|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/09/26 نظرات: 0 نظر نمایش: 1468 مرتبه تعداد امتیاز: 5   (Article Rating)
كمالی: مترجم‌ها در گزینش کتاب‌های حوزه رسانه دقت نمی‌کنند

  كمالی: مترجم‌ها در گزینش کتاب‌های حوزه رسانه دقت نمی‌کنند

 سيدتقي كمالي، پژوهشگر رسانه و ارتباطات مي‌گويد کتاب‌های زیادی در سطح جهان در حوزه ارتباطات و رسانه منتشر می‌شوند ولی مترجم‌های ایرانی در گزینش آن‌ها برای ترجمه، کم دقتی می‌کنند.

 كمالي، كارشناس ارشد ارتباطات در گفت‌‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اظهار كرد: برای ارزیابی بهتر زمینه تولید کتاب‌های حوزه ارتباطات لازم است به وضعیت و جایگاه رشته ارتباطات در ایران نظر کنیم. نگارش و تولید آثار علمی، در یک زمينه و بافت مناسب شکل می‌گیرد؛ در حالی که درباره مباحث مربوط به علوم ارتباطات چالش‌ها و موانعی وجود دارد که امکان شکل‌گیری و توسعه تولیدات فکری و آثار علمی و پژوهشی را با مشکل مواجه می‌کند.

 
وي ادامه داد: از سوی دیگر، برای نشر کتاب که مبتنی بر اندیشه و ایده‌های نو باشد به افرادی که دارای دانش وسیع، فکر خلاق و مهارت و توانمندی هستند، نیاز است. وضعیت نشر کتاب‌های ارتباطات در ایران چه در بافت جامعه و چه در وجود افراد توانمند با تنگنا روبه‌روست. 

وي تاكيد كرد: این در حالی است که بنابر شرایط و موقعیت سرزمینی، جامعه‌شناختی و فرهنگی امکان تولید، توسعه و بسط اندیشه‌های ارتباطی بالقوه هموار است اما آنچه در مسايل مربوط به سیاستگذاری و اجرا در برنامه کلان و خرد، نوع و نحوه آموزش و ساختارهای پژوهشی وجود دارد( جنبه‌هایی از بافت) و آنچه در خاستگاه (انگیزه‌های فردی) و توانمندی‌های افراد اعم از استادان، متخصصان و پژوهشگران برای دستیابی به یافته‌ها و بررسی‌های علمی است، مانع ایجاد فعالیت گسترده و حداقل متناسب با شرایط و امکانات می‌شود و به شکل جدی در شکل‌گیری فضای تولید و نشر علمی اثرگذارند.
 
مدرس ارتباطات، با بيان اين‌كه این دو زمینه آسیب‌هایی کلی پیش روی مطالعات ارتباطی‌اند، اضافه كرد: تا هنگامی که اقدامی برای شناخت اين آسيب‌ها صورت نگیرد، بهره‌مندی مفید از ظرفیت‌های موجود امکان نمی‌یابد.

عضو هيات تحريريه ماهنامه مديريت و ارتباطات همچنين گفت: تولید نظریه‌های علمی در ایران هیچ جایگاهی ندارد و با وجود پیشینه 50 ساله شکل‌گیری آموزش و مطالعه در این زمینه و پیش‌تر از آن فعالیت‌های حرفه رسانه‌نگاری، هنوز نهاد پژوهش در زمینه ارتباطات در ایران بالغ نشده است. 

وي يادآور شد: ضمن این‌که مطالعات و بررسی‌ها بنابر علايق فردی هم در حدی نبوده است که منجر به نظریه شود. مدل‌هایی هم که تاکنون ارايه شده و یا می‌شود از مبانی محکم علمی برخوردار نیست. وقتی وضع به این نحو است مسلماً کتاب‌هایی که مبتنی بر نظریه‌های جدید باشد در بازار نشر نخواهیم یافت.
 
اين روزنامه‌نگار در پاسخ به اين سوال كه كتاب‌هاي تاليفي يا ترجمه شده در حوزه رسانه و ارتباطات تا چه حد كاربردي است، گفت: امکان تولید کتاب‌های کاربردی، زمانی فراهم می‌شود که نویسندگان آن‌ها دارای تجارب مفید و ارزشمندی باشند و بتوانند به خوبی آن‌ها را مدون کنند و در اختیار خوانندگان قرار دهند. متاسفانه چنین ویژگی‌‌هایی در جامعه ما بسیار کمرنگ است و دلیل آن این است که فعالیت‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری یا دیگر بخش‌های تخصصی ارتباطات که سابقه کمتری از روزنامه‌نگاری دارند در ایران دارای مشکلات متعددی است.
 
وي افزود: هنوز روزنامه‌نگاری تخصصی و همچنین روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران به حدی نرسیده است که تعدادی مجرب استخوان خرد کرده در مطبوعات و رسانه‌ها ظهور و بروز یابند و چون میزان ورودی و خروجی نیروهای تحریریه‌ها بالاست، با نسل روزنامه‌نگاران جوان مواجهیم که کمتر یافته‌ها و تجارب کاربردی مفید برای جامعه علمی و حرفه‌ای دارند.
 
به گفته كمالي، از سوی دیگر، کتاب‌های ترجمه شده‌ای که منتشر می‌شود از میان انبوه کتاب‌های نظری و کاربردی منتشر شده در سطح جهانی به درستی شناسایی و گزینش نمی‌شوند و این به دلیل نبود ساز و کار مشخص در انتخاب و ترجمه کتاب‌های ترجمه‌ای در ایران است. 

وي يادآور شد: اکنون بسیاری از نظریه‌های روز در زمینه علوم ارتباطات در جهان مطرح است که نه تنها در ایران انعکاس نیافته و وارد مباحثه و تدریس نمی‌شود که حتی عنوانی از آن‌ها نیست. رجوع کردن صاحبان رسانه به دانش و تکنیک‌های علمی و حرفه‌ای وقتی حاصل می‌شود که نیاز به آن شکل گرفته باشد و نویسندگان و مترجمان بنابر این نیاز نسبت به ترجمه یا نگارش کتاب مبادرت کنند، چون این نیازها در حدی بیش از منابع موجود در بازار نشر شکل نمی‌گیرد و یا به درستی شناسایی نمی‌شود بنابراین کتاب‌های ترجمه‌ای و تالیفی برای مراجعه صاحبان و فعالان رسانه هم در حد مورد انتظار نیست.

اين كارشناس ارشد ارتباطات در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اين‌كه نبود دانش، مهارت و تجربه بدنه روزنامه‌نگاری را از چابکی و چالاکی می‌اندازد، عنوان كرد: روزنامه‌نگاری در ایران تکثیر یک فرم است در ابعادی گسترده، در حالی‌که سبک‌های مختلف روزنامه‌نگاری در دنیا وجود دارد که در ایران یا خبری از آن نیست یا این‌که بسیار محدود است. همچنین تکنیک‌های نگارشی متعدد وجود دارد كه روزنامه‌نگاران دنیا به کار می‌گیرند و جامعه روزنامه‌نگاری ما از آشنایی با آن بی‌نصیب است. 

وي ادامه داد: خلاء این موضوع بیشتر مربوط به صاحبان قلم و اندیشه به ويژه استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران مجرب و پژوهشگران مرتبط است که برای تزریق تکنیک‌های جدید و بین‌المللی روزنامه‌نگاری و آشنایی با مهارت‌های موثر اقدام نمی‌کنند و نوشته‌ها و تالیف‌های روزنامه‌نگاران مطرح را انعکاس نمی‌دهند.
 
كمالي افزود: با این حال روزنامه‌نگاران موفق خود را از یافته‌ها و منابع جدید علمی دنیا بی‌نصیب نمی‌گذارند و برای بالندگی در حرفه خود از آن‌ها بهره می‌گیرند. مشکل اصلی دیگر در این مورد ضعف در سازمان‌های رسانه‌ای برای تهیه و تدوین متون آموزش مهارت است که این هم به دلیل روزمرگی و نبود نگاه حرفه‌ای در این سازمان‌هاست.

اين محقق حوزه رسانه در بخش پاياني سخنانش راهكارهايي براي افزايش سطح كيفي و كمي كتاب‌هاي رسانه و ارتباطات پيشنهاد كرد و گفت: ایجاد نگاه نو و توجه جدی به امر تحقیق و پژوهش، اصلاح ساختارهای آموزشی و پژوهشی، جلوگیری از خروج نخبگان علمی از عرصه مطالعاتی به مناصب اجرایی و یا افتادن در ورطه حواشی از جمله اين راهكارهاست.
 
كمالي معتقد است، حمایت و پشتیبانی از پژوهشگران حوزه ارتباطات و رسانه، اهمیت یافتن تدوین و نگارش تجارب و دانش‌های بومی و سازمانی، جلوگیری از ترجمه‌های سطح پایین و نازل و تعدد ترجمه‌های هم‌سطح و تکراری به صرف بالا بردن کمیت آثار منتشر شده از ديگر راهكارهاي افزايش سطح كيفي و كمي كتاب‌هاي رسانه است.

کد: 401
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  •   كمالی: مترجم‌ها در گزینش کتاب‌های حوزه رسانه دقت نمی‌کنند
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH