|  ورود به سايت  |  1397/09/21

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در آبان 1391

فیس‌بوک رسماً نام یک هفتم جمعیت زمین را در خود ثبت کرده است
فیس‌بوک رسماً نام یک هفتم جمعیت زمین را در خود ثبت کرده است
پشت پرده موفقیت‌های یک شرکت نه چندان عظیم که شاخه ارتباطات را در دنیا به سمت دیگری هدایت کرده است، چیست؟ (ادامه)
تاریخ: 1391/08/25       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات از طریق کیوسک های مطبوعاتی قابل تهیه است
سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات از طریق کیوسک های مطبوعاتی قابل تهیه است
 علاقمندان به تهیه سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، همچون ماه‌های گذشته می‌توانند این ماهنامه را از طریق کیوسک های مطبوعاتی، تهیه کنند. (ادامه)
تاریخ: 1391/08/20       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
همه چیز درمورد نیازمندیهای همشهری
همه چیز درمورد نیازمندیهای همشهری
نیازمندی‌های همشهری ازجمله تجربیات بسیار موفق رسانه‌ها در عرصه اقتصاد رسانه محسوب می‌شود. شاید خیل عظیمی از کسانی را دیده باشید که روزنامه همشهری را هر روز صبح برای تورق اوراق... (ادامه)
تاریخ: 1391/08/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 2
نگاهی به کمپین‌های موبایلی رامنی و اوباما یک روز قبل از برگزاری انتخابات آمریکا
نگاهی به کمپین‌های موبایلی رامنی و اوباما یک روز قبل از برگزاری انتخابات آمریکا
انقلاب در عرصه موبایل چقدر بر انتخابات سال 2012 آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟ (ادامه)
تاریخ: 1391/08/15       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اهدای کتاب نظریه سواد رسانه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی
اهدای کتاب نظریه سواد رسانه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی
در جریان بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، کتاب نظریه سواد رسانه‌ای به همراه آخرین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات،  از س... (ادامه)
تاریخ: 1391/08/12       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
به هیچ عنوان فیلترینگ نداریم
به هیچ عنوان فیلترینگ نداریم
خلیف کدیه موسی سفیر سومالی در ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات که توسط علی البرزی، انجام شده، وضعیت رسانه‌ها اعم از مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی... (ادامه)
تاریخ: 1391/08/10       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
در ماجرای ملوانان انگلیسی سه روز خواب بودیم!
در ماجرای ملوانان انگلیسی سه روز خواب بودیم!
روایت دکترمحمد سلطانی‌فر از وضعیت دیپلماسی رسانه‌ای و عمومی در ایران:در ماجرای ملوانان انگلیسی سه روز خواب بودیم. (ادامه)
تاریخ: 1391/08/09       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
به هم خوردن تعادل منابع و مصارف در مطبوعات و چند پیشنهاد
به هم خوردن تعادل منابع و مصارف در مطبوعات و چند پیشنهاد
 روند تولید نشریات چاپی به دلیل گران شدن ابزار و وسائل موردنیاز و بویژه کاغذ، با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است. در روزهای اخیر اخبار بیشتری  از کاهش تعداد صفحات، تأخ... (ادامه)
تاریخ: 1391/08/08       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با تخفیف ویژه در نمایشگاه مطبوعات عرضه می‌شود
سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با تخفیف ویژه در نمایشگاه مطبوعات عرضه می‌شود
سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی همزمان با نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شد. (ادامه)
تاریخ: 1391/08/08       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
تخفیف ویژه کتاب‌های ارتباطات و رسانه در غرفه ماهنامه مدیریت ارتباطات
تخفیف ویژه کتاب‌های ارتباطات و رسانه در غرفه ماهنامه مدیریت ارتباطات
کتاب‌های ارتباطات و رسانه با تخفیف ویژه در غرفه ماهنامه مدیریت ارتباطات در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها عرضه می‌شود. (ادامه)
تاریخ: 1391/08/07       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
باید از انزوای رسانه‌ای خارج شویم
باید از انزوای رسانه‌ای خارج شویم
اشاره: محمد دشتی -  حدود 876 روزاست‌ که ماهنامه " مدیریت ارتباطات" بدون تاخیر منتشر می‌شود و معمولا اول هر ماه با عکسی بر روی جلد، در معرض نگاه و دسترس مخاطبان و علاقه من... (ادامه)
تاریخ: 1391/08/01       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0

چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH