|  ورود به سايت  |  1397/07/27

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

 

 

       
  شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
   شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 

شماره94   اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 چاپ   

آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در آذر 1389

 آخرین گفت‌وگوی رسانه‌ای متکی در کسوت وزیر امور خارجه
آخرین گفت‌وگوی رسانه‌ای متکی در کسوت وزیر امور خارجه
تا سلام و علیک رسمی با آمریکا فاصله زیادی داریم* قصد بی‌احترامی به خانم کلینتون را نداشتم* در مورد مشاوران ویژه، یک کلمه هم با احمدی‌نژاد صحبت نکردم (ادامه)
تاریخ: 1389/09/30       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
هشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد.
هشتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد.
تاریخ: 1389/09/30       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
12 بازاری تصمیم‌گیرنده در مورد ترور حسنعلی منصور چه کسانی بودند؟
12 بازاری تصمیم‌گیرنده در مورد ترور حسنعلی منصور چه کسانی بودند؟
ابوالفضل توكلی‌بینا از مؤسسان مؤتلفه‌ اسلامی که در حال حاضر عضو شورای مركزی مؤتلفه و مشاور رئیس‌جمهور در امور اصناف و بازرگانی نیز هست، در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات ن... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/29       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
چرا مردم شایعه را می‌پذیرند؟
چرا مردم شایعه را می‌پذیرند؟
تنفر٬ پذیرش شایعه برای توجیه خود٬ شكستن سكوت ملال‌آور و تحریف واقعیت‏ها از عواملی هستند كه می‌توانند در انتشار و پذیرش شایعه مؤثر باشند. موضوع شایعه در هفتمین شماره ... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/27       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 2
آخرین ناگفته‌های متکی 42 ساعت قبل از خداحافظی
آخرین ناگفته‌های متکی 42 ساعت قبل از خداحافظی
ماهنامه مدیریت ارتباطات دو شب پیش، یعنی دقیقا 42 ساعت قبل از برکناری(!) گفت‌وگویی با منوچهر متکی، وزیر سابق(!) امورخارجه داشت اما او هیچ چیز از برکناری‌اش نمی‌دانست. (ادامه)
تاریخ: 1389/09/23       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
حریم شخصی؛ فاصله را رعایت کنید
حریم شخصی؛ فاصله را رعایت کنید
اگر می‌خواهید حضور شما برای دیگران قابل تحمل باشد، به این قانون‌ طلایی توجه کنید: «فاصله را رعایت کنید.» (ادامه)
تاریخ: 1389/09/23       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
دکتر احمد یحیایی ایله‌ای: «روابط‌عمومی بین‌المللی» آدم حرفه‌ای می‌خواهد
دکتر احمد یحیایی ایله‌ای: «روابط‌عمومی بین‌المللی» آدم حرفه‌ای می‌خواهد
 روابط‌عمومی بین‌‌‌المللی یا روابط‌عمومی و امور بین‌‌‌الملل، ترکیب واژه‌‌‌ایست که هنوز با وجود عمر چندین ده ساله نهاد روابط‌عمومی در ایران، به‌طور دقیق تعریف نشده است و ن... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/21       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 4
روایت تنها بازمانده فدائیان اسلام از وصیت‌نامه نانوشته‌اش؛وارد سیاست نشوید!
روایت تنها بازمانده فدائیان اسلام از وصیت‌نامه نانوشته‌اش؛وارد سیاست نشوید!
 لطفاً توضیحی کلی در رابطه با وصیت‌نامه‌های مراجع دهید -چه مراجع قم و چه مراجع نجف- اصولاً وصیت‌نامه‌های این دو طیف مراجع با هم تفاوت‌هایی هم داشتند؟ (ادامه)
تاریخ: 1389/09/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
وصیت‌نامه پطر، ایران را به تجزیه كشاند
وصیت‌نامه پطر، ایران را به تجزیه كشاند
ماهنامه مدیریت ارتباطات در جدیدترین شماره خود- آذرماه89- در اقدامی کم سابقه به بررسی « وصیت نامه »های سیاسی به عنوان ابزاری ارتباطی پرداخته و در ضمن آن از طریق گفت وگو با اسات... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/15       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
تئاتر اتاق فكر جامعه محسوب می‌شود
تئاتر اتاق فكر جامعه محسوب می‌شود
 ماهنامه مدیریت ارتباطات در جدیدترین شماره خودـ آذرماه ۸۹- در پرونده ای ویژه به بررسی ابعاد مختلف تئاتر به عنوان یک رسانه پرداخته و در ضمن آن گفت‌وگویی با دکتر محمد ... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/14       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
انتقاد استاد دانشگاه از فعالیت‌ روابط‌عمومی‌ها برای تهیه ویزا و بلیت در حوزه بین‌‌الملل!
انتقاد استاد دانشگاه از فعالیت‌ روابط‌عمومی‌ها برای تهیه ویزا و بلیت در حوزه بین‌‌الملل!
بازخوانی انتقادی فعالیت‌های روابط‌عمومی بین‌المللی در گفت‌وگو با محمدرضا رسولی٬ روتیتر مصاحبه ای است که در ماهنامه مدیریت ارتباطات- آذرماه۸۹- منتشر شده است. (ادامه)
تاریخ: 1389/09/12       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
مدیریت ارتباطات یعنی؟
مدیریت ارتباطات یعنی؟
تاریخ: 1389/09/11       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
یک نگاه یک پیام؛ ويژگي‌هاي بيلبورد اثربخش
یک نگاه یک پیام؛ ويژگي‌هاي بيلبورد اثربخش
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که تبلیغات محیطی را از سایر انواع تبلیغات متمایز می‌کند، قرار گرفتن آنها در مقابل کسانی است که در حال حرکت هستند و از یک محیط عبور می‌کنند. بر همین ... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/11       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
آداب و رسوم ديدار مسؤولان قضايي با رهبری و نشست سران قوا
آداب و رسوم ديدار مسؤولان قضايي با رهبری و نشست سران قوا
حسن رحيمي، مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه در گفت‌وگویی با ماهنامه مدیریت ارتباطات- آذرماه ۸۹-  به شیوه‌ها و روش‌های انجام تشریفات در این قوه پرداخته و نکات خواند... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/09       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
عضو هیئت مدیره انجمن روابط‌عمومی ایران:سازمان‌های معدودی، مأموریت خود را در امور بین‌الملل می شناسند
عضو هیئت مدیره انجمن روابط‌عمومی ایران:سازمان‌های معدودی، مأموریت خود را در امور بین‌الملل می شناسند
 همان‌گونه که در کشور نشریه‌ای نداریم که در سطح منطقه مطرح باشد و خوانندگان منتظر انتشار آن باشند در امور بین‌الملل نیز سازمان‌های معدودی وجود دارند که مأموریت خود را بشن... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/08       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
دکتر حسینعلی افخمی: سال‌هاست در عرصه روابط‌عمومی بین‌المللی فعالیت جدی نداریم
دکتر حسینعلی افخمی: سال‌هاست در عرصه روابط‌عمومی بین‌المللی فعالیت جدی نداریم
 بسیاری مواقع در مصاحبه‌هایی که روزنامه‌‌های خارجی چاپ می‌کنند، مطلب نادرست دیده می‌شود ولی کسی تکذیب و تصحیح نمی‌‌کند و خیلی راحت از کنارش رد می‌‌شویم. گاهی شنیده می‌‌شو... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/06       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 2
دکتر عبدالله گیویان: وصیت‌نامه سیاسی قطعاً نوعی رسانه و جزئی از فرآیند ارتباطات است
دکتر عبدالله گیویان: وصیت‌نامه سیاسی قطعاً نوعی رسانه و جزئی از فرآیند ارتباطات است
یکی از پرونده های هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به موضوع وصیت نامه های سیاسی اختصاص یافته است. طی دو٬ سه روز گذشته که این شماره از ماهنامه بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گ... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/06       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
لباس پوشیدن سیاستمداران
لباس پوشیدن سیاستمداران
«كیم جونگ ایل»، نخست‌وزیر كره شمالی به عنوان یكی از بدلباس‌ترین رهبران سیاسی دنیا شناخته می‌شود. «معمر قذافی»، رهبر لیبی عادتش به پوشیدن لباس‌های عجیب و غریب، بیش از دیگر کار... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/06       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
سفیر ایران در بیروت در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات از ناگفته‌های سفر احمدی‌نژاد به لبنان گفت:سفر بدون اشتباه
سفیر ایران در بیروت در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات از ناگفته‌های سفر احمدی‌نژاد به لبنان گفت:...
* سخنرانی احمدی‌نژاد در «بنت الجبیل»، سمبل شکست اسرائیل است، زیرا در سال 2006 در جنگ 33 روزه اسرائیلی‌ها گفتند ما می‌آییم این شهر را می‌گیریم و نخست‌وزیر و فرمانده ارتش اسرائی... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/01       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت ارتباطات با فاطمه طباطبایی؛ عروس امام:با خواسته‌های امام فاصله زیادی داریم
گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت ارتباطات با فاطمه طباطبایی؛ عروس امام:با خواسته‌های امام فاصله زیادی داریم
* امام در وصیت‌نامه هشدار مي‌دهند مراقب باشيد تا جريان پس از رحلت پيامبر(ص) تكرار نشود * امام تأکید داشتند که فرماندهان، افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع کنند و ای... (ادامه)
تاریخ: 1389/09/01       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1

چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH