|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/03/16 نظرات: 0 نظر نمایش: 1484 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
چرا جهان مجازی اینقدر اهمیت پیدا کرده است؟

چرا جهان مجازی اینقدر اهمیت پیدا کرده است؟

بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- براي پاسخ به اين پرسش از طرح مسائل زير آغاز مي‌كنيم.

فکرش را کنید که دیگر داستان‌های جنگ ستارگان و مرد عنکبوتی و مرد خفاشی و تبديل شوندگان (ترانسفورمرها) و... و بازی‌های آنها فقط داستان یا بازی نیستند بلكه بخشي از زندگي عيني كاربرانشان شده‌اند. فکرش را کنید که برای پیدا کردن دستور‌العمل آشپزی یا آثار جانبی داروها و یافتن راهنمایی‌های پزشکی نیازی به رفتن به پزشک ندارید، چرا كه همه آنها در نوك انگشتان شما قرار دارند و كافيست در محيط گوگل جست‌وجو كنيد. فکرش را کنید که صحنه اجتماعی دیگر مربوط به وطنی که در آن زاده شده‌اید، نیست و همه آدم‌ها در همه جا در يك لحظه با شما در ارتباط قرار مي‌گيرند. فکرش را کنید که هنر، موسیقی، فیلم و همه و همه چیز را می‌توان در چند ثانیه و تقریباً مجانی به‌دست آورد. فکرش را کنید که حتی حيطه‌های پنهان زندگی دیگر پنهان نیستند. فکرش را کنید که سایت‌های گوناگون چگونگی مرگ و کشته شدن انسان‌ها را هم به تصویر کشیده‌اند و فکرش را کنید که به قول كاستلز، کارگردان، همه اینها اگر خودتان نباشید اما بخش عظیم آنها را خودتان به عنوان مخاطب و مصرف‌کننده تهیه می‌کنید و سازمان‌ها و دولت‌ها نقش چندانی در این فرآیندها ندارند. تازه بخش كوچكي از ماجرا به اين ترفندهاي رسانه‌اي جهان جديد مربوط مي‌شود. مثلاً فكرش را كنيد كه سازوكارهاي يافتن تحصيلات و كار ديگر همچون گذشته نيست و اگر بتوانيد ارتباط برقرار كنيد، شايد بتوانيد در جاهاي مختلف دنيا شانس خود را امتحان كنيد و در كشور خودتان زندگي كنيد اما با انجام كارهاي ساده‌اي همچون ويراستاري پول در بياوريد و گذران حيات كنيد. خوب حالا برويم سراغ اينكه انسان‌ها چگونه خود را در مي‌يابند و هويتشان را تعيين مي‌كنند؟ پرسش اين است كه اگر همان‌طور كه گفتم، صحنه اجتماعي همچون همين 20 سال پيش ديگر مربوط به يك محيط جغرافيايي نمي‌شود، در آن صورت كنش‌هاي اجتماعي شما فقط در خانه انجام نمي‌گيرد بلكه در محيطي كه آن را جهان مجازي مي‌ناميم نيز صورت مي‌پذيرد و شما اين كنش‌ها را در عين تنهايي و در تعامل با كامپيوتر انجام مي‌دهيد و اصلاً صحنه اجتماعي عوض شده است و دو عنصر ماشين (كامپيوتر) و نماد (محتواي نمادين اينترنت) نيز بخشي از فرآيند اجتماعي شدن را برعهده گرفته‌اند. همه اينها را گفتم كه بگويم این بدان معناست که یک جهان اجتماعی خارق‌العاده، بي‌نظير و بي‌سابقه در حال شکل‌گیری است که ربط چندانی به جهان واقعی ندارد. پدیده قدرت، ملیت و اقتصاد نیز در حال تغییر و دگرگونی است اما در عین حال همه اینها به این معنا نیست که ما وجود واقعی خود را از دست می‌دهیم، بلکه این بدان معناست که هويت ديگري پيدا می‌کنیم و دیگر نمی‌توان با فرمول‌ها و قواعد علوم موجود به كشف رموز اين جهان جديد پرداخت.

 برخي ورود كامپيوتر و اينترنت و جهان مجازي را به دوران ورود راديو و تلويزيون يا سينما تشبيه مي‌كنند و دغدغه‌هاي علمي دانشگاهيان كه به اين تحولات جديد مربوط مي‌شود را ماليخوليايي مي‌دانند. برخي نيز همچون ژيژك در شماره 2 از جلد 34 مجله «نقد كتاب لندن» كه در ژانويه 2012 ميلادي چاپ شد‏، در لفافه، اين دوره را دوره جديد توسعه سرمايه‌داري مي‌دانند و خيل شكست خورده ارتش كارگران دوره اوليه سرمايه‌داري را برخلاف نظر ماركس و لنين در حال اضمحلال مي‌بينند و در عوض خيل عظيم تحصيلكرده‌ها را مي‌بينند كه به دستمزد اضافي به‌جاي ارزش افزوده وابسته‌اند. چنين مي‌نمايد كه ما بايد با استدلال او عينيت را يكسره و همچنان ستون فقرات تحليل دوران جديد در نظر بگيريم اما اين هم به نظر من جوابگوي نمادين بودن جهاني كه ما از آن صحبت مي‌كنيم، نيست چرا كه جنس آن ديگر يكسره واقعي و عيني نيست؛ اگرچه با ابزار عيني كار مي‌كند. همه مسائل بالا را طرح كردم كه بگويم جهان مجازي به اين دليل اهميت دارد كه نسبت خود را با واقعيت كاهش داده است و قدرتمندانه انسان‌ها را به‌دنبال خود مي‌كشد و در همين مسير هم بدون توقف پيش مي‌رود و چون مالكيت يا قدرت واحدي آن را نمي‌تواند كنترل كند، همه را به سوي خود كشانده و می‌کشاند. اين جهاني است كه همه مسائل اعم از اجتماع، سياست، اقتصاد و فرهنگ را از نو تعريف مي‌كند و همه فهميده‌اند كه اگر خود را با آن هماهنگ نكنند، در پشت شكافي قرار مي‌گيرند كه هرگز نخواهند توانست آن را پر كنند تا به ديگراني برسند كه از شكاف بين جهان واقعي و مجازي عبور كرده‌اند. اهميت جهان مجازي در اين واقعيت نهفته است.
کد: 311
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • چرا جهان مجازی اینقدر اهمیت پیدا کرده است؟
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH