|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/03/23 نظرات: 1 نظر نمایش: 3511 مرتبه تعداد امتیاز: 9   (Article Rating)
بدون دخترم هرگز؛ دو پاسخ متفاوت به یک رفتار

بدون دخترم هرگز؛ دو پاسخ متفاوت به یک رفتار

روزنامه آرمان - فاطمه شیرزادی: خبر انتشار کتاب زندگینامه پروفسور یحیی کمالی‌پور خصوصا با عنوان «مسافر دهکده جهانی» این گمان را در ذهن ایجاد می‌کند که چون کتاب زندگینامه یک شخصیت برجسته در حوزه ارتباطات است، صرفا به شرح افتخارات علمی «بزرگترین استاد ارتباطات ایران» محدود می‌ماند. اما گشودن کتاب خواننده را با یک اثر داستانی یا به گفته پروفسور کمالی‌پور با یک مستند داستانی روبرو می‌کند.

این اثر که با نثر ساده و روان نگین حسینی نوشته شده، حکایت زندگی پرماجرا و شگفت انگیز یحیی را از روستایی دورافتاده در دل کویر لوت آغاز می کند و خواننده مبهوت را به دنبال نوجوانی با آرزوهای سخت به کنار می سی سی پی و قلب غربت امریکا می کشاند. هسته اصلی داستان این کتاب اما نه کویر است و نه رود می سی سی پی. هسته اصلی داستان «دریا» است که این کتاب به گفته کمالی پور برای او و به عشق او نوشته شده است. در این کتاب به جای تشریح موفقیت های بی شمار پروفسور کمالی پور با داستان مسافری روبرو هستیم که چگونه ایستادن و ادامه دادن راه پس از هر سختی را به نیکی از همان عهد خردی در کویر آموخته بود. مسافری که شرح زندگی و سفر خود را بی ریا و صادقانه همراه با اعتراف های جالب داستان وار بیان می کند؛ اعتراف های جالبی درباره وقایعی از آن دست که در زندگی همه ما هست اما کمتر کسی حاضر به صحبت از آنهاست. کمالی پور با همه شهرت و اعتبار بین المللی اش اما باکی ندارد از اینکه بگوید در نوجوانی چه عشق‌های پاک و گذرایی را مانند هر نوجوان دیگری تجربه کرده است. در این اثر می خوانیم که چگونه زندگی خصوصی کمالی پور مانند زندگی بسیاری از ایرانیان در غربت، تحت تاثیر حوادث سیاسی تغییر می کند و به دشواری‌های جانفرسا کشیده می شود. مسافر دهکده جهانی در امریکا با زن امریکایی ایرلندی تباری پیمان زناشویی می بندد اما گروگانگیری آبان 1358 پس از تسخیر سفارت امریکا، پایه های این پیمان را به‌شدت می لرزاند و ماجراهای دشواری بر زندگی کمالی پور تحمیل می شود. یحیی و همسر اولش صاحب دختری به نام «دریا» می شوند اما انتشار کتاب «بدون دخترم هرگز» در سال 1366 مقدمه شرایط بی نهایت دردناک و دشواری در روابط کمالی پور و دخترک محبوبش می شود.
 
کتاب بدون دخترم هرگز نوشته بتی محمودی داستان زندگی زنی امریکایی است که با پزشکی ایرانی در امریکا ازدواج کرده است و از این ازدواج دختری به نام «مهتاب» دارد. بخش عمده کتاب به سفری می پردازد که بتی با همسرش و دخترشان به ایران داشته است. بتی می گوید همسرش به قرآن سوگند خورده است که این سفر تنها برای دو هفته خواهد بود اما با ورود به ایران نه تنها به قول و قسم خود وفا نمی کند بلکه رفتاری وحشیانه و آزار دهنده با او در پیش می گیرد و بتی را مجبور به ماندن در ایران می کند. نویسنده کتاب ضمن بیان داستان خود به صورت غیرمنصفانه به توصیف رفتارهای ایرانیانی می پردازد که در این سفر با آنها مواجه شده است. توصیف‌های او شامل تمسخر سبک زندگی ایرانی و دروغ پردازی‌هایی درباره حمام نکردن ایرانیان و مسائلی از این دست است. در پایان داستان همسر بتی اجازه می دهد او به تنهایی و برای سفری کوتاه به امریکا برود اما بتی با کمک چند ایرانی دخترش را هم همراه خود از مرز خارج می کند و در نهایت به امریکا می رسد. مدتی بعد فیلمی به همین نام براساس کتاب ساخته می شود، بتی شروع به برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی هایی درباره سرنوشت خود می کند و تبلیغ علیه ایران را با جدیت پی می گیرد. این جریان تبلیغی زندگی خانوادگی کمالی پور را که با زنی امریکایی ازدواج کرده بود و دختر کوچکی داشت به‌شدت تحت تاثیر قرار می دهد. کمالی پور در کتاب «مسافر دهکده جهانی» در این باره می گوید: «من قصد ندارم کتاب بتی محمودی را نقد کنم؛ بلکه فقط از این جنبه به آن می پردازم که نشان دهم این کتاب، با محتوای واقعی یا ساختگی، چه تاثیر خانمان سوزی بر زندگی من و سرنوشت دخترم دریا گذاشت و بهانه به دست کسی داد که منتظر پیدا کردن دلیلی موجه برای بریدن رابطه من و دخترم بود. انتشار کتاب بدون دخترم هرگز و مدتی بعد، تبدیل شدن آن به فیلم سینمایی و اکران عمومی اش در سال 1991 (1370)، احساسات امریکایی ها را جریحه دار کرد. به ویژه از آن رو که آنها ماجرای گروگانگیری را نیز هنوز به یاد داشتند، این کتاب و فیلم به نوعی مکمل احساسات ضدایرانی آنها شد و ترس فراوانی را در جامعه امریکا از افراد ایرانی ایجاد کرد؛ به طوری که زنان امریکایی که با مردان ایرانی ازدواج کرده بودند و به‌ویژه آنهایی که روابط خوبی با شوهرشان نداشتند یا جدا شده بودند، دچار وحشت شدند از اینکه نکند مرد ایرانی فرزند یا فرزندان آنها را بدزدد و به ایران ببرد.» متاسفانه این تاثیر خانمان سوز هنوز بر زندگی شخصی یحیی کمالی پور ادامه دارد اما او همان طور که هر سختی را در زندگیش به بهترین موقعیت تبدیل کرده است، امروز نیز با انتشار این کتاب نشان داده که به شکل درستی از آن همه سختی عبور کرده است. اگر بتی محمودی رنجی را که همسرش بر او تحمیل کرده است در قالب کتاب و فیلمی جنجال برانگیز به موجی ضدایرانی تبدیل کرد، پروفسور کمالی پور با صبر و بردباری سالها رنجی مشابه را با سکوت و تلاش به دوش کشیده است و حال که زبان به سخن گشوده اثری از کینه توزی و غرض ورزی در اثرش دیده نمی شود. برعکس حتی به قول پروفسور هاوارد کوهن که مقدمه ای بر کتاب کمالی پور نوشته است، درسهایی ارائه می دهد که خواننده می تواند با کمک آنها، به درک و تفاهم بهتری دست پیدا کند که جهان امروز به آن نیاز مبرم دارد. ایران تا امروز پاسخ درخوری به آن جریان تبلیغی نداده بود اما انتشار کتاب«مسافر دهکده جهانی» بهترین پاسخ به کتاب «بدون دخترم هرگز» پس از سالها سکوت ایران و سکوت پروفسور کمالی پور است.
کد: 323
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • بدون دخترم هرگز؛ دو پاسخ متفاوت به یک رفتار
امتیاز بندی

نظرات
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH