انجام دادیم اما نه این‌طور كه عده‌ای بیایند و رأی مردم را بر نتابند»، در مورد اتفاقات پس از انتخابات گفت: اگر پیش‌بینی «فتنه» می‌شد، تدابیر دیگری می‌اندیشیدیم. ما پیش‌بینی كار شیرینی را می‌كردیم، اینكه بالاخره مردم می‌آیند و رأی می‌دهند و مانند سایر انتخابات از نتایج تمكین می‌كنند و تمام می‌شود. كشور خیلی از این قضیه ضرر كرد و من می‌خواهم بگویم بخش زیادی از ضرری كه به كشور وارد شد، از توطئه رسانه‌ای بود. شما نگاه كنید، در ایام انتخابات سوگیری تولید و پخش بی‌بی‌سی شدت یافت. صدای آمریكا همین‌طور و اساساً بی‌بی‌سی معترضان و اغتشاشگران را هدایت می‌كرد كه بروید فلان خیابان، عده‌ای آنجا جمع شدند، درگیری شد. اگر بخواهیم برندگان و بازندگان انتخابات را احصاء كنیم، باید بگوییم برنده رسانه بود و بازنده هم رسانه بود. منتهی برنده رسانه ملی و جمهوری اسلامی بود كه توانست با توطئه رسانه‌ای غرب مقابله كرده و آرامش‌بخشی كند، بازنده رسانه‌های غربی بودند كه با تمام نیرو وارد شدند اما نتوانستند كاری از پیش ببرند. متن کامل گفت‌وگو با صوفی در نهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- بهمن ماه89- منتشر شده است.

جهت مشاهده گزارش تصویری اینجا کلیک کنید

کد: 97
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • بینی و بین‌الله هیچ فشاری بر شبکه‌های رادیویی وجود ندارد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH