|  ورود به سايت  |  1397/02/03

                 
آرشیو شماره‌های گذشته
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 

 چاپ   

آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در خرداد 1392

دی وی دی 36 شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات تولید و عرضه شد
دی وی دی 36 شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات تولید و عرضه شد
 دی وی دی 36 شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات شامل بیش از 2 هزار و 500 صفحه مصاحبه، یادداشت، نقد، نظر و مقاله در حوزه مدیریت ارتباطات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... تولید و ... (ادامه)
تاریخ: 1392/03/31       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
تبریک جامعه روابط عمومی کشور به ملت ایران و رییس جمهور منتخب
تبریک جامعه روابط عمومی کشور به ملت ایران و رییس جمهور منتخب
مشروح کامل این بیانیه که به امضای انجمن روابط عمومی ایران، انجمن متخصصان روابط عمومی، انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان، انجمن روابط عمومی کرمان، انجمن کارگزاران رواب... (ادامه)
تاریخ: 1392/03/28       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
توصیه عارف به روحانی برای مشاوره گرفتن از احمدی‌نژاد
توصیه عارف به روحانی برای مشاوره گرفتن از احمدی‌نژاد
امیر عباس تقی پور مدیرمسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات در وبلاگش به آدرس www.epr86.blogfa.com  خبر از مصاحبه مفصل روز گذشته خود و امیر لعلی سردبیر ماهنامه با دکتر محمدرضا... (ادامه)
تاریخ: 1392/03/27       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
سرعت اینترنت ارمنستان دو برابر ایران است
سرعت اینترنت ارمنستان دو برابر ایران است
سفیر کشور ارمنستان در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات:سرعت اینترنت ارمنستان دو برابر ایران است (ادامه)
تاریخ: 1392/03/26       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
اعضای کنسرسیوم محتوای ملی باید تنگ‌نظری در عرضه منابع را کنار بگذارند
اعضای کنسرسیوم محتوای ملی باید تنگ‌نظری در عرضه منابع را کنار بگذارند
انتقاد رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از کتابخانه‌های مجلس، دانشگاه تهران و آیت‌الله مرعشی! (ادامه)
تاریخ: 1392/03/20       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
نتیجه انتخابات در ایران محصول حس خاصی است که در روزهای آخر به مردم دست می‌دهد!
نتیجه انتخابات در ایران محصول حس خاصی است که در روزهای آخر به مردم دست می‌دهد!
دکتر سیدرضا موسوی‌نیا در گفت‌وگو با مدیریت ارتباطات مطرح کرد: نتیجه انتخابات در ایران محصول حس خاصی است که در روزهای آخر به مردم دست می‌دهد! (ادامه)
تاریخ: 1392/03/17       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
دوستان را نزدیک نگهدار، دشمنانت را نزدیک‌تر
دوستان را نزدیک نگهدار، دشمنانت را نزدیک‌تر
روایتی از یک کمپین انتخاباتی در روم باستان:دوستان را نزدیک نگهدار، دشمنانت را نزدیک‌تر (ادامه)
تاریخ: 1392/03/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
خبرهای فوری، فوت شده‌اند!
خبرهای فوری، فوت شده‌اند!
در ماجرای خبررسانی بوستون، هر دو رسانه قديم و جديد نتوانستند به درستی کار کنند نویسنده: فرهاد منجو ترجمه: نگین حسینی (ادامه)
تاریخ: 1392/03/15       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
كودكان از چه سنی متوجه مي‌شوند برنامه‌هاي كارتوني و عروسكي واقعي نيستند؟
كودكان از چه سنی متوجه مي‌شوند برنامه‌هاي كارتوني و عروسكي واقعي نيستند؟
تلويزيون، مخاطب‌شناسي و رشد كودكان عنوان یادداشتی از نرگس ياسي- كارشناس ارشد ارتباطات- است که در سی‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است. بخش‌هایی از این یادداش... (ادامه)
تاریخ: 1392/03/15       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
 سریال‌های ماهواره‌ای و مسمومیت ایدئولوژیک خانواده ایرانی
سریال‌های ماهواره‌ای و مسمومیت ایدئولوژیک خانواده ایرانی
تحلیل عمیق و خواندنی مریم صبری دارای دکترای مردم‌شناسی در سی‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با عنوان «سریال‌های ماهواره‌ای و مسمومیت ایدئولوژیک خانواده ایرانی» یکی از م... (ادامه)
تاریخ: 1392/03/13       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 5
بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات چه وقت است؟
بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات چه وقت است؟
محسن گودرزی در مصاحبه با سی‌‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات پاسخ می‌دهد : بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات چه وقت است؟ (ادامه)
تاریخ: 1392/03/13       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
سی‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با دو پرونده انتخاباتی منتشر شد
سی‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با دو پرونده انتخاباتی منتشر شد
این ماهنامه در 84 صفحه رنگی و با مطالب متنوع در حوزه‌های مدیریت ارتباطات سیاسی، مدیریت ارتباطات فرهنگی، مدیریت ارتباطات اقتصادی، روابط‌عمومی، جامعه اطلاعاتی و رسانه به مدیرمسؤ... (ادامه)
تاریخ: 1392/03/08       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1

چاپ  

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH