|  ورود به سايت  |  1397/10/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/04/07 نظرات: 0 نظر نمایش: 1756 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
کتاب؛ مهجورترین رسانه کشور ما

کتاب؛ مهجورترین رسانه کشور ما
حمید نورشمسی از کارشناسان حوزه کتاب به بهانه پرونده‌ای که با موضوع کتاب در بیست‌وششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است نوشت:

«کتاب مهجورترین رسانه کشور ما در حال حاضر است». شاید این جمله ادعای بزرگی به نظر بیاید اما تمامی رویدادهای عرصه کتاب در کشور ما مؤید آن است. بگذارید به دور از هر نوع تئوری‌گویی با هم نکته‌ای را مرور کنیم. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که بیست‌وپنجمین دوره از برگزاری خود را پشت سر گذاشت، به ادعای مسؤولان برپایی آن پنج و نیم میلیون نفر بازدیدکننده داشته است.

بیایید تصور کنیم که هر یک از این افراد سه نسخه کتاب از نمایشگاه خریداری می‌کردند. این به معنی خرید و تزریق بیش از 17 میلیون عنوان کتاب در جامعه برای مطالعه شدن بود. این 17 میلیون با شمارگان تقریبی 2000 نسخه برای چاپ کتاب در کشور ما چیزی در حدود 8500 نسخه کتاب می‌شود که کمی بیش از 10 درصد از آثار منتشر شده در کشور به شمار می‌رود.... اما این اتفاق نمی‌افتد!
شمارگان رسانه‌های مکتوب در کشور ما چقدر است؟ به تعدد عناوین رنگارنگ آنها در یک کیوسک و شمارگان حداقل چندین هزار نسخه‌ای آنها توجه کنید و به این فکر کنید که در تمامی آنها صفحه‌ای فرهنگی وجود دارد که در آن نیز حداقل یک خبر در باره کتاب به چشم می‌خورد اما باز هم در کشور ما اتفاقی در حوزه کتاب‌خوانی رخ نمی‌دهد!
کتاب به عنوان یک رسانه در میان سایر رسانه‌ها مهجور است. این یعنی نه مشمول اهمیت در رسانه‌ها است و نه مشمول جذابیت برای مخاطبان رسانه‌های گروهی؛ نه سردبیران رسانه‌ها به خود جرأت می‌دهند موضوعی در این زمینه را به تیتر صفحات اصلی خود بکشانند (الا اینکه انتقاد یا اعتراضی سیاسی و اقتصادی در بطن آن نهفته باشد) و نه مخاطب یک رسانه گروهی به اعتنای معرفی یک کتاب حاضر به مراجعه به آن رسانه می‌شود. در پرونده کتاب بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات این مطالب را می‌خوانید:
- گفت‌وگوی حمید نورشمسی با محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس، در مورد استفاده «رسانه خاموش» از سایر رسانه‌ها- از روزنامه‌ها تا پیامک؛ همه رسانه‌ها در کتابخوانی نقش دارند
- ماشین در جاده مانده، یادداشتی از جعفر فریدزاده تهیه کننده کتاب چهار
- پرداخت ضعیف رسانه‌‌ها به موضوع کتاب در گفت‌وگوی مریم عرفانیان با محسن حکیم معانی، سردبیر برنامه «کتاب شب»: صرفاً رسانه ملی مقصر نیست
- چند تجربه ماندگاربرای بومی کردن مطالعه یادداشت شفاهی از پروفسور یحیی کمالی‌پور
- گفت‌وگوی سمیرا شاهقلی با دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه سوره: حق کتاب را در رسانه‌ها ادا نکرده‌ایم
بیست و ششمین شماره ماهنامه مدیریت در 84 صفحه، رنگی و با قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.
«مدیریت ارتباطات» از طریق پیشخوان مطبوعات، یا سایت www.prshop.ir قابل تهیه است.
کد: 332
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • کتاب؛ مهجورترین رسانه کشور ما
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH