|  ورود به سايت  |  1397/06/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 

 

 

       
  شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
  شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
   شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 

شماره94   اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/03/13 نظرات: 0 نظر نمایش: 4716 مرتبه تعداد امتیاز: 12   (Article Rating)
بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات چه وقت است؟

بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات چه وقت است؟
محسن گودرزی در مصاحبه با سی‌‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات پاسخ می‌دهد : بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات چه وقت است؟

 بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات روز پایانی تبلیغات است. برای همین آخرین نظرسنجی را روز چهارشنبه انجام می‌دهند و نتایجش را پنج‌شنبه منتشر می‌کنند و جمعه هم روز انتخابات است. چهارشنبه آخرین روز تبلیغات است و افکار عمومی شکل گرفته است. اگر موازین علمی در انجام این نظرسنجی رعایت شده باشد، با میزان خطای کمتری امکان پیش‌بینی دارد.

فرشید مقدم و آرش محبی در سی‌‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات مصاحبه مفصلی با محسن گودرزی در مورد نظرسنجی داشته‌اند. ‌آن‌ها گودرزی را چنین معرفی کرده‌اند: اگر نگوییم بهترین، قطعاً یکی از بهترین‌های حوزه نظرسنجی در ایران دکتر محسن گودرزی است. وی در سال 1374 واحد افکار عمومی را در مرکز تحقیقات صداوسیما پایه‌گذاری کرد و در بسیاری از نظرسنجی‌ها و نگرش‌سنجی‌های ملی پس از انقلاب اسلامی، ردپایی از وی وجود دارد. در سوابق پژوهشی دکتر گودرزی، پیمایش ملی تحولات فرهنگی ایران، پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (پیمایش ملی در 28 مرکز استان کشور) و انجام بیش از 60نظرسنجی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی ثبت شده است. از وی دو کتاب، یکی با همکاری عباس عبدی به نام «تحولات فرهنگی در ایران» و دیگری «فرهنگ، توسعه و سیاست» منتشر شده است.
گودرزی در گفت‌وگو با مدیریت ارتباطات، از نظرسنجی به مثابه یک روش علوم اجتماعی دفاع کرده است. وی معتقد است اصل نظرسنجی در ایران قابل دفاع است و می‌گوید منتقد کسانی است که وقتی نتایج نظرسنجی به آنها ارائه می‌شود قبل از هر گونه بررسی می‌گویند دقت ندارد. وی سلیقه‌ای و شخصی بودن مبنای قضاوت درباره نظرسنجی را یکی از مشکلات مهم این حوزه می‌داند و می‌گوید: «از مدیران گرفته تا مردم عادی و حتی دانشگاهیان به این عارضه دچار هستند».
بخش‌هایی از نقطه‌نظرات گودرزی را می‌خوانید. متن کامل این گفت‌وگو در سی‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است.
-     شاید در ایام انتخابات نظرسنجی‌هایی انجام شود اما به طور کل نظرسنجی در سطح کشور کم انجام می‌شود و تعداد مؤسسه‌هايي که به طور منظم نظرسنجی کنند نیز کم است. نتايج نظرسنجي چند مؤسسه‌اي هم كه کار می‌کنند، معمولاً منتشر نمی‌شود. متأسفانه مؤسسه خصوصی هم نداریم. اگر مؤسسه‌هاي خصوصی شکل می‌گرفتند -کما این‌که مثلاً در مورد مؤسسه «آینده» این اتفاق افتاده بود- خيلي به رشد و انباشت دانش نظرسنجی در کشور كمك می‌شد. متأسفانه «آینده» متوقف شد. در «آينده» دانش نظرسنجی با دقت و با بنیان‌های علمی مناسبی شکل گرفته بود، زیرساخت‌های لازم مثل اطلاعات جمعیتی و توزیع آنها، نقشه‌های شهری، سازمان پرسش‌گری، بانک سؤالات و... مهیا شده بود. پس خیل عظیم نظرسنجی نداریم. تعداد معدودی مؤسسه نظرسنجی هستند که متعلق به بخش عمومی و دولتی هستند.
-     البته در ایام انتخابات انجام نظرسنجی طبیعی و ضروری است. به نظرم تعداد زیاد آنها نمی‌تواند محل انتقاد باشد. نظرسنجی‌ها در دوره انتخابات را باید به دو بخش تقسيم کنیم. دسته اول مربوط به نظرسنجي‌ها در زمانی است که هنوز فضای انتخاباتی شکل نگرفته است. این نوع نظرسنجی‌ها بیشتر به درد طراحی کمپین تبلیغاتی می‌خورد. اما دسته دوم به مفهوم «افکار عمومی» نزدیک‌تر است. طبق تعریف، افکار عمومی وقتی شکل می‌گیرد که گفت‌وگوی عمومی حول یک مسأله روز اتفاق می‌افتد. نظرات موافق و مخالف با هم تعاطی دارند و محصول آن تبدیل به یک خواست یا اراده می‌شود. این نوع نظر تقریباً در روزهای پایانی رقابت‌های انتخاباتی شكل نهایی می‌یابد. در دوره‌ای که نظرسنجي‌هاي گروه اول انجام می‌شود، نظر مردم را نسبت به یک کاندیدا یا جریان خاص می‌توان در یک طیف از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف نشان داد. گفته می‌شود که دو سر طیف نظراتشان مشخص است اما در بین این دو حد، گروه بی‌تصمیم‌ها و مرددها قرار دارند. این مرددها کانون کمپین انتخاباتی هستند و از ابزار نظرسنجی در این دوره به عنوان یکی از ابزارهای کمپین استفاده می‌شود. این نظرسنجي‌ها قدرت پیش‌بینی افکار عمومی را ندارد. زيرا افکار عمومی هنوز شکل نگرفته است.
-         نظرسازی تعبیری منفی است و به ساختگی بودن نتایج نظرسنجی اطلاق می‌‌شود.
-     بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات روز پایانی است. برای همین آخرین نظرسنجی را روز چهارشنبه انجام می‌دهند و نتایجش را پنج‌شنبه منتشر می‌کنند و جمعه هم روز انتخابات است. چهارشنبه آخرین روز تبلیغات است و افکار عمومی شکل گرفته است. اگر موازین علمی در انجام این نظرسنجی رعایت شده باشد، با میزان خطای کمتری امکان پیش‌بینی دارد. اما مشکل ما در ايران این است که چون زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، انجام یک نظرسنجی در یک روز برای ما بسیار دشوار است. برای همین جامعه نمونه‌مان محدود می‌شود.
-     فرض ما این است که نظرسنجی از طریق نمونه انجام می‌شود ولی انتخابات مثل تمام‌شماری است. ما با نظرسنجی روز پایانی چند هدف داریم. یکی فهمیدن تغییرات افکار عمومی است. اینکه چه متغیرهايي روی افکار عمومی تأثیر گذاشته است. دیگری ارزیابی خود نظرسنجی و فنون آن است. نتیجه انتخابات دقت نظرسنجی ما را نشان می‌دهد.
-     نظرسنجی‌های ما معمولاً از چند شهر بزرگ مراکز استان انجام می‌شود. در واقع ما سازمان‌دهی لازم را نداریم که روز چهارشنبه در كل كشور نظرسنجی کنیم.
-     در ایام انتخابات دسترسی به روستاها سخت و پرهزینه است. روستاها دورند و بعضی از آنها خیلی کم‌جمعیت‌اند. از طرف ديگر انتخابات ما معمولاً در ماه خرداد برگزار می‌شود که فصل امتحانات است و بدنه پرسش‌گری ما که اغلب دانشجویان‌اند، درگیر امتحان هستند و مجبور می‌شویم از کسانی دیگر استفاده کنیم که تجربه لازم را ندارند و این باعث خطا می‌شود. در نظرسنجي انتخاباتی معمولاً نظر روستاها را کمتر داریم. معمولاً نظر 3-2 روستا را می‌گیرند و براساس همان کار می‌کنند. مواردی از این دست کار مقایسه را دشوار می‌کند و به لحاظ موازین روش‌شناختی تردیدهایی درباره آن وجود دارد.
-      نظرسنجی انجام می‌شود تا افکار عمومی که «مبهم» است، شناخته شود. اگر مشخص باشد که نتیجه انتخابات چیست، طبیعی است که نظرسنجی کاربرد نداشته باشد. تا قبل از انتخابات سال 76 نتیجه انتخابات قابل پیش‌بینی بود و در نتیجه نظرسنجی کاربرد چندانی نداشت. در انتخابات سال 76 پیش‌بینی سخت بود و به سادگی نمی‌شد نتیجه را حدس زد. آنجا دیگر معلوم نبود افکار عمومی چگونه واکنش نشان خواهد داد و نظرسنجی‌های انتخاباتی از آن زمان اهمیت پیدا کرد. البته مبنای نظرسنجی‌هایی که اكنون وجود دارد، به سال 74 بازمی‌گردد. آن زمان يك بخش نظرسنجی در مرکز تحقیقات صداوسیما بود كه درباره برنامه‌های تلویزیونی و میزان نفوذشان نظرسنجی می‌کرد. در نظرسنجی‌های سازمان البته گاهی نیز یکی دو سؤال عام‌تر گنجانده می‌شد. در سال 74 یک واحدی تحت عنوان افکار عمومی در مرکز تحقیقات صداوسیما شکل گرفت كه مدیرش من بودم. هدف این واحد این بود که راجع به مسائل اجتماعی نظرسنجی کند. در آن موقع نظرسنجی‌هایی درباره گرانی و سیاست‌های تعدیل ساختاری، مشکلات جوانان و سیاست‌های شهری و مسائلی از این دست انجام شد. نظرسنجی‌های انتخاباتی هم تا جایی که من می‌دانم از سال 76 شروع شد. البته یک مرکز سنجش افکار در وزارت ارشاد هم در سال‌های 74 و 75 و به دنبال تأسیس واحد افکار عمومی در صداوسیما راه افتاد که اولین نظرسنجی آن در مرکز تحقیقات معاونت مطبوعاتی انجام شد. یک نظرسنجی هم درباره هفته دولت انجام دادیم. آن کار پایه شکل‌گیری مرکز مستقل با موضوع سنجش افکار عمومی شد.
-        گودرزی در این گفت‌وگو به سؤوالات ذیل هم پاسخ داده است:
 آقاي دكتر! در اولين روزهاي شكل‌گيري مراكز نظرسنجي، واکنش‌ها به وي‍ژه واكنش مسؤولان به نتایج نظرسنجی‌ها چه بود؟
«آينده» چگونه آن نظرسنجي را انجام داد؟
نمونه‌گیری‌تان چگونه بود؟
خاطره ویژه‌ای از ارائه یک نظرسنجی و واکنش یک مسؤول دارید؟
 قبل از دوم خرداد یک نظرسنجی هم در وزارت ارشاد انجام شده بود که با درصد بالایی پیروزی آقای ناطق را پیش‌بینی کرده بود. آن نظرسنجی در اداره سنجش افکار انجام شده بود. آیا شما هم نقشی در آن داشتید؟
 مؤسسه‌هایی که کار نظرسنجی می‌کنند باید دارای چه ویژگی‌هایی به لحاظ تجربه، نیروی انسانی، وابستگی اقتصادی و... باشند؟
نظرسنجی‌های انتخاباتی موافقان و مخالفانی دارد. برخی می‌گویند انتشار یافته‌های نظرسنجی یک کاندیدا را در برابر افکار عمومی منفعل می‌کند یا روی نظر مردم تأثیر منفی می‌گذارد. نگاه‌های مثبتی هم وجود دارد که از واقع‌نمایی اکثر نظرسنجی‌ها دفاع می‌کند. شما با کدام نظر موافقید؟
پس شما منتقد نظر آقای عباس عبدی هستید؟ وی در یادداشتی با عنوان نظرسنجی حبابی گفته‌اند نظرسنجی در ایران نشدنی است.
تا جایی که می‌دانیم اکثر نظرسنجی‌های انتخاباتی در ایران تلفنی است. نظرسنجی تلفنی چقدر اعتبار دارد؟
نظرسنجی‌های انتخاباتی از آن موضوعات حساس است؟
نظر شما درباره نظرسنجی‌های اینترنتی چیست؟
آیا رسانه‌ها می‌توانند مؤسسه خوبی برای انجام نظرسنجی باشند؟
شما نظرسنجی‌های بی‌بی‌سی را دیده‌اید و نقد هم کرده‌اید. نظر شما راجع به نظرسنجی‌های بی‌بی‌سی چیست؟
 نظرسنجی‌های رویترز را دیده‌اید؟
نظرتان راجع به کارهای گالوپ چیست؟ تا جایی که می‌دانیم اکثراً نظرسنجی‌هایش را تلفنی انجام می‌دهد.
پس به طور کلی نمی‌توانید درباره اعتبار یک مؤسسه‌ای مثل گالوپ صحبت کنید؟
آقای دکتر! از تجربه دفتر طرح‌های ملی بگویید. چه کارهایی انجام دادید؟
ضرورت انجام این مطالعات گسترده و لابد پرهزینه چه بود؟
این مسائلی که می‌گویید برای عامه مردم شاید خیلی ملموس نباشد، اما برای مدیران و سیاست‌گذاران به نظر باید بدیهی باشد. پس چرا دفتر طرح‌ها را منحل کردند؟
آقای گودرزی بعد از سال 1384 مشغول چه کارهایی بوده‌اند؟ و...

 

کد: 454
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • بهترین زمان برای انجام نظرسنجی و شناخت نظر افکار عمومی درباره انتخابات چه وقت است؟
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH