|  ورود به سايت  |  1397/08/28

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/03/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 1637 مرتبه تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)
نباید به خاطر آسیب‌ها و مخاطرات فناوری را محدود کنیم

نباید به خاطر آسیب‌ها و مخاطرات فناوری را محدود کنیم

هاجر شادمانی- بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات - شکل‌گیری شورایعالی فضای مجازی را همپایه با شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌داند و معتقد است این شورا فرصت اساسی را برای حل مشکلات فناوری اطلاعات در کشور و رسیدن به گام‌های بلند توسعه‌ای فراهم می‌کند.

 با این حال از نبود بخش خصوصی در ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی این شورا گلایه می‌کند و آن را نقیصه‌ای می‌داند که باید در ادامه کار جبران شود. دکتر کمال محامدپور، دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در ادامه، محدود کردن استفاده از فضای مجازی به دلیل ترس از مخاطرات را امری ناشایست توصیف می‌کند و می‌گوید: «تهدیدهای ناشی از این مخاطرات خود فرصت بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور است.» و در نهایت به اعضای حقیقی و حقوقی شورای فضای مجازی توصیه می‌کند با برخورداری از نگرشی کلی‌نگر، ضرورت استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی را جدی بگیرند.

محامدپور در گفت‌وگو با بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات می‌گوید: 

 هر فناوری ممکن است معایب و محاسنی در کنار خود داشته باشد. ما نباید به خاطر آسیب‌ها و مخاطرات فناوری را محدود کنیم. این اصلی است که در تمام دنیا پذیرفته شده است. بنابراین در پاسخ به این سؤال که «آیا ما باید به خاطر آسیب‌ها، کار و کارآفرینی در حوزه فناوری را محدود کنیم؟» باید بگویم که به نظر من نه. این حرف درستی نیست. اصولاً حوزه IT در همه بخش‌های اقتصادی کشور اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات تأثیرگذار است و باعث بهره‌وری اقتصادی می‌شود. با توجه به این وسعت، استفاده فناوری در همه بخش‌ها می‌تواند خدمات و کالای بیشتری تولید کند و این امر به این معناست که می‌توانید از این طریق، کار و اشتغال بیشتری تولید کنید. البته همان‌طور که گفتم، ممکن است آسیب‌هایی هم در کنار آن وجود داشته باشد. بنابراین برای حل آن آسیب‌ها و جلوگیری از آن مخاطرات و به نوعی برای تأمین امنیت آن، می‌توانیم کارآفرینی کنیم، یعنی می‌خواهم بگویم که خود آن آسیب‌شناسی و مقابله با آن آسیب هم ایجاد کار جدید می‌کند و یک بخش عمده کارهایی که در فضای IT انجام می‌شود مربوط به بخش امنیت و مقابله با آسیب‌هاست و شما می‌دانید که شرکت‌های بزرگی در دنیا هستند که در رابطه با موضوع امنیت در فضای سایبر کار می‌کنند و بر آن متمرکز شده‌اند. برای مثال در مباحث مربوط به امنیت بانکداری الکترونیک، شرکت‌های بسیار بزرگی با مقیاس‌های وسیع وجود دارند که کارمندان و کارشناسان آنها تخصص امنیت دارند. درست است که برای یک محتوا، خدمت یا کالای الکترونیک یا مجازی تهدیداتی هم وجود دارد اما برای حل این مخاطرات و آسیب هم نوعی کار ایجاد می‌شود و مجموعه جدیدی برای پرداختن به مسائل امنیتی مشغول به کار می‌شوند. بنابراین من فکر می‌کنم هم در کاربری فضای مجازی و هم برای جلوگیری از مخاطرات، هر دوی اینها می‌توانند اشتغال‌آفرین و کارآفرین باشند و نباید ما به خاطر وجود آسیب‌ها کاربری فناوری اطلاعات را محدود کنیم.

محامدپور در این گفت‌وگو به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهد:

·   درحال حاضر تعاریف متعدد و گاه متفاوتی از فضای مجازی ارائه می‌شود. به نظر شما تعریفی که می‌توان در این رابطه ارائه داد، چیست و این فضا باید از چه ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟

·        برای مقابله و به حداقل رساندن این آسیب‌ها چه باید کرد؟

·   شکل‌گیری شورایعالی فضای مجازی یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در راستای ضرورت‌های ملی و حاکمیتی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در فضای مجازی محسوب می‌شود. نقش این شورا را در تحقق اهداف یاد شده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

·    مؤلفه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات تا چه اندازه مورد توجه است. اگر مورد توجه جدی است، چرا در ترکیب مشخص شده میان اعضای حقیقی و حقوقی، بخش‌های اقتصادی و خصوصی به چشم نمی‌آیند؟

·         جنبه‌های حمایتی شورایعالی فضای مجازی برای تقویت بخش خصوصی و تحقق اصل 44 قانون اساسی شامل چه مواردی می‌تواند باشد؟

·   از آنجا که در برخی موارد حرکت‌های بسیار خوبی با هدف‌های عالی در بدنه بسیاری از مفاهیم و موضوعات به خصوص در حیطه جامعه اطلاعاتی و فضای مجازی شکل گرفته ولی به تدریج فعالیت‌ها از فضای اصلی خود خارج شده‌اند، برای جلوگیری از انحراف شورایعالی فضای مجازی از اهداف عالیه خود چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

·   برای ایجاد شرایط اثربخش و ارتقای کاربرد عملی شورایعالی فضای مجازی، این شورا باید از چه جایگاه، الزامات قانونی و شرایط تصمیم‌ساز در میان سایر نهادها و سازمان‌های کشور برخوردار باشد؟

·   به نظر شما فرصت‌های کارآفرینی برآمده از توسعه فناوری اطلاعات چه هستند و اهمیت این نکته ضرورت به‌کارگیری چه برنامه‌هایی را مشخص می‌کند. نگاه حاکم باید بر این فرصت‌ها تمرکز داشته باشد یا به آثار و پیامدهای مخرب آن؟

·   فراهم آوردن دسترسی عمومی به منظور بهره‌مندی از فضای مجازی و فناوری‌های نوین یکی از نکات اساسی توسعه به واسطه فناوری‌های اطلاعات در جوامع است. برای این منظور در راهبردهای ملی چه تدابیری اندیشیده شده است؟

·   ضرورت ایجاد ستاد توسعه فناوری اطلاعات در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور چه بوده و این ستاد به‌طور مشخص چه رسالتی را بر عهده دارد و برای تحقق این رسالت چه تدابیری اندیشیده شده است؟

·        در شورایعالی فضای مجازی چه رسالتی برای ستاد تعریف شده است؟

·         توصیه شما به اعضای حقیقی و حقوقی چیست؟

کد: 309
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • نباید به خاطر آسیب‌ها و مخاطرات فناوری را محدود کنیم
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH