|  ورود به سايت  |  1397/10/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/12/22 نظرات: 0 نظر نمایش: 2020 مرتبه تعداد امتیاز: 7   (Article Rating)
عدم استقبال مردم از سینما در سال 91 در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است

 عدم استقبال مردم از سینما در سال 91 در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است

 مصطفی محمودی منتقد سینما در ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه مدیریت ارتباطات که از طریق سایت www.prshop.ir  قابل تهیه است، دلایل عدم استقبال مردم از سینما در سال 91 را بررسی کرده است.

 او در مقدمه یادداشت خود آورده: آخرین سال فعالیت تیم سینمایی دولت دهم از لحاظ آمار و ارقام فروش قابل تأمل است؛ نگاهی به فروش ریالی فیلم‌های سینمای کشور نشان می‌دهد که در سال 91 تعداد تماشاگران سینمای ایران به حدود ۹ تا ۱۰ میلیون مخاطب رسیده که این مسأله در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. به معنای دیگر در این سال، سرانه هر ایرانی برای دیدن فیلم در سینما فقط ۱۰ دقیقه بوده و معنای دیگرش این است که هر ایرانی در هر ۹ سال یکبار سینما می‌رود و این یعنی گسسته شدن ارتباط مردم با مدیوم مطرح و مهمی به نام سینما و رویگردانی آنها از این هنر- صنعت. گسسته شدن این ارتباط در نهایت منجر خواهد شد به ایجاد کانال‌های ارتباطی جدید از سوی مردم برای جبران رابطه قطع شده که معنایی جز استقبال از شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای، افزایش تیراژ فروش فیلم‌های شبکه قاچاق و حتی افزایش بازدید از شبکه‌های مجازی‌ای که از آن‌سوی آبها هدایت می‌شوند، ندارد.

اما چرا این اتفاقات رخ داد؟

محمودی با بررسی و تحلیل شرایط حاکم بر سینمای ایران به این پرسش پاسخ داده و در بخش دیگری از نقد خود نگاهی داشته به عملکرد دولت‌ها در سینمای ایران در مدت زمان 20 سال اخیر از زبان آمار و ارقام.

 از نظر تعداد تماشاگران سینما می‌توان عنوان موفق‌ترین دولت را به دولت‌های پنجم و ششم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از سال 1371 تا 1376 به ریاست‌جمهوری اختصاص داد که در این مدت با میانگین 3/51 میلیون مخاطب سالیانه موفق شد تا آمار مناسبی را از نظر استقبال تماشاگران از سینمای ایران بر جای بگذارد. در رده دوم نیز دولت هفتم و هشتم با میانگین 7/22 میلیون مخاطب سالیانه قرار می‌گیرد که اگرچه رقم نگران‌کننده‌ای است اما نگاهی به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه می‌تواند دلایل این ریزش تلقی شود و متأسفانه در پایان و آخرین رده نیز می‌بایست از دولت نهم و دهم نام برد که با میانگین 3/14 میلیون مخاطب سالیانه شاهد نزول متوسط یک میلیون نفری مخاطب در هر سال بوده است. از دیگر سو با نگاهی به تعداد بلیط‌های فروخته شده نیز در می‌یابیم که ضعیف‌ترین دولت در جذب مخاطب، دولت دهم (با فروش تقریباً 26 میلیون قطعه بلیط) بوده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در شاخص‌های سینمایی قیاس فروش سال‌ها به محاسبه پارامترهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیاز دارد و جز میانگین بهای بلیط که از سال 1370 تا 1391 بیش از 6000 درصد افزایش داشته است، معیار مناسبی برای سنجش موفقیت دولت‌ها در زمینه یاد شده متأسفانه به صورت مستند و مدون وجود ندارد.

متن کامل این یادداشت در ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه مدیریت ارتباطات قابل مطالعه است.

 

کد: 436
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  •  عدم استقبال مردم از سینما در سال 91 در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH