|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/03/20 نظرات: 0 نظر نمایش: 2906 مرتبه تعداد امتیاز: 6   (Article Rating)
اعضای کنسرسیوم محتوای ملی باید تنگ‌نظری در عرضه منابع را کنار بگذارند

اعضای کنسرسیوم محتوای ملی باید تنگ‌نظری در عرضه منابع را کنار بگذارند

انتقاد رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از کتابخانه‌های مجلس، دانشگاه تهران و آیت‌الله مرعشی!

  نسخ و اسناد نگهداری شده در کتابخانه‌ها و آرشیوهای ملی، داشته‌های فرهنگی ملتی هستند که بخشی از هویت آن را تشکیل می‌دهند. باید توجه داشت که دسترس‌پذیر کردن این منابع اطلاعاتی برای محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی، نه تنها موجب افزایش شناخت آنها از فرهنگ و تمدن هر کشور می‌شود بلکه می‌تواند زمینه توسعه فرهنگی، به ویژه در خارج از کشور را فراهم کند. ماهنامه مدیریت ارتباطات پس از نزدیک به 2سال ریاست اسحاق صلاحی بر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با وی گفت‌وگویی انجام داده که بخش‌هایی از آن را اینجا و متن کامل را در سی‌وهفتمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات- خرداد 92- مطالعه کنید.
-         این سازمان صیانت از آثار مکتوب و مستند کشور را برعهده دارد و براساس اساسنامه، مکلف است آنچه در داخل و خارج از کشور درباره ایران و اسلام تولید می‌شود، در کتابخانه ملی جمع‌آوری کند. همچنین اسناد جمع‌آوری شده در آرشیو ملی نگهداری می‌شوند. بنابراین گردآوری، سازماندهی و نگهداری از اسناد و میراث مکتوب یکی از کارکردهای اصلی این سازمان است.
-         طی 2سال گذشته به جای این‌که تنها بخواهیم میراث‌دار باشیم، می‌خواهیم در میراث‌سازی هم ایفای نقش کنیم. اگر بتوانیم داشته‌های مخازن و سایر کتابخانه‌های غیردولتی و دولتی را درون شبکه‌ای قرار دهیم که سهل‌الوصول بوده و قابل دسترس برای پژوهشگران داخل و خارج باشد آن موقع می‌توانیم بگوییم در بازتولید دانش و ایجاد یک تمدن ایرانی اسلامی موفق بوده‌ایم.
-         اگر در قرن 21 خست و بخل به خرج داده و منابع و اطلاعات را در مخازن دربسته قرار داده و شرایط دسترسی را سخت کرده و اطلاع‌رسانی را به حداقل برسانیم با این نگاه محدودی که ایجاد می‌کنیم دیگران را از دسترسی به منابع محروم می‌کنیم. این نگاه متناسب با پارادیم حاکم بر قرن 21 نیست.
-         براساس هدف استراتژیک سازمان قرار است در ایران 1404 همگام با سند چشم‌انداز 20ساله کشور «هاب ملی دانش» شویم. در همین راستا زیرساخت‌های فناوری خود را توسعه دادیم و آموزش نیروی انسانی را تکمیل کردیم.
-         برای آنکه هاب دانش ملی بشویم باید آشتی بین محیط مجازی و داشته‌های خود ایجاد کنیم و منابع را اسکن کرده و در محیط دیجیتال قرار داده و از فضای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری استفاده کنیم.
-         در گذشته معضل جدی سازمان این بود که داشته‌ها باید اینجا باشد و هر فردی که به این منابع نیاز داشت باید به این مکان مراجعه می‌کرد و این اطلاعات را دریافت می‌کرد، اما من این نگاه را در تضاد با تغییر پارادایم قرن 21 می‌دیدم. این یعنی مرگ سازمان!
-         تاکنون از 35هزار نسخه خطی، 34هزار جلد را اسکن کرده و دسترس‌پذیر کردیم. این در حالی است که در گذشته حتی نمی‌توانستیم فهرست 12هزار جلد نسخه خطی را ببینیم، اما امروز به همه این منابع دسترسی داریم. ما در تالار دیجیتال‌مان بیش از 30هزار ذخیره دیجیتال داریم. همچنین تاکنون 80هزار پایان‌نامه به این سازمان وارد شده که 12هزار جلد آن اسکن شده و 200هزار مورد دیگر قرار است وارد سازمان شود. این اقدامات نتیجه تغییر رویکرد ماست. در حدی که قانون به ما اجازه دهد این منابع روی سایت قرار می‌گیرد. امروز تمام فهرستگان نسخ خطی، کتاب و پایان‌نامه را می‌توانید از روی نسخه موبایل جست‌وجو کنید.
-          سایت کودکان و نوجوان ما یکی از قوی‌ترین سایت‌های علمی ایران در سطح خارج از کشور است. امروز وقتی یک فرد خارجی به کتابخانه ملی می‌آید نگاهش تغییر می‌کند و خودش خواهان این است که با ما همکاری داشته باشد، چون بضاعت کتابخانه ملی برای پژوهشگران مهم است. با این وجود کتابخانه ملی همچنان غریب است.
-          باید در حوزه بین‌الملل با مراکز فرهنگی کشورها ارتباط‌گیری کرده، هزینه کنیم و با پژوهشگران ارتباط برقرار کنیم. این‌گونه آنها مبلغ سیستم ما می‌شوند و پژوهشگران را به ما ارجاع می‌دهند.
-          مهم‌ترین مشکل نداشتن منابع مالی است. باید کتاب داشته باشیم که کتاب بفرستیم. خرید کتاب هم پول می‌خواهد! می‌دانیم که کتاب شهید مطهری اثرگذار است، اما ما این کتاب را به زبان روسی نداریم و ترجمه این کتاب به زبان روسی پول می‌خواهد! نیروی انسانی که قرار است در کشورهای دیگر نسخ ما را اسکن کنند، پول می‌خواهند! تجهیزات اسکن پول می‌خواهد! چاپ مشترک آثار، استقرار و آموزش نیرو پول می‌خواهد و اگر پول نباشد مشکلات حل نمی‌شود.
-         هنوز باور نداریم که یک کار فرهنگی دیر جواب می‌دهد اما اگر جواب دهد بسیار تأثیرگذار و عمیق است. دیپلماسی فرهنگی عمیق‌تر، ماندگارتر و مؤثرتر از دیپلماسی‌های سیاسی و اقتصادی است.
-          می‌خواهیم اسناد بومی هر استان دیگر به تهران نیاید و در همان‌جا مدیریت شود تا پژوهشگران بومی انگیزه بیشتری برای تحقیق داشته باشند.
-         کنسرسیوم محتوای ملی، کار بسیار خوبی است و ما نیز در آن نقش فعالی داشتیم. میزان محتوایی که کتابخانه ملی روی کنسرسیوم گذاشته نشان‌دهنده اعتقاد ماست. کتابخانه ملی تنها سازمانی است که محتوایش حق دانلود دارد. اما به نظر می‌آید که نگاه تنگ‌نظرانه به این عرصه آسیب جدی می‌زند. کتابخانه مجلس، کتابخانه دانشگاه تهران، کتابخانه آیت‌الله مرعشی و سایر مراکز کتابخانه‌ای که در این کنسرسیوم گردهم آمدند باید تنگ‌نظری در عرضه منابع را کنار بگذارند. بنابراین خست در دادن اطلاعات و منابع دلیل حرکت کند کنسرسیوم است که امیدوارم اصلاح شود.

کد: 460
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • اعضای کنسرسیوم محتوای ملی باید تنگ‌نظری در عرضه منابع را کنار بگذارند
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH