|  ورود به سايت  |  1397/09/27

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در دی 1390

نگاهی به تأثیرگذاری«بفرمائید شام» بر رسانه‌های ایرانی:بفرمایید تأثیر!
نگاهی به تأثیرگذاری«بفرمائید شام» بر رسانه‌های ایرانی:بفرمایید تأثیر!
 محمد مهدی کتابدار، در بیست‌ویکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- بهمن ماه 90- در یادداشتی تحلیلی به تأثیرگذاری تلویزیون‌های فرامرزی بر روزنامه‌نگاری در ایران پرداخته و ب... (ادامه)
تاریخ: 1390/11/02       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 2
بیست و یکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
بیست و یکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
بیست و یکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با مطالب متنوعی در حوزه رسانه، روابط‌عمومی و جامعه اطلاعاتی منتشر شد. (ادامه)
تاریخ: 1390/10/28       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 4
گزارش دانشگاه آمریکایی از تلاش‌های پروفسور ایرانی برای گسترش آگاهی‌های جهانی رسانه‌ها
گزارش دانشگاه آمریکایی از تلاش‌های پروفسور ایرانی برای گسترش آگاهی‌های جهانی رسانه‌ها
سایت اطلاع‌رسانی دانشگاه پوردو مصاحبه آذر ماه ماهنامه مدیریت ارتباطات با پروفسور کمالی‌پور را نیز مورد اشاره قرار داده و آورده است: تصویر کمالی پور همچنین بر روی جلد شماره نوا... (ادامه)
تاریخ: 1390/10/20       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
موضوعات هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک اعلام شد
موضوعات هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک اعلام شد
رئیس کمیته علمی هفتمین همایش روابط‌ عمومی الکترونیک، بر کاربردی بودن محور مقالات و موضوعات قابل طرح در این همایش تأکید کرد. (ادامه)
تاریخ: 1390/10/20       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
مدیریت وب‌سایت در ایران بسیار ضعیف‌تر از نمونه‌های بین‌المللی است
مدیریت وب‌سایت در ایران بسیار ضعیف‌تر از نمونه‌های بین‌المللی است
مدیر مرکز ثبت دامنه‌های کشوری در گفت‌وگو با «مدیریت ارتباطات» عنوان کرد:مدیریت وب‌سایت در ایران بسیار ضعیف‌تر از نمونه‌های بین‌المللی است   (ادامه)
تاریخ: 1390/10/18       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
مرکز آموزش مدیریت ارتباطات افتتاح می‌شود
مرکز آموزش مدیریت ارتباطات افتتاح می‌شود
مرکز آموزش مدیریت ارتباطات با هدف ارتقای مهارت های تخصصی علاقمندان به حوزه های روابط عمومی، تبلیغات و رسانه افتتاح خواهد شد. (ادامه)
تاریخ: 1390/10/14       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اعضای کمیته علمی هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک معرفی شدند
اعضای کمیته علمی هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک معرفی شدند
دبیر هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک، اعضای کمیته علمی این همایش را معرفی کرد. (ادامه)
تاریخ: 1390/10/14       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
44 تلویزیون، بیش از 214 روزنامه و نشریه و 141 رادیو در افغانستان فعال هستند
44 تلویزیون، بیش از 214 روزنامه و نشریه و 141 رادیو در افغانستان فعال هستند
روایت مدیرمسؤول روزنامه انیس افغانستان از بی‌نظیر بودن آزادی بیان مطبوعات این کشور:44 تلویزیون، بیش از 214 روزنامه و نشریه و 141 رادیو در افغانستان فعال هستند (ادامه)
تاریخ: 1390/10/12       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
پدر مدیریت رسانه ایران:بیشتر کتاب‌های حوزه رسانه که تحت عنوان تألیف وارد بازار می‌شوند ترجمه است!
پدر مدیریت رسانه ایران:بیشتر کتاب‌های حوزه رسانه که تحت عنوان تألیف وارد بازار می‌شوند ترجمه است!
در بیستمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، رضا قربانی به اتفاق همکارانش در قالب پرونده‌ای مفصل به بررسی و نقد کتاب‌های دانشگاهی مدیریت رسانه، پرداخته‌اند. (ادامه)
تاریخ: 1390/10/11       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
با مدیریت پروفسور یحیی کمالی‌پور نخستین دانش‌آموختگان دانشکده ارتباطات عمان فارغ‌التحصیل شدند
با مدیریت پروفسور یحیی کمالی‌پور نخستین دانش‌آموختگان دانشکده ارتباطات عمان فارغ‌التحصیل شدند
جشن فارغ‌التحصیلی نخستین گروه از دانش‌آموختگان دانشکده ارتباطات عمان (کالج بیان) برگزار شد. (ادامه)
تاریخ: 1390/10/10       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
شبكه‌هاي ماهواره‌اي در حال فتح سنگرهاي زيادي هستند
شبكه‌هاي ماهواره‌اي در حال فتح سنگرهاي زيادي هستند
وضعیت نابسامان حرفه‌ای و ساختاری رسانه‌های داخلی و آسیب‌های متعددی كه فارغ از محدودیت‌های بیرونی همچون خوره به جان خیلی از رسانه‌های ایرانی افتاده و روزبه‌روز از اثربخشی آنها ... (ادامه)
تاریخ: 1390/10/10       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
چرا حمید استیلی با زشت‌ترین دشنام‌ها بدرقه شد؟
چرا حمید استیلی با زشت‌ترین دشنام‌ها بدرقه شد؟
هولیگانیسم ورزشی و غربت فرهنگ پهلوانی چرا حمید استیلی با زشت‌ترین دشنام‌ها بدرقه شد? (ادامه)
تاریخ: 1390/10/08       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 2
مدیریت ارتباطات و نقد و نظر استاد کاظم متولی
مدیریت ارتباطات و نقد و نظر استاد کاظم متولی
استاد کاظم متولی، از اساتید و صاحبنظران نسل اول روابط‌عمومی در ایران، با ارسال یادداشتی به ماهنامه مدیریت ارتباطات، نقدها و نظرات خود را پیرامون انتشار این ماهنامه مطرح کرده ا... (ادامه)
تاریخ: 1390/10/06       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اختلال در گردش خون ارتباطات
اختلال در گردش خون ارتباطات
شواهد حاکي از آن است که گردش خون در اندام‌هاي موجودي به نام ارتباطات در ايران دچار مشکلاتي است که حتي ممکن است بتوان حدس زد ارتباطات ما در حال حرکت به سوي بيماري بوده يا بيمار... (ادامه)
تاریخ: 1390/10/06       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
BBC مرتباً برای معرفی نماینده خود مکاتبه می‌کند
BBC مرتباً برای معرفی نماینده خود مکاتبه می‌کند
 مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با بیستمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات می‌گوید:  BBC مرتباً برای معرفی نماینده خود با م... (ادامه)
تاریخ: 1390/10/04       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
دلایل مرگ زودرس مطبوعات ایران و توجه به ماهواره از زبان دکتر مهدی محسنیان‌راد
دلایل مرگ زودرس مطبوعات ایران و توجه به ماهواره از زبان دکتر مهدی محسنیان‌راد
ماهنامه مدیریت ارتباطات، گفت‌وگوی ویژه بیستمین شماره خود- دی‌ماه 90- را با موضوع حال و هوای ارتباطات در ایران، به مصاحبه با دکتر مهدی محسنیان راد اختصاص داده است. Normal ... (ادامه)
تاریخ: 1390/10/04       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 2
بیستمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
بیستمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
بیستمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- دی‌ماه90- به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر و بر روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت. (ادامه)
تاریخ: 1390/10/03       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1

چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH