|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/04/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 1328 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
مطالب شماره(34-35)ماهنامه مدیریت ارتباطات را مطالعه کنید

مطالب شماره(34-35)ماهنامه مدیریت ارتباطات را مطالعه کنید

 

ماهنامه مديريت ارتباطات

ماهنامه تحليلي ، آموزشي و اطلاع رساني

شماره 34-35، اسفند 1391 و فروردين 1392
112 صفحه

 

 

 
سرمقاله
 
 انتظار لزوم كارآمدي بيشتر علوم ارتباطات
اميرعباس تقي پور   ص 13

 

 
 رهبر معظم انقلاب: مباني اسلامي بايد اساس طراحي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت باشد ص 14

 

 

 

 
ديدگاه
 
 رويكرد دو فضايي به پيشرفت اسلامي- ايراني؛ شورايعالي فضاي مجازي؛ ظرفيتي براي تحول عظيم فرهنگي، اقتصادي و سياسي
سعيد رضا عاملي   ص 15

 

 
 ارتباطات ديجيتال چيست؟؛ ديويد اي. بلك
يونس شكرخواه   ص 17

 

 
 روابط عمومي به مثابه عامل تغيير
اسماعيل قديمي   ص 18

 

 
 آيا انسان به اين همه تحول در سايه انقلاب ديجيتال نيازمند است؟
علي اكبر عبدالرشيدي   ص 20

 

 
 در اهميت تاريخ، فلسفه و نظريه هاي ارتباطات
غلامرضا آذري   ص 21

 

 
 2 نوع اخلاق رسانه اي و انتخابات/ شعر فرامرزي؛ رهاورد شبكه هاي اجتماعي
امير دبيري مهر، علي حيدري   ص 22

 

 
 الزامات موفقيت در اقتصاد مقاومتي
مهدي كرباسيان   ص 23

 

 
 تجربه هاي كسب و كار
علي جهاني   ص 24

 

 

 

 
يادداشت
 
 نقش روابط عمومي در پيشبرد اهداف بانك ها/ قدر پيشكسوتان را بيشتر بدانيم
غلامرضا كاظمي دينان، امير هوشنگ عباس زاده   ص 25

 

 
 چرا روابط عمومي جدي گرفته نمي شود؟/ خداحافظي با انديشه هاي مندرس!
غلامرضا كيامهر، ابراهيم رستميان مقدم   ص 26

 

 

 

 
بهاريه
 
 روابط عمومي، حرفه اي مغفول مانده در ايران/ فرصت شمار صحبت!/ چشم ها را بايد شست
سيدشهاب سيدمحسني، يحيي كمالي پور، جواد قاسمي   ص 27

 

 

 

 
تحليل سال
 
 يك سال گذشت: از «ناشكيبايي ديپلماتيك » تا «پذيرش ديپلماتيك »؛ رسانه هاي بيگانه: قرائتي با تحليل گفتماني
حسن بشير   ص 29

 

 
 بهار نوين در تئاتر ايران
مهرداد راياني مخصوص   ص 34

 

 

 

 
گزارش
 
 سال متفاوت!؛ بررسي دلايل عدم استقبال مردم از سينما در سالي كه گذشت
مصطفي محمودي   ص 35

 

 
 نقطه پرگار جهان امروز؛ دنياي رسانه ها در سال 1391 و 2012 چه شكلي بود
رضا قرباني   ص 36

 

 
 آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم؛ بررسي جشنواره فجر 31 از منظر ارتباطات، مديريت و اقتصاد رسانه
رضا قرباني   ص 39

 

 
 پخش فيلم هاي كوتاه جرائم شهري: خوب، بد، زشت؟؛ بررسي تاثيرات پخش فيلم يك دقيقه اي زورگيري خياباني
قاسم سرافرازي   ص 41

 

 
 بازاريابي خيرخواهانه و بهبود كيفيت زندگي
محمد مهدي واحدي   ص 42

 

 

 

 
پژوهش
 
 يافته هاي نظرسنجي درباره پيامك هاي تبليغاتي؛ 59/8 درصدا فراد به پيامك هاي تبليغاتي اعتماد ندارند ص 45

 

 
 تير به هدف نخورده پيامك هاي تبليغاتي
مهشيد مظلوم   ص 49

 

 
 از تنبيه مزاحم تا استراتژي بازدارنده؛ تجربه واكنش به پيامدهاي منفي تبليغات پيامكي در ساير كشورها
بهاره محبي   ص 50

 

 
 در ايران پيامك تبليغاتي نداريم؛ گفت و گو با مولف كتاب «جامعه شناسي تبليغات»
مهشيد مظلوم   ص 51

 

 
 بايد و نبايدهاي پيامك
احمد يحيايي ايله اي   ص 52

 

 

 

 
رسانه
 
 صداي من شنيدني نيست؛ تاملي درباب پديده موبايل
منوچهر دين پرست   ص 53

 

 
 در گفت و گو با علي اصغر كيا، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي عنوان شد: موبايل به مثابه يك رسانه تعاملي، تكميلي و تركيبي
محسن آزموده   ص 55

 

 
 حاشيه هاي حقوقي تلفن همراه
آرزو نوري   ص 56

 

 
 همراه تنهايي؛ نگرشي بر هويت ديجيتالي تلفن همراه
صابر صادقي   ص 58

 

 
 تلفن همراه به مثابه رسانه
حامد خزايي   ص 59

 

 
 همراه انسان
سياوش تفضلي   ص 60

 

 

 

 
اجتماعي
 
 ارسال سيگنال افسردگي از تبليغات شهري؛ كارشناسان از ياس و نااميدي در وراي تبليغات شهري خبر مي دهند
رضا فرخي   ص 62

 

 
 جامعه اي كه نشاط ندارد، هيچ چيز ندارد؛ عملكرد رسانه در بهبود وضعيت نشاط اجتماعي در گفت و گو با امان الله قرائي مقدم
ميثم بشيرنژاد   ص 63

 

 
 واكاوي نقش انتشار اخبار مسكن و ارتباط آن با وضعيت آرامش رواني جامع
احمد كارخانه   ص 66

 

 
 چه كساني مردم را از نردبان گراني مسكن بالا مي كشند؟! ص 67

 

 
 نوشته هايي كه حال ما را مي گيرند
محمدصادق زماني   ص 68

 

 

 

 
هنر و رسانه
 
 ديالكتيك تنهايي تئاتر وطن؛ در باره خبرنگاري تئاتر
سيداصغر نوربخش   ص 70

 

 
 ندا آل طيب، خبرنگار تئاتر:از دوران اوج مطبوعات براي ما فقط حسرت مانده است
مهسا مقدم   ص 71

 

 
 خبرنگاران ايتاليايي درباره كار در حوزه فرهنگ و هنر مي گويند: طغياني از ناآرامي ها يا دريايي آرام ص 72

 

 
 يادادشتي درباره جايگاه حوزه هاي تخصصي امر رايج خبرنگاران جهان سوم
پير پلويماكز  مترجم: ندا فراهاني ص 73

 

 
 بررسي مخاطرات و جذابيت هاي يك شغل: نهادهايي ناتوان از حمايت خبرنگاران بين المللي
ندا فراهاني   ص 74

 

 
 لورمالكوت: خبرنگار هنري باعث حركت و انگيزه در يك هنرمند مي شود
ندا فراهاني   ص 76

 

 

 

 
حاكميت اينترنت
 
 نگاهي به جدال بر سر حاكميت مهمترين ابزار ارتباطي عصر ما
مسعود عباسي   ص 78

 

 
 سياست گذاري در شبكه هاي نوين ارتباطي
مهدي فولادگر   ص 80

 

 
 حاكميت اينترنت؛ تدابير نو براي مقتضيات جديد در فضاي جهاني اطلاعات و ارتباطات چه خبر است؟
سيدتقي كمالي   ص 81

 

 
 در گفت و گو با استاد حاكميت اينترنت موسسه اينترنت آكسفورد مطرح شد: رقابت اقتصادي قوي مركزيت يك اكوسيستم زنده اينترنتي است
سيدتقي كمالي، الهه حسيني   ص 84

 

 
 منازعات و ديدگاه هاي مرتبط با حاكميت و شيوها داره اينترنت (دسته بندي كشورها و افتراق نظرها)
آرزو رنگچيان   ص 86

 

 
 بررسي التفات ها و محتواي انديشه ها درباره اينترنت گاورننس
عباس پورخصاليان   ص 88

 

 

 

 
يادداشت شفاهي
 
 يادداشت شفاهي به جاي يادداشت ژورناليستي مي نشيند؟
مجيد اعزازي   ص 91

 

 
 يادداشت شفاهي؛ متولد فضاي غيرحرفه اي
مجيد فروغي   ص 92

 

 
 يادداشت شفاهي؛ يادداشت فست فودي
علي حسين غريبي   ص 93

 

 
 گفت و گو با مهدي محسنيان راد درباره يادداشت شفاهي وقتي ابتكار عمل با مصاحبه شونده است
محسن آزموده   ص 94

 

 

 

 
فرهنگي
 
 هويت فرهنگي و ارتباطات ص 97

 

 
 جايگاه رسانه در مكان شناسي ذهن انسان معاصر ايراني و ارتباط آن با ميراث فرهنگي وي
حسين اكبري نسب   ص 98

 

 
 موزه ها؛ جلوه گاه ارتباطات انساني بر مبناي هويت فرهنگي جامعه
محمود ميرعزيزي   ص 99

 

 

 

 
مديريت ارتباطات فرهنگي
 
 گفت و گو با نادر محقق رئيس دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب: توسعه هنري صرف چندان راهگشا نخواهد بود ص 100

 

 
 گذري بر آيين نوروز از منظر انسان شناسي
محمد عارف   ص 102

 

 
 رئيس مركز مطالعات منطقه اي پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي مركزي و غربي: نوروز؛ ميراثي جهاني كه پيام آور صلح و دوستي است
راشد نصيري   ص 103

 

 
 بررسي تاثير متقابل اهميت ميراث فرهنگي بر تقويت ارتباطات بين المللي
ابراهيم رسولي   ص 104

 

 
 جشن هاي نوروز و باورهاي باستاني آن
محمدرضا ركني   ص 105

 

 
 ويژگي هاي ارتباطي؛ اساس ثبت جهاني در يونسكو؛ گفت و گو با رئيس دفتر تدوين پرونده هاي ميراث جهاني ايران
بهروز بلمه   ص 106

 

 
تعداد صفحات: 112 صفحه
تاريخ انتشار: 1/2/92
تلفن: 14-88931913 (021)
 
کد: 478
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • مطالب شماره(34-35)ماهنامه مدیریت ارتباطات را مطالعه کنید
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH