|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/10/05 نظرات: 0 نظر نمایش: 4148 مرتبه تعداد امتیاز: 12   (Article Rating)
ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است

ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است

 ناكارآمدي مديريت فرهنگي نظام، حرف بزرگی است. گوینده این حرف، امیر خوراکیان، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و از چهره‌های مورد اعتماد محمدباقر قالیباف، شهردار تهران است؛ چهره‌ای غیر جنجالی و فرهنگی که مدعی است سازمان تحت مدیریتش می‌تواند سهمی 70 درصدی در كلان برنامه‌هاي فرهنگی کشور داشته باشد.

 او در گفت‌وگوی اختصاصی با سی و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات از دردهای مدیریت فرهنگی کشور می‌گوید و درمان هم ارائه می‌کند: «بازمهندسی فرهنگی». شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجلس و بزرگان را مرجع تصمیم‌گیری برای آغاز بازمهندسی موردنظرش دانسته و از اینکه کارهای علمی و عمیق فرهنگی، مورد توجه قرار نمی‌گیرد ناراحت است. نظرات خوراکیان در مورد مدیریت مصرف رسانه در خانواده هم جالب توجه است. احتمالاً او را باید از انگشت‌شمارترین مدیرانی دانست که به صراحت می‌گوید: «مي‌گوييم «مديريت»، نمي‌گوييم «حذف»». از او پرسیده شده: يعني شما توصيه مي‌كنيد كه من از ماهواره چگونه استفاده كنم؟ گفته: ما با اين نگاه داريم پيش مي‌رويم. حتی از صداوسيماي خودمان چگونه استفاده كنیم؟ ما باید بتوانیم از همه رسانه‌هاي نوظهور استفاده و مصرف درستی داشته باشيم. معتقد است: در تهران حدود 53 تا 54 درصد از ماهواره استفاده مي‌كنند. وقتی به رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اشاره شد: گفته می‌شود شما وزیر فرهنگ در کابینه احتمالی آقای قالیباف هستید، گفت: مگر آقای قالیباف نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هستند؟!

خوراکیان معتقد است: به نظر من ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است. واقعاً معتقدم نياز به يك بازمهندسي فوري داریم. برداشتم اين است اگر در مورد ساختار مديريت فرهنگي كشور تدبير و چاره‌انديشي نشود، حتي سند ارزشمندي مثل مهندسي فرهنگي که ظاهراً در آستانه اتمام است هم نمي‌تواندخیلی مؤثر باشد. اگر امروز يك طبيب حاذق مديريتي، تك‌تك سازمان‌ها و اداراتي را كه در حوزه فرهنگ فعال هستند، از نظر علائم حياتي يك سازمان و از نظر شاخص‌هايي كه يك سازمان فرهنگي از منظر مديريتي بايد داشته باشد معاينه كند، بسياري از اين مجموعه‌ها بايد بستري شوند.

 .............

 سي و چند سال است كه همه دارند كار فرهنگی مي‌كنند. می‌خواهيم بپرسيم بعد از اينهمه آموزش و کار فرهنگی، آيا شهر ما امروز بوي اخلاق مي‌دهد يا خير؟ در اين سال‌ها برخي كارهايي كه انجام شده تأثيرگذاري‌اش حداقل يا برعكس بوده. فكر مي‌كنيد دليل اين مشکلات چيست؟

دليلش ناكارآمدی ساختار كلان فرهنگي در كشور است.

 كي بايد برای حل اين مشکل فکر و اقدام کرد؟

عرض كردم که این يك بيمار اورژانسي است. حقيقتاً ما در بحث محتوا در بهترين شرايط هستيم اما در مقام عمل يعني مديريت كار فرهنگي و تبديل کردن اين اسناد به برنامه مشكل داريم.

 شما مي‌فرماييد در سياست‌گذاري مشكلي نداريم؟

نه اینكه مشكلي نباشد ولي وضع‌مان در مجموع خوب است.

 خوب اين ساختار مگر متأثر از سياست‌گذاري نيست؟

اين اتفاق هنوز نيافتاده یعنی باز مهندسي انجام نشده است.

 اين بازمهندسي اصولي از كجا بايد شروع شود؟

به هرحال يا بايد شورايعالي انقلاب فرهنگي تصميم بگيرد يا مجلس يا بزرگان. اين تصميم كلاني است كه بايد از يك سطح عالي شروع شود.

 منظورتان از يک سطح عالی، مقام معظم رهبری است؟

تا کنون مشکلات اصلی کشور با سرپنجه تدبیر و نگاه حکیمانه رهبری حل شده است. ما اگر توصيه‌هاي ايشان را هم در اين چند سال اخير نگاه كنيم، مشخص است كه يكي از مطالبات ايشان همين موضوع بوده است ولي حالا بايد از كجا شروع شود، مطلب دیگری است.

 نمي‌خواهيد نظر مشخصي بدهيد؟

مهم‌تر از جایی که این کار را انجام بدهد باور این اشکال است. اگر این باور در همه ایجاد شود شروع و انجامش کار سختی نیست.

 سهم سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از مقوله فرهنگ در كلان برنامه‌هاي فرهنگي كشور چند درصد است؟ عدد مي‌توانيد بدهيد؟

عدد دادن واقعاً سخت است.

 برآورد مي‌توانيد بدهيد؟

در فرهنگ عمومي شهر تهران حداقل 70 درصد ولي در بخش‌هاي تخصصي، آمارها جداست.

.........

 آخرين جلسه‌ دونفره‌اي كه با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبتني بر مسائل فرهنگي شهر تهران داشتيد كي بوده؟

بيش از يك سال قبل.

 اينجا يا دفتر ايشان؟

دفتر ايشان.

 با توجه به اينكه ايشان عضو هيأت امناي شما هم هستند؟

در جلسه هيأت امنا ايشان را می‌بینم؛ يعني فاصله ديدن در جلسه هيأت امنا كمتر است.

 مهم‌ترين نتيجه‌‌گيري كه در آن جلسه كرديد، چه بود؟

در مورد مسأله سينما بود. خواهش كرديم يك مقدار هماهنگ‌تر عمل كنيم و اختلاف‌ها كمتر باشد.

 شما خواستيد يا ايشان خواستند كه هماهنگ‌تر عمل كنيد؟

طبيعتاً ما خواستيم.

 شما از تعامل سازمان فرهنگي هنري شهرداری تهران با وزير به عنوان بالاترين مقام اجرايي رضايت داريد؟ البته لزوماً شما نبايد همه مسائل را با وزير حل كنيد ولي با معاونت‌هاي تخصصي چه ميزان ارتباط داشتيد؟

خيلي كم، به اين دليل كه آنها هم پرهيز مي‌كنند مبادا بحث‌هاي سياسي روي كار فرهنگي سايه بیاندازد. اگر معاون ايشان بيشتر از دو بار با ما جلسه داشته باشد، فردا به او مي‌گويند مگر مي‌خواهي با كجا ارتباط بگيري! البته بدون تعارف نكات مثبتي هم داشتيم. مثلاً برای نمايشگاه ياد یار مهربان که به مدارس شهر تهران كمك مي‌كنيم، تا پارسال ارشاد هم كمك مي‌كرد و 50 درصد اعتبارات را مي‌گذاشت و كاملاً با هم هماهنگ عمل مي‌كرديم. معاونان وزیر، عضو شوراي سياست‌گذاري ما بودند. نتيجه هم مثبت بود و هيچ اثر سياسي هم نداشت.

  شيرينی‌اش را گفتيد، حالا يك منفي هم بگوييد.

 منفي كه زياد است. شيرينی به ندرت پيدا مي‌شود.

 با آقاي مشایي و آقاي زم تا حالا جلسه داشته‌ايد؟

با آقاي زم جلسه داشتم.

 در مورد مسائل سازمان؟

همان ابتدا كه وارد سازمان شدم،با آقای زم جلسه گذاشتم و از ايشان خواستم اگر نكاتي دارند و ايده‌هايي داشتند كه عملي نشده يا شده را به من منتقل کنند. محور صحبت‌هاي ایشان اين بود كه مي‌خواستم مشاركت اجتماعي را در كار فرهنگي سازمان افزايش بدهم و من هم استفاده كردم. بقيه مديران سازمان را هم ديده‌ام؛ آقايان واعظي، عسگری، نوريان و شوشتري، همه را به جز آقای مشایي ملاقات کردم.

 آقای مشایی را اصراري هم نداشتيد ببينيد؟

بله.

 ....

 چه شد كه شما سراغ برگزاري دوره‌هايي در خصوص رسانه و خانواده رفتيد؟

عنوان این دوره‌ها «مديريت مصرف رسانه در خانواده» است. مي‌گوييم «مديريت»، نمي‌گوييم «حذف». اين مديريت ممكن است براي دختر خانواده يك‌جور باشد، براي پسر خانواده جوری دیگر و براي پدر و مادر خانواده به گونه‌ای متفاوت.

 اما قانون ما در خصوص بعضي از رسانه‌ها مي‌گويد حذف.

آن بحث ديگری است. ما بحث فرهنگي تخصصي مي‌كنيم. قانون به خاطر برخي از فضاهاي واقعي موجود ممكن است تصميمات درستي هم بگيرد.

 يعني شما توصيه مي‌كنيد كه از ماهواره چگونه استفاده كنيم؟

ما با اين نگاه داريم پيش مي‌رويم. حتی از صداوسيماي خودمان چگونه استفاده كنیم؟ما باید بتوانیم از همه رسانه‌هاي نوظهور استفاده و مصرف درستی داشته باشيم.

 در این گفت‌وگوی مفصل، خوراکیان به پرسش‌های متنوع و متعددی پاسخ داده است.

علاقمندان می‌توانند این ماهنامه را از طریق سایت www.prshop.ir  تهیه کنند.

کد: 408
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است
  • ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است
  • ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است
  • ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است
  • ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است
  • ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است
  • ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است
  • ساختار مديريتي ما در حوزه فرهنگ شكست‌خورده است
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH