|  ورود به سايت  |  1397/09/21

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در اسفند 1389

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسامی هنرمندان و روزنامه‌نگاران را  ارائه کند
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسامی هنرمندان و روزنامه‌نگاران را ارائه کند
دکتررحمت الله حافظی، مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی در گفت گو با ماهنامه مدیریت ارتباطات از آمادگی این صندوق برای بیمه کردن گروه‌های جدیدی از صاحبان مشاغل خبر داد. (ادامه)
تاریخ: 1389/12/24       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
دکتر مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی:دولت به دیگران بیشتر میدان بدهد
دکتر مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی:دولت به دیگران بیشتر میدان بدهد
ماهنامه مدیریت ارتباطات در یازدهمین شماره خود به موضوع «سلامت» پرداخته و در آن اظهار نظرهای تعداد زیادی از مدیران و دست‌اندرکاران گذشته و حال را منتشر کرده است. دکتر مهدی کربا... (ادامه)
تاریخ: 1389/12/23       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
دکتر باقرلاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:سهم مردم در هزینه‌های سلامت بالاست
دکتر باقرلاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:سهم مردم در هزینه‌های سلامت بالاست
ماهنامه مدیریت ارتباطات در یازدهمین شماره خود، به سراغ بخش «سلامت» رفته و در گفت‌وگو با دکتر باقرلاریجانی، رئیس شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه علوم پزشک... (ادامه)
تاریخ: 1389/12/21       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
هدفمند سازی یارانه ها آزمونی دربرابر نظام سلامت
هدفمند سازی یارانه ها آزمونی دربرابر نظام سلامت
از ابتدای خلقت و در طول تمدن بشری، همواره سلامت یکی از نیازهای اساسی انسان بوده است. هم اکنون نیز برخورداری از یك زندگی سالم، مولد و با كیفیت، توام با طول عمر قابل قبول و عاری... (ادامه)
تاریخ: 1389/12/21       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
شماره یازدهم ماهنامه مدیریت ارتباطات «ویژه سلامت» منتشر شد
شماره یازدهم ماهنامه مدیریت ارتباطات «ویژه سلامت» منتشر شد
ماهنامه مدیریت ارتباطات در یازدهمین شماره خود، به سراغ بخش «سلامت» رفته است. تحقق جامعه سالم بدون انسان‌های سالم ممكن نیست. این شعار جهانی است كه یكایك شهروندان هر كشوری با تم... (ادامه)
تاریخ: 1389/12/17       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
سلیمی، عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:عدم جذابیت سخنرانان در مساجد، جوانان را به سمت كافه‌ها می‌کشاند
سلیمی، عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:عدم جذابیت سخنرانان در مساجد، جوانان را به سمت ...
 «علیرضا سلیمی»، عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات بر این باور است كه عدم جذابیت سخنرانان در مساجد، قائل نشدن نقشی برای ... (ادامه)
تاریخ: 1389/12/15       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
محمدباقر نوبخت در گفتگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات:اقتصادها دیگر ملی نیستند
محمدباقر نوبخت در گفتگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات:اقتصادها دیگر ملی نیستند
* وزرا جرأت نمی‌کنند در سفرهای خارجی خود روی توان بخش خصوصی مانور دهند * تلاش غرب برای تضییع حقوق اقتصادی ایران پس از طرح پرونده هسته‌ای كشور موفق بوده است (ادامه)
تاریخ: 1389/12/09       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
كافه و كافه‌نشینی، خاك شیطان یا بستر گفت‌وگو
كافه و كافه‌نشینی، خاك شیطان یا بستر گفت‌وگو
چرا جو غالب کافه‌ها را گرایش‌های انتقادی و اپوزیسیون تشکیل می‌داد؟ دهباشی: اپوزیسیون کدام است؟ چهارتا آدم دور هم می‌نشستند و شعر می‌خواندند و پرت و پلا می‌گفتند! (ادامه)
تاریخ: 1389/12/04       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
نظرات معصومه ابتکار، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر در مورد چمران، قالیباف و پروین احمدی‌نژاد
نظرات معصومه ابتکار، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر در مورد چمران، قالیباف و پروین احمدی‌نژاد
دکتر معصومه ابتکار، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در گفت‌وگو با دهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات – اسفند 89-  در مورد مهدی چمران رئیس این شورا گفته: (ادامه)
تاریخ: 1389/12/03       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
معصومه ابتکار در گفت وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات می گوید:اختلاف و اشتراک دو طیف در شورای شهر
معصومه ابتکار در گفت وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات می گوید:اختلاف و اشتراک دو طیف در شورای شهر
يك‌ ديدگاه هر چقدر هم خودش را به تنهایی محق و پايبند چارچوب و اصول‌هايي بداند، نمی‌تواند كارايي داشته باشد. (ادامه)
تاریخ: 1389/12/01       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0

چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH