|  ورود به سايت  |  1397/10/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/09/07 نظرات: 6 نظر نمایش: 6898 مرتبه تعداد امتیاز: 31   (Article Rating)
روایت عفت مرعشی از همسفری با آیت الله هاشمی رفسنجانی

روایت عفت مرعشی از همسفری با آیت الله هاشمی رفسنجانی

در سی‌ویکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، پرونده‌ای با هدف بررسی نقش همسران رؤسای جمهور در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منتشر شده است که در بخشی از آن با عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت و گوی نسبتاً‌ مفصلی انجام و تلاش شده است تا نقش وی در کنار آیت الله، طی بیش از 30 سال فعالیت به عنوان سیاستمدار مورد بررسی قرار گیرد. عفت مرعشی در این  گفت‌وگو از مواجهه خانواده هاشمی با شایعاتی که در خصوص این خانواده در جامعه رواج دارد تا سفر به کشورهای دیگر و شام ملک عبدالله و حضور همسر قذافی در منزل هاشمی سخن گفته است. آنگونه که در ابتدای این مصاحبه آمده است این گفت‌وگو توسط امیرعباس تقی‌پور، امیر لعلی و علی شاملو در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان گذشته در دفتر محسن هاشمی انجام شده اما او به محض آغاز مصاحبه، دفترش را ترک کرده است. آن زمان مهدی به ایران بازنگشته بود و فائزه هاشمی در طول مصاحبه پشت میزی مشغول انجام کارهایش بوده و گاهی برای یادآوری برخی از موارد، به مادرش کمک رسانده است.

بخش هایی از این مصاحبه چنین است:

  متن کامل مصاحبه

شما به چند کشور سفر کردید؟

ترکیه، سوریه، کشورهای آفریقای جنوبی، سنگال و کلاً جاهایی که آقای هاشمی می‎رفت، ما هم می‎رفتیم.

 در تمام سفرها با ایشان می‎رفتید؟

بله، همه سفرها را می‎رفتم.

...

  آنجا(عربستان) با همسر ملک عبدالله دیدار داشتید؟

نه. من سال اول خودم تنها رفتم و آقای هاشمی نبود. اولین دفعه‌ای که من رفتم مکه، خانم ملک عبدالله میهمانی داد و یک عده را دعوت کرد و جلسه گذاشت.

 بعد از آن جریان کشتار مکه؟

بله. من تنها بودم. آقای هاشمی نیامده بودند.آنها از من خواستند که میهمانی را بپذیرم و من هم پذیرفتم. وقتی پذیرفتم، روابط برقرار شد.

 در این مورد با آقای هاشمی مشورت کردید یعنی مشورت کردید که این میهمانی را بروید یا نه؟

خیر، مشورتی نبود.

 یعنی همان جا تصمیم گرفتید. تلفن نزدید تهران به اصطلاح اجازه بگیرید؟

خیر.

 یعنی بدون مشورت رفتید؟‌

کاری را که اجازه بخواهد انجام نمی‌دهیم.

 ...

 خانم مرعشی! از سرانی که آمدند ایران، کدامشان منزل شما آمدند؟

ملک عبدالله یک شام آمدند خانه ما البته خانم ایشان اصلاً ایران نیامده است. عرب‌ها خانم‌هایشان را نمی‌آورند. هر چقدر هم ما دعوت کردیم، قبول نکردند. ملک عبدالله خودش گفته بود که می‌خواهم بیایم خانه. یک شام هم خانم قذافی میهمان ما بودند.

 خانم آقای قذافی را شما دعوت کرده بودید؟

ما رفته بودیم لیبی، آنها هم آمده بودند. قذافی در جنگ به ما کمک کرده بود.

 حافظ اسد چطور، با خانم او ارتباط داشتید؟‌

آنها که ایران نیامدند ولی ما سوریه رفتیم. بله، ارتباط داشتیم.

 ...

 آقای هاشمی در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات ‎گفتند که رادیوی BBC را زیاد گوش می‎کنند. شما چه رادیویی گوش می‎کنید؟

من هم گاهی BBC را گوش می‌کنم.

 ماهواره چطور؟

ماهواره هم داریم.

 بیشتر چه کانال‌هایی را نگاه می‎کنید؟

اخبار. شبکه‌هایی که فیلم پخش می‌کنند را نگاه نمی‌کنم، بدم می‎آید.

 چه واکنشی نسبت به اخباری که راجع به خانواده هاشمی در شبکه‌های خبری یا روزنامه‌ها روایت می‌شود، دارید؟

ما به دروغ‌هایشان می‎خندیم.

 نسبت به برخی خبرهایی از این دست عصبانی هم می‎شوید؟

نه، وقتی دروغ می‎گویند، عصبانی شدن ندارد. خودشان هم می‎دانند که دروغ می‎گویند.

 منظورم مثلاً نقل و قول‌هایی است که می‎گویند فلان مؤسسه اقتصادی و تجاری یا هواپیمایی ماهان برای آقای هاشمی است.

خب من می‎دانم که اینها را می‎گویند ولی خودمان که می‎دانیم اینها مال ما نیست، آنها هم می‎دانند.

...

چرا خانواده هاشمی هر کاری که می‎کند، آنقدر مورد توجه قرار می‎گیرد مثلاً حتی وقتی آقای هاشمی می‎خندد، تعابیر مختلفی در خصوص خنده ایشان می‎شود؟

یک عده از دوستان هستند که آقای هاشمی را خوب جلوه می‎دهند و خوب می‎بینند. ولی بعضی‌ها دشمن هستند، می‌گویند فلان خانه مال آقای هاشمی است، دخترش این کار را کرده، پسرش این جوری بوده، این مال اوست، خانه‌شان تجملاتی است، آقای هاشمی تجمل‌گرایی را درست کرده و.... من نمی‌فهمم منظور از تجمل‌گرایی چیست؟ الان در خانه همه مردم یخچال هست، فرش هست، تلویزیون هست و طبیعتاً دیگر هیچ‌کس خودش لباس نمی‌دوزد بلکه از بیرون می‎خرد. اینها اصلاً تجمل‌گرایی نیست. من نمی‌دانم تجمل‌گرایی مورد نظر آنها چیست، شما می‎دانید؟

 آخرین باری که مبلمان خانه‌تان را تغییر دادید، چه زمانی بوده است؟‌

ما اصلاً مبلمانمان را به آن صورت تغییر ندادیم. ما از اول که انقلاب شد، در خانه‌مان مبل داشتیم. الان تقریباً 20 سال است که مبلمان را عوض کردیم، هنوز هم همان مبل را داریم.

...

 خانم مرعشی! آقای هاشمی از تیر 60 که آقای خامنه‌ای ترور شدند تا تیر 88، 28 سال امام‌جمعه موقت تهران بودند. نماز جمعه‌هایی که می‎رفتند، شما هم می‎رفتید؟‌

همیشه نمی‌رفتم؛ فقط روزهای مخصوصی می‎رفتم مانند روز قدس.

 الان دوست دارید بروند نماز جمعه نماز بخوانند یا نه؟

من نظری ندارم، هر طور خودش دوست دارد انجام بدهد.

 بحث این است که خودشان نمی‌خواهند بروند یا اینکه محدودیت رفتن دارند؟‌

نه، محدودیتی ندارد، خودش نمی‌رود.

 آخرین سفری که با آقای هاشمی رفتید، چه زمانی بوده است؟

همین دو هفته پیش با آقای هاشمی شمال بودم؛ نه اینکه برویم بیرون قدم بزنیم.

 شما شمال ویلا یا خانه دارید؟

نه، یکی از دوستان میهمان کرده بود و بعد هم یک شب رفتیم مهمانسرای دانشگاه آزاد.

 با توجه به اثرگذاری‌ای که خانواده هاشمی داشته و دارد، چقدر راجع به مسائل مهم در داخل خانواده تشکیل جلسه می‎دهید، راجع به انتخابات، اخبار و...؟

همه در خانواده هاشمی خودشان عالم هستند و احتیاج ندارند جلسه تشکیل بدهند.

 مرعشی در این گفت و گو به پرسش های زیادی پاسخ داده است. از جمله:

  چطور با آقای هاشمی آشنا شدید؟‌

حاج آقا را کجا دیدید یا حاج آقا کجا شما را دید؟

یعنی شما خواستگاری کردید؟

پس چطور این وصلت صورت گرفت؟ چطور شد که حاج آقا شما را انتخاب کردند؟

از طرف خانواده آقای هاشمی چه کسی برای خواستگاری آمد؟

یعنی آقای هاشمی را نمی‌خواستید؟

درس خوانده بودید؟

مبارزات حاج‌آقا همان ایام آغاز شد؟

حاج آقا تا به حال با شما دعوا کرده‌اند؟

الان شاید خیلی مهم نباشد که حاج آقا طرفدار حقوق زنان باشد ولی آن موقع حاج آقا چقدر برای زنان ارزش قائل بود و چقدر نگاه ایشان از آن زمان تا حالا تغییر کرده است؟

یعنی از اول حاج آقا همین نگاه باز را به حضور اجتماعی زنان داشتند؟

می‌خواهم یک سؤال خصوصی‌تر بپرسم. اگر دوست داشتید جواب بدهید. تا حالا شده از اینکه با حاج آقا ازدواج کرده‌اید، پشیمان شوید؛ حتی برای یک لحظه؟‌حتی در تمام دورانی که ایشان در زندان بوده‌اند؟

چه دوره‌ای بیشترین فشار روی آقای هاشمی بوده، یعنی شما در خانه بیشتر لمس کرده‌اید که فشار روی ایشان است؛ چه به لحاظ سیاسی، چه اجتماعی یا فشار کاری؟

آیا با شما در مورد فشارهایی که روی ایشان بود، درد دل می‎کردند؟

هیچ‌وقت شما از ایشان درخواست نکردید که به خاطر فشارها مسؤولیت‌ها را کم کند یا اینکه چرا آنقدر خودت را درگیر می‎کنی؛ اینها اعتراضاتی است که خانم‌ها معمولاً دارند.‌

یعنی شما معتقدید که حاج آقا در این چند سال اخیر هم خیلی راحت کار می‎کرده؟

و...

متن کامل این مصاحبه در سی و یکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است. این ماهنامه از کیوسک های مطبوعاتی و یا سایت www.prshop.ir  قابل تهیه است.

کد: 390
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • روایت عفت مرعشی از همسفری با آیت الله هاشمی رفسنجانی
امتیاز بندی

نظرات
ali

# ارسال کننده: ali
   تاریخ ارسال: 1391/09/08
سلام باتشکرازمصاحبه باسرکارخانم هاشمی؛من ازصمیم قلب به خانواده آقای هاشمی احترام می گذارم ؛زیرااگرماانقلاب اسلامی رادوست داریم وبه سرنوشت آن علاقه مندهستیم (وبه نابودی آن فکرنمیکنیم)بایدبه کسانی که تمام زندگی خودرادرراه پیروزی ومستحکم شدن انقلاب زحمت کشیده وخون ودل خوردن ؛بااحترام برخوردکرده وحرمت ایشان رادرهمه حال پاس بداریم .
مجددا"به عنوان یک جانبازباتمام وجودبه کسانی ،همچون مقام معظم رهبری ،آیت الله هاشمی ،آیت الله مهدوی ووو احترام قلبی دارم وبرای ایشان سلامتی آرزومندم
hadi

# ارسال کننده: hadi
   تاریخ ارسال: 1391/09/10
بنام خدا من هیچ خصومتی با آقای هاشمی ندارم اما باید بگویم که ایشان جز چند خدمت مختصر مانند متروی تهران که آنهم سابقه داشته واز عهده هرشخص متوسطی برمیآمده درمدیریت مملکت بسیار بسیار ناشیانه عمل کرده واکثریت قریب به اتفاق مدیران دلسوزراخانه نشین نموده واین مملکتی راکه آلان داریم نتیجه تصمیمات وعملکرد غلط وناشیانه ایشان بوده است مانند دخالت دادن وآلودن کردن سپاهیان ایثار گر زمان جنگ درمسائل مالی سیاسی و....دخالت دادن فرزندانشان درمدیریتهائی که شایسته آن نبودند شما نگاه کنید محل مصاحبه خانم عفت مرعشی همسر ایشان را بعد ادعا دارند که مدت 20 سال است مبلشان راعوض نکرده اند وضمنا باوجودیکه کشورهای مختلف را گشته اند به دروغ های ماهواره ها میخندند حاج خانم شما که معنی عرفی آیت الله رامیدانید آیا همسرتان آیت الله است آیا پسرتان با سن کمی که داشته اند شایسته مدیریت های نفتی بودند جنگ می بایست 8 سال طول میکشید برادر شوهرتان سابقه ائی تحصیلاتی تخصصی درمدیریت تلویزیون داشتند آن قوم خویشتان آقای مرعشی پول ساخت برج خیابان وزرا را ازکجا آورده آند شمابه هرنقطه خانواده هاشمی دست بگذارید مساله ومورد است شما نمیخواهد به دروغ ماهواه ها بخندید شما بهتراست به پشت سرتان یعنی میهمانی های همسران ملک عبدالله و اسدوقذافی وسایرین را ملاحظه کنید اشباهات بزرگ امیرکبیر زمان ! راببینید حتمامانند امثال
اینجانب خواهید گفت کاش اساسا خانواده هاشمی درمتن انقلاب نبودند تا اینهمه کشتارهای جنگ ومشکوک اتفاق نمی افتاد ومملکت به این روز ودچار خنده شما نمیشد حاج خانم
مردم میفهمند متوجه شدید اگرمتوجه نشدید از دخترتان که پشت سرتان نشسته اند
و بشما درمصاحبه کمک میکنند نگاه کنید
ناشناس

# ارسال کننده: ناشناس
   تاریخ ارسال: 1392/05/27
http://javanenghelabi.ir/?p=5854
ناشناس

# ارسال کننده: ناشناس
   تاریخ ارسال: 1392/05/28
http://javanenghelabi.ir/?p=5854
ناشناس

# ارسال کننده: ناشناس
   تاریخ ارسال: 1392/05/28
http://javanenghelabi.ir/?p=5854
ناشناس

# ارسال کننده: ناشناس
   تاریخ ارسال: 1392/05/29
http://javanenghelabi.ir/?p=5854
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH