|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/06/04 نظرات: 0 نظر نمایش: 3395 مرتبه تعداد امتیاز: 3   (Article Rating)
مشایی در عرصه تئوری و رحیمی در عرصه مدیریتی و اجرایی برای دولت هزینه ایجاد کردند

مشایی در عرصه تئوری و رحیمی در عرصه مدیریتی و اجرایی برای دولت هزینه ایجاد کردند

تقی‌پور، امیرعباس - دکتر احمدی‌نژاد شخصیتی مستقل، ولایی، دوست‌داشتنی و در عین حال سیاست‌مداری برجسته و با ضریب هوشی سیاسی بسیار بالا iهستند. آقای دکتر بسیاری از هیمنه‌ها را بهم ریخت و بسیاری از خواب‌های آشفته علیه نظام ولایی و ولایت را به کابوس تبدیل کرد.

  متن کامل مصاحبه

علی زارعی نجفدری، مشاور محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق، در گفت‌وگویی مشروح با چهلمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، در مورد محمد رضا رحیمی معاون اول وی سخنانی را بر زبان آورده که تا کنون از زبان هیچیک از یاران احمدی‌نژاد شنیده نشده است. وی در بخش دیگری از این مصاحبه به تشریح چرایی حمایت رئیس‌جمهور سابق از اسفندیار رحیم مشایی پرداخته و نظر احمدی‌نژاد درباره ادامه وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بیان می‌کند. بخش دیگری از این مصاحبه را می‌خوانید:


شرح عکس: علی زارعی نجفدری(نفر اول سمت راست) به هنگام  تحویل رسمی اتاق کار رئیس جمهور به روحانی توسط احمدی نژاد دیده می شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...چند نام را می‌گویم، شما در موردشان کوتاه توضیح دهید: دکتر احمدی‌نژاد؟
شخصیتی مستقل، ولایی، دوست‌داشتنی و در عین حال سیاست‌مداری برجسته و با ضریب هوشی سیاسی بسیار بالا. آقای دکتر بسیاری از هیمنه‌ها را بهم ریخت و بسیاری از خواب‌های آشفته علیه نظام ولایی و ولایت را به کابوس تبدیل کرد.


آیت‌اله هاشمی رفسنجانی.
از شخصیت‌های مؤثری که برای انقلاب و نظام زحمات زیادی کشیدند و در عین حال، شخصیتی که برخلاف انتظار، اطرافیانشان می‌توانند بر ایشان تأثیر زیادی داشته باشند.


علی لاریجانی.
(مکث) من نتوانستم هنوز شخصیت ایشان را بشناسم.


آیت‌اله آملی لاریجانی.
شخصیتی صادق، سالم و عالم که انتظار است در عرصه سیاست، عمیق‌تر باشند.


مشایی.
مشایی انسانی متدین، خوش‌مشرب و در عین حال به لحاظ تئوریک، بلندپرواز و غیرمسلط به مباحث تئوریک در موضوعات دینی و علوم انسانی.


ثمره هاشمی.

انسان خوبیست.


مصلحی.
انسانی مؤمن، دوست‌داشتنی و خداترس.


بقایی.

جوان خوبی است که هنوز زمینه‌های رشدشان وجود دارد.


رحیمی.
معاون اولی که از جنس رئیسش نبود.


دکتر حسن روحانی.
شخصیتی که برای انقلاب و نظام زحمت کشیده‌اند؛ به‌ویژه در عرصه دفاع مقدس. بنده مواضع ایشان در زمانی که دبیر شورای عالی دفاع بودند را نمی‌پسندیدم ولی بعد از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، مواضع اصولی ایشان ارزشمند است.


دو نفر آخر که شما دو یادداشت انتقادی از ایشان در وبلاگتان دارید؛ آقای ناطق نوری.
آقای ناطق نوری انسان خوبی هستند، منتها برداشت من این است که ایشان در مواضع سیاسی ثبات‌قدم لازم را ندارند و در عرصه سیاست، ناخواسته در زمین دیگران قرار می‌گیرند.


و آقای خاتمی؟
آقای خاتمی را به لحاظ شخصی، انسان خوبی می‌دانم ولی احساس می‌شود ایشان با جریان دگراندیش رابطه مناسب‌تری داشته باشد و در عرصه سیاست، خواسته یا ناخواسته در زمین دیگران بازی می‌کنند.
.
.
.
.
گفتید آقای رحیمی معاون اولی بود که از جنس رئیسش نبود! وی تعریف و تمجیدی غیرمعمول از آقای احمدی‌نژاد در یکی از جلسات داشت. بعد از آن، آرام‌آرام نظر وی را جلب کرد و رده‌هایی مدیریتی را یکی از پس دیگری تا حد معاون اول رئیس‌جمهور طی کرد.
آن تعریف و تمجید را من نمی‌پسندیدم و همان موقع هم به این کار آقای رحیمی انتقاد داشتم.


ولی آقای احمدی‌نژاد پسندیدند.
نه. اتفاقاً این‌طور نیست.


آقای دکتر! ما هر چه می‌گوییم شما می‌گویید این‌گونه نیست ولی نتیجه‌ای که ما دیدیم به این شکل بود.
آخر برخی از برداشت‌های شما از دکتر و مسائل پیرامونی ایشان، واقعیت ندارد و واقعاً این‌گونه که می‌گویید، نیست. آقای احمدی‌نژاد در مقابل بدگویی‌ها، خودش را نمی‌باخت و در مقابل، تملقات را هم باور نمی‌کرد و سعی می‌کرد از آدم‌های این‌چنینی دوری کند. این را من دیده‌ام.


ولی آقای رحیمی را معاون اول خودشان کردند.
انتصاب آقای رحیمی به معاون اولی، لزوماً معنایش این نیست که متأثر از تعریف و تمجیدهای وی از دکتر بوده است. همان موقع برای بنده و برخی از دوستان، ورود آقای رحیمی به دولت سؤال‌بر‌انگیز بود. علت اصلیش هم این بود که آقای رحیمی از جنس دکتر نبود. وقتی وی وارد دولت شد خیلی‌ها از درون و برون دولت تعجب کردند.


قضیه چه بود؟
برداشت خودم را می‌گویم. شخصیت آقای رحیمی محترم است و البته زحماتی هم در دولت دهم کشیدند. بعد از ورود آقای رحیمی به دولت احمدی‌نژاد، نگاه‌ها به دولت عوض شد. همه فکر کردند یک چرخش روشی در دکتر و دولت ایجاد شده در صورتی که این‌گونه نبود. ورود آقای رحیمی سؤال‌بر‌انگیز بود ولی جایگاهی که در ابتدای ورود قرار گرفت به عنوان معاون حقوقی؛ چون خیلی کلیدی نبود حساسیت‌ها را برنیانگیخت. رشته ایشان حقوق بود و به مسائل حقوقی یک تسلط نسبی داشت. حساسیت‌ها زمانی برانگیخته شد که ایشان برای وزارت کشور مطرح شدند. آن موقع در داخل و بیرون دولت نقد شد که چرا او که از جنس احمدی‌نژاد نیست برای وزارت کشور دولت معرفی شود؟ در هر صورت به عنوان وزیر کشور معرفی نشدند. منتها هزینه آقای رحیمی برای دکتر و دولت از همان زمان شروع شد تا این‌که در دولت دهم قضیه آقای مشایی به عنوان معاون اول مطرح شد و بعداً آن مرقومه حضرت آقا و تمکین و تبعیت دکتر احمدی‌نژاد.
فکر می‌کنم در یک فرصت بسیار کوتاهی که به هر حال باید معاون اول رئیس‌جمهور تعیین می‌شد، دکتر ناچار شد رحیمی را به عنوان معاون اول معرفی کند؛ نه این‌که کسان دیگر ناچارش کردند. فضای بدی ایجاد شده بود و فرصت زیادی نبود و دیگرانی که مترصد چنین فضایی برای دولت بودند، فرصت‌طلبانه فضا را مسموم‌تر کردند. به هر حال، آقای رحیمی به عنوان معاون اول مطرح شد و متأسفانه هزینه‌های بالایی را برای دولت و به ویژه جناب احمدی‌نژاد ایجاد کرد. فکر می‌کنم دکتر و دولت می‌توانستند با انتخابی دیگر، این هزینه را متحمل نشوند.


هزینه‌هایش بیشتر از آقای مشایی بود؟

ببینید آقای مشایی در عرصه تئوری و نظر آمد و صحبت‌هایی کرد که اشکال هم داشت و هزینه‌هایی هم برای دکتر و دولت ایجاد کرد. ولی آقای رحیمی در عرصه مدیریتی و اجرایی برای دولت هزینه ایجاد کرد. مثلاً در بحث استانداری قم با توجه به ارتباطی که لازم بود با روحانیت از سوی دولت و دکتر احمدی‌نژاد ایجاد شود آقای دکتر با یک نفر که اتفاقاً سابقه مدیریتی موفقی هم داشت، صحبت کردند که خودشان را برای استانداری قم آماده کند. خوب استانداری قم مهم بود، به دلیل ارتباطی که می‌توانست با مراجع و روحانیت داشته باشد. آن بنده خدا خودش را برای استانداری آماده کرده بود منتها یک‌باره دیدیم که کس دیگری معرفی شد. ظاهراً آقای رحیمی رفته بود با یکی لابی کرده و کسی دیگری را برای استانداری قم فرستاد. معتقدم نیازی نیست که با نمایندگان صحبت شود که ما برای شما کاری انجام می‌دهیم. دولت مستقل است و مجلس هم مستقل. معتقدم کسی که مدیر دولت می‌شود باید واقعاً مدیر دولت باشد و کسی که نماینده مردم در مجلس می‌شود واقعاً باید نماینده مردم باشد و وظایف خطیر نمایندگی را انجام دهد. هر کدام باید در سر جای خودشان باشند.


متن کامل این گفت‌وگو از
اینجا قابل تهیه و مطالعه است.

کد: 508
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • مشایی در عرصه تئوری و رحیمی در عرصه مدیریتی و اجرایی برای دولت هزینه ایجاد کردند
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH