|  ورود به سايت  |  1397/10/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/10/03 نظرات: 1 نظر نمایش: 2179 مرتبه تعداد امتیاز: 24   (Article Rating)
سی‌ودومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

سی‌ودومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

  شماره سی و دوم ماهنامه مدیریت ارتباطات ویژه دی‌ماه- به مدیرمسؤولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی منتشر شد.

در سرمقاله این شماره به قلم امیرعباس تقی‌پور با اشاره به موضوع تأسیس صفحه ویژه دفتر مقام معظم رهبری در فیس‌بوک آمده است: «اگر چه تا لحظه ارسال به چاپ این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، هیچ موضع رسمی‌ای از سوی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص راه‌اندازی و مدیریت صفحه‌ای با نام ایشان در فیس‌بوک، اعلام نشده است اما حجم نظرات و تحلیل‌های ارائه شده در رسانه‌های داخلی و خارجی، بسیار قابل توجه است...».

 

مدیرمسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات در ادامه یادداشت خود با تأکید بر اینکه «وظیفه شناخت به‌موقع، معرفی پدیده و آماده‌سازی خوراک فکری و محتوای مورد نیاز نهادهای حکومتی ... بر عهده نخبگان یا مراکزی مانند دانشگاه، حوزه‌های علمیه، انجمن‌ها و مؤسساتی است که ایشان را نمایندگی می‌کنند»، با اشاره به اینکه در مواجهه با برخی پدیده‌های ارتباطی آنها را دیر به رسمیت می‌شنایم که نمونه آن ویدئو یا ماهواره است، آورده: «اگر به‌هنگام بشناسیم و با شناخت به آگاه‌سازی جامعه بپردازیم، قوانینی روزآمد و کارآمد وضع خواهیم کرد؛ قوانینی که مورد احترام اکثریت جامعه بوده و امکان استفاده صحیح از آنچه در اختیار داریم را فراهم خواهند کرد. تا چند روز دیگر، تب ایجاد صفحه‌ای به نام دفتر رهبری در فیس‌بوک فروکش خواهد کرد اما مهم، استفاده از یک و تنها یکی از ظرفیت‌های فضای مجازی برای انتشار لحظه‌ای دیدگاه‌های رهبری است. از این دست ظرفیت‌ها که می‌توانیم به تولید محتوای سالم در آنها بپردازیم کم نیستند. استفاده آگاهانه از تکنولوژی‌ها به نفع کشور، ممکن است».

گفت‌وگوی اصلی این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به گفت‌وگو با امیر خوراکیان، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اختصاص یافته است. وی در این گفت‌وگو از ساختار فرهنگی در کشور انتقاد کرده و خواستار بازمهندسی ساختار اجرایی در حوزه فرهنگ شده است.

در بخش یادداشت‌های این ماه مدیریت ارتباطات، تحلیل گفتماني این شماره به «جنگ غزه و قدرت هوشمند ایران» به قلم دکتر حسن بشیر اختصاص یافته است که به بررسی طرح گفتمان پيش‌دستانه ایران در مقابله با جنگ به ويژه با رژيم اشغالگر اسرائيل به مثابه راهبردی هوشمند پرداخته است. در ادامه، یادداشتی از لوسی کونگ، معروف‌ترین معلم و محقق استراتژی رسانه در جهان در خصوص چرایی فاصله علم و عمل در مدیریت رسانه با ترجمه طیبه خداوردی، حاشیه‌ای بر یادداشت لوسی‌ کونگ درباره فاصله علم و عمل مدیریت رسانه با عنوان «چرا باید درس خواند؟» نوشته رضا قربانی، مقاله جامعه اطلاعاتی و چالش‌های پيش روی ايران نوشته مريم اسدي، مديريت گفت‌وگوهاي استراتژيك در سازمان‌هاي رسانه‌اي نوشته اميد جهانشاهي، تحلیل رازهایی از تیم محرمانه داده‌کاوی که به پیروزی اوباما در انتخابات کمک کرد با عنوان «دنیای جدید و هوشمند تبلیغات سیاسی» با ترجمه امید ترابی، نقش رسانه‌ها درتقویت همبستگی اقوام در ایران با عنوان «قوم و قومیت‌گرایی بیش از یک افسانه است» نوشته فاطمه پورمعصوم و «آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: تقلیل یا ادغام؟!» نوشته سیدتقی کمالی به چاپ رسیده است.

در شماره 32 ماهنامه مدیریت ارتباطات، محمد دشتی گفت‌وگوی اختصاصی با تيری میسان، نویسنده کتاب «یازده سپتامبر، دروغ بزرگ» در مورد سواد رسانه‌ای انجام داده است. وی در این گفت‌وگو به بیان نظرات جدید خویش در مورد رسانه‌ها پرداخته و گفته است: «حداقل در مورد رسانه‌های اروپایی قاطعانه می‌گویم که این رسانه‌ها برای هرچه به وجود آمده باشند، برای گفتن حقیقت به وجود نیامده‌اند!»

در ادامه نیز گفت‌وگویی منتشرنشده با مرحوم فریدون دولتشاهی، مترجم بنام مطبوعات ایران که چندی پیش دار فانی را وداع گفت و توسط نگین حسینی انجام شده، منتشر شد.

در بخش دیگری از این شماره ماهنامه پرونده‌های زیر به چاپ رسیده است:

1- پرونده رسانه‌های محلی تحت نظارت فاطمه پورمعصوم شامل: یادداشتی با عنوان «رسانه‌های الکترونیک محلی» نوشته خالد لویمی، یادداشت «چرا برای بازتاب مشکلات شهرمان، دست به دامن رسانه‌های سراسری می‌شویم؟» نوشته فاطمه پورمعصوم و «بررسی جایگاه روزنامه‌نگاری تحقیقی و مراقبتی در آموزش‌های روزنامه‌نگاری در گفت‌وگو با منصور ساعی: نشریات محلی نه روزنامه‌نگار حرفه‌ای دارند نه روزنامه‌دار حرفه‌ای».

2- پرونده بررسی وضعیت رسانه‌های کشور اندوزی تحت نظارت علی البرزی شامل: یادداشتی با عنوان«پنج برداشت از وضعیت رسانه در اندونزی» با ترجمه مرتضی پروانه، یادداشت اختصاصی «حسرت قلم‌ها به آزادی قلم در اندونزی» نوشته پروفسور محمد حمدان عدنان، استاد دانشگاه سباح مالزی و کارشناس رسانه‌ای اندونزی، تحلیل «قلب رسانه در اندونزی روی نبض اسلام می‌تپد» نوشته احمد کارخانه، گفت‌وگو با سفیر اندونزی در ایران با تیتر «سیاست اندونزی برای ماهواره شبیه ایران است» توسط علی البرزی، گزارش «آشنایی با وضعیت و جایگاه رسانه‌ها در کشور اندونزی: اینجا رسانه‌ها حالشان خوب نیست!» نوشته محمد دشتی و معرفی حرفه‌ای‌های رسانه در اندونزی با ترجمه مریم میرزاخانی.

3- پرونده بررسی کیفیت و کمیت رسانه‌های سینمایی در کشور تحت نظارت رضا قربانی شامل: «گفت‌وگو با سعید رجبی فروتن، مدیر حوزه ریاست و روابط‌عمومی سازمان سینمایی: نشریات خوب و قوی سینمایی داریم اما در اقلیت‌اند»، یادداشت «دچار تورم رسانه‌های سینمایی شده‌ایم؟» نوشته رضا قربانی، «گفت‌وگو با علی معلم درباره سینما و رسانه‌های سینمایی: سینمای ایران را عشق زنده نگه داشته است» توسط رضا قربانی و مینا والی و یادداشت «سقوط در کمیت رسانه‌های سینمایی» نوشته مریم محبی.

4- پرونده بررسی رسانه‌های تخصصی حوزه کتاب تحت نظارت حمید نورشمسی شامل: یادداشت  علی‌رضا کیوانی‌نژاد با عنوان «حرف‌هایی درباره انتشار نشریات تخصصی»، یادداشت «کتاب در نشریات تخصصی هم موضوعی خاص نیست» نوشته حمید نورشمسی، «گفت‌وگو با جواد محقق، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار: غربت کتاب دامن‌گیر نشریات تخصصی این حوزه شده است» توسط سمیرا شاهقلی، «گفت‌وگو با مجید رهبانی، مدیرمسؤول جهان کتاب: نشریات تخصصی کتاب در ایران حاصل ذوق فردی است و بس» توسط صادق وفایی و یادداشت «نشریات تخصصی کتاب؛ آری یا خیر؟» نوشته احسان حسینی‌نسب.

5- پرونده جایگاه ارتباطات در برنامه‌های پنج ساله توسعه تحت نظارت سید تقی کمالی شامل: یادداشت «اهمیت برنامه‌ریزی توسعه و توجه به ارتباطات در توسعه» نوشته بتول فيروزی، «گفت‌وگو با رضا باقری اصل: هنوز درک درستی از توسعه فناوری اطلاعات و جامعه اطلاعاتی وجود ندارد» و «مسیر «توسعه» از شاهراه «ارتباطات» می‌گذرد» توسط سید تقی کمالی و یادداشت «ارتباطات در برنامه‌های پنج ساله توسعه» نوشته مهدی فولادگر.

بخش بیستم و چهارم ترجمه کتاب نگارش در روابط‌عمومی نیز در این شماره ماهنامه به چاپ رسیده است.

مدیریت ارتباطات از طریق کیوسک‌های مطبوعاتی و وب‌سایت www.prshop.ir قابل تهیه است.

کد: 407
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • سی‌ودومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد
امتیاز بندی

نظرات
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH