|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/09/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 1648 مرتبه تعداد امتیاز: 9   (Article Rating)
رهیافتی بر نقش "بانوان اول" کشورها در حوزه خدمات اجتماعی

رهیافتی بر نقش "بانوان اول" کشورها در حوزه خدمات اجتماعی

وقتی تاریخ را قدرتمندان می نویسند و با توجه به تسلط مردان در جهان مردسالار بویژه در تمدنهای باستانی و تاریخ تمامی کشورها (تا یک قرن پیش) بطور اعم و کشورهای جهان سوم و در حال توسعه (تا همین اواخر و الان) بطور اخص بر مناصب قدرت ، طبیعی است که شواهد تاریخی زیادی در مورد نقش های اجتماعی زنان نیکوکار بطور کلی و بانوان اول (ملکه ها ، همسران پادشاهان و روسای جمهور و ...) نیکوکار بطور خاص ، وجود ندارد.

علی حیدری
کارشناس تامین اجتماعی

در ادبیات دینی میتوان به آسیه زن نیکوکار فرعون اشاره کرد و نیز به حضرت خدیجه (س) همسر پیامبر(ص) که ثروت خود را صرف نیکخواهی ونیکوکاری نمود و ایضاء از حضرت زهرا (ص) همسر اولین امام شیعیان حضرت علی (ع) بعنوان نمونه هایی از زنان نیکوکار نام برد . در تاریخ ایران نیز تنها چند نمونه تاریخی در دسترس قرار دارد که عبارتند از گوهرشاد آغا (گوهرشاد بیگم) همسر سلطان شاهرخ تیموری ، زن نیکوکار و نامدار عصر تیموریان که مسجد و مدرسه ای به نام گوهرشاد در شهر هرات ساخته و معروفترین موقوفه او مسجد جامع گوهرشاد در مشهد الرضا (ع) و در جوار حرم رضوی می باشد . او که بعدها بنابر سعایت و ژاژخواهی عده ای توسط میرزا سلطان ابوسعید به قتل رسید، در انجام امور خیریه  زبانزد بوده است و نقل است که در ساخت بنای مسجد گوهرشاد در پرداخت حقوق کارگران گشاده دستی بخرج داده بود، مشروط بر آنکه با وضو کار کنند و از اذیت و آزار حیوانات بارکش (برای حمل مصالح) خودداری کنند.

نمونه ای دیگر از بانوان اول نیکوکار در تاریخ ایران شیرین یا شروین معروف به سیده ملک خاتون فرمانروای محلی بوبیان (ری ، اراک و مناطق مرکزی ایران) بود که به انجام امور خیریه همت داشت و همان کسی است که یکبار به ابوعلی سینا پناه داد و از او حمایت کرد.
نتیجه آنکه بهر تقدیر شواهد و قرائن زیادی درخصوص انجام امور خیریه از سوی بانوان اول در تاریخ ایران وجود ندارد و غالباً سایه سنگین شوهران قدرتمند بر فعالیتهای این زنان وجود داشته است و اگر مواردی هم مشاهده می شود، غالباً مربوط به زنان سرپرست خانوار (زنان یا دختران بیوه یا مجردشان و ...) است و یا زنانی که خود فرمانروا بوده اند. بویژه در بسیاری از برهه های تاریخی بلحاظ تعدد زوجات از سوی پادشاهان و ایجاد حرمسرا یا عمارت النساء ، از نقش محوری زنان در دربار کاسته شده و تنها در برخی شواهد مادر شاه و یا مادر ولیعهد بلحاظ نقش محوری خود نظیرخیرالنساء معروف به مهد علیا مادر شاه عباس اول به انجام امور خیریه می پرداخته است.
و اما در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اروپایی و آمریکایی از دیرباز تاکنون درخصوص انجام امور خیریه و عام المنفعه توسط ملکه یا بانوی اول (First Lady) بلحاظ امکان حضور بیشتر زنان در عرصه های مختلف ، شواهد و قرائن بیشتری وجود دارد و این کارکرد تقریباً به یک امر روتین و بعنوان یک وظیفه ذاتی برای بانوی اول این قبیل کشورها جا افتاده است و چه بسا در حال حاضر این نقش را بانوان اول کشورها نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی نیز ایفاء می نمایند و حتی پس از اتمام دوران ریاست جمهوری همسرانشان با ایجاد بنیادهای خیریه مالی و علمی ، فعالیت خیرخواهانه خود را تداوم می بخشند .
این امر حتی در کشورهای اسلامی نظیر اردن، سوریه و ترکیه نیز تا حدودی بسط و رواج یافته با این تفاوت که در این قبیل کشورها فعالیتهای خیرخواهانه بانوان اول ، کمی تا قسمتی رنگ و بوی سیاسی بخود گرفته است نظیر ورود بانوان اول کشورهای اردن ، سوریه و ترکیه به موضوع محاصره و حمله کشور اسرائیل به نوار غزه و حمایت ملکه یا بانوان اول این کشورها از کودکان غزه و در این میان ملکه راینا ( رایناالیاسین یا رانیا عبدالله) همسر فلسطینی تبار ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که یکبار بعنوان جوانترین و زیباترین ملکه دنیا نیز شناخته شده است از معروفیت بیشتری برخوردار است. فعالیت های ملکه راینا در حوزه آموزش کودکان محروم و حقوق کودکان و زنان وسعت و دامنه بین المللی یافته است . او همان کسی است که پس از وقوع زلزله بم نیز به همراه هیاتی به ایران سفر کرد.
انـدر حکایـت سایـه سـاری قدرت مردان صاحب منصب برسربانوان اول و عدم حضور پررنگ و موثر بانوان اول ایران در عرصه های خدمات اجتماعی و یا عدم نماد و نمود فعالیتهای خیریه آنان، شاید بتوان به این شعر حافظ اشاره کرد که :
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری ، وان پرده نشین باشد
نتیجه آنکه بانوان اول ایرانی،  "پرده نشین قدرت" هستند و اگر هم فعالیت های خیریه و عام المنفعه انجام دهند دیده نمی شوند و در محاق شاهد بازاری قرار می گیرند . براستی چرا ایران با ذخایر تمدنی و دینی سترگ و گرانسنگ خود در عرصه فعالیتهای خیریه و عام المنفعه بانوان اول کشور نیز نسبت به کشورهای غربی و حتی کشورهایی نظیر اردن ، ترکیه و سوریه در مرتبه پائینی قرار دارد و چرا بایستی در کشوری که فرمانروایی چون کورش داشته است که ثروت خود را اعتماد و اتکاء مردم می دانست:
"زمانی گزروس به کورش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی. کورش گفت : اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدم الان دارایی من چقدر بود؟ ...
گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت ، کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کورش را به گوششان رسانید ، مردم هرچه در توان داشتند برای کورش فرستادند . وقتی که مالهای گردآوردی شده را حساب کردند، از آنچه گزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود. کورش رو به گزروش کرد و گفت : ثروت من اینجاست . اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم، همیشه باید نگران آنها می بودم. "
و در کشوری که عارف بزرگش ابوالحسن خرقانی می گوید : "هرکه در این سرای درآید نانش دهید و دینش مپرسید که هر که دراین جهان نزد خدای به جانی ارزد در این سرای به نانی ارزد" و شواهدی از موقوفات برای غیر مسلمانان نظیر موارد زیر وجود دارد:
1-     وقف آب انبار برای یهودیان«سال ها پیش یکی از عموزاده‌های من برای خرید کالا از بروجرد به یزد می‌رفت و با بعض بازرگانان آن شهر مراوده‌ داشت. داستانی از خیراندیشی و بزرگ‌منشی یکی از متمکنان‌ آنجا برایم گفت که حدّ اعلای بلندی‌نظر و مردم‌دوستی را می‌رساند. آن انسان بلند همت در آن سالیان که مردم برای تأمین‌ آب آشامیدنی در مضیقه بوده‌اند، آب انباری ساخته و دایر می‌کند. صبحگاهی از خانه بیرون می‌آید و می‌بیند بر در آب‌انبار جنجال‌ برپاست. سبب را می‌پرسد. می‌گویند زنی یهودی برای برداشتن‌ آب به این آب‌انبار آمده و مردم متعرض او هستند. وی به میان‌ جمع می‌آید و می‌گوید:این آب‌انبار را من ساخته‌ام و هنوز صیغه وقف آن را نخوانده‌ام. بدانید از امروز آب برداشتن از این‌ آب‌انبار مخصوص یهودیان است. برای مسلمانان آب‌انبار بزرگ‌تر و بهتری می‌سازم و همین کار را هم انجام داد.» - مرحوم سید جعفر شهیدی-
2- وقف برای آزاد کردن اسیران مسیحی : یکی از موارد وقف در فرهنگ اسلامی، کمک برای آزادی اسیران جنگی بوده است. یک نمونه جالب را ابن بطوطه دانشمند و جهانگرد مسلمان در سفرنامه خود (معروف به رحله ابن بطوطه) بیان می کند. او در این سفرنامه به موقوفات دمشق اشاره می کند که مردم نیکوکار اموالی را وقف مدارس، کاروانسراها (مسافرخانه ها)، مساجد، خانقاه ها و بیمارستان ها و غیرو کرده اند. وی یک مورد خاص را هم بیان میکند که درآمد املاکی صرف آزادی اسیران جنگی شده است. واقف مرد مسلمانی است که این وقف را پس از اتمام جنگهای خونین صلیبی انجام داده است. کسی که احتمالا نزدیکان خود را در این نبرد نابرابر از دست داده است. جنگی که مسیحیان از کناره های دریای مدیترانه وارد شامات شدند و بسیاری از زنان و کودکان بی گناه مسلمان و حتی اسیران را از دم تیغ گذراندند. اما این جوانمرد مسلمان بخشی از سرمایه خود را وقف می کند تا اسیران مسیحی یکی پس از دیگری آزاد شوند و به خانه و خانواده خود بازگردند. - مرحوم سید جعفر شهیدی-
چرا نبایستی یک نفر مثل "مادر ترزا" (راهبه کاتولیک آلبانیایی تبار و برنده جایزه صلح نوبل بخاطر خدمات خیرخواهانه ) وجود داشته باشد؟ ( این راهبه دیر را ترک کرد تا به مردم فقیر کمک کند و یکبار در حمله اسرائیل به بیروت موفق شد با ایجاد آتش بس موقت 37 کودک را از بیمارستان واقع در خط مقدم آتش جنگ نجات دهد و اقدامات خیرخواهانه زیادی را در زمینه مبارزه با فقر در کشور هند ، مبارزه با گرسنگی در اتیوپی و کمک به حادثه دیدگان چرنوبیل و زلزله ارمنستان انجام داد و سرانجام به درجه "قدیس" نائل شد.)             
یکی از کارکردهای انجام امور خیریه و عام المنفعه از سوی بانوان اول کشورها را شاید بتوان جبران مافات عملکرد شوهرانشان دانست بدین ترتیب که همسران صاحب منصب این زنان با سوء تدبیر، ظلم ، ستم و بی عدالتی نسبت به فقیر سازی مردم اقدام و آنان را دچار پریشانیهای جسمی ، روحی و اقتصادی می نمایند و در نقطه مقابل بانوان اول کشور با انجام امور خیریه به تطهیر ، پولشویی ، ترمیم وجهه قدرت و جبران مافات می پردازند همان تعبیری که آلبرکامو می گوید : "بعضی ها به گدا محتاج ترند تا گدا به آنها "به عبارت دیگر کارکرد برخی از صاحبان قدرت اول کشورها باعث فقر ، محرومیت از تحصیل و ... بسیاری از افراد جامعه می گردد و در کنار آنها بانوی اول کشور با برپایی بنیادهای خیریه علمی و مالی به تقدیس و تطهیر قدرت کمک می کند و برای خود و همسرش وجهه و اعتبار کسب می نماید. و مخلص کلام اینکه :

                   درم داران عالم را کرم نیست                         کرم داران عالم را درم نیست

کد: 393
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • رهیافتی بر نقش "بانوان اول" کشورها در حوزه خدمات اجتماعی
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH