|  ورود به سايت  |  1397/10/27

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/05/31 نظرات: 0 نظر نمایش: 2291 مرتبه تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)
ترابیان: روابط عمومی های واحدهای صنعتی، از انجام وظایف حرفه‌ای خود بازمانده‌اند

ترابیان: روابط عمومی های واحدهای صنعتی، از انجام وظایف حرفه‌ای خود بازمانده‌اند

روابط عمومی های واحدهای صنعتی، از شناساندن مجموعه خود در سطح ملی و با اهداف ملی بازمانده و غافل شده‌اند.

دکتر محمود ترابیان مدرس دانشگاه و مدیر روابط‌عمومی بانک تات (آینده) به مناسبات در پیش بودن برگزاری کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی و درباره  نقش روابط‌عمومی های واحدهای صنعتی در ترغیب مردم به استفاده از تولیدات ملی گفت: هر سازمانی برای رسیدن به اهداف و حفظ پویایی و حیات خود نیازمند تعامل و رابطه مناسب با مخاطبانش به صورت دو طرفه در درون و بیرون سازمان است.
او  بر این که تفاهم داشتن به مخاطبان، ایجاد یک رابطه منطقی و درک متقابل در تقویت ارکان و رفع نقاط ضعف و همچنین پیاده سازی مسیری درست و هموار، نقش مؤثری در پیمودن مسیر و موفقیت های آن مجموعه دارد تأکید کرد.
ترابیان با اشاره به تعریف انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی از روابط‌عمومی ادامه داد: بر این اساس روابط‌عمومی، عملی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از طریق آن سازمان می کوشد تا تفاهم و پشتیبانی و حمایت کسانی را که با سازمان سر و کار دارند را به دست بیاورند.
وی یکی از اهداف روابط‌عمومی به خصوص روابط‌عمومی‌های واحدهای صنعتی را حسن رابطه و توسعه تفاهم با مخاطبان و مشتریان واحدهای صنعتی از طریق آگاه کردن، تشویق و ترغیب به منظور تسریع دستیابی به مقاصد و تحقق اهداف سازمان به منظور فروش بیشتر با تولیدات کیفی و برتر و بهینه‌سازی و فرهنگ‌سازی برای استفاده از محصولات صنعتی و تولیدات ملی دانست و افزود: به نظر می‌رسد بنا به دلایلی، روابط عمومی های واحدهای صنعتی آنگونه که باید، از شناساندن مجموعه خود در سطح ملی و با اهداف ملی بازمانده و غافل شده‌اند.
وی ایجاد یک موج بزرگ، قدرتمند و فراگیر در معرفی مجموعه، تولیدات آنها، نقش تولیدات در رشد و توسعه ملی، کارآفرینی، سرمایه‌آفرینی و ارزش‌آفرینی را  از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف روابط‌عمومی‌های واحدهای صنعتی دانست. ترابیان گفت: به این منظور می‌طلبد تا روابط‌عمومی های واحدهای صنعتی با اتحاد و انسجام فکری و ذهنی، امکانات و ابزار این حرکت را ایجاد کنند. او این نکته را نیز یادآور شد که: روابط‌عمومی به تنهایی نمی‌تواند این موج را ایجاد کند بلکه سایر واحدها نیز باید همگام و در کنار روابط‌عمومی پشتیبانی‌های لازم را انجام دهند. این مدرس روابط‌عمومی در مورد جایگاه روابط‌عمومی‌ها در واحدهای صنعتی نیز افزود: به نظر می رسد با جایگاه دیگر روابط‌عمومی‌ها در واحدهای غیرصنعتی چندان تفاوتی نداشته باشد و متأسفانه از جایگاه و اعتبار مناسبی برخوردار نیستند که این موضوع نیز در زمره آسیب‌شناسی حرفه‌ای روابط‌عمومی قرار می‌گیرد و باید بدان از زوایای گوناگون پرداخته شود.
ترابیان با بیان اینکه روابط‌عمومی در واحدهای صنعتی باید جایگاه و نقش مؤثر خود را ابراز نماید ادامه داد: روابط‌عمومی باید با تلقی و برداشت مؤثر، مناسب، منطقی و ساده و روانی که از فعالیت‌هایش دارد، زمینه ساز انتقال آن به مدیریت ارشد و سایر واحدها شود و با ابزار، امکانات، دانش و اطلاعات روز و کارآمد و با برنامه‌ریزی حرفه‌ای و چالاکی و نشاط بخشی به مجموعه، ضمن شناساندن ویژگی‌ها و اثرات ارزش‌آفرین روابط‌عمومی، جایگاه واقعی و در خور خود را بازیابد و این میسر نیست مگر با همان موج آفرینی مثبتی که اشاره شد. ترابیان تأکید کرد: به هر حال، روابط‌عمومی در واحدهای صنعتی باید بیش از این‌ها، نقشی موثر، فعال و پیشرو و ممتاز داشته و با بهره‌گیری از فرصت‌ها، تهدیدهای مختلف را شناسایی، برنامه‌های مقابله با آن را ارائه و خنثی سازد. مدیر روابط‌عمومی بانک تات (آینده) در ادامه اظهار نظر خود، مشتری‌شناسی، مشتری‌مداری و مشتری‌یاری را از نکات کلیدی و بارز روابط‌عمومی واحدهای صنعتی دانست و گفت: روابط‌عمومی‌های واحدهای صنعتی باید روی این مقوله حساب ویژه‌ای باز کنند و با نگاه تخصصی، علمی و منطبق با واقعیت‌های روز جامعه، علاوه بر اثبات نقش مؤثر خود، وجهه مجموعه خود را افزایش دهند و خلاءهای موجود را برطرف نمایند.
ترابیان به یک نمونه موفق در این زمینه اشاره کرد و افزود: ژاپنی‌ها شعاری دارند و به آن نیز اعتقاد دارند که هر ژاپنی باید حداقل یک محصول ژاپنی داشته و از آن استفاده نماید، بنابراین می‌طلبد تا روابط‌عمومی واحدهای صنعتی بیش از پیش و با زدودن پرده‌های رخوت و سستی و با خودباوری و با استفاده از نیروهای متخصص، زبده و با اتحاد و انسجام و همفکری با سایر واحدها و مدیریت ارشد مجموعه به جایگاه فراخور و شایسته دست یافته و با تزریق نیرو و روحیه شادابی و چالاکی و نشاط علاوه بر کسب اعتبار برای خود، نامی در خور شایسته و تقدیر برای مجموعه خود در سطح ملی و بین‌المللی کسب نمایند. گفتنی است کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی بیستم شهریور ماه در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

کد: 358
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • ترابیان: روابط عمومی های واحدهای صنعتی، از انجام وظایف حرفه‌ای خود بازمانده‌اند
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH