|  ورود به سايت  |  1397/08/29

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/06/23 نظرات: 0 نظر نمایش: 1373 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
نگاهی به شکل‌گیری «لطیفه‌های زنجیره‌ای» روحانی مچکریم!

نگاهی به شکل‌گیری «لطیفه‌های زنجیره‌ای» روحانی مچکریم!

نگین حسینی، پژوهشگر  ارتباطات در چهلمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات نگاهی به شکل‌گیری «لطیفه‌های زنجیره‌ای» روحانی مچکریم! داشته و به ذکر ویژگی‌های اینگونه لطیفه‌ها پرداخته است.

وی با یادآوری اینکه: انتخاب رئیس جمهور جدید به عنوان اتفاقی سیاسی در جامعه ایران با برخی وقایع اجتماعی، ورزشی و اقتصادی همزمان شد تا طنز «روحانی مچکریم» قوام بیشتری پیدا کند آورده:  دلپذیر شدن هوای تهران در خرداد ماه، راهیابی تیم‌ملی فوتبال به جام‌جهانی، زنجیره پیروزی‌های شگفت‌انگیز تیم‌ملی والیبال در مسابقات لیگ جهانی، پایین آمدن نرخ ارز و صعود نجومی بازار سهام، مهم‌ترین وقایعی بود که با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همزمانی معناداری پیدا کرد و البته این اذهان سیاست‌زده مردم بود که در کنار طبع طنازشان به این همز‌مانی‌ها، معنا بخشید و آن را در قالب لطیفه‌های «روحانی مچکریم» درآورد که می‌توان آنها را نمونه‌ای دیگر از لطیفه‌های زنجیره‌ای نامید. پیش از این نیز جامعه طناز ایرانی، زنجیره‌هایی از جوک‌ها‌ یا لطیفه‌ها را در قالب‌های مختلفی ساخته که «پ‌ن‌پ» و «مملکته داریم» معروف‌ترین آنها بوده است.

حسینی تأکید کرده: حالا سه ماه می‌شود که اذهان خلاق و مبتکر دست به کار شده‌اند و از کوچکترین اتفاق‌های زندگی شخصی خود گرفته تا امور محال و مسائل ساده و پیش‌پاافتاده، همگی را به لطیفه‌هایی معنی‌دار و حتی گاه بی‌مزه و بی‌معنی تبدیل کرده‌اند و تمامی وقایع خوب اتفاق‌افتاده یا نیافتاده را به پیروزی آقای روحانی نسبت داده‌اند: خوش‌اخلاق شدن پشه‌ها، بهتر شدن دستپخت مادر، رفع شدن صدای مزاحم کولرهای قدیمی، خنکی هوا در رمضان تابستانی، گرفتن بقیه پول از مغازه‌دار محله به جای چسب زخم، طولانی‌تر شدن میزان شارژ باتری موبایل‌ها و هزاران هزار نکته واقعی در زندگی فردی و اجتماعی و مواردی تخیلی، دستمایه آفرینش لطیفه‌های «روحانی مچکریم» شده‌ و دامنه‌ای وسیع به لحاظ کمی و موضوعی ایجاد کرده‌اند که هر گونه تفکیک یا دسته‌بندی دقیق این نوع لطیفه‌ها را دشوار می‌کند.

با این حال، در نگاهی کلی می‌توان گفت که دسته‌ای از لطیفه‌های زنجیره‌ای «روحانی مچکریم» به مشکلات اجتماعی اشاره دارند و به طور غیرمستقیم انتقادی هستند:

 از وقتی روحانی رئیس جمهور شده، فیسبوک فیلتر نیست. روحانی مچکریم.

 لب پنجره نشسته بودم، یهویی دیدم یه هلیکوپتر اومد بالا ساختمونمون و یه مأمور نیروی انتظامی با عملیات راپل اومد رو پشت‌بوم، دیش ماهواره‌مونو تنظیم کرد و رفت. روحانی مچکریم.

دسته‌ای دیگر از این لطیفه‌ها شخصی‌ترین نکته‌های زندگی و حتی مشکلات کوچک و بی‌اهمیت را در قالب شوخی بیان می‌کنند:

 از وقتی روحانی رئیس‌جمهور شده لباسام دیگه بوی سیگار نمی‌گیرند. روحانی مچکریم.

 از وقتی روحانی رئیس‌جمهور شده عکس‌هام خوب لایک می‌خورن. روحانی مچکریم.

و دسته‌ای دیگر، وقوع اتفاق‌هایی نادر، غیرقابل باور و گاه کم‌اهمیت را به رئیس جمهور جدید نسبت می‌دهند:

 از وقتی روحانی رئیس جمهور شده، شارژ گوشیم تموم نمیشه. روحانی مچکریم.

 الان پشه اومد بهم گفت: سلام، نیشت بزنم؟ گفتم: نه عزیزم مرسی... گفت خواهش می‌کنم و رفت. پشه‌ها چه باادب شدن! روحانی مچکریم.

این پژوهشگر ارتباطات در ادامه با طرح این پرسش که آیا این موضوع، شوخی عامیانه، طنز یا کمدی؟ است به بیان ویژگی‌های لطیفه‌های زنجیره‌ای پرداخته و در پایان آورده است:

در پس شکل‌گیری لطیفه‌های زنجیره‌ای «روحانی مچکریم» که حل و فصل همه مشکلات ریز و درشت را به انتخاب رئیس جمهور جدید مربوط می‌کند، سؤال یا سؤالاتی نهفته است؛ از جمله این‌که:

آیا زنجیره لطیفه‌های «روحانی مچکریم»، بازتاب روحیه حاکم بر جامعه‌ای است که منتظر آمدن «قهرمان» یا آن‌چنان که امیرکبیر می‌گفت «پهلوانی از غیب» است تا گره از هزار و یک مشکل‌شان باز کند؟

آیا برعکس فرضیه بالا، این لطیفه‌ها نگاهی انتقادی دارند به این تفکر که «کلید» همه قفل‌ها در دست یک نفر است؟

آیا اساساً پیدایش این لطیفه‌ها، بخشی از کمپین تبلیغاتی نامزد منتخب بوده تا زنجیره حمایت‌های عمومی را حتی پس از پیروزی در انتخابات محکم نگه دارد؟

آیا برخلاف فرضیه بالا، لطیفه‌های «روحانی مچکریم» بخشی از واکنش جناح رقیب در کمپین‌های انتخابات بوده که می‌خواسته عنصر اصلی تبلیغات نامزد برنده، یعنی «کلید» را به سخره بگیرد؟

هر یک از این سؤالات می‌تواند موضوعی جالب برای تحقیقاتی بین‌رشته‌ای باشد و پاسخگویی به آنها گوشه‌‌هایی از زمینه‌های شکل‌گیری «لطیفه‌های زنجیره‌ای» را از جنبه‌های مختلف نمایان خواهد کرد.

متن کامل این یادداشت را از اینجا تهیه و مطالعه فرمایید.

پیش از این نگین حسینی در یادداشتی که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت به بررسي پديده پ نه پ از ديدگاه ارتباطي پرداخته بود. متن این یادداشت نیز از اینجا قابل تهیه و مطالعه است.

 

روابط‌عمومی ماهنامه مدیریت ارتباطات

 

 

 

کد: 528
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • نگاهی به شکل‌گیری «لطیفه‌های زنجیره‌ای» روحانی مچکریم!
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH