|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/01/18 نظرات: 1 نظر نمایش: 3587 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
ارتباطات ديجيتال چيست؟

ارتباطات  ديجيتال چيست؟

  نوشتهديويد اي. بلك

مترجم: دکتر يونس شكرخواه/ استاد رسانه

منبع: ماهنامه مدیریت ارتباطات- فروردین 92

از نظر فني رسانه‌هايي هستند که مي‌توانند داده‌ها را به صورت ديجيتال ذخيره، ارسال و دريافت کنند. منظور از ديجيتال مجموعه‌اي از سيگنال‌هاي خاموش/ روشن است (ميليون‌ها در هر بار). اصطلاح ديجيتال معمولاً با آنالوگ درک مي‌شود. رسانه آنالوگ از فرم‌هاي نوساني پيوسته مثل امواج و نور استفاده مي‌کند، حال آنکه در سيستم ديجيتال، اطلاعات به صورت بيت‌هاي(Bit)خاموش و روشن عرضه مي‌شود. اصطلاح بيت در علوم کامپيوتري و فناوري ديجيتال مفهومي فني دارد؛ در واقع هر بيت کوچک‌ترين واحد تجزيه‌ناپذير حافظه يا اطلاعات است كه همواره در حالت خاموش يا روشن قرار دارد. اين سيستم در رياضيات رقمي (دوتايي) که در کامپيوتر مور استفاده قرار مي‌گيرد، به صورت 1 و 0 (يک و صفر) عرضه مي‌شود.

رسانه ديجيتال همه چيز را به صورت همين 1 و 0 نشان مي‌دهد. سطح يک سي‌دي موسيقي پوشيده از اين بيت‌هاست. نامه‌هاي الکترونيک و اسناد اينترنتي به وسيله آنها منتقل مي‌شوند. در سيستم پخش شبکه‌اي ديجيتال، تصاوير به بيت تبديل مي‌شوند و البته کاربران رسانه‌هاي ديجيتال به جاي آنها، موسيقي مي‌شنوند و متن و تصوير مي‌بينند و علي‌القاعده، در اين ميان، وظيفه رمزگذاري و رمزگشايي از اين داده‌هاي صفر و يکي بر عهده تجهيزات است.

تجهيزات صوتي و تصويري از اطلاعات ديجيتال استفاده مي‌کنند تا صداها و تصاوير را با وضوح مناسب بازسازي کنند. حواس انسان به اين وسيله آنها را به صورت پيوسته و ممتد دريافت مي‌کند. اين پديده (يعني ساخت تصوير با صدا و واحدهاي منقطع اطلاعات) در واقع شبيه پديده نگاه کردن به يک عکس است که از نقاط ريز تشکيل شده. اگر چشم به حد کافي با عکس فاصله داشته باشد، نقاط به يکديگر پيوند مي‌خورند و اشکال يکپارچه و يکدست به نظر مي‌رسند.

البته مي‌توان گفت اساس ارتباطات ديجيتال (digital communication) در سطوح گسترده بر همين پديده استوار است و به همين دليل مي‌توان فناوري‌هاي ديجيتال را کاملاً بر اساس جنبه‌هاي فني شناسايي و تعريف کرد. در عين حال، برخي از اين فناوري‌ها کارهاي متفاوت زيادي انجام مي‌دهند و به شکل‌هاي متفاوتي يك فناوري ديجيتال را به فناوري ديجيتال ديگري مرتبط مي‌سازد -براي مثال ارتباط سي‌دي با تلويزيون‌هاي وضوح بالا -(HDTV)  يا ارتباط اينترنت با موبايل- شيوه‌اي است که در آن اصطلاح «ديجيتال» به نماد نوعي ارتباطات خاص، زيبايي‌شناسي و حتي نوعي نظم اجتماعي تبديل شده است.

اين اصطلاح براي بسياري از مصرف‌کنندگان و بينندگان رسانه‌هاي الکترونيک اهميت چنداني ندارد. با اين حال، واژه ديجيتال از سوي صنايع الکترونيک و دست‌اندرکار سرگرمي به عنوان دال و نشانه مدرنيته، کارآيي و وضوح انتخاب شده است. براي طبقه‌بندي فناوري‌هاي ديجيتال بايد استراتژي مشخصي در بازاريابي داشت و همچنين در قبال رسانه‌ها و کارکردهاي مخاطبان. از ديگر سو، بايد به ارتباط رسانه‌ها با يکديگر آگاهي و با آن برخورد دقيقي نيز داشت. واژه «ديجيتال» براي اهداف مبتني بر نظريه‌ها نيز هيچ مفهومي ندارد؛ براي مثال براي پژوهشگري که در حوزه تأثيرات رسانه‌ها کار مي‌کند، مطالعه اعتياد به تلويزيون از اين زاويه که آيا سيگنال‌هاي تلويزيوني ديجيتال هستند يا آنالوگ، هيچ محلي از اعراب ندارد. به همين ترتيب، مفهوم «ارتباطات ديجيتال» نيز به عنوان مفهومي منتزع و منفرد چيزي جز خيال نيست؛ البته خيالي جذاب که بسياري از تاريخ‌دان‌ها و حتي همين نظريه‌پردازها را به خود جذب کرده است.

 انعطاف و افسانه رسانه‌هاي همگرا

از آنجا که انواع رسانه‌هاي ديجيتال براي ذخيره اطلاعات (متن، صدا، تصوير، سيگنال تلويزيوني و غيره) از يک شيوه استفاده مي‌کنند، رسانه‌هاي متفاوت از انعطاف بالقوه‌اي برخوردار شده‌اند. مجموعه‌اي از آهنگ‌ها را مي‌توان در يک فايل کامپيوتري ذخيره و با استفاده از نرم‌افزارهاي کامپيوتري به دلخواه در آنها تغييراتي ايجاد کرد و در عين حال مي‌توان براي تأمين دسترسي همگاني به اين مجموعه موسيقي، آن را در سايت اينترنتي مشخصي گذاشت.

نکته ديگر اين است که بازسازي و تکثير کامل و بي‌عيب و نقص اطلاعات ديجيتال نيز امکان‌پذير است چرا که داده‌هاي ديجيتال بر خلاف داده‌هاي آنالوگ کاملاً در قالب صفر و يک و به شکل توالي‌هاي تکرارشونده قابل ذخيره شدن هستند اما همين سهولت تکثير اطلاعات ديجيتال، در ميان شرکت‌هاي دست‌اندرکار توليد داده‌هاي ديجيتال که در عين حال به دنبال سودآوري هرچه بيشتر هستند، نگراني‌هايي را دامن زده است. امکان کپي کردن اين اطلاعات و از جمله کپي يک آلبوم موسيقي يا يک فيلم سينمايي با اهداف چنين شرکت‌هايي مغايرت دارد و اين امور در حالي به وقوع مي‌پيوندند که خود اين شرکت‌ها به دنبال ديجيتال‌سازي کل يک فرهنگ هستند. طرح موضوع انعطاف رسانه‌هاي ديجيتال و سازگاري اين رسانه‌ها با يکديگر تا حد زيادي به افسانه شبيه است و حتي مي‌توان گفت گاه چيزي جز ابزار بازاريابي نيست.  شرکت‌هايي که در عرصه فناوري‌هاي ديجيتال فعاليت مي‌کنند، براي ايجاد رقابت، استانداردهاي خاص خود را از جمله در سيستم‌هايي ذخيره داده‌ها يا در نرم‌افزارهاي پردازش تصاوير به کار مي‌گيرند و در اين حيطه هرگز با يکديگر همکاري نمي‌کنند. بنابراين کاربران مجبور مي‌شوند به جاي شرکت در يک جهان واحد ديجيتال در دنياي ديجيتال خاص يک شرکت به سر ببرند.

جالب اين است که وقتي پاي بازاريابي براي همين شرکت‌ها به ميان مي‌آيد، به جاي بحث انعطاف و سازگاري تجهيزات ديجيتال با يکديگر، هر شرکت با استفاده از عبارات و شعارهاي اتوپيايي دنياي واحد، به تبليغ کالاهاي خود مي‌پردازد. واقعيت امر اين است که در پشت صحنه اين تجهيزات ارتباطي ديجيتال -که قرار است يکپارچه و همگرا شده و از استانداردهاي يکسان استفاده کنند- اصلاً چنين قصد و غرضي وجود ندارد و قرار هم نيست که به وجود آورده شود.

کهنه شدن سريع برنامه‌ها و ابزارها که به نظر مي‌رسد امري تعمدي است و همچنين خطاپذيري و نقص‌هاي دستگاه‌ها و تمايل نداشتن شرکت‌هاي جاه‌طلب به همکاري با يکديگر باعث شد که بينش آرمان‌شهري کاملاً پوچ به نظر برسد. با اين همه، بسياري از صاحب‌نظران، بحث ارتباطات ديجيتال را جدي گرفته‌اند و معتقدند اين ايده در قياس با ساير شکل‌هاي الکترونيک يا ارتباط جمعي تفاوت اساسي دارد و ظهور رسانه ديجيتال نويدبخش تحولات اساسي در سازمان‌هاي اجتماعي، رفتار و ضمير ناخوداگاه انسان است.

خدمات‌رساني يکپارچه يا همگرايي يکي از افسانه‌هاي ديجيتال‌سازي است که به طرزي پيوسته و مستمر به آن دامن زده مي‌شود و اين بحث چيزي جز تمرکز بر جزئيات بي‌معني نيست. براساس اين همگرايي که ظاهراً به زودي تحقق نيز خواهد يافت، تمامي وسايل ارتباطي منازل مردم از جمله تلفن، اينترنت، تلويزيون، راديو و ديگر خدمات ارتباطي، فقط با يک منبع تغذيه خواهند شد. اين منبع نيز همان سيمي است که وارد خانه مي‌شود. در حال حاضر تمامي تحقيقات و برخوردهاي تبليغاتي حول همين سيم دور مي‌زند به اين معني که يک کابل فيبر نوري جايگزين سيم‌هاي تلفن، تلويزيون و احتمالاً آنتن‌هاي هوايي خواهد شد.

با اين همه، برخي نيز معتقدند که تعداد سيم‌ها -چه پنج سيم يا شش سيم- ارتباطي به عادات استفاده از رسانه‌ها و بحث تعاملي شدن آنها يا دسترسي مردم به منابع توليد محتوا ندارد. از اين منظر، همگرايي، پديده‌اي خيره‌کننده و صرفاً فناورانه، اما از جنبه سياسي پديده‌اي انحرافي و نامربوط به شمار مي‌آيد. در اين زمينه دو کتاب وجود دارد که دو ديدگاه کاملاً متضاد را در قبال فرهنگ ديجيتال به تصوير مي‌کشد. از يک‌سو نگروپونته (Negroponte) ارتباطات ديجيتال را عامل تعيين‌کننده در تمامي فرهنگ‌ها و جوامع مي‌داند و معتقد است ارتباطات ديجيتال عصر حاضر (و آينده) را از گذشته جدا مي‌کند و از سوي ديگر استول (Stoll)  اظهار مي‌دارد که بسياري از شيوه‌ها و کنش‌هاي غير ديجيتال ويژگي‌ها و اهدافي دارند که فناوري ديجيتال هرگز قادر به تأمين آنها نيست. استول که در پاره‌اي اوقات در استدلال‌هايش به جاي واقع‌گرايي به نگاهي نوستالژيک تکيه مي‌کند، جاروجنجال‌هاي تبليغاتي حول و حوش فناوري‌هاي ديجيتال را به طرزي سيستماتيک بررسي کرده و تا حدي زيادي از نيرنگ‌هاي تبليغاتي اين عرصه پرده برداشته است.

کد: 442
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • ارتباطات  ديجيتال چيست؟
  • ارتباطات  ديجيتال چيست؟
  • ارتباطات  ديجيتال چيست؟
  • ارتباطات  ديجيتال چيست؟
امتیاز بندی

نظرات
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH