|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/06/31 نظرات: 0 نظر نمایش: 3063 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
نگاهی به نقش پوشش زنان ایرانی در برقراری و حفظ ارتباطات نسلی

نگاهی به نقش پوشش زنان ایرانی در برقراری و حفظ ارتباطات نسلی

خط ارتباطی هویت ایرانی در رنگین کمان رنگ‌ها و طرح‌ها:نگاهی به نقش پوشش زنان ایرانی در برقراری و حفظ ارتباطات نسلی

محمد دشتی  در چهلمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات و در یکی از مطالب پرونده « لباس به مثابه یک رسانه!» پس از شرح مفصل سفر و یافته‌های خود به 3 استان کهگیلویه وبویراحمد، خراسان شمالی و کردستان به تشریح  عوامل مؤثر در شکل‌گیری پوشش زنان ایرانی پرداخته و مشخصات و فرم و شکل پوشاک بانوان ایرانی را تشریح کرده است:

 پوشاك زنان كرد

پوشاك زنان كرد از سربند، زيرپوش، پيراهن، نيم‌تنه، قبا، روپوش و شلوار تشكيل شده است. پوشش سر زنان كرد كرمانشاهى پرپشت و از چندين دستمال بزرگ ريشه‏دار تشكيل شده است. اين دستمال‌ها را معمولاً بر دور كلاهكى كه گاه شبيه عرقچين است، مى‏پيچند. كلاهك ممكن است چند ترك يا بدون ترك و ساده باشد.

لباس آنان نيز شامل زيرپوش يا زيرپيراهني بلند قد با آستين ساده و مچ‌دار و پيراهن بلند گشاد، جليقه که تن‏پوشي بى‏آستين و با قد كوتاه و تا كمر است، نيم‌تنه که مانند جليقه كوتاه است و سراسر كناره‏هاى آن داراى نوارهاى الوان و يراق است، قباى بلند، شلوار و روپوش که چادري از پارچه ابريشمى مشكي است و در پيش روى سينه گره مى‏زنند، است و پاپوش سنتى آنان همان كفش دستباف رنگين است كه به گيوه معروف است.

 پوشاک زنان خراسان

لباس سنتي زنان خراسان شامل پيراهن زنانه معمولاً از پارچه‌هاي گل‌دار نازک دوخته مي‌شد و آن را روي زير جامه مي‌پوشيدند. پيراهن که تا روي سرين را مي‌پوشاند معمولاً با شلوار پوشيده مي‌شود. پيراهن‌هاي زنان روستايي و کارگران معمولاً کرباسي و گشاد بود و پيش از آنکه جوراب‌هاي ماشيني به بازار آيد جوراب را خود زنان و دختران با ميل مي‌بافتند که نخي، پشمي يا کرکي بود که رنگ‌هاي متفاوت داشت و بالاپوش معروف که زنان آن را روي سر مي‌اندازند و از فرق سر تا پشت را مي‌پوشانند. چادر عبايي از دو قسمت تشکيل مي‌شود: پایين‌تنه آن مانند دامن بلندي است که با بندي به کمر بسته مي‌شود و بالاتنه آن را روي سر مي‌اندازند، بدان سان که سر و بالا تنه را مي‌پوشانيد.

 پوشاك زنان گيلان

پوشاك بانوان گيلك داراى تنوع و جلوه خاصى است. از بين آنها پوشاك زنان قاسم‏آباد، شاخص‏ترين پوشاك از لحاظ تنوع و سليقه در منطقه است. چارقد زنان اين منطقه، تزئيناتى از نوارهاى الوان در قسمت جلو دارد و از پارچه مشكى تهيه مى‏شود و با شيوه خاصى به سر زنان بسته مى‏شود.

شلوار زنان گيلان بلند و چين‏دار است. چادر بانوان گيلانى بسيار جالب است. پارچه اين چادرها را خود زنان اين منطقه مى‏بافند. جنس چادر معمولاً از نخ پنبه و ابريشم است كه با نقوش بومى با طرح‌هاى بسيار زيبا بافته شده است. كلاه خانم‌هاى كوهپايه كوهستان مانند كلاه زنان كرد عرقچين است و اغلب از پارچه‏هاى سوزن‌‏دوزى تهيه مى‏شود.

 پوشاك زنان مازندران

پوشاك زنان مازندران شامل سربند که به شكل سه‏گوش و سفيد تهيه مى‏شود، روسرى، پارچه‏اى است چهارگوش و معمولاً به رنگ سفيد كه آن را به صورت دولا بر سر مى‏گذارند و دو طرف آن را در زير گلو سنجاق مى‏زنند يا با منجوق زيوردار، بند مى‏كنند، پيراهن با آستين بلند، جليقه، شليته كوتاه و پرچين، شلوار ساده، جوراب پشمى، كفش و چادر است.

 پوشاك زنان آذربايجان شرقى

پوشاك زنان اين ديار شامل سربند، روسري، پيراهن‌هايي شبيه زنان بختيارى و زيرپوش آنها مانند پيراهن بانوان كرد است، جليقه ساده و سکه‌دوزي شده، شلوار ساده و بلند و کفش است.

 پوشاك زنان بختيارى

بختياري‌ها در لرستان زندگى مى‏كنند، بنابراين تحت تأثير آداب و رسوم لرى هستند و پوشاكشان به لرى نزديك‌تر و شبيه‏تر است. چادر بانوان بختيارى مشخص‏كننده پوشاك زنان بختيارى است كه از جنس پارچه تورى و گاه مزين به تارها و نقش‌ها و حاشيه‏هاى زرين است. حاشيه و كناره‏هاى چادر زنان بختيارى اغلب به وسيله زر و زيور و سكه‏هاى مختلف تزيين مى‏شود. پوشش زن بختيارى آميخته‏اى از پوشاك همسايگان خود به ويژه اصفهاني‌هاست.

نوع تركيب رنگ‌ها و شكل هندسي مردمان سرزمين چهارمحال و بختياري برگفته و الهام‌گرفته از طبيعت است و اين نوع لباس آينه‌اي بر باور اعتقادي، صنعت و هنر آنهاست و علاوه بر خوداتكايي اقتصادي و توليد آفرينش هنر و صنايع دستي است.

 پوشاك زنان قشقايى

پوشاك قشقايى‏ها مشخص، متنوع و مختص قشقايى‏ها است. این نوع از پوشاك بسيار موقر، باشكوه و مجلل است. پوشش زنان قشقايى مانند پوشاك بختيارى‏ها رنگين، بانشاط و ساده و شامل كلاهكي نظير كلاهك زنان بختيارى، روسرى که پارچه‏اى سه‌گوش و لچكى بزرگ است. این نوع از پوشش همچنین شامل پيراهني داراى دامن بلند، نيم‌تنه نواردوزى شده، شلوار گلدار و پاپوش است.

 پوشاك زنان بلوچ

مردم سخت‏كوش اين سامان در قبايل بسياری پراکنده هستند. هنر سوزن‏دوزى زنان اين خطه بى‏نظير است. پوشاك عمده زنان بلوچ از سربند که از پارچه يا مخمل تهيه مى‏شود و كلاهكى شبيه نيم‏تاج روى آن قرار مى‏گيرد، پيراهن که غالباً در قسمت سينه و سر دست سوزن‏دوزى بسيار زيبايى مى‏شوند، شلواري با دم پاي تنگ و سوزن‌دوزي شده، قبايي به شكل راسته و ساده با آستين‌هاى بلند و يقه گرد و در روى همه پوشاك خود چادر تشكيل مى‏شود.

 پوشاك زنان تركمن

ايل‌هاى تركمنى عموماً پوشاك تزيين شده و زيبايى دارند. این پوشاک از لحاظ برش ساده اما چشمگير است. زنان تركمن عموماً هنر قالى‏بافى داشته و مهارت خاصى در زمينه هنرهاى قالى‏بافى و سوزن‏دوزى دارند. پوشاك اين زنان هنرمند از كلاهي به شكل استوانه و نسبتاً بلند که روى آن را اغلب از پارچه ساده و ابريشمى به رنگ قرمز با دنباله چين‏دار و بلند مى‏پوشانند، پيراهن با برشى ساده، شلواري که دم‏پاى آن از قسمت مچ تنگ‏تر است و قباى سوزن‏دوزى‌شده بلند، روسرى ابريشمى بزرگ، جوراب پشمى و كفش تشكيل يافته است.

 پوشاك زنان خوزستان

امروزه مردم اين سرزمين از پوشاك معمولى استفاده كرده و از خود پوشاك مشخصى ندارند. پوشاك روستاييان و ايل‌هاى اين ناحيه مخلوطى از پوشاك كردها، لرها، بندري‌ها و اعراب مجاور است. زنان خوزستان به دليل گرماى زياد اين منطقه از پوشاك معمول مردم و از يك پيراهن بلند و گشاد و شلوار و سربند محلى استفاده مى‏كنند.

 پوشاك ساحل‏نشينان

پوشاك ساحل‌نشینان جنوب كشور به پوشاك بندرى مشهورند. پوشاك ساكنين اين منطقه غالباً دست‌خوش سليقه‏هاى مختلف بوده است. زنان بندرى در جنوب ايران داراى پوشاك سبك‏وزن و چادر تورى سياه هستند. پوشاك زنان بندرى از 7 يا 8 تكه لباس تشكيل شده كه شامل سربند که پارچه‏اى است سه گوش آستردار در رنگ‌هاى مختلف كه بر سر مى‏نهند، روسرى از تورى و به شكل مستطيل از رنگ‌هاى مشكى و بنفش ساده يا داراى گل‌هاى زركوب که در زير سربند روى سر گذارده مى‏شود، پيراهن ساده و راحت تا حوالي زانو با آستني‌هاي فراخ و راسته، شلوار با دم پاي تنگ، كفش از نوع صندل که تسمه اين كفش‌ها در لاى انگشتان قرار مى‏گيرد، چادرهاى تورى، روشن، گلدار و يا تيره زيوردار و نقاب از جنس پارچه مشكى يا چرمى ظريف به شكل نيم‌دايره و به اندازه پهناى صورت است.

 عقب‌نشینی رنگ‌ها و طرح‌ها از شهرها به دامنه طبیعت!

خلاصه کلام آنکه رنگ و طرح‌های پدید آمده در زمینه اجتماعی جامعه ایرانی که همانند طبیعت چهارفصل آن در گوناگونی و تنوع بی‌نظیر هستند، حالا از دامنه پرهیاهوی شهرها به پیچ و خم قبایل و عشایر ایران پا پس کشیده است. دیگر در کمتر مدرسه‌ای از مدارس ایرانی حتی در مناطق بومی و عشایری ایران شاهد پوشیدن لباس‌های بومی و سنتی آن منطقه هستیم. اگر چه هنوز هم اقوام اصیل و با پیشینه و فرهنگ کشورمان به‌خصوص در مناطق مرزی با پوشیدن لباس‌های سنتی و اصیل خود بر قومیت ایرانی و هویت تاریخی خود پای می‌فشرند، اما رانده شدن این نوع از پوشاک به حاشیه، خطری است که هویت و پیشینه بسیاری از اقوام اصیل ایرانی را تهدید می‌کند. نسل امروز ما ضمن فاصله گرفتن از نشانه‌های تمدنی خود ازجمله پوشاک ایرانی، در معرض خطر گسستگی نسلی، بیش از چیزی که اکنون او را تهدید می‌کند، قرار دارد. لذا به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان و مدیران این بخش باید ضمن آسیب‌شناسی و شناخت تهدیدهای این حوزه زمینه بهره‌گیری بیشتر از این نشانه تمدنی را به عنوان یک سنبل هویتی و عامل جذاب هنری و فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار دهند.

 

 متن کامل این گزارش را از اینجا تهیه و مطالعه فرمائید.

 

کد: 543
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • نگاهی به نقش پوشش زنان ایرانی در برقراری و حفظ ارتباطات نسلی
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH