|  ورود به سايت  |  1397/09/21

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در مرداد 1391

بیست ‌و هشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- شهریور ماه 91- آمد
بیست ‌و هشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- شهریور ماه 91- آمد
بیستوهشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- شهریور ماه 91ـ  با 5 پرونده اختصاصی در موضوعات مدیریت رسانه،‌ جامعه اطلاعاتی،‌ ورزش،‌ رسانه و تلویزیون منتشر شد.این ماهنامه از ... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/31       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
ترابیان: روابط عمومی های واحدهای صنعتی، از انجام وظایف حرفه‌ای خود بازمانده‌اند
ترابیان: روابط عمومی های واحدهای صنعتی، از انجام وظایف حرفه‌ای خود بازمانده‌اند
روابط عمومی های واحدهای صنعتی، از شناساندن مجموعه خود در سطح ملی و با اهداف ملی بازمانده و غافل شده‌اند. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/31       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
سایت اطلاع‌رسانی «دبیرخانه دائمی کنفرانس صنعت و روابط‌عمومی» راه‌اندازی شد
سایت اطلاع‌رسانی «دبیرخانه دائمی کنفرانس صنعت و روابط‌عمومی» راه‌اندازی شد
سایت اطلاع‌رسانی دبیرخانه دائمی کنفرانس صنعت و روابط‌عمومی به آدرس  www.i-pr.ir  راه‌اندازی شد. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/26       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
بازتاب انتشار کتاب زندگی نامه پروفسور یحیی کمالی پور در روزنامه تایمز
بازتاب انتشار کتاب زندگی نامه پروفسور یحیی کمالی پور در روزنامه تایمز
خبر انتشار کتاب زندگینامه پروفسور یحیی کمالی‌پور استاد ایرانی دانشگاه پوردو کلیومت امریکا با عنوان «مسافر دهکده جهانی» در صفحه اول ضمیمه اجتماعی روزنامه تایمز انعکاس یافت. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/24       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اعلام دقیق زمان و مکان برگزاری کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی
اعلام دقیق زمان و مکان برگزاری کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی
  در پی برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران و اعلام تعطیلی چند روزه از یک‌سو و همچنین ابهامات و پرسش‌های مطرح شده در مورد تاریخ و مکان دقیق برگزاری کنفرانس روا... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/23       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
روابط‌عمومی‌ها در نظام صنعتی ایران از وظایف تخصصی خود باز مانده‌اند
روابط‌عمومی‌ها در نظام صنعتی ایران از وظایف تخصصی خود باز مانده‌اند
دکتر محمدرضا رسولی استاد دانشگاه و عضو هیئت‌مدیره انجمن متخصصان روابط‌عمومی معتقد است: یکی از وظایف بنیادی روابط‌عمومی‌‌ها مطالعه مستمر پندارها، تصورات‌، نگرش‌ها وارزش‌های جام... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/23       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد
برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد
روابط‌عمومی در واحدهای صنعتی هم در سطح مدیریتی و هم واسطه‌ای میان مدیریت با ساختار سازمانی و مشتریان و مصرف‌کنندگان محصولات است.پروفسور یحیی کمالی‌پور رئیس بخش ارتباطات دانشگا... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/21       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
ارتباط با حی ازلی
ارتباط با حی ازلی
  « هو » ای خدای مهربان! ای پروردگار بی انباز! ای که رو به سوی تو داشتن مرا چون، ذره‌ای می‌کشاند تا اوج پرواز. گرچه هر لحظه دم و بازدم­من چیزی جز ثنا و اثبات نیا...(ادامه)
تاریخ: 1391/05/19       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
بررسی موضوع «برند سازی و جایگاه آن در تولید» توسط دکتر باقر ساروخانی
بررسی موضوع «برند سازی و جایگاه آن در تولید» توسط دکتر باقر ساروخانی
 «برند سازی و جایگاه آن در تولید» عنوان مقاله‌ای است که توسط دکتر باقر ساروخانی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در کنفرانس«روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی» ارائه خواهد شد. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/17       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
حاشیه دیدار و گفت و گو با عفت مرعشی، همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی
حاشیه دیدار و گفت و گو با عفت مرعشی، همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی
ظهر روز دوشنبه 9 مرداد 91 و به بهانه بررسی نقش همسران رؤسای جمهوری در گسترش فعالیت‌های عام‌المنفعه، فرصتی دست داد تا به اتفاق امیر لعلی و علی شاملو با خانم عفت مرعشی، همسر آیت... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
تسلیت به استاد سعید رضا عاملی
تسلیت به استاد سعید رضا عاملی
انالله وانا الیه راجعون با کمال تأسف درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند جناب آقای دکتر سعید رضاعاملی رئیس محترم دانشکده مطالعات جهان را به استحضار میرساند. ماهنامه مدیریت ارتبا...(ادامه)
تاریخ: 1391/05/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
سخنرانان کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت معرفی شدند
سخنرانان کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت معرفی شدند
دبیر کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی، سخنرانان این کنفرانس را معرفی کرد. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
دلنوشته دختر طنز نویس بزرگ ایران، مرحوم «محمد پورثانی»
دلنوشته دختر طنز نویس بزرگ ایران، مرحوم «محمد پورثانی»
منظر پورثانی، دختر مرحوم محمد پورثانی از روزنامه‌نگاران و طنزنویسان مشهور ایران در آستانه روز خبرنگار، دلنوشته خود را در سایت ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر کرد. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/15       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
جلد دوم بانک اطلاعات مدیران و متخصصان روابط‌ عمومی ایران منتشر می‌شود
جلد دوم بانک اطلاعات مدیران و متخصصان روابط‌ عمومی ایران منتشر می‌شود
 جلد دوم بانک اطلاعات مدیران و متخصصان روابط‌ عمومی ایران موسوم به رابط 2 آبانماه سالجاری منتشر می‌شود. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/14       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
این پیام را پاک کن و دیگر هم از این پیام ها برایم نفرست
این پیام را پاک کن و دیگر هم از این پیام ها برایم نفرست
 انتشار يادداشت دکتر نگين حسينی در بيست وهفتمين شماره ماهنامه مديريت ارتباطات با عنوان بررسي ارتباطي و فرهنگي شوخي‌هاي سخيف با دکتر شريعتي ، بازتاب زيادی در رسانه ها و نظ... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/14       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
علی جهانی: ترویج و توسعه تولید ملی به نقش آفرینی حرفه ای روابط عمومی وابسته است
علی جهانی: ترویج و توسعه تولید ملی به نقش آفرینی حرفه ای روابط عمومی وابسته است
علی جهانی مدیر روابط‌عمومی بانک پارسیان معتقد است: روابط‌عمومی‌های بخش صنعت، در ارتقای تولید ملی نقش بسزایی ایفا می کنند. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/12       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
راه اندازی رشته روابط‌عمومی الکترونیک؛رؤیایی که محقق شد
راه اندازی رشته روابط‌عمومی الکترونیک؛رؤیایی که محقق شد
بر اساس اعلام رسمی مديرکل آموزش و توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رشته روابط‌ عمومي الکترونيک براي نخستين بار در دانشگاه جامع علمي کاربردي راه‌اندازي شده است و علاقمندان به ا... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/10       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
روابط‌عمومی‌ها در حمایت از تولید ملی موفق عمل نکرده‌اند
روابط‌عمومی‌ها در حمایت از تولید ملی موفق عمل نکرده‌اند
روابط‌عمومی‌های بخش صنعت و تجارت ما نتوانسته‌اند ارتباط مطلوبی با مردم برقرار و در مورد مصرف کالاهای داخلی فرهنگ‌سازی کرده و به سلایق افکار عمومی جهت دهند. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/08       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
پروفسور حسام‌الدین بیان: روابط‌عمومی باید درمانگر باشد
پروفسور حسام‌الدین بیان: روابط‌عمومی باید درمانگر باشد
 استاد مدیریت و ارتباطات در گفت‌وگو با بیست‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با بیانی متفاوت به تشریح وظایف، کارکردها و نقش روابط‌عمومی‌ها در سازمان‌ها پرداخته است. (ادامه)
تاریخ: 1391/05/07       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
کت و دامن خانم اشتون یا نماز خواندن آقای جلیلی؛ مسأله اصلی در مذاکرات هسته‌ای چیست؟
کت و دامن خانم اشتون یا نماز خواندن آقای جلیلی؛ مسأله اصلی در مذاکرات هسته‌ای چیست؟
ماهنامه مدیریت ارتباطات در بیست‌و‌هفتمین شماره‌اش، پرونده‌ای با عنوان سفرنامه‌های خبرنگاران منتشر و طی آن در یادداشتی به قلم محسن مهدیان،  نمونه‌ای عملیاتی شده از مشاهده ... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/04       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
بیست‌و‌هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- ویژه مردادماه 91- منتشر شد
بیست‌و‌هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- ویژه مردادماه 91- منتشر شد
بیست‌و‌هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- ویژه مردادماه 91-  با مطالب کاملاً تولیدی در حوزه روابط‌عمومی، رسانه، هنرهای تجسمی، جامعه اطلاعاتی و سفرنامه‌های خبرنگاران به... (ادامه)
تاریخ: 1391/05/02       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0

چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH