|  ورود به سايت  |  1397/08/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/05/02 نظرات: 0 نظر نمایش: 2509 مرتبه تعداد امتیاز: 5   (Article Rating)
بیست‌و‌هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- ویژه مردادماه 91- منتشر شد

بیست‌و‌هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- ویژه مردادماه 91- منتشر شد
بیست‌و‌هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- ویژه مردادماه 91-  با مطالب کاملاً تولیدی در حوزه روابط‌عمومی، رسانه، هنرهای تجسمی، جامعه اطلاعاتی و سفرنامه‌های خبرنگاران به مدیرمسؤولی امیر عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شد.
«راه اندازی رشته روابط‌عمومی الکترونیک؛ رؤیایی که محقق شد» عنوان سرمقاله این ماهنامه است. در بخش تحلیل گفتمان رسانه‌های خارجی، دکتر حسن بشیر، سیاست گفتمانی رسانه های بیگانه و رمزگشایی پیروزی اخوان‌المسلمین را مورد بررسی قرار داده است. گزارش یافته‌های نظرسنجی با عنوان مقایسۀ جایگاه رسانه‌های نوشتاری نزد فعالان حوزه ارتباطات و رسانه از دیگر بخش‌های این ماهنامه است. ماهنامه مدیریت ارتباطات برای سنجش، بررسی و ارزیابی فضای مطبوعاتی موجود کشور و بررسی سهم رسانه‌های نوشتاری مختلف از سبد رسانه‌ای، اقدام به طرح نظرسنجی‌ای با عنوان «مقایسۀ جایگاه رسانه‌های نوشتاری نزد فعالان حوزه ارتباطات و رسانه» کرده که نتایج جالب توجه آن در این شماره همراه با تحلیل‌های آرش محبیبا عنوان «درباره بقاءو انقراض ارتباطاتی ما»،  فؤاد صادقیبا عنوان «سایت‌های خبری؛پدیده‌ای جذاب برای مخاطب ایرانی»، امیر دبیری‌مهر با عنوان «در حاشیه یک نظرسنجی» و محمد مهاجر با عنوان « تحلیل؛ نقطه ضعف سایت‌ها» منتشر شده است.

 

«از طعنه‌های عالمانه به شریعتی تا پیامک‌های کوچه و بازار» عنوان یادداشت نگین حسینی،پژوهشگر ارتباطات است که به بررسی شوخی‌های سخیف با دکتر علی شریعتی که روزگاری «معلم» بسیاری از ایرانیان انقلابی و حتی غیرانقلابی به حساب می‌آمد پرداخته و دلایل و پیامدهای این اتفاق اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
«ضرورت توسعه مطالعات در زمینه‌های حقوقی و اقتصادی مدیریت ارتباطات«، قسمت پنجم و پایانی یادداشت پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر علوم ارتباطات ایران نیز در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است.
گفت‌وگوی ویژه این شماره ماهنامه به مصاحبه با پروفسور حسام‌الدین بیان، استاد مدیریت و ارتباطات پیرامون روابط‌عمومی اختصاص یافته است. وی با بیانی شیوا و متفاوت اهمیت و جایگاه روابط‌عمومی را تشریح و به بیان ویژگی‌های بایسته و شایسته کارگزاران روابط‌عمومی پرداخته است.
همچنین غلامرضا کاظمی‌دینان، دبیر کنفرانس «روابط‌عمومی، صنعت، تولید ملی» در گفت‌وگویی با این ماهنامه به تشریح دلایل برگزاری این کنفرانس پرداخته و تأکید کرده: «روابط‌عمومی‌ها در حمایت از تولید ملیموفق عمل نکرده‌اند».
«روزنامه‌نگاری؛ از علم تا عمل» عنوان پرونده‌ای است که به مناسبت در پیش بودن روز خبرنگار و به همت رضا قربانی، با همکاری قاسم سرافرازی، فاطمه عسگری آزاد، سعیده امامی، فاطمه شیرزادی، علیرضا کتابدار، فاطمه پور معصوم و مینا والی منتشر شده است.
«چرا روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران پا نگرفت و بررسی نقش دانشگاه در گفت‌وگو با محسنیان راد»، «بررسی فاصله دانشکده‌های روزنامه‌نگاری ومحیط‌های حرفه‌ای در گفت و گو با حسن نمک‌دوست»، «آسیب‌شناسی فضای دانشگاهی رشته روزنامه‌نگاری و راه برون‌رفت از آن، در گفت‌وگو با اسماعیل قدیمی»، «بررسی تاریخ آموزش روزنامه‌نگاریدر ایران در گفت‌وگو با علی‌اکبر قاضی‌زاده»، «مرور چند کار تحقیقاتی در زمینه فاصله علم و عمل»، «نقش آموزش دانشگاهي در ارتقاي توانايي‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري در ايران»، «توان و تمایل، لازمه‌های روزنامه‌نگاری است»، «ظرفیت‌های بالقوه روزنامه‌نگاری سبک جامع در گفت و گو با علی قنواتی» و «نگاهی به آنچه در محیط‌های حرفه‌ای اتفاق می‌افتد» از مطالب این پرونده است.
پرونده مدیریت ارتباطات هنری این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با عنوان «تقابل و تعامل» به بررسی «اقتصاد هنرهای تجسمی و رسانه» پرداخته است. در این پرونده که با مسؤولیت حجت اله مرادخانی منتشر شده است آثار و گفتاری از تارا بهبهانی، عارف یزدانی، فریال سلحشور، آرش کبودی، جواد صادقی، بهروز بلمه و حجت‌اله مرادخانی به چشم می‌خورد.
«اقتصاد ماندگار»، «جایگاه روابط عمومی در رشد اقتصادی هنر»، «گفت‌وگو با فریال سلحشور»، «گفت‌وگو با محمد سلطانی‌فر»، «رونق اکسپوی تجسمی در گروگسترش ارتباطات»، «گفت‌وگو با لیلی گلستان»، «گفت‌وگو با علیرضا سمیع آذر»، و« گفت‌وگو با محمد عارف»، از مطالب این پرونده است.
اما «کتاب‌های سفرنامه خبرنگاران؛ گفته‌هایی از گفته‌نشده‌ها» عنوان یکی از پرونده‌های خواندنی این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است که به همت حمید نورشمسی و با همکاری رضا بردستانی، علی کاشفی خوانساری و محسن مهدیان منتشر شده است.
در این پرونده حاصل نگاه یک خبرنگار و تحلیلگر ایرانی از مذاکرات ایران و گروه 1+5 در مسکو است که تأثیر رسانه و تحلیل رسانه‌ای شفاهی و مکتوب را در مناسبات سیاسی و اجتماعی به تصویر می‌کشد منتشر شده است. «سفرهای بی‌سرانجام زیر سایه سنگینِ سفرنامه‌های نانوشته»، «گفت‌وگو با سید مجید حسینی» ، «ترس تاریخی ما از نقد شدن»، «کت و دامن خانم اشتون یا نماز خواندن آقای جلیلی، مسأله اصلی درمذاکرات هسته‌ای چیست»؟ و «گفت‌وگو با حمید باباوند» از مطالب این پرونده است.
در پرونده این شماره جامعه اطلاعاتی نیز که با همت سید تقی کمالی و همکاری رقیه قربانی بوساری، آزاده مرنی، هاجر شادمانی، محمد مهدی مولایی، نادیا حاجی عزیزی و دکتر مهدی زارع منتشر شده، این عناوین به چشم می‌خورد: «بررسی تطبیقی محتوای تولیدات علمی پژوهشگران ایران و ایالات متحده»، «رهیافتی بر ارتباطات علمی؛سنگ بنای علوم جدید»، «مدیرکل دفتر فن‌آوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی مطرح کرد: شبکه علمی کشور، دریچه‌ای به سوی دانایی»، «برای نخستین بار در ایران با نرم‌افزار کاملاً بومی صورت می‌گیرد: ارتباط علمی نخبگان جامعه، نوآوران و محققان در شبکه اجتماعی»، «رسانه‏های اجتماعیابزارهای گسترش ارتباطات علمی»، «ویژگی‌ها، الزامات ووظايف ارتباطاتعلمی در سازمان‌هاو مراکز علمیو پژوهشی»، و «جایگاه علم در جامعهو اهميت رسانه‌ها در انتشار اخبار علمي».
 بیست‌و‌هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه، تمام رنگی و با قیمت 4 هزارتومان بفروش می‌رسد. علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند از طریق سایت www.cmmagazine.irاقدام به خرید این ماهنامه کنند.
 
روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات
کد: 339
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • بیست‌و‌هفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- ویژه مردادماه 91- منتشر شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH