|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/07/17 نظرات: 0 نظر نمایش: 1087 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
«صراحت هاشمی» برای مصلحت مردم

«صراحت هاشمی» برای مصلحت مردم

 آیت الله هاشمی در "صراحت نامه"، الگویی بارز را در زمینه مصاحبه بر مبنای دیالوگ و شفاف سازی تاریخی از سوی مسئولین ارشد کشور را پیش روی فضای رسانه ای و افکار عمومی کشور قرار دادند و شاید وقت آن رسیده باشد به تأسی از رهنمود‌های بزرگان کشور مبنی بر لزوم چند صدایی وجدی گرفتن کرسی های آزاد اندیشی، برخی فعالان محترم رسانه ای نیز عادت کنند تا صدایی غیر از صدای خود را هم بشنوند

hashemirafsanjani.ir   امیرعباس تقی پور* - این روزها که بحث رابطه یا تداوم عدم رابطه با آمریکا بسیار داغ شده است بسیاری از رسانه ها به بازخوانی مجدد مصاحبه معروف آیت الله هاشمی رفسنجانی با ماهنامه مدیریت ارتباطات در تیر ماه 1389 پرداخته اند که بعدها و پس از معطلی یکساله در وزارت ارشاد دولت دهم با نام کتاب صراحت نامه به بازار نشر آمد. در بخشی از این مصاحبه که پس از جریانات سال 88 انجام شد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید که امام (ره) مخالف شعار مرگ بر آمریکا بود.

بازخوانی مجدد بخشهایی از این مصاحبه در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در حالی که بیش از 3 سال از انجام آن می گذرد و متن کامل آن هم در سایت ماهنامه مدیریت ارتباطات قابل مشاهده است آنقدر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که یکی از روزنامه های صبح پنج شنبه 11 مهر 92 عکس و تیتر یک و روزنامه کیهان یادداشت روز یکی از روزهای اول هفته خود را به آن اختصاص داده و حتی موضع گیری موافق و مخالف برخی از مقامات را برانگیخت.

تمایل به کناره گیری از قدرت در روزهای پس از انتخابات سال 88، دلایل و انگیزه نوشتن نامه به مقام معظم رهبری تنها چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مناسبات ایشان با رهبری بعد از انتخابات سال 88، نظر آیت الله در مورد مناظرات معروف نامزدهای ریاست جمهوری آن سال، کارکرد رسانه ها و ماهواره و اینترنت، دانشگاه آزاد اسلامی، زندگی شخصی و...از جمله محورهای این مصاحبه بود که در آن روزهای حساس مورد توجه قرار گرفت و امروز هم این بخش از مصاحبه که مربوط به شعار مرگ بر آمریکا و نظرات ایشان و نقل قول از حضرت امام خمینی(ره) در این مورد است، مورد توجه قرار گرفته است.

نکته جالب توجه این است که  بعد از گذشت بیش از 3 سال تازه مشخص می شود که چرا آیت الله هاشمی رفسنجانی در هنگام  خداحافظی بعد از انجام مصاحبه در سال 89 به ما - مصاحبه کنندگان- گفتند: این مصاحبه یکی از بهترین ها و بلکه بهترین مصاحبه من تا کنون بوده و حتماْ ماجرای این مصاحبه را در کتاب خاطراتم می نویسم.

متن کامل این مصاحبه توسط دفتر ایشان ضبط شد. مصاحبه بعد از پیاده سازی برای ایشان ارسال شد تا نقطه نظرات نهایی خود را اعمال کنند که تغییرات در مجموع ناچیز بود.از آن تاریخ تا امروز بسیاری از رسانه ها به دفعات و متناسب با شرایط روز، به انتشار بخش هایی از این مصاحبه پرداخته و واکنش های بسیاری از مسؤولین نظام را برانگیخته است.

همانگونه که در مقدمه کتاب صراحت نامه آورده ام هنوز هم اطمینان دارم که مصاحبه ما با آیت الله هاشمی رفسنجانی، یک مصاحبه فنی بود و  تداوم انتشار ماهنامه در ماه‌های بعد ثابت کرد مصاحبه‌هایی که در این ماهنامه منتشر شده و می‌شود، فارغ از جهت‌گیری سیاسی خاص و همسو با مرام نشریات مستقل، با هدف ابهام‌زدایی و افزایش آگاهی مخاطبان صورت می‌گیرد. همچنین وفاداری گروه مصاحبه کننده به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و به آنچه در حوزه رسانه خوانده یا تجربه کرده بودند، باعث شد این مصاحبه، جذاب و ماندنی از آب درآید. البته از همراهی ایشان در ارائه پاسخ های غیرکلیشه ‏ای به سؤالاتی که برای اولین بار از ایشان پرسیده و منجر به انتخاب تیتری تأثیرگذار شد، نباید چشم پوشید.

معتقدم آیت الله هاشمی رفسنجانی در "صراحت نامه"، الگویی بارز را در زمینه مصاحبه بر مبنای دیالوگ و شفاف سازی تاریخی از سوی مسئولین ارشد کشور را پیش روی فضای رسانه ای و افکار عمومی کشور قرار دادند که البته این امر مسبوق به سابقه است.

برای مثال، روزنامه کیهان نیز مشابه آن را در سال 1382 و در مصاحبه ای 16 ساعته تحت عنوان " بی پرده با هاشمی رفسنجانی" تجربه کرده بود که همین موضوع اعتراض امروز برخی به مصاحبه مورد نظر را تا حدود زیادی ناموّجه جلوه می دهد..

شاید وقت آن رسیده باشد به تأسی از رهنمود‌های بزرگان کشور مبنی بر لزوم چند صدایی وجدی گرفتن کرسی های آزاد اندیشی، برخی فعالان محترم رسانه ای، صدایی غیز از صدای خود را هم بشنوند.

*مدیر مسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات


به نقل از سایت hashemirafsanjani.ir

جهت تهیه کتاب صراحت نامه به صورت اینترنتی اینجا کلیک کنید

گزارش‌تصویری گفتگو با حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 

کد: 561
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • «صراحت هاشمی» برای مصلحت مردم
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH