|  ورود به سايت  |  1397/08/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/10/20 نظرات: 0 نظر نمایش: 1808 مرتبه تعداد امتیاز: 7   (Article Rating)
سیاست اندونزی برای ماهواره شبیه ایران است

سیاست اندونزی برای ماهواره شبیه ایران است
در سی‌ودومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- دی ماه 91- علی البرزی برای واکاوی وضعیت رسانه‌ها در بزرگ‌ترین کشور اسلامی جهانبه سراغ «دیان ویرنجوریت» سفیر کشور اندونزی در ایران رفته و با وی گفت‌وگو کرده است.

این گفت‌وگو از بحث رسانه در اندونزی آغاز شده و با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران پایان گرفته است. البرزی در این مورد می‌نویسد: از سفیر کشور اندونزی درباره رسانه‌های انتخاباتی این کشور پرسیدیم، اما آقای سفیر ما را متوجه فضای انتخاباتی کشور ایران کرد و با اشاره به وضعیت کنونی رسانه‌ها و ویژه‌نامه‌های انتخاباتی در ایران از فضای سرد حاکم بر رسانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تنبلی تعدادی از رسانه‌ها برای داغ کردن تنور رقابت‌های انتخاباتی انتقاد کرد. جالب اینجاست که دیان ویرنجوریت علاقه دارد تا هر چه سریع‌تر با کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران آشنا شود و در مورد آنها اطلاعات خود را تکمیل کند. البته سفیر اندونزی بین صحبت‌های خود به سیاست «افزایش آستانه تحمل مردم و مسؤولان» در کشورش اشاره کرد، سیاستی که به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها و دولتمردان آنها باید در دستور کار خود قرار دهند.

بخش‌هایی از دیدگاه‌های سفیر اندونزی را بخوانید:
-     یکی از مصادیق بارز نقش رسانه در اندونزی به سال 1998 و بحران‌های اقتصادی این کشور مربوط می‌شود. در آن سال به دلیل اینکه کشور اندونزی از یک دولت مستبد به سمت دموکراسی در حرکت بود، نقش رسانه‌ها بیش از گذشته پررنگ شد و رسانه‌ها در این تغییر حکومت و نظام سیاسی نقش بارز و مهمی داشتند. قبل از اینکه این انتقال حکومت انجام شود، در زمان دوران استبدادی رسانه‌ها در وضعیت کنترل و سانسور قرار داشتند و رسانه‌ها از رسانه‌های مکتوب گرفته تا رسانه‌های فضای سایبر و حتی تلویزیون و رادیو، در وضعیت بسیار شدیدی از کنترل و سانسور قرار داشتند.
-      تمامی این قضایا پس از بحران سال 1998 و تغییر رژیم استبدادی به دموکراسی تغییر کرد. قوانین و سیاست‌های جدید در رابطه با رسانه‌ها توسط مجلس تهیه شد و با وضع قوانین جدید توسط مجلس، آزادی‌های بیشتری به رسانه‌ها داده شد و از آن تاریخ تا به امروز رسانه‌های اندونزی یکی از آزادترین رسانه‌های دنیا هستند. این روزها بیش از صدها رسانه در حوزه‌های مکتوب و فضای سایبر فعال هستند.
-         اندونزی دارای تنوع قومی و مذهبی است و هر قوم، طایفه و گروهی علاقه دارد تا برای خودش رسانه و در حقیقت تریبونی داشته باشد.
-         رسانه‌ها و احزاب برای بیان نظرات و دیدگاه‌ها آزاد هستند اما نباید به اعتقادات یکدیگر با قلم رسانه‌ای توهین کنند.
-     در این روزنامه‌ها- روزنامه‌های داغ- از شایعه گرفته تا مسائل خصوصی مقامات اندونزی منتشر می‌شود. این روزنامه‌ها هر آنچه را بخواهند می‌توانند منتشر کنند.
-      پس از تغییر حکومت از استبدادی به دموکراسی، وزارتخانه‌ای به نام وزارت ارتباطات تشکیل شد که این وزارتخانه تمامی سیاست‌های دولت در زمینه رسانه‌ها را تدوین می‌کند و نقش پل ارتباطی میان مردم، دولت و رسانه‌ها را دارد. این وزارتخانه به دنبال سانسور و زد و بند یا بستن و توقیف روزنامه و رسانه نیست بلکه به دنبال تعامل با مردم و رسانه‌ها و ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت همه‌جانبه رسانه در کشور اندونزی است.
-      در کشور ما به شدت با مطالب خلاف عفت عمومی و ترویج‌دهنده پورنو برخورد می‌شود. هیچ رسانه‌ای حق انتشار مطالب در حوزه مسائل جنسی و پورنوگرافی را ندارد. خط قرمز ما هم همین موضوع است و در این حوزه به شدت سایت‌ها و رسانه‌های خود را رصد می‌کنیم تا شاهد رخنه رسانه‌ای این موضوع نباشیم. مطالب، گزارش‌ها و فیلم‌های تولیدی رسانه‌های خارجی هم شامل این موضوع می‌شوند.
-      در بحث دیش‌های ماهواره هم در شهرهای بزرگ اندونزی مردم به شرکت‌هایی مراجعه می‌کنند و دستگاه‌هایی را با نام کیبل دریافت می‌کنند. این کیبل‌ها به گونه‌ای طراحی شده که تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای مجاز بدون داشتن هیچ مشکلی پخش می‌شوند و مردم می‌توانند این شبکه‌ها را دریافت کنند. در حقیت شبکه‌ها پس از گذشتن از فیلتر ماهواره‌ای می‌توانند برای مردم قابل دریافت باشند.
-     مردم نمی‌توانند هر شبکه‌ای که دلشان خواست را تماشا کنند. برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای، کنترل‌شده تحویل مردم می‌شود. البته در این سیاست تلاش شده تا فیلتر شدن شبکه‌ها هم حد و مرزی داشته باشد و شامل همه شبکه‌ها نشود. تنها شبکه‌های مروج فرهنگ پورنو و فیلم‌های مبتذل مسدود می‌شوند.
-      به عنوان سفیر اندونزی در ایران فضای انتخاباتی در اندونزی را نسبت به ایران بسیار متفاوت می‌بینیم. در اندونزی از دو سال قبل می‌دانیم که قرار است چه احزابی وارد میدان شوند و کارها یک‌شبه نیست اما این روزها در ایران حتی ما اطلاع نداریم که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران که چند ماه دیگر برگزار می‌شود، چه کسانی می‌خواهند کاندیدا شوند. این در حالی است که انتخابات اندونزی سال 2014 برگزار می‌شود، اما از الان مردم به دنبال آشنایی با احزاب و گروه‌های انتخاباتی هستند. من به شخصه نمی‌توانم تنها با خواندن یک مطلب در رسانه‌ها درباره انتخابات با تمامی کاندیداها و دیدگاه‌ها و عقاید آشنا شوم، بلکه معتقدم باید به صورت مستمر رسانه‌ها تمامی ابعاد انتخابات را برای مخاطب موشکافی کنند. رسانه‌ها در این بین برای داغ شدن فضای انتخابات نقش بسیار مهمی دارند.
متن کامل این مصاحبه در سی‌ودومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است.
کد: 415
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • سیاست اندونزی برای ماهواره شبیه ایران است
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH