|  ورود به سايت  |  1397/09/27

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار

موضوعات ارسال شده در آذر 1390

کتاب اول مجموعه تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان منتشر شد
کتاب اول مجموعه تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان منتشر شد
کتاب اول مجموعه تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان با عنوان« رسانه‌های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان» به قلم دکتر حسن بشیر، توسط انتشارات سیمای شرق و با همکاری ماهنامه مدیریت ارتباط... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/30       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
انجمن صنفی خبرنگاران آغاز بکار کرد
انجمن صنفی خبرنگاران آغاز بکار کرد
با آرای اعضای مجمع عمومی انجمن صنفی خبرنگاران شهر تهران٬ اعضای هیئت‌مدیره این انجمن انتخاب شدند. (ادامه)
تاریخ: 1390/09/27       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 4
استاد علوم ارتباطات: ورود رسانه‌ها به زندگی خصوصی افراد اصلاً پذیرفتنی نیست
استاد علوم ارتباطات: ورود رسانه‌ها به زندگی خصوصی افراد اصلاً پذیرفتنی نیست
دکتر سید محمد مهدی‌زاده، از اساتید علوم ارتباطات در گفت‌وگو با نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، در مورد ویژگی‌های رسانه‌های عامه‌پسند می‌گوید: اگر بخواهیم این ویژگی‌ها ... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/26       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
انتقاد شدید یک استاد دانشگاه از وضعیت مجامع ارتباطی در ایران
انتقاد شدید یک استاد دانشگاه از وضعیت مجامع ارتباطی در ایران
دکترعباس اسدی، استادیار ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و رئیس مرکز پژوهش‌های ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است. وی در گفت‌وگو با نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات،... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/21       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
عكس دايي و تيتر «مرحوم مقتول علي دايي» پرفروش‌ترين شماره همشهري جوان:
عكس دايي و تيتر «مرحوم مقتول علي دايي» پرفروش‌ترين شماره همشهري جوان:
سیدجواد رسولی، سردبیر همشهری جوان در گفت‌وگو با نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، مطالب جالبی در مورد این مجله گفته که بخشی از آن را می خوانید:   (ادامه)
تاریخ: 1390/09/20       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
سازمان‌های غیر دولتی؛نیاز اساسی جامعه مدنی
سازمان‌های غیر دولتی؛نیاز اساسی جامعه مدنی
سید ناصر نوربخش در نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در مطلبی با ارائه تعاریف مختلفی از جامعه مدنی نوشت:  (ادامه)
تاریخ: 1390/09/19       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
نگاهی به 2 مجله عامه‌پسند موفق بعد از انقلاب؛ چلچراغ و همشهری جوان در نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات
نگاهی به 2 مجله عامه‌پسند موفق بعد از انقلاب؛ چلچراغ و همشهری جوان در نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ...
 مصطفی مسجدی آرانی در نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات نگاهی به 2 مجله عامه‌پسند موفق بعد از انقلاب؛ چلچراغ و همشهری جوان انداخته و در بخشی از مطلب خود آورده: در ... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/17       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 1
روزنامه «هفت صبح» و رمانتیک کردن زندگی روزمره ایرانی
روزنامه «هفت صبح» و رمانتیک کردن زندگی روزمره ایرانی
  بررسی ویژگی‌ها، مخاطبان، کارکردها و اهداف رسانه‌های عامه‌پسند یکی از پرونده‌های نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، به مدیریت وحید اقدسی است. عباس رضایی ثمرین به هم... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/16       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
وقتی سیاستمداری بینی خود را لمس می‌کند، بدانید که دروغ گفته یا...
وقتی سیاستمداری بینی خود را لمس می‌کند، بدانید که دروغ گفته یا...
ماهنامه مدیریت ارتباطات در هر شماره، صفحه‌ای با عنوان زبان بدن سیاستمداران منتشر و به تحلیل رفتار بدون کلام سیاستمداران می‌پردازد. در شماره 19 این ماهنامه که هم اکنون بر روزی ... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/10       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
اولین کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری سوگند یاد کرد
اولین کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری سوگند یاد کرد
  دکتر شهناز هاشمی، به عنوان اولین کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری، سوگند یاد کرد. (ادامه)
تاریخ: 1390/09/08       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
رسانه‌های جدید در جامعه مدنی مدرن بروز می‌یابند و محصول نوگرایی‌اند
رسانه‌های جدید در جامعه مدنی مدرن بروز می‌یابند و محصول نوگرایی‌اند
  دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران گفت: رسانه‌های موجود در کشور ما تنها قدرت بازنمایی خواسته‌های گروه‌های صاحب نفوذ را دارند و تا زمانی که خود ... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/06       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
واکنش شبکه خبری سی.ان.ان به حاشیه جنجالی مسابقه فوتبال پرسپولیس- داماش چه بود؟
واکنش شبکه خبری سی.ان.ان به حاشیه جنجالی مسابقه فوتبال پرسپولیس- داماش چه بود؟
نگاه جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه به پدیده‌ها و اتفاق‌های اجتماعی می‌تواند پاسخ‌های متعددی برای سؤال‌های مطرح‌شده ارائه کند. نگین حسینی در مقاله خود در نوزدهمین شماره‌ ماهنامه... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/05       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
پروفسور یحیی کمالی‌پور:رسانه‌ها باعث هراس برخی حکومت‌ها می‌شوند
پروفسور یحیی کمالی‌پور:رسانه‌ها باعث هراس برخی حکومت‌ها می‌شوند
ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره نوزدهم خود که اول آذر منتشر شده است، با پروفسور یحیی کمالی‌‌پور، رئیس گروه ارتباطات و هنرهای خلاق دانشگاه پوردو کلیومت آمریکا گفت‌وگویی انجام ... (ادامه)
تاریخ: 1390/09/03       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0
نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
نوزدهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر از صبح اول آذرماه 90 بر روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.   (ادامه)
تاریخ: 1390/09/01       توسط: ماهنامه مدیریت ارتباطات    نظرات: 0

چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH