|  ورود به سايت  |  1397/10/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/08/08 نظرات: 1 نظر نمایش: 1530 مرتبه تعداد امتیاز: 8   (Article Rating)
سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با تخفیف ویژه در نمایشگاه مطبوعات عرضه می‌شود

سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با تخفیف ویژه در نمایشگاه مطبوعات عرضه می‌شود
سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی همزمان با نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شد.

علاقه‌مندان به تهیه این ماهنامه می‌توانند از غرفه مدیریت ارتباطات در راهروی رسانه‌های اجتماعی نمایشگاه مطبوعات بازدید کرده و با تخفیف‌ ویژه‌ای شماره جدید این نشریه و شماره‌های گذشته آن را دریافت کنند.

گفتنی است در شماره آبان‌ماه مدیریت ارتباطات، مدیرمسؤول ماهنامه در سرمقاله خود با عنوان «به هم خوردن تعادل منابع در رسانه‌های مکتوب و چند پیشنهاد» به بهانه برگزاری نمایشگاه مطبوعات نوشته است: روند تولید نشریات چاپی به دلیل گران شدن ابزار و وسائل موردنیاز و بویژه کاغذ، با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است. در روزهای اخیر اخبار بیشتری  از کاهش تعداد صفحات، تأخیر در انتشار و یا  توقف انتشار مطبوعات، به دلیل مسائل اقتصادی منتشر می‌شود. در این میان، مطبوعات مستقل و تخصصی بیش از مطبوعات دولتی و یا وابسته به جناح‌های سیاسی و پایگاه‌های قدرت، آسیب‌پذیرند. اگر همه این‌ها را در کنار مسائلی مانند کاهش قدرت خرید مردم و حذف مطبوعات از سبد کالای خانوار، کاهش شدید آگهی‌ها به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین مادی اکثرنشریات چاپی، مشکلات توزیع و هزینه‌های مالی و اداری قرار دهیم نتیجه خواهیم گرفت که تعادل منابع و مصارف  مطبوعات به هم ریخته  و یا در حال به هم ریختن است و اگر دیر بجنبیم ممکن است اتفاقات ناخوشایند دیگری در تاریخ مطبوعات مکتوب، به ثبت برسد.
امیرعباس تقی‌پور در ادامه سرمقاله خود برگزاری جلسات هم‌‌اندیشی و هماهنگی بصورت منظم و هفتگی با هدف شناخت مشکلات، بررسی راه‌کارهای غلبه بر مسائل و اتخاذ تصمیماتی که منافع جمیع مطبوعات را پوشش دهد،  به اشتراک گذاشتن امکانات رسانه‌ها برای استفاده یکدیگر،  استفاده از امکانات گسترده و ارزان‌تر دنیای مجازی از طریق راه‌اندازی نسخه‌های وب یا سامان‌دهی و ارتقای سایت‌های موجود نشریات و تشویق مخاطبان برای خرید نسخه‌های پی دی اف با قیمت کمتر از نشریه کاغذی،  اصلاح سیاست‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تخصیص یارانه بیشتر به نشریات منتشر شده در فضای وب به جای نشریات چاپی،  بازتر شدن فضای نقد و بررسی مسائل روز در مطبوعات و... را از جمله راهکارهای قابل بررسی برای ساماندهی وضعیت فعلی اقتصاد مطبوعات عنوان کرد.
در شماره اخیر ماهنامه مدیریت ارتباطات، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی به این شرح به چشم می‌خورد: «رسانه‌هاي بيگانه: قرائتي با تحليل گفتماني؛ دیپلماسی سازگار و دیپلماسی ناسازگار» به قلم دکتر حسن بشیر، نقش رسانه‌ها در تقویت همبستگی اقوام در ایران به قلم فاطمه پورمعصوم، حوزه ارتباطات نیازمند تحول اساسی در تولید ‌محتوا به قلم میثم مرادی‌نیا، روابط‌عمومی؛ طعم تلخ عسل به قلم محسن جعفری‌نیارکی و مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها به قلم ليلا رهبري مقدم.
در ادامه، گفت‌وگویی با دکتر محمد سلطانی‌فر، استاد ارتباطات در مورد جایگاه دیپلماسی رسانه‌ای در دنیای امروز با عنوان «افکار عمومی قدرتش رابر دیپلماسی تحمیل می‌کند» به چاپ رسیده است. سلطانی‌فر در این گفت‌وگو تصریح کرده است: با توسعه روزافزون ابزارهای ارتباطی به‌ویژه تغییرات سریع رسانه‌های مبتنی بر وب و اینترنت، شیوه‌های بکارگیری دیپلماسی رسانه‌ای و حتی تعریف آن نیز دستخوش تغییر شده است و اساساً موجب شده تا «دیپلماسی رسانه‌ای» به پایان حیات کوتاه‌مدت خود نزدیک شود. امروز دیگر دیپلماسی رسانه‌ای نمی‌تواند جریان هدایتگری افکار عمومی را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل جای خود را به «دیپلماسی عمومی» داده است. اینکه با توسعه ابزارهای ارتباطی مردم نقش مؤثرتری در شکل‌گیری نظام رسانه‌ای ایفا می‌کنند، نقطه آغازین این تغییر دیپلماسی در فضای رسانه‌ای است.
علی البرزی نیز گفت‌وگویی اختصاصی با سفیر سومالی در ایران در خصوص وضعیت رسانه‌ای در این کشور انجام داده و به نقل از او نوشته است که در سومالی فیلترینگ وجود ندارد.
مجید یوفی نیز با مدیرعامل شرکت پیام همشهری در خصوص چگونگی شکل‌گیری ضمیمه راهنمای همشهری و عملکرد آن گفت‌وگو کرده است.
در شماره سی‌ام ماهنامه مدیریت ارتباطات، سعید نوری آزاد نیز به بهانه یک میلیترد نفره شدن فیس‌بوک گزارشی نوشته و برخی پشت‌پرده‌های کاری این شبکه بزرگ اجتماعی را شرح داده است.
«رسانه و آموزش هنر» عنوان پرونده ای است که تحت نظارت حجت‌اله مرادخانی منتشر شده و به نقش رسانه‌ها در آموزش هنر پرداخته است. در این پرونده مطالب زیر به چشم می‌خورد: افکار عمومی؛ اهرمی برای گسترش آموزش هنر نوشته تارا بهبهانی، نگاهی به تأثیرات رسانه‌ها از منظرمطالعات فرهنگی نوشته آتنا آل یاسین، گفت‌وگو با علیرضا دهقاندر خصوص نقش علوم ارتباطات در آموزش هنر با عنوان «رسانه‌ها به تمرکز اطلاعات و محتواهای آموزشی کمک‌می‌کنند» توسط آرش کبودی، گفت‌وگو با قباد شیوا با عنوان «فرهنگ یک مملکت را هنرمندانش حفظ می‌کنند»، مصاحبه با بهنام کامرانی، استاد دانشگاه تهران با عنوان «هنر دیجیتالفصلی نوین در عرصه ارتباطات است» توسط بهروز بلمه، درهم‌تنیدگی رسانه، تئاتر و آموزش به قلم بهروز بلمه، گفت‌وگو با استاد محمود عبدالحسینی، پیشکسوت عکاسی  با عنوان «عکاسی، رسانه‌ای برای انتشار فرهنگ» توسط حجت‌اله مرادخانی و جایگاه روابط‌عمومی در گسترش آموزش هنر.
منوچهر دین‌پرست نیز سرپرستی انتشار پرونده‌ای با عنوان «رسانه‌ها و ادبیات» را بر عهده داشت. او در ورودی این پرونده نوشته است: سال‌ها پیش در بسیاری از مطبوعات نوشتن داستان، داستان‌های ادامه‌دار و حتی داستان‌های کوتاه بسیار مرسوم بود. بسیاری از مؤلفین این داستان‌ها سعی داشتند تا با نگارش وقایع تاریخی، جنایی، عشقی، پلیسی و.... مخاطبان رسانه‌های خود را نگه دارند و از سوی دیگر بتوانند نوع بینش و نگرش خود را به آنها القاء کنند. گرچه نام این‌گونه داستان‌ها در مطبوعات بیشتر به پاورقی شهرت داشت، اما بودند کسانی که علاقه بسیاری به خواندن این پاورقی‌ها داشتند و روزنامه را فقط به خاطر این داستان‌ها می‌خواندند. اما سال‌هاست که در فضای رسانه‌های مکتوب و به خصوص روزنامه‌ها نوشتن داستان دیگر مرسوم نیست و این امر منسوخ شده است.... آیا نگارش داستان در مطبوعات امری پیش پاافتاده و تحجرآمیز یا فاقد معنای رسانه‌ای تلقی می‌شود و یا اینکه داستان‌های عامه‌پسند، دیگر نه طرفدار دارد و نه مخاطبان میلی به خواندن داستان دارند. در این پرونده عناوین زیر به چاپ رسیده‌اند: روزنامه‌نگاری ادبی با نگاهی به کتاب «روزنامه‌نگاری و رمان» اثر داگ آندروود؛ ادبیات و مطبوعاتبه تدریج از هم دور شدند به قلم صابر صادقی، گفت‌وگو با شروین وکیلی ،عضو انجمن جامعه‌شناسی با عنوان «تولیدکنندگان مضمون، ادیب نیستند» توسط منصوره قنبرآبادی، گفت‌وگو با علی هادی‌لو، روزنامه‌نگار و پژوهشگر با عنوان «نوشته‌های مطبوعاتی توأم خلاقیت‌های ادبی، بدون تاریخ مصرف هستند» توسطمحسن آزموده و تأملی بر سازوکار روزنامه‌نگاری اهالی ادبیات در این روزگار؛ ژورنالیسم فرمال یا فرمالیسم ژورنال؟ نوشته علی مسعودی‌نیا.
«اطلاعات، ارتباطات و دولت الکترونیک» عنوان پرونده دیگری است که توسط تقی کمالی و همکاران او در گروه جامعه اطلاعاتی منتشر شده است که مطالب این پرونده عبارتند از: معجزه اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوشته آزاده مرنی، اقتصاد نشر؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو نوشته سعیده سادات قادری، گفت‌وگو با سیدابراهیم عمرانی، سرپرست مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با عنوان «تولیدات علمی مابراساس نیاز جامعه نیست» توسطالهام عبادتی، نقش اطلاعات در اقتصادو ارزش اقتصادی اطلاعات نوشته زهرا بتولی، اقتصاد اطلاعات، عاملیبرای رشد اقتصاد علمی کشور نوشته رقیه قربانی بوساری، «دست نامرئی» اطلاعات در آستین اقتصاد نوشته مهدی فولادگر و مصاحبه با مدير دفتر مطالعات فن‌آوري‌هاي نوين مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «حوزه دولت الکترونیک یک رگولاتور می‌خواهد» توسط محیا برکت.
آخرین پرونده این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به ترجمه پرونده ویژه‌ هفته‌نامه تایم با موضوع«10 عرصه زندگیکه تکنولوژی موبایل آنها را تغییر داده است» اختصاص دارد که توسط مصطفی مسجدی آرانی تهیه و ترجمه شده است. در مقدمه این پرونده آمده است: «از نبرد برای رسیدن به کاخ سفید گرفته تا راهکارهای اولین ملاقات عاشقانه، زندگی ما به وسیله حضور دائمی تلفن‌ها شکل جدیدی گرفته و روابط در حال تکامل ما با ایده همیشه متصل بودن به کسی و چیزی در حال شکل گرفتن مجدد است. در این گزارش ویژه، «تایم» نگاهی دارد به نتایج و فرصت‌های این تغییر و آنچه که می‌توان برای بعد انتظار داشت».
مدیریت ارتباطات از طریق وب‌سایت www.prshop.ir قابل تهیه می‌باشد.
کد: 378
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • سی‌امین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات با تخفیف ویژه در نمایشگاه مطبوعات عرضه می‌شود
امتیاز بندی

نظرات
سالمیان

# ارسال کننده: سالمیان
   تاریخ ارسال: 1391/08/08
توضیحات بسیار مناسب ومفید بود حتما تهیه میکنم.
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH