|  ورود به سايت  |  1397/10/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/04/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 1096 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
مطالب شماره(32)ماهنامه مدیریت ارتباطات را مطالعه کنید

مطالب شماره(32)ماهنامه مدیریت ارتباطات را مطالعه کنید

ماهنامه مديريت ارتباطات

ماهنامه تحليلي ، آموزشي و اطلاع رساني

شماره 32، آبان 1391
80 صفحه

 
سرمقاله

 پديده هاي ارتباطي را دير به رسميت مي شناسم
اميرعباس تقي پور   ص 11
مشاهده متن    [PDF 208KB]    


 مقام معظم رهبري: انقلاب هاي منطقه بايد حد فاصل خود را با استكبار جهاني مشخص كنند ص 12
مشاهده متن    [PDF 78KB]    
تحليل ماه

 جنگ غزه و قدرت هوشمند ايران
حسن بشير   ص 13
مشاهده متن    [PDF 296KB]    
نگاه ماه

 چرا مديران رسانه علاقه اي به مديريت رسانه ندارند و در اين رابطه چه مي توان كرد؟؛ لوسي كونگ، معروف ترين معلم و محقق استراتژي رسانه در جهان از فاصله علم و عمل مديريت رسانه مي گويد
مترجم: طيبه خداوردي ص 18
مشاهده متن    [PDF 189KB]    


 چرا بايد درس خواند؟؛ حاشيه اي بر يادداشت لوسي كونگ در باره فاصله علم و عمل مديريت رسانه
رضا قرباني   ص 19
مشاهده متن    [PDF 200KB]    
گزارش ماه

 جامعه اطلاعاتي و چالش هاي پيش روي ايران
مريم اسدي   ص 20
مشاهده متن    [PDF 202KB]    


 مديريت گفت و گوهاي استراتژيك درسازمان هاي رسانه اي
اميد جهانشاهي   ص 22
مشاهده متن    [PDF 137KB]    
استراتژي ماه

 دنياي جديد و هوشمند تبليغات سياسي
مترجم: اميد ترابي ص 24
مشاهده متن    [PDF 202KB]    


 گامي بلند در همگرايي روابط عمومي ها؛ دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي در تهران برگزار شد ص 26
مشاهده متن    [PDF 184KB]    


 قوم و قوميت گرايي بيش از يك افسانه است
فاطمه پورمعصوم   ص 27
مشاهده متن    [PDF 193KB]    
گفت و گو

 راست و دروغ رسانه ها؛ گفت و گوي اختصاصي در باره «سواد رسانه اي» با تيري ميسان، نويسنده كتاب «يازده سپتامبر، دروغ بزرگ»
محمد دشتي   ص 29
مشاهده متن    [PDF 260KB]    


 ساختار مديريت فرهنگي در كشور شكست خورده است؛ گفت و گو با امير خوراكيان، رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
اميرعباس تقي پور، امير لعلي   ص 32
مشاهده متن    [PDF 252KB]    


 دلداده ترجمه؛ ترجمان دلدادگي؛ گفت و گويي منتشر نشده با مرحوم فريدون دولتشاهي، مترجم بنام مطبوعات ايران
نگين حسيني   ص 38
مشاهده متن    [PDF 182KB]    


 چرا براي بازتاب مشكلات شهرمان، دست به دامن رسانه هاي سراسري مي شويم؟
فاطمه پورمعصوم   ص 40
مشاهده متن    [PDF 166KB]    
رسانه

 رسانه هاي الكترونيك محلي
خالد لويمي   ص 41
مشاهده متن    [PDF 144KB]    


 نشريات محلي نه روزنامه نگار حرفه اي دارند نه روزنامه دار حرفه اي؛ بررسي جايگاه روزنامه نگاري تحقيقي و مراقبتي در آموزش هاي روزنامه نگاري در گفت و گو با منصور ساعي
فاطمه پورمعصوم   ص 42
مشاهده متن    [PDF 184KB]    
رسانه هاي خارجي

 5 برداشت از وضعيت رسانه در اندونزي ص 44
مشاهده متن    [PDF 151KB]    


 حسرت قلم ها به آزادي قلم در اندونزي
پروفسور محمد حمدان عدنان   ص 45
مشاهده متن    [PDF 95KB]    


 سياست اندونزي براي ماهواره شبيه ايران است
علي البرزي   ص 46
مشاهده متن    [PDF 163KB]    


 حرفه هاي رسانه در اندونزي دريك نگاه
گردآوري: مريم ميرزاخاني   ص 48
مشاهده متن    [PDF 184KB]    


 اينجا رسانه ها حالشان خوب نيست؛ آشنايي با وضعيت و جايگاه رسانه ها در كشور اندونزي
محمد دشتي   ص 49
مشاهده متن    [PDF 334KB]    
سينما

 دچار تورم رسانه هاي سينمايي شده ايم؟ ص 52
مشاهده متن    [PDF 208KB]    


 نشريات خوب و قوي سينمايي داريم اما در اقليت اند؛ گفت و گو با سعيد رجبي فروتن، مدير حوزه رياست و روابط عمومي سازمان سينمايي تهران ص 53
مشاهده متن    [PDF 177KB]    


 سينماي ايران را عشق زنده نگه داشته است؛ گفت و گو با علي معلم در باره سينما و رسانه هاي سينمايي
رضا قرباني، مينا والي   ص 55
مشاهده متن    [PDF 209KB]    


 سقوط در كميت رسانه هاي سينمايي
مريم محبي   ص 59
مشاهده متن    [PDF 149KB]    
كتاب

 اميد رهايي نيست وقتي همه ديواريم؛ حرف هايي در باره انتشار نشريات تخصصي
علي رضا كيواني نژاد   ص 62
مشاهده متن    [PDF 116KB]    


 جواد محقق، نويسنده، شاعر و روزنامه نگار: غربت كتاب دامن گير نشريات تخصصي اين حوزه شده است
سميرا شاهقلي   ص 63
مشاهده متن    [PDF 141KB]    


 نشريات تخصصي كتاب در ايران حاصل ذوق فردي است و بس
صادق وفايي   ص 64
مشاهده متن    [PDF 181KB]    


 نشريات تخصصي كتاب؛ آري يا خير؟
احسان حسيني نسب   ص 66
مشاهده متن    [PDF 114KB]    
جامعه اطلاعاتي

 مسير «توسعه» از شاهراه «ارتباطات» مي گذرد
سيدتقي كمالي   ص 68
مشاهده متن    [PDF 275KB]    


 اهميت برنامه ريزي توسعه و توجه به ارتباطات در توسعه
بتول فيروزي   ص 71
مشاهده متن    [PDF 118KB]    


 هنوز درك درستي از توسعه فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي وجود ندارد
سيدتقي كمالي   ص 72
مشاهده متن    [PDF 224KB]    


 آينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات: تقليل يا ادغام؟
سيدتقي كمالي   ص 75
مشاهده متن    [PDF 228KB]    


 ارتباطات در برنامه هاي پنج ساله توسعه
مهدي فولادگر   ص 76
مشاهده متن    [PDF 156KB]    


 نگارش در روابط عمومي
تامس اچ بيوينز  مترجم: عليرضا باستاني ص 78
مشاهده متن    [PDF 131KB]    


تعداد صفحات: 80 صفحه
قيمت: 40000 ريال
تاريخ انتشار: 20/10/91
تلفن: 14-88931913 (021)

کد: 479
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • مطالب شماره(32)ماهنامه مدیریت ارتباطات را مطالعه کنید
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH