|  ورود به سايت  |  1397/09/21

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در خرداد 1391

از «کارگران یقه آبی» تا به اصطلاح «هکرهای کلاه سفید» چه چیزی مشترک است؟
از «کارگران یقه آبی» تا به اصطلاح «هکرهای کلاه سفید» چه چیزی مشترک است؟
رضا قربانی- بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- «مَثلِ «پس از ما گو جهان را آب گیرد!»، شعار هر فرد و هر ملت سرمایه‌دار است». (ادامه)
تاریخ: 1391/03/28       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
تا زمانی که روابط‌عمومی‌ها مورد اعتماد نباشند، رسانه‌ها هم آنها را جدی نخواهند گرفت
تا زمانی که روابط‌عمومی‌ها مورد اعتماد نباشند، رسانه‌ها هم آنها را جدی نخواهند گرفت
فاطمه پورمعصوم در بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با دکتر فریدون وردی‌نژاد، گفت‌و‌گویی در مورد ابعاد رسانه‌ای و مدیریتی ماجرای افشای اطلاعاتی سه میلیون کارت بانکی ... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/24       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اهمیت فضای مجازی، روابط اجتماعی ما و توان عمومی جامعه
اهمیت فضای مجازی، روابط اجتماعی ما و توان عمومی جامعه
تعداد کسانی که ممکن است از فضای مجازی سوء استفاده کنند (مانند بزهکاران در دنیای واقعی) به نسبت مردمی که از این فضا در جهت رشد و شکوفایی خود و جامعه استفاده می‌کنند (مانند اکثر... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/24       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
بدون دخترم هرگز؛ دو پاسخ متفاوت به یک رفتار
بدون دخترم هرگز؛ دو پاسخ متفاوت به یک رفتار
روزنامه آرمان - فاطمه شیرزادی: خبر انتشار کتاب زندگینامه پروفسور یحیی کمالی‌پور خصوصا با عنوان «مسافر دهکده جهانی» این گمان را در ذهن ایجاد می‌کند که چون کتاب زندگینامه یک شخص... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/23       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
گفتگوی اختصاصی روزنامه آرمان با پرفسور یحیی کمالی پور ،رئیس دپارتمان ارتباطات دانشگاه پوردو آمریکا
گفتگوی اختصاصی روزنامه آرمان با پرفسور یحیی کمالی پور ،رئیس دپارتمان ارتباطات دانشگاه پوردو آمریکا
 روزنامه آرمان - ابراهیم علیزاده – امیر بامه : پروفسور یحیی کمالی‌پور، رئیس دپارتمان ارتباطات و هنرهای زیبای دانشگاه پوردو ایالت ایندیانای آمریکا و موسس و مدیر انجمن جهان... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/23       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
آشپزی، شیرینی‌پزی و تغذیه از موضوعات پرطرفدار نشریات است
آشپزی، شیرینی‌پزی و تغذیه از موضوعات پرطرفدار نشریات است
محمد مهدی کتابدار در بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، تحلیلی از «نشریات خوراک» در ایران ارائه کرده و در مقدمه آن آورده: (ادامه)
تاریخ: 1391/03/22       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
سیاست و دیپلماسی، نقطه مقابل روزنامه‌نگاری و رسانه‌های اجتماعی هستند
سیاست و دیپلماسی، نقطه مقابل روزنامه‌نگاری و رسانه‌های اجتماعی هستند
گفت‌وگوی اختصاصی ماهنامه مدیریت ارتباطات با عضو هیات رئیسه انجمن ارتباطات آمریکا: سیاست و دیپلماسی، نقطه مقابل روزنامه‌نگاری و رسانه‌های اجتماعی هستند (ادامه)
تاریخ: 1391/03/22       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
خبرنگار کیست؟  مصوبه دولت چه می‌گوید؟
خبرنگار کیست؟ مصوبه دولت چه می‌گوید؟
چرا خبرگزاری فارس از یک سو خواهان حفظ حرمت خبرنگاران است ولی از دیگر سو مصوبه قانونی دولت را که به خبرنگاران هویت می‌بخشد، اجرا نمی‌کند و حتی خبرنگاران را به نقض قانون فرا می‌... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/21       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
تلاش برای قهرمان سازی از یک متهم!
تلاش برای قهرمان سازی از یک متهم!
بررسی عملکرد عملکرد شبکه فارسی بی‌بی‌سی در مقابل یک نمونه خبر منفی و نگران‌کننده در ایران:تلاش برای قهرمان سازی از یک متهم! (ادامه)
تاریخ: 1391/03/21       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اهداف تشکیل شورایعالی فضای مجازی به آگاهی عموم رسانده شود
اهداف تشکیل شورایعالی فضای مجازی به آگاهی عموم رسانده شود
دکتر علیرضا دهقان، مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در یادداشت خود در بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات خواستار تشریح اهداف تشکیل شورایعالی فضای... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/20       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
عملکرد خبرگزاری‌های مهر، فارس ، ایرنا و ایسنا در ماجرای افشای اطلاعات بانکی چگونه بود؟
عملکرد خبرگزاری‌های مهر، فارس ، ایرنا و ایسنا در ماجرای افشای اطلاعات بانکی چگونه بود؟
بر اساس تحلیل منتشر شده در بیست وپنجمین شماره ماهنامه تخصصی مدیریت ارتباطات در جزیان افشای اطلاعات بانکی، خبرگزاری‌های مهر و فارس، با اشاعه سریع اخبار سعی در اقناع مخاطبان خود... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/20       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
سيد غلامرضا کاظمی دينان:مطالب پروفسور کوهن در مورد پروفسور کمالی پور باعث افتخار و سربلندی‌ است
سيد غلامرضا کاظمی دينان:مطالب پروفسور کوهن در مورد پروفسور کمالی پور باعث افتخار و سربلندی‌ است
سید غلامرضا کاظمی دینان از اساتید و پیشکسوتان روابط‌عمومی ایران و دبیر اجرایی هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک در آستانه انتشار چاپ دوم کتاب زندگینامه پروفسور یحیی کمالی پور... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/20       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
 اتاق شیشه ای مسافر دهکده جهانی
اتاق شیشه ای مسافر دهکده جهانی
ناصر بزرگمهر از اساتید و پیشکسوتان روابط عمومی و روزنامه نگاری ، در مراسم رونمایی ازکتاب زندگینامه پروفسور یحیی کمالی پور ، سخنرانی جذابی ارائه کرده بود که روز 5 شنبه 18 خرداد... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/19       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
روزنامه‌ها نتوانستند نیازهای خبری مردم را پاسخ و تشریح درستی از ماجرا ارائه دهند
روزنامه‌ها نتوانستند نیازهای خبری مردم را پاسخ و تشریح درستی از ماجرا ارائه دهند
بررسی رفتار 11 روزنامه پرتیراژ ایران در ماجرای افشای اطلاعات بانکی: روزنامه‌ها نتوانستند نیازهای خبری مردم را پاسخ و تشریح درستی از ماجرا ارائه دهند (ادامه)
تاریخ: 1391/03/17       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
نگاهی به تلخ و شیرین زندگی پروفسور یحیی کمالی‌پور، «مسافر دهکده جهانی»
نگاهی به تلخ و شیرین زندگی پروفسور یحیی کمالی‌پور، «مسافر دهکده جهانی»
بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- سختی، مشقت و تلخی، انگار سرنوشت و تقدیر همه مردان بزرگی است که حاصل و نتیجه شیرین آن، رمز و راز زندگی آنان را رقم می‌زند.  ... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
چرا جهان مجازی اینقدر اهمیت پیدا کرده است؟
چرا جهان مجازی اینقدر اهمیت پیدا کرده است؟
بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- براي پاسخ به اين پرسش از طرح مسائل زير آغاز مي‌كنيم. (ادامه)
تاریخ: 1391/03/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
نباید به خاطر آسیب‌ها و مخاطرات فناوری را محدود کنیم
نباید به خاطر آسیب‌ها و مخاطرات فناوری را محدود کنیم
هاجر شادمانی- بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات - شکل‌گیری شورایعالی فضای مجازی را همپایه با شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌داند و معتقد است این شورا فرصت اساسی را برای ... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/10       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اکثر آثار مکتوب حضرت امام در پرتال امام خمینی(ره) قابل جست‌وجو است
اکثر آثار مکتوب حضرت امام در پرتال امام خمینی(ره) قابل جست‌وجو است
در آستانه سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، عبدالرسول وصال مدیر پرتال امام خمینی(ره) در یادداشتی اختصاصی که در بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شدهاس... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/09       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اینترنت، اول و آخر فضای مجازی نیست
اینترنت، اول و آخر فضای مجازی نیست
از مسؤولان، نخستین کسی که در مورد شورایعالی فضای مجازی صحبت کرد معاون رسانه‌های مجازی سازمان صداوسیما، مهندس لطف‌الله سیاهکلی بود. وی با استفاده از تعبیر «ایران مجازی»، لزوم ت... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/08       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
نقش بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی، مغفول است
نقش بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی، مغفول است
عدم حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا برای ما سؤال بزرگی است و این مسأله را پیگری می‌کنیم که بخش خصوصی هم در این شورا نماینده‌ای داشته باشد. (ادامه)
تاریخ: 1391/03/07       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
خاطره مدیر مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان از اهمیت فضای مجازی برای مقام معظم رهبری
خاطره مدیر مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان از اهمیت فضای مجازی برای مقام معظم رهبری
(مقام معظم رهبری) به ما عتاب کردند و گفتند هر روز که بگذرد و ما از این فناوری در منابع اسلامی استفاده نکرده باشیم، ضایعه جبران‏ناپذیر است. (ادامه)
تاریخ: 1391/03/06       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
نقد کتاب مسافر دهکده جهانی
نقد کتاب مسافر دهکده جهانی
        چندی است کتابی با نام «مسافر دهکده جهانی» در عرصه ارتباطات در ایران منتشر شده است. این کتاب نوشته "نگین حسینی" نویسنده و روزنامه نگا... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/06       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اگر شورایعالی فضای مجازی با تأخیر اقدام کند، به سرنوشت شوراهای قبلی دچار می‌شود
اگر شورایعالی فضای مجازی با تأخیر اقدام کند، به سرنوشت شوراهای قبلی دچار می‌شود
«متأسفانه از زمان تأسیس این شورا تاکنون نزدیک بیش از دو ماه می‌گذرد اما هنوز هیچ برنامه مشخص یا چشم‌انداز روشنی از دستاوردهایی که این شورا خواهد داشت در جامعه مطرح نشده است و ... (ادامه)
تاریخ: 1391/03/03       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
«ماهنامه، ماهنامه، خبرهای مهم»!
«ماهنامه، ماهنامه، خبرهای مهم»!
بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- خرداد 91- به صاحب امتیازی و مدیرمسؤولی امیر عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر و از چهارم خرداد قابل تهیه است. (ادامه)
تاریخ: 1391/03/02       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0

چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH