|  ورود به سايت  |  1397/08/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/05/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 1474 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد

برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد

روابط‌عمومی در واحدهای صنعتی هم در سطح مدیریتی و هم واسطه‌ای میان مدیریت با ساختار سازمانی و مشتریان و مصرف‌کنندگان محصولات است.پروفسور یحیی کمالی‌پور رئیس بخش ارتباطات دانشگاه پوردو کلیومت آمریکا به مناسبت در پیش بودن کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی به بیان نقطه‌نظرات خویش در مورد اهمیت روابط‌عمومی در بخش صنعت پرداخت.

وی در ابتدای اظهار نظر خود گفت:  برگزاری کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی را به روابط عمومی‌‌های کشور تبریک می‌گویم و این اقدام را گامی مفید در جهت نهادینه شدن این حرفه مهم می‌دانم. وی با تأکید بر اینکه نقش روابط‌عمومی‌های واحدهای صنعتی در ترغیب مردم به استفاده از تولیدات ملی، فوق‌العاده مهم و اساساً یکی از کارکردها یا وظایف این روابط عمومی‌هاست که به مرور، وجهه کارخانه‌های تولیدی را تقویت و مشتری‌مداری را به یکی‌ از اولویت‌های اصلی‌ این شرکت‌ها تبدیل خواهد کرد افزود:  از طرف دیگر، این روابط عمومی‌ها قادرند ارتباطات درونی و برونی واحدهای صنعتی را با کارمندان و مشتریان به امری مطلوب، مستمر، و سازنده تبدیل کنند.
پروفسور کمالی‌پور ادامه داد: واضح است که یکی دیگر‌ از وظایف اصلی روابط عمومی‌‌ها، مدیریت اطلاع رسانی با هدف بالا بردن وجهه یک نهاد و سازمان است. آنها همگام با متخصصان بازاریابی و تبلیغات می‌توانند روی افکار عمومی‌ تاثیرات مثبتی داشته باشند. البته همه این کارها یک پیش‌شرط بزرگ دارد: کارخانه‌ها، کیفیت کالا‌های تولیدی خود را بالا ببرند و به سطح استانداردهای جهانی‌ برسانند تا اطلاع‌رسانی در مورد محصولات با هدف بازاریابی و جذب مشتری، معنا داشته باشد و شمار مشتریان راضی افزایش یابد. مسلماً مشتریان راضی‌ می‌توانند بهترین مبلغان محصولات باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه روابط عمومی‌‌ها همچنین می‌توانند تعاملی چند جانبه با رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقی، و سایر کارخانه‌‌ها و تولیدکنندگان برقرار کنند و نتایج طرح‌های مشترک تحقیقی خود را بطور مستقیم و غیرمستقیم، با واحدهای تولیدی درمیان بگذارند تأکید کرد: این کار مسلماً امری مفید در تمامی ساختار‌ها، از جمله بهبود کیفیت کالا‌ها خواهدبود.رئیس بخش ارتباطات دانشگاه پوردو کلیومت ادامه داد: در صورتی‌ که روابط عمومی‌‌ها بتوانند جایگاه مدیریتی وحرفه‌ای خودشان را در کارخانه‌ها و شرکت‌ها احراز و ابزار مورد نیاز را نیز در اختیار داشته باشند، می‌توانند با همگامی با نهاد‌های بازاریابی‌ و تبلیغات، و با برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر، ذهنیت مثبتی در رابطه با برند و یا مارک کالاها ایجاد کنند که نهایتاً منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد.
پروفسور کمالی‌پور جایگاه روابط‌عمومی در واحدهای صنعتی را هم در سطح مدیریتی و هم واسطه‌ای میان مدیریت یا ساختار سازمانی و مشتریان و مصرف‌کنندگان محصولات دانست و گفت:  به همین دلیل، تحقیقات علمی‌، نظرسنجی، فرهنگ سازی، خبر رسانی، و مخاطب شناسی‌ یا مشتری شناسی‌ باید مدّ نظر قرار گیرد و در هر نوع برنامه ‌ریزی کوتاه مدت و دراز مدت گنجانده شود. پروفسور کمالی‌پور مشتری‌مداری و توجه به نیازهای آنها را الزامی و حیاتی دانست و افزود: با تخصصی شدن و شناخت صحیح این حرفه ارتباطاتی، شرکت‌های صنعتی می‌توانند در بالابردن وجهه ملی‌ و منطقه‌ای و تقویت کیفیت کالا‌های خود موفق و در توسعه کشور نقشی اساسی‌ ایفا کنند. او در پایان اظهارات خود گفت: نا گفته نماند که وظایف و مسؤولیت‌های اساسی‌ روابط عمومی‌‌ها در هر نهادی و یا شرکتی معمولاً یکسان است ولی‌ مهم اینست که متخصصین این حرفه برای پیشبرد برنامه‌های خود محیط و فضای موجود را بخوبی شناسایی و با محصولات شرکت‌های صنعتی و خریداران این کالا‌ها آشنایی کامل پیدا کرده تا بتوانند باکسانی که ازخدمات و محصولات این شرکتها استفاده و به نوعی به آن وابسته هستند ارتباطی‌ سازنده، مستمر، هدفمند، و دو جانبه برقرار کنند.گفتنی است کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد.

کد: 353
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد
  • برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد
  • برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد
  • برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد
  • برنامه ریزی حرفه‌ای، منسجم، و مستمر روابط‌عمومی، منجر به تقویت و توسعه تولید ملی خواهد شد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH