|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/09/16 نظرات: 1 نظر نمایش: 3317 مرتبه تعداد امتیاز: 7   (Article Rating)
بیش از چهار هزار شبکه ماهواره‌ای و کابلی در پاکستان قابل دریافت است

بیش از چهار هزار شبکه ماهواره‌ای و کابلی در پاکستان قابل دریافت است
رایزن فرهنگی - مطبوعاتی پاکستان:اگرلازم باشد بر روی ماهواره‌ها پارازیت می‌فرستیم

  ماهنامه مدیریت ارتباطات در ادامه بررسیهای خود از وضعیت رسانه‌ها در کشورهای مختلف، در شماره اخیرش- آذرماه91- رسانه‌های کشور پاکستان را مورد توجه قرار داده است. علی البرزی در  مصاحبه با «محمدمظفر حسین جعفری» رایزن فرهنگی مطبوعاتی پاکستان از وضعیت آزادی و دموکراسی رسانه‌ای در پاکستان، پرسیده است. بخش‌هایی از این گفت‌وگو در پی می‌آید. متن کامل این مصاحبه به همراه یادداشتی از صباح زنگنه و تحلیلی علیرضا سزاوار در سی‌ویکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است.

 آقای جعفری! نظام رسانه‌ای در کشور پاکستان بر چه مبنایی شکل گرفته و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
نظام رسانه‌ای در کشور پاکستان بر مبنای سه اصل آزادی مطبوعات، نقد صحیح و اصولی و اطلاع‌رسانی مفید و مؤثر شکل گرفته است...
 ... دست رسانه‌ها تا چه حد برای انتشار مطالب انتقادی از دولت و مدیران کشور باز است؟
رسانه‌ها در حوزه نقد آزادی کامل دارند. رسانه‌ها می‌توانند تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با مدیران و دولتمردان را به چالش بکشند و نقد کنند و هیچ مورد خاصی وجود ندارد و فضای باز و آزاد در حوزه رسانه به ویژه مطبوعات وجود دارد. با قاطعیت اعلام می‌کنم که یکی از راهکارهای ما برای بها دادن به رسانه و ایجاد فضای دموکراسی در کشور پاکستان، اعطای آزادی‌های مشروع و قانونی به رسانه‌هاست.
 ....
 شما در صحبت‌های خود اشاره کردید که طبق قانون اساسی پاکستان رسانه‌ها نباید مواردی که توهین به اسلام و ارزش‌های مذهبی باشد منتشر یا پخش کنند. با توجه به این موضوع آیا شبکه‌های ماهواره‌ای برای استفاده مردم پاکستان باز هستند؟
بله، بیش از چهار هزار شبکه ماهواره‌ای و کابلی در پاکستان فعال و قابل دریافت هستند و همه مردم می‌توانند استفاده کنند. سیاست ما اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم است و نیازی نمی‌بینیم که محدودیتی اعمال کنیم.
 آیا تا به حال برای جلوگیری از دسترسی مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی از پارازیت استفاده کرده‌اید؟
نیازی در این باره احساس نشده است. البته اگر نیاز باشد این کار را هم می‌کنیم، اما تا به امروز همه شبکه‌های ماهواره‌ای باز و در اختیار مردم بوده است. ما معتقد به فرهنگ‌سازی صحیح در راستای تکنولوژی برتر هستیم. فرهنگ و تکنولوژی باید با هم تطبیق داده شود تا بهترین بهره‌برداری‌ها را داشته باشیم. نمی‌توانیم به بهانه فرهنگ از تکنولوژی چشم‌پوشی کنیم یا به بهانه تکنولوژی فرهنگ اصیل را زیر پا بگذاریم. در کشور پاکستان به دلیل اینکه یک کشور اسلامی هستیم، بسیاری از شبکه‌های داخلی که به صورت کابلی است یا روی ماهواره پخش می‌شود، به مباحث دینی و اسلامی می‌پردازند. ما خودمان برنامه‌های مفید و خوراک رسانه‌ای تولید می‌کنیم و در کنار آن مردم هم با داشتن حق انتخاب می‌توانند از شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده کنند. معتقدیم اعمال محدودیت علامت سؤال بزرگی در برابر مردم قرار می‌دهد تا به دنبال پشت پرده محدودیت باشند و نتیجه معکوس خواهد داشت. ما تمامی ماهواره‌ها را کنترل و رصد می‌کنیم، اما نه آنقدر شدید که شبکه‌ها را قطع کنیم یا پارازیت بفرستیم. در نهایت اگر شبکه ماهواره‌ای تخلفات زیادی داشته باشد، مجوزش در داخل کشور پاکستان برای فعالیت لغو و از پخش آن جلوگیری می‌شود، اما این بدان معنی نیست که ما همه شبکه‌های ماهواره‌ای را قطع کنیم یا پارازیت بفرستیم.
 کشور پاکستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر و همسایگی با افغانستان به طور طبیعی با معضل مواد مخدر مواجه است. در این شرایط رسانه‌های پاکستان چگونه به موضوع مواد مخدر می‌پردازند؟
از چند سال پیش سیاستی برای این موضوع در دستور کار رسانه‌ها به ویژه مطبوعات قرار گرفت که بر مبنای آن رسانه‌ها موظف شدند تا به صورت مرتب با انتشار گزارش، یادداشت و نقد رسانه‌ای به موضوع آسیب‌های مواد مخدر بپردازند.
کد: 399
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • بیش از چهار هزار شبکه ماهواره‌ای و کابلی در پاکستان قابل دریافت است
امتیاز بندی

نظرات
ناهید مهدوی اصل

# ارسال کننده: ناهید مهدوی اصل
   تاریخ ارسال: 1391/09/17
باسلام و تشکر از اینکه اطلاعات خوبی برایم ارسال می کنید
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH