|  ورود به سايت  |  1397/10/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/04/19 نظرات: 0 نظر نمایش: 1155 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
«مسافر دهکده جهانی» به چاپ سوم رسید

«مسافر دهکده جهانی» به چاپ سوم رسید

کتاب زندگینامه پروفسور یحیی کمالی پور راوری با نام «مسافر دهکده جهانی» به چاپ سوم رسید.

این کتاب که با قلم نویسنده و روزنامه نگار باسابقه، نگین حسینی نوشته شده است، دربرگیرندۀ خاطرات شش دهه زندگی پربار استاد ایرانی علوم ارتباطات در دانشگاه پوردو امریکا است؛ ماجرایی واقعی که از روستایی دور و کم‌امکانات در دهۀ بیست خورشیدی آغاز می‌شود و پس از فراز و نشیب بسیار، به دومین دهه از هزارۀ دوم میلادی در ایالات متحده امریکا می‌رسد.

«مسافر دهکده جهانی» علاوه بر اینکه زندگینامه‌ای شخصی است، راوی سیر تکاملی ارتباطات جمعی از جامعه‌ای سنتی و محروم تا جامعۀ شهری نیمه مدرن ایرانی و سپس جامعۀ مدرن غربی و امریکایی است. به عبارت دیگر، خوانندۀ این کتاب همچون شاهدی زنده، ناظر بر مراحل مختلف تکامل ارتباطات جمعی بطور عملی است که عموماً در نظریه‌های ارتباطی بدان پرداخته شده است.

محور دیگر کتاب «مسافر دهکده جهانی» دربرگیرندۀ ماجرایی است که می‌تواند پاسخی به  کتاب و فیلم جنجال برانگیزِ بتی محمودی به نام «بدون دخترم هرگز» باشد. یحیی کمالی پور در این زندگینامه که به قلم شیوا و شیرین نگین حسینی پرداخته شده است، از ماجرایی تلخ از زندگی شخصی خود پرده برمی‌دارد که ذهن خواننده را به سمت ماجرای «بتی  محمودی» در دهه هشتاد میلادی متوجه می‌کند؛ ماجرایی که فارغ از درست یا نادرست بودن آن، سایۀ سنگینی بر زندگی خانوادگی یحیی کمالی پور می‌اندازد و او را که در آن زمان پدرِ یک دختر خردسال (و گمشده) است، به گونه‌ای، قربانی این بازی تلخ می‌کند.

محور دیگر «مسافر دهکده جهانی» مسیر علمی پرباری است که پروفسور یحیی کمالی پور راوری، علیرغم مشکلات خانوادگی زیاد، طی کرده و پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع دکترا، به سمت استادی دانشگاه در رشتۀ ارتباطات و ریاست دپارتمان ارتباطات و هنرهای نمایشی دانشگاه پوردو امریکا نائل شده است.

چاپ سوم «مسافر دهکده جهانی» با تغییراتی جزئی، از سوی انتشارات سیمای شرق  در تیراژ 1000 نسخه و با قیمت 170 هزار ریال روانۀ بازار کتاب شده است. به همین مناسبت، گفت و گویی با نگین حسینی، نویسندۀ کتاب انجام داده‌ایم که می‌خوانید:

 

 

خانم حسینی، به عنوان یک روزنامه نگار، آیا تجربیات حرفه‌ای شما نقشی در نگارش کتاب «مسافر دهکده جهانی» داشت؟

 

- بله. من در طول سال‌های فعالیتم به عنوان خبرنگار، علاوه بر مصاحبه‌های معمول خبری، با حدود دویست چهرۀ ورزشی و قهرمانان گذشته و حال ایران مصاحبه‌های عمقی کرده بودم و در سال‌های میانی دهۀ 1370 و نیز دهۀ 1380 هفته‌ای یک‌ مرتبه داستان زندگی یکی از آنها را در چهار صفحۀ نسبتاً بزرگ در مجله دنیای ورزش به چاپ می‌سپردم. آن روزها نمی‌دانستم که آن گفت و گوهای طاقت فرسا، ضبط کردن ساعت‌ها مصاحبه و پیاده کردن آنها از نوارهای کاست قدیمی، نوشتن‌های بی‌امان تا بامدادان در غیاب کامپیوتر یا تایپ شخصی، روزی برای نوشتن زندگینامه‌ای در اندازۀ یک کتاب‌ به کارم خواهد آمد. به عبارت دیگر، سنگ بنای نوشتن کتابِ زندگینامه‌ همان زندگینامه نویسی‌های کوتاهی بود که سال‌ها تمرینش کرده بودم.

از طرف دیگر، کار خبری به من یاد داده بود که هرچه بیشتر و جزیی تر دنبال «عناصر خبری» ماجراها و رویدادها باشم. من زندگینامه پروفسور یحیی کمالی‌پور را در نخستین سال اقامتم در ایالات متحده امریکا آغاز کردم. هفته‌ای چند مرتبه به دیدار آقای دکتر کمالی‌پور می‌رفتم و با سوالاتم سعی می‌کردم هرچه بیشتر به عینیت رویدادها نزدیک شوم. در واقع، باید تمامی جزییات (یا همان عناصر خبری) را جست و جو می‌کردم تا تصویرسازی‌ام از هر اتفاق منطبق بر واقعیت باشد.

 

 

* با وجود این وسواس، دقت و حساسیت، آیا مشکل یا مشکلاتی در جمع‌آوری اطلاعات داشتید؟

 

- اتفاقاً یکی از سخت‌ترین بخش‌های نوشتن زندگینامه، جمع آوری اطلاعات دقیق بود. یک دلیلش اینکه آقای دکتر کمالی پور ذاتاً کم‌حرف و خلاصه‌گو هستند. از طرف دیگر، یادآوری بعضی جزئیات به ویژه از دهه‌ها قبل، طبیعتاً برایشان کار آسانی نبود. در فقدان برخی جزییات، گاهی سعی می‌کردم از تخیلم برای بازسازی و تصویرسازی وقایع استفاده کنم. بنابراین خودم را در آن موقعیت قرار می‌دادم و فکر می‌کردم که مثلا در چنین لحظه‌ای چه نوع گفت و گویی ممکن است صورت بگیرد؟ نمونه‌اش وقتی که دریا برای اولین بار وارد خانۀ پدرش می شود. آیا ممکن است بعد از گذشت دو دهه، متن گفت و گوهای آن لحظه را عیناً به خاطر داشت؟ خیر. بنابراین گفت و گوهایی که برای آن لحظه نوشتم، بر حدسیات شخصی‌ام مبتنی بود.

 

 

* آیا این روش، یعنی استفاده از حدسیات شخصی یا تخیل نویسنده، برخلاف موضوع عینیت‌گرایی و وفاداری به اصل اتفاق‌ها نیست؟

 

- بله؛ مسلماً این روش هم حد و حدود خودش را دارد و نمی‌توان به تمامی روی تخیل شخصی تکیه کرد. اما جالب است بدانید که هربار از این روش استفاده می‌کردم، آقای دکتر کمالی‌پور صحت حدسیاتم را تایید می‌کرد و خیالم راحت می‌شد که از خودم داستان‌سرایی نکرده‌ام. ایشان بارها به شوخی به من گفت: «طوری جزئیات را نوشته‌ای که انگار خودت اونجا بوده‌ای!». باید به این نکته هم توجه کرد که پرداخت جزییات ماجراها در نوشتارهای توصیفی و روایی بدون استفاده از قدرت تخیل و تصویرسازی امکان پذیر نیست؛ البته همانطور که گفتم به شرط آنکه بیش از حد نشود و به اصل یا واقعیت ماجرا لطمه وارد نکند.

 

 

* آیا مشکلات دیگری هم حین نگارش کتاب داشتید؟

 

- یکی دیگر از مشکلاتم این بود که چون متاسفانه هیچوقت سفری به کرمان نداشتم، با حال و هوای این بخش از ایران چندان آشنا نبودم تا بتوانم در تصویرسازی‌هایم آن را به کار گیرم. خوشبختانه همکار کرمانیِ ارجمندم، آقای علی عبدالرشیدی، این خلاء را در این بخش پر کرد و با دیدگاه‌ها و پیشنهادهای ارزنده‌اش باعث شد حال و هوای بخش اول کتاب هرچه بیشتر به کرمان نزدیک شود. اگر در ایران بودم و این کتاب را می‌نوشتم، یقینا به راور سفر می‌کردم، با اهالی‌اش و مخصوصا با خانوادۀ آقای دکتر و مادر بزرگوارشان به گفت و گو می‌نشستم، و یحیی را از نگاه آنها و راور را از نگاه خودم بیشتر توصیف می‌کردم.

 

 

* یکی از دوستان در نقد کتاب اشاره کرده بود که سبک نگارش کتاب «مسافر دهکده جهانی» متفاوت است، یعنی بعضی جاها احساسی می‌شود و بعضی جاها کاملا علمی و رسمی؛ و این موضوع را نقطه منفی کتاب دانسته بود. نظر شما دراین مورد چیست؟

 

- اولا تشکر می‌کنم از هر کسی که وقت گذاشت و کتاب را مطالعه کرد. تشکر بیشتر از کسانی که بازخوردی هم برای من یا آقای دکتر کمالی پور ارسال کردند. و باز تشکر خیلی بیشتر از کسانی که نقدی هم بر کتاب داشتند. البته موردی که اشاره کردید، از نظر خود من، یکی از نقاط مثبت کتاب است که باعث ایجاد کشش در خواننده برای دنبال کردن ماجراها می‌شود. من در نگارش جنبه‌های مختلف زندگی پروفسور کمالی پور، سعی کردم بر اساس حس و حال هر ماجرا، زبان یا نگارشی متناسب با آن را به کار ببرم تا در عین وفاداری به روح نوشتاری حاکم بر کل کتاب، سبکی متنوع برای انتقال حسِّ هر واقعه ارائه کنم. خوشحالم که کسی پیدا شد و متوجه این تغییر سبک نگارشی شد؛ هرچند شاید از نگاهشان نقطه‌ای منفی تلقی شود. بیان داستانی و تاریخی، بیان احساسی، و بیان منطقی، سه سبکی بود که به عمد و به ترتیب برای تشریح سه محور عمده کتاب: ماجراهای تاریخی (مثل رشد ارتباطات)، ماجرای دریا و مرحوم پدر آقای دکتر کمالی پور، و سیر رشد علمی آقای دکتر به کار بردم. مسلما نمی‌شد زبان احساسی را برای تشریح رشد علمی ایشان استفاده کنم یا بالعکس. یعنی به خاطر تنوع محورهای کتاب، نمی‌شد به یک زبان یا سبک بسنده کنم.

اما بد نیست در این باره به نکته‌ای هم اشاره کنم. ما علوم ارتباطی‌ها و اهالی رسانه می‌دانیم که مثلا نگارش خبر قوانین خاص خودش را دارد. اما به تبعِ همان اصل که به دانشجویان روزنامه نگاری گوشزد می‌کردم «وقتی تمامی اصول خبرنویسی را یاد گرفتید و سالها تمرینش کردید، می‌توانید سبک خاص خودتان را پیدا کنید و ارائه دهید»، من نیز احساس می‌کنم پس از سال‌ها نوشتن و نوشتن و تمرین سبک‌های مختلف در روزنامه‌نگاری و همینطور نگارش چند جلد کتاب، می‌توانم سبک خاص خودم را داشته باشم؛ و البته توقع ندارم همه آن را بپسندند. هر کسی سلیقه و نظری دارد که محترم است.

 

 

* آیا نکته دیگری برای گفتن دارید؟

 

- بله. دوست دارم از کاستیِ کتاب «مسافر دهکده جهانی» بگویم که البته به نوعی بر ما تحمیل شد. به نظرم بزرگترین نقصِ این کتاب، غایب بودن صدای دریا (دختر بزرگ آقای دکتر کمالی پور) و مادر اوست. هر چند در طول نگارش کتاب، آقای دکتر کمالی پور بسیار سعی کرد که با دختر بزرگش ارتباط برقرار کند و او را به مشارکت در کتاب ترغیب کند، متاسفانه دریا نخواست از زبان و دیدگاه خودش در کتاب حضور داشته باشد. مادر دریا هم که سال‌های زیادی است غیر قابل دسترسی است و به عبارتی «پنهان» شده است (و اساساً همین اتفاق، یکی از محورهای کتاب است). از همین رو، به خصوص کمّ و کیفِ ارتباط دریا با پدرش و خانوادۀ کمالی پور، بنا به اجباری که خودِ دریا بر ما تحمیل کرد، یکطرفه پرداخته شده و کاستی بزرگی در روایتِ ماجراها ایجاد کرده است؛ روایتی که اگر دریا نیز بطور مستقیم در آن حضور می‌داشت، کامل‌تر بود و به واقعیت نزدیک‌تر می‌شد. امیدوارم که با همکاری دریا در آینده‌ای که نمی‌دانم کی خواهد بود، این کاستی کتاب در چاپ‌های بعدی برطرف شود.

گفتنی است این کتاب از طریق سایت www.prshop.ir  قابل تهیه است.

کد: 486
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • «مسافر دهکده جهانی» به چاپ سوم رسید
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH