|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/03/20 نظرات: 0 نظر نمایش: 1966 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
عملکرد خبرگزاری‌های مهر، فارس ، ایرنا و ایسنا در ماجرای افشای اطلاعات بانکی چگونه بود؟

عملکرد خبرگزاری‌های مهر، فارس ، ایرنا و ایسنا در ماجرای افشای اطلاعات بانکی چگونه بود؟

بر اساس تحلیل منتشر شده در بیست وپنجمین شماره ماهنامه تخصصی مدیریت ارتباطات در جزیان افشای اطلاعات بانکی، خبرگزاری‌های مهر و فارس، با اشاعه سریع اخبار سعی در اقناع مخاطبان خود داشتند و در مقابل خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا، مسؤولیت اجتماعی خویش را در آن دیدند که به حمایت از اداره‌کنندگان این بحران بپردازند.
 

محمد جواد هنرمند ساری در تحلیلی که در بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است به تحلیل اخبار خبرگزاری های مهر و فارس در مقابل ایرنا و ایسنا در ماجرای افشای اطلاعات بانکی پرداخته و در بخش از آن با ذکر قدرت بسیار بالا و سرعت بسیار زیاد خبرگزاری‌ها برای پوشش خبری بحران‌ها نوشته است: در این مطلب نحوه پرداختن خبرگزاری‌های مطرح ایرانی شامل مهر، فارس، ایرنا و ایسنا راجع به اتفاقی که در اواخر فروردین ماه امسال رخ داد را مورد نقد و بررسی قرار گرفته؛ رخدادی که در نوع خود کم‌نظیر بود؛ افشای رمز سه میلیون عابربانک!
نویسنده با تأکید بر اینکه در این یادداشت خبر‌های مربوط به این اتفاق در خبرگزاری‌های مطروحه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سعی شده به دور از هرگونه غرض‌ورزی و سوگیری، به نتیجه‌ای درخور برسیم آورده است: بدیهی است هر خبرگزاری بر اساس ارزیابی‌های حرفه‌ای خود از میزان و عمق مسؤولیت‌هایش نسبت به یک موضوع یا اهمیت آن برای مردم سوژه‌ای را در دستور کار خود قرار می‌دهد و با برنامه‌ای مشخص به پیگیری موضوع مبادرت می‌ورزد. طبیعی است که بحران در هر شرایطی به عنوان سوژه‌ای بااهمیت از سوی خبرگزاری تلقی می‌شود.
 در بخشی از تحلیل یاد شده و در بررسی عملکرد خبرگزاری‌های مهر و فارس می خوانیم: این خبرگزاری‌ها پوششی دوچهره از این ماجرا داشتند؛ به نحوی که از یک‌سو به دنبال نمایش ضعف و ناکارآمدی سیستم امنیتی بانک‌ها بودند و از جهات گوناگون به این مسأله پرداختند و از سوی دیگر، با حرفه‌ای‌گری تمام و معمولاً در انتهای پیام‌های ارائه شده، سعی در ایجاد نوعی امنیت روانی در مخاطبان داشتند.
آنان ابتدا و در ظاهر نقش اصلی خود یعنی اطلاع‌رسانی را ایفا کرده و در خلال این کارکرد به ابعاد گوناگون این رخداد پرداختند که در ادامه به واکاوی این ابعاد می‌پردازیم.
این خبرگزاری‌ها بعد از اطلاع‌رسانی این اخبار، ابتدا سعی در زیر سؤال بردن سیستم‌های بانکی کشور داشتند و در این راه از ابزارهای مختلفی بهره بردند. اشاره به اقدامات بی‌فایده و خودسر بانک‌ها، بی‌توجهی بانک‌ها و مدیرانشان به مشتریان و مردم، دروغ‌نمایی‌هایی که از سوی مدیران و رؤسا ارائه شده بود و به تبع آن رسوایی آنان و عدم وجود یک سیستم بانکداری یکپارچه و منسجم در کشور را می‌توان از جمله اهدافی دانست که این خبرگزاری‌ها در پی نمایش آن بودند. خبرگزاری مهر در این میان با ارائه گزارش‌های میدانی سعی در جذب مخاطبان بیشتر و افزایش وجهه و اعتبار خود داشت، زیرا مهم‌ترین هدف یک خبرگزاری در شرایط بحران و پوشش گسترده آن، جذب مخاطب بیشتر و کسب اعتبار افزوده است، چرا که در این شرایط، روآوری افکار عمومی به خبرگزاری‌ها بیشتر از هر زمان دیگری است و در این رقابت سنگین، خبرگزاری‌ها می‌کوشند نیازهای اطلاعاتی مردم را برآورده سازند. مسلم است در این حالت، مردم ارائه اخبار به این شکل را بیش از هر شکلی می‌پذیرند و دنبال می‌کنند. اما پس از این پوشش‌های خبری، این خبرگزاری‌ها جهت برقراری تعادل و مدیریت این بحران سعی در ایجاد نوعی امنیت و آرامش روانی در مردم داشتند؛ مصاحبه‌های پی‌درپی با مسؤولان و کارشناسان، نشان دادن تلاش مسؤولان مختلف نظیر رؤسای قوا و پلیس جهت حل این بحران، عادی‌سازی این اتفاق و ذکر نمونه‌هایی در اقصی نقاط جهان و در نهایت بحث آموزش امنیت به کاربران را می‌توان از جمله این اقدامات دانست. البته این خبرگزاری‌ها به صورت تلویحی عملکرد شرکت‌های خصوصی را نیز زیر سؤال بردند.
تحلیلگر سپس به بررسی عملکرد خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا پرداخته و یادآور شده است: در روزهایی که این رویداد در صدر اخبار خبرگزاری‌هایی نظیر مهر و فارس بود، ایرنا و ایسنا اخبار مربوط به این اتفاق را در سایه قرار دادند و جهت انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای خویش، فقط سعی در اطلاع‌رسانی مختصری در این باب داشتند. از نظر کمی هم تعداد خبرهای مرتبط به این رخداد در خبرگزاری‌های فوق، بسیار کمتر از خبرگزاری‌های فارس و مهر بود. به نظر می‌رسد این خبرگزاری‌ها بیشتر در صدد جلب توجه بیشتر مردم به سایر موضوعات در آن بازه زمانی نظیر محاکمه افراد متهم در اختلاس‌های‌ بانکی و تهیه گزارش‌هایی دراین‌باره بود.
  از نتیجه گیری بعمل آمده نیز چنین استنباط می شود که: در جزیان افشای اطلاعات بانکی، خبرگزاری‌های مهر و فارس، با اشاعه سریع اخبار سعی در اقناع مخاطبان خود داشتند و در مقابل خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا، مسؤولیت اجتماعی خویش را در آن دیدند که به حمایت از اداره‌کنندگان این بحران بپردازند.
متن کامل این تحلیل در ماهنامه مدیریت ارتباطات خردادماه 91 منتشر شده است.
توضیح: در بیست و پنجمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات پرونده دیگری با عنوان «یک بام و دوهوای رسانه‌ای افشای اطلاعات بانکی» با مدیریت رضا قربانی منتشر شده است.
 خوب، بد، زشت! عنوان تحلیل فاطمه عسگری آزاد از عملکرد 12 روزنامه صبح ایران پس از افشای اطلاعات بانکی است. وی با بررسی صفحه اول 12 روزنامه طی سه روز، نحوه‌ بازتاب خبری رویداد افشای اطلاعات بانکی را در روزنامه‌ها بررسی کرده است. برای این منظور روزنامه‌های همشهری، کیهان، اطلاعات، شرق، ایران، تهران امروز، آرمان، هفت صبح و جام‌جم در دسته روزنامه‌های عمومی و روزنامه‌‌های دنیای اقتصاد و عصر اقتصاد در دسته‌ روزنامه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.محمد جواد هنرمند ساری نیز در مطلب خود با عنوان خبرگزاری‌ها چه نقشی در تشدید یا حل بحران دارند؟ به تحلیل اخبار مهر و فارس در مقابل ایرنا و ایسنا پرداخته است. همچنین قاسم سرافرازی بررسی عملکرد تلویزیون در ماجرای افشای اطلاعات بانکی را با عنوان هنر پراندن فرصت‌ها بر عهده داشته و برای این منظور بخش‌های خبری ساعت 14 و 21 شبکه یک، 20:30 شبکه دو و 22 شبکه سه از تاریخ 26 تا 31 فروردین را مورد بررسی قرار داده است. گفت‌وگوی ویژه خبری ساعت 22:30 روز یکشنبه 27 فروردین (به دلیل دعوت از یکی از مدیران بانک مرکزی) نیز در این بررسی لحاظ شده است. مینا والی نیز به بررسی عملکرد سایت خبری و شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی در ماجرای افشای اطلاعات بانکی پرداخته است. او در تحلیل خود با عنوان «گفتا که شب روست او، از راه دیگر آید» آورده:  شبکه فارسی بی‌بی‌سی کار متفاوتی انجام داد و به عنوان اولین رسانه با افشاکننده اطلاعات مصاحبه کرد. عکس‌العملی که این شبکه و سایت آن در برابر خبر نشان دادند از جهاتی قابل بررسی است: اولاً بزرگ‌نمایی چنین خبری از بین همه خبرهای مهم آن روزها و ثانیاً چگونگی روایت خبر و تأثیر آن بر مخاطب.
 از مخاطره تا بحران؛ بررسی نظری بحران و مفاهیم نزدیک به آن، نوشته مریم محبی که در آن تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که آیا ماجرای افشای اطلاعات بانکی مخاطره بود یا بحران؟ یکی دیگر از مطالب این پرونده است.
در گفت‌وگوی فاطمه پورمعصوم با دکتر فریدون وردی‌نژاد نیز ابعاد مدیریت بحران ماجرای افشای اطلاعات بانکی به بحث و بررسی گذاشته شده است. دکتر وردی نژاد در بخشی از اظهار نظر خود تأکید کرده است: نمی‌شود این شرایط را بحرانی تلقی کرد و آن را می‌توان در حد یک تنش نامید و در ‌‌نهایت در توصیف شرایط امروز می‌توان گفت که شرایط فوق‌العاده ایجاد شده است.
اما یادداشت رضا قربانی با عنوان از «کارگران یقه آبی» تا به اصطلاح «هکرهای کلاه سفید» چه چیزی مشترک است؟ نیز خواندنی است. او نوشته است: این ماجرا باعث شد به یک باره بسیاری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به کار‌شناسان و متخصصان امنیت -آن هم در زمینه پرداخت الکترونیک- تبدیل شوند و حتی به این باور برسند که می‌توانند مدیران بانک مرکزی و شرکت‌های فعال را نصیحت کنند و بگویند «شرکت‌ها و بانک‌های محترم! امنیت را جدی بگیرید و با پول و سرمایه مردم این‌گونه بازی نکنید». آن هم در حالی که کسی نمی‌دانست منظور از امنیت چیست! در این پرونده به نحوه پردازش بحران‌های داخلی در شبکه‌های ماهواره‌ای و مشخصاً رفتار شبکه «من و تو» نیز پرداخته شده است.
تأملی پیرامون لنگر فکری روزنامه‌نگار در گزارشگری رویدادهای پیچیده نوشته محمد معماریان نیز از دیگر مطالب این پرونده است.
 

کد: 316
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • عملکرد خبرگزاری‌های مهر، فارس ، ایرنا و ایسنا در ماجرای افشای اطلاعات بانکی چگونه بود؟
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH