|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/04/18 نظرات: 0 نظر نمایش: 1192 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
گفت‌وگوی چالشی کلهر با عنوان «سانسور» بدون «سانسور» کتاب می‌شود!

 گفت‌وگوی چالشی کلهر با عنوان «سانسور» بدون «سانسور» کتاب می‌شود!

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار کتاب «سانسور» توسط انتشارات سیمای شرق موافقت کرد.

 این کتاب متن گفت‌وگوی چالشی ماهنامه مدیریت ارتباطات با مهدی کلهر مشاور سابق رئیس‌جمهور می‌باشد که قرار است در قطع جیبی تا 15 روز دیگر وارد بازار کتاب شود.

کلهر در این گفت‌وگو اعلام کرده بود: هر حکومتي که سانسور را راهبرد قرار بدهد، احمق است.

مجوز صادر شده برای این کتاب حکایت از آن دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ اصلاحی بر این گفت‌وگو اعمال نکرده است.

مهدی کلهر که در مناظرات انتخاباتي سال 84 -دوره نهم رياست‌جمهوري- روبه‌روي حسين مرعشي نشست، کمتر کسي از مردم، با نام و چهره‌‌اش آشنا بود. به نمايندگي از محمود احمدي‌نژاد آمده بود و پيروز آن ميدان شد. با مناظره شناخته شد و از آن پس، حضور پررنگي در کنار رييس‌جمهور داشت. مشاور اطلاع‌رساني و رسانه‌اي رييس‌جمهور بود و ... کلهر در اين مصاحبه به صراحت مخالفت خود را با ممنوعيت ماهواره و اينترنت بيان کرده و در عين حال افزوده: «با تربيت گلخانه‌اي مخالفم و البته با واکسيناسيون فرهنگي موافق هستم».

برخی رسانه‌ها در آن زمان  تیتر «کلهر: سانسورکنندگان احمق هستند» را برای اعلام خبر این مصاحبه برگزیده بودند که دفتر وی با ارسال نمابری که متن آن در روزنامه مردم‌سالاری مورخ 3/8/89 درج، با بیان اینکه متن صحیح این گفته در ماهنامه مدیریت ارتباطات به ‌درستی منتشر شده اما برخی رسانه‌ها استنباط اشتباهی از آن داشته‌اند، این توضیحات را ارائه کرد.
«در مورد مصاحبه آقاي کلهر، مشاور محترم رئيس‌جمهور در امور اطلاع‌رساني و رسانه با مجله مديريت ارتباطات،  موضوعي در روزنامه مورخ 2/8/1389 مطرح شد با عنوان «کلهر: سانسورکنندگان احمق هستند» که در درون مصاحبه عين مطلب به اين موضوع اشاره شده است: «مشاور اطلاع‌رساني رئيس‌جمهور... اظهار داشت: هر حکومتي که سانسور را راهبرد قرار بدهد، احمق است.».

انتشارات سیمای شرق با همکاری ماهنامه مدیریت ارتباطات مبادرت به انتشار گفت‌وگوهای این ماهنامه در قالب کتب پالتویی کرده است. «صراحت‌نامه» هاشمی رفسنجانی که پیش از این منتشر شده بود و «دیپلماسی» منوچهر متکی که هفته آینده در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت از جمله این کتب است.

«عمق فرهنگی، نگاهی به سياست‌های فرهنگی دولت دهم» دربرگيرنده مصاحبه سيدمحمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره سوم ماهنامه مديريت ارتباطات، بيش از 15 ماه است که در نوبت صدور مجوز قرار دارد.

 کتاب‌های اين ناشر علاوه بر کتابفروشی‌ها از طريق سايتwww.prshop.ir  به روش پرداخت الکترونيکی و از طريق سفارش تلفنی فقط در شهر تهران با شماره های 88807453  و 88898326 (ساعات اداری) به علاقمندان عرضه می‌شود.

بدین ترتیب در زمانی که کمتر از یک ماه به پایان کار دولت دهم مانده است دو کتاب از کسانی که روزی از نزدیکترین افراد محمود احمدی‌نژاد بودند به بازار کتاب خواهد آمد. یکی وزیر امورخارجه‌اش و دیگری مشاورش در امور اطلاع‌رسانی».

«سانسور» در 34 صفحه، تیراژ 1000 نسخه و با قیمت 3 هزار تومان عرضه خواهد شد. این گفت‌وگو توسط «امیر عباس تقی‌پور»، «امیر لعلی» و «آرش محبی» انجام شده بود.

روابط‌عمومی انتشارات سیمای شرق

کد: 482
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  •  گفت‌وگوی چالشی کلهر با عنوان «سانسور» بدون «سانسور» کتاب می‌شود!
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH