|  ورود به سايت  |  1397/10/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/04/01 نظرات: 0 نظر نمایش: 3339 مرتبه تعداد امتیاز: 12   (Article Rating)
بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

بیست و ششمین شماره ماهنامه «مدیریت ارتباطات» ویژه تیرماه 1391 با گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوهای متنوعی در حوزه رسانه، روابط‌عمومی، جامعه اطلاعاتی و کتاب منتشر شد.

در این ماهنامه به مناسبت در پیش بودن هفته بهزیستی، پرونده ویژ‌‌ه‌ای با عنوان «معلولیت و رسانه» منتشر شده است.

«رجحان نظرات کارشناسانه بر نظرات مدیریتی سلیقه‌ای» عنوان سرمقاله امیر عباس تقی‌پور مدیرمسؤول ماهنامه است.
در صفحات «رسانه‌هاي بيگانه: قرائتي با تحليل گفتماني» دکتر حسن بشیر به بررسی نظریه مدیریت اضطراب/ عدم قطعیت (Anxiety/Uncertainty Management Theory) به عنوان یکی از نظریات مهم در حوزه ارتباطات پرداخته و از موضع این نظریه، موضوع پرونده هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار داده است.
«ضرورت توسعه مطالعات در زمینه‌های حقوقی و اقتصادی مدیریت ارتباطات» بخش چهارم یادداشت پروفسور کاظم معتمدنژاد نیز در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به چاپ رسیده است.
«آیا یک بازیگر حق داردخواننده شود؟» نوشته رضا قربانی و درباره «روز رسانه‌های اجتماعی» نوشته جواد افتاده، یادداشت‌های آزاد این شماره است.
«تأثیر راهکارهای اقتصادی و رسانه‌ای در مصرف کالاها» عنوان یادداشت تحلیلینازنین ملکیان و مجید یوسفی است که ریشه‌های اصلی اسراف در جامعه و راهکارهاي پيشنهادي براي اصلاح الگوي مصرف با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
گفت‌وگوی ویژه این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات توسط مدیرمسؤول با دکتر یونس شکرخواه انجام شده و او تأکید کرده:‌ دغدغه زندگی دیجیتالبر دغدغه‌های فرهنگی اولویت دارد.
گفت‌وگو با پروفسور یحیی کمالی‌پور به مناسبت چاپ و انتشار کتاب زندگینامه‌اش با عنوان «مسافر دهکده جهانی» نیز توسط محمد دشتی انجام و تأکید شده: زندگی عشق است و دیگر هیچ.
گزارشی تحلیلی از «چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها»
گزارشی تحلیلی از چهارمین همایش بررسی چالش های مطبوعات ایران با عنوان «تصاویر زیبایی که در قاب مطبوعات جای نمی گیرند» گزارش ماه بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است که علاوه بر درج بخش‌هایی از نظرات سید محمد حسینی وزیر ، محمد جعفر محمدزاده معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی و پدرام پاک آئین مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قسمت‌هایی از مطالب مطرح شده توسط پروفسور کاظم معتمد‌نژاد، فرید قاسمی، دکتر محمد مهدی فرقانی، دکتر امیدعلی مسعودی، مرتضی نبوی، دکترعلی‌اصغر محکی، دکتر احمد میرعابدینی، دکتر علیرضا دهقان و دکتر یونس شکرخواه، فریدون صدیقی، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر مهدی منتظرقائم، دکتر حسام‌الدین آشنا، بیژن مقدم و دکتر امیر محبیان منتشر شده است.
این گزارش با مسؤولیت رضا قربانی و همکاری فاطمه عسگری آزاد منتشر شده است.
بازنمایی معلولیت در رسانه
در بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات و با توجه به در پیش بودن هفته بهزیستی، پرونده ویژه‌ای با عنوان «نگاهی به بازنمایی معلولیت در رسانه» به کوشش دکتر نگین حسینی منتشر شده که در آن این عناوین به چشم می‌آید:
-         این تصویرسازی واقعیت ندارد! نوشته دکتر محمد کمالی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
-         انتشار 2 کتاب در حوزه معلولیت؛ تجربه‌های یک ناشنوا و  شکفتن در کویر
-         نگاهی به بازنمایی معلولیت در رسانه‌های جمعی آمریکا نوشته دکتر نگین حسینی
-         ادبیات مناسب،کلید بازنمایی صحیح معلولیتترجمه دکتر آریا همدانچی
-         گذری بر دو دهه فعالیت صفحه «با معلولین» روزنامه اطلاعات نوشته محمد رضا دشتی
-         حرکتی نو از روزنامه اطلاعات تا انتشار «حرکت» نوشته رضا عبداللهی، بنیانگذار صفحه ویژه معلولیت در مطبوعات ایران
-         بازتعریف کلیشه‌های 75 ساله در «آینه، آینه» نوشته ستیو ناپر– والستریت ژورنال و ترجمه زهرا بیک
-         گفت‌وگوی اختصاصی با پروفسور فیلیپ فرگوسن، استاد کالج مطالعات آموزشی دانشگاه چپمن
-         گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر بت ای. هلر، پروفسور ژورنالیسم رسانه‌های جدید
نگاهی به موضوع روابط‌عمومی در تئاتر ایران
تفاوت‌های روابط‌عمومی در هنرهای نمایش موضوع یکی دیگر از پرونده‌های منتشر شده در بیست‌وششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است که در آن گفتار و نوشتاری ازسید اصغر نوربخش، بهزاد صديقي، يزدان عشيري،  مجید امرایی، حمیدرضا آذرنگ، کیومرث مرادی، محمدرضا خاکی، مهرداد کوروش‌نیا، آرش عباسي، محمد بهرامي، وحید لک، ایرج راد، حسین مسافر آستانه و آرش دادگر دیده می‌شود.
این پرونده با مسؤولیت علی حسنلو و همکاری ساره سلطانیه، مهسا مقدم و صنم محجوب تهیه شده است.
 
 
تلفن همراه؛ ابزاری ارتباطی یا ضد ارتباط
تقی کمالی و همکاران بخش جامعه اطلاعاتی ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره تیر ماه این ماهنامه موضوع تلفن همراه را مورد توجه قرار داده‌اند. در این پرونده این مطالب دیده می‌شود:
-         خطوط رنگین تلفن همراه در جوامع امروزی نوشته رقیه قربانی بوساری
-     گزارشی اختصاصی از یک پژوهش در مورد الگوی استفاده از تلفن همراه- تلفن همراه کنترل فرزندان را برای والدین مشکل کرده است نوشته حسن شهبازی
-         نگاهی به وابستگی‌های ما به تلفن همراه- هوا را از من بگیر، موبایلم را نه!نوشته طاهره خیرخواه
-     بررسی ضرورت مطالعات تلفن همراه و تبدیل دانش به فناوری در گفت‌وگوی سید تقی کمالی و نجیبه محبی با مسعود شفیعی رئیس انجمن فناوری اطلاعات ایران و جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
-         تلفن همراه؛ خصوصی شدن حوزه عمومیو عمومی شدن حوزه خصوصی نوشته مسعود عباسی
-         اسمارت‌فون‌ها واقعیتی شتاب‌دهنده در ارتباطات ایرانی نوشته علی اسماعیل‌زاده
-     تأخیر در ارائه خدمات ارتباطی جذابیت آنها را از بین می‌برد در گفت‌وگوینگار میرکریمی با محمد قلمچی دبیرکل کنفرانس بین‌المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
-     فرهنگ، اجتماع و سیاست پس از تلفن همراه در گفت‌وگوی زینب کوهیار  با سعید معیدفر دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
-     بررسی «آثار و نتایج تلفن همراه در زندگی روزمره» در گفت‌وگوی الهام عبادتی با دکتر مسعود کوثری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
-         نوموفوبیا و اختلالات روانی ناشی از آن نوشته الهه حسینی
-         نگاهی به «‌فروشگاه بازار» اندروید نوشته حسام آرمندهی
کتاب؛ مهجورترینرسانه کشور ما
«کتاب مهجورترین رسانه کشور ما در حال حاضر است». شاید این جمله ادعای بزرگی به نظر بیاید اما تمامی رویدادهای عرصه کتاب در کشور ما مؤید آن است. بگذارید به دور از هر نوع تئوری‌گویی با هم نکته‌ای را مرور کنیم. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که بیست‌وپنجمین دوره از برگزاری خود را پشت سر گذاشت...
سطور بالا بخشی از مطلب منتشر شده در ورودی پرونده کتاب بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است. در این پرونده که به همت حمید نورشمسی تولید شده است این مطالب را می‌خوانید:
-     گفت‌وگوی حمید نورشمسی با محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس، در مورد استفاده «رسانه خاموش» از سایر رسانه‌ها- از روزنامه‌ها تا پیامک؛ همه رسانه‌ها در کتابخوانی نقش دارند
-         ماشین در جاده مانده، یادداشتی از جعفر فریدزاده تهیه کننده کتاب چهار
-     پرداخت ضعیف رسانه‌‌ها به موضوع کتاب در گفت‌وگوی مریم عرفانیان با محسن حکیم معانی، سردبیر برنامه «کتاب شب»: صرفاً رسانه ملی مقصر نیست
-         چند تجربه ماندگاربرای بومی کردن مطالعه یادداشت شفاهی از پروفسور یحیی کمالی‌پور
-     گفت‌وگوی سمیرا شاهقلی با دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه سوره: حق کتاب را در رسانه‌ها ادا نکرده‌ایم
بخش نوزدهم ترجمه کتاب نگارش در روابط‌عمومی
در بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات بخش نوزدهم ترجمه کتاب نگارش در روابط‌عمومی نوشته تامس.اچ.بیوینز و ترجمه علیرضا باستانی با عنوان «گزارشات سالیانه و مسؤولیت اجتماعی» منتشر شده است.
این ماهنامه با صاحب امتیازی و مدیرمسؤولی امیر عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی در 84 صفحه، رنگی و با قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.
«مدیریت ارتباطات» از طریق پیشخوان مطبوعات، یا سایت www.prshop.ir قابل تهیه است.

 

 

کد: 327
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH