|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/12/28 نظرات: 0 نظر نمایش: 1509 مرتبه تعداد امتیاز: 22   (Article Rating)
زایش طبیعت کودکی در سال نو

 زایش طبیعت کودکی در سال نو

نگین حسینی

کارشناس ارتباطات

زمان که می‌گذرد، به راستی تیغه‌ای دولبه است: پیر می‌کند و جوان می‌کند، شادابی می‌آورد و شادابی می‌برد، تمام می‌کند و آغاز می‌کند و شاید همین تضاد توأمان است که درک آدمی را از پدیده کهن اما همیشه تازه زندگی، در هاله‌ای تاریخی از پرسش‌های بی‌پاسخ نگه داشته است. به راستی چه رمزی است در سماع بی‌وقفه زمین به دور خودش و خورشید که گویی رقصی پایان‌ناپذیر در گردونه هستی است. چه رمزی است در حرکت دوار و بی‌وقفه کائنات بی‌قرار، در حالی‌که انسان‌نامی، غرق در ندانستن و غره بودن و لاف‌زدن، هنوز خیال می‌کند در مرکز آفرینش واقع است و ساکن‌ترین و معتبرترین نقطه قابل اتکای خلقت. زهی خیال باطل! که گویی آدمی این پندار نادرست را در رثای خویش و در امتداد خودبینی پایان‌ناپذیرش ساخته است تا یگانه ستایش‌گر پستی‌های خود باشد.

باری زمان با شتاب حرکت می‌کند و آن گفته قدیمی که «هرچه بزرگ‌تر می‌شوی، زودتر می‌گذرد» با غروب خورشید هر روز، درستی خود را بیشتر نشان می‌دهد. گویی زندگی و عناصر آن، زمان، مکان، آدم‌ها، ارتباط‌ها، فکرها، گفتارها، رفتارها، در پیچیدگی پایان‌ناپذیری فرورفته‌اند و درک آدمی از این کلاف بی‌سر و ته، در گذر روزها و ماه‌ها و سال‌هاست که نقطه پایانی می‌نهد بر خیال‌انگیزی روزهای خوش کودکی و کشداری دلپذیر سال‌هایی که در بی‌خبری ارزشمندی ‌می‌گذشت؛ بی‌خبری از لکه‌های سیاه بودن، از طبع نامطبوع انسانی، از صاف نبودن دل‌ها و دست‌ها و زبان‌ها، از نخواندن حرف‌ها از نگاه‌ها...

چه عالم بی‌‌هیاهویی بود روزگار کودکی؛ آن زمان که نقطه اوج داستانی‌اش، آخرین روزهای آخرین ماه سال بود، دلهره شیرین تعطیلات نوروز، دل‌خوری از مشق‌های نامهربان عید که گویی انتقام‌گیری بزرگ‌ترها بود از «دو - سه هفته خوردن و خوابیدن»؛ پایان انتظار یک ساله برای خرید سال نو، یک جفت کفش و دامن و شلوار عید که حتماً پنهان می‌شدند در پستوی کمدها تا هرچه «نو»تر بمانند. چه شیرین بود روزگاری که تلخی‌هایش نیز چنان مسموم نبود و آب می‌شد در رویاها و امیدهای دور و دراز. گویی روزهای چشم‌انتظاری برای رسیدن دستمزد ناچیز آخر ماه پدر، شب‌های گرسنگی، تپیدن قلب گنجشک‌های کوچک از اضطراب هواپیماهای دشمن روی آسمان شهر، صف دراز نفت و خرید کوپنی برنج و روغن و شکر... هیچ مصیبتی با تمام قدرتی که بزرگ‌ترهای ستمکار در آن دمیده بودند، قوی‌تر از خیال کودکانه امیدوار ما نبود و همان قدرت جادویی، فرشته نجات ما بود در سخت‌ترین روزها و اتفاق‌ها.

کودکی؛ آن روزگار پر از اعجاز، سال‌های تکرارنشدنی نشناختن عمق بدی‌ها و شناختن بی‌نهایتی خوبی‌ها، روزهای کشف پرشور علامت سؤال‌ها، بهت‌ها و درخودفرورفتن‌ها، رویاهای گره‌خورده با دم ماهی‌های قرمز که در تنگ‌های تنگ نیز رسم بازیگوشی را از یاد نمی‌بردند، آرزوهای تنیده در بوی سمنوی دست‌فروش سرمازده کنار خیابان، انتظار شیرین برای پهن کردن سفره هفت‌سین و از راه رسیدن سال نو چون مسافری نامریی و دوست‌داشتنی... باری، هرچه بود و هر رنگی داشت، همه از آن بود که هنوز درهای شناخت بی‌رحم دنیا به روی ذهن کودکانه‌مان باز نشده بود. هنوز نمی‌دانستیم که مغازه‌دار معتمد محله چه پستوی سیاه و پررازی دارد، که زن همسایه غروب‌ها کجا می‌رود، که دوست‌ترین آشنای خانواده مترصد چه فرصتی است... نمی‌دانستیم و شاد بودیم. روزگار در چنبره رویاهای ما گرفتار بود و نه ما در دام روزگار. نمی‌دانستیم و نمی‌دانستیم و نمی‌دانستیم و زمان کش می‌آمد در جهل شیرینِ ما و مکان بزرگ‌تر از آنی بود که وقتی قد کشیدیم، با حیرت به کوچکی‌اش نظر دوختیم. ندانستیم که زوایه دید کودکانه‌مان همواره از پایین به بالا بود و هر آن‌چه که روبه‌روی دید ما قرار داشت، درشت‌تر می‌نمود.

زمین در چرخش جادویی خود، زمان در سرعت پرشتاب خود، گردونه هستی در حرکت دوار جاودانی خود، زندگی در فرآیند گویی شیمیایی تبدیل از بودن به شدن خود، همگی در این جنبش مداوم دست در دست هم داده‌اند تا در چرخه‌ای همیشگی، موجودی انسان‌نام را از نبودن به تولد، از کودکی به بزرگسالی، از بزرگسالی به مرگ، از مرگ به زندگی دوباره تحویل دهند و عجبا که در این چرخه شگفت‌آور، آن‌چه که به سرعت از یاد آدمی می‌رود، نه خاطرات شیرین کودکی، که ماهیت دوست‌داشتنی «انسان کودک» است؛ همان انسان که کودک است. چگونه است که خاطره‌ها از یاد نمی‌روند اما طبیعت بی‌غشی که شیرین‌ترین آنها را رقم زدند، در خاطر نمی‌ماند. یا شاید که فقط «مورد تقدیر»ی تأسف‌بار از بابت تکرارناپذیری‌اش قرار گیرد. تا آدمی زنده است، آن طبع کودکانه، آن صافی و بی‌ریایی، آن زلال همیشه جاری با او هست و چون آتشفشانی خاموش، بی‌قرار سر زدن از پس لایه‌های سنگین بزرگسالی است. سال نو می‌شود، رخت و جامه‌ها تازه می‌شود، بوی خاطرات خوش کودکی می‌آید اما دریغ از دستی که بر آن در چوبی کهنه کوفته شود... دریغ از زایش طبیعت کودکی در سال نو و سال‌‌های نو...

کد: 440
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  •  زایش طبیعت کودکی در سال نو
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH